HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa w wyborze
/ na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie /

 

DRUKI ZWARTE:

 1. Ciała Sienkiewicza : studia o płci i przemocy / Ryszard Koziołek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009.
  Przemyśl WP 102365
 2. Glosa do Trylogii / Władysław Czapliński. - Wyd. 2. - Białystok : "Łuk", 1999.
  Przemyśl WP 105756
 3. Henryk Sienkiewicz / Alina Ładyka. - Wyd. 4 rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965.
  Przemyśl WP 11635
 4. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963.
  Jarosław WJ 5076
  Przeworsk WK 3225
  Przemyśl WP 53153, 53154
 5. Henryk Sienkiewicz : (Henryk Sienkiewicz, Protoplasta Zagłoby, Żywioł subiektywny w Trylogii Sienkiewicza, Wojsko polskie u Sienkiewicza) / Konstanty Wojciechowski ; ze słowem wstępnym Stanisława Sobińskiego. - Wyd. 3. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1925.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 6. Henryk Sienkiewicz / Jan Baculewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1958.
  Przemyśl WP 33274
 7. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
  Jarosław WJ 22713
  Przeworsk WK 16448
  Przemyśl WP 18048, 26550, 26551
 8. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Jarosław WJ 3446, 14561
  Przeworsk WK 5487
  Przemyśl WP 22277, 50566, 50567, 50568, 50602
 9. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka - Saloni. -Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.
  Jarosław WJ 30383
  Przeworsk WK 10085
  Lubaczów WL 10124
  Przemyśl WP 10780
 10. Henryk Sienkiewicz : rozbiór utworów i opracowane tematy : wypisy z dzieł najwybitniejszych krytyków i historyków literatury / pod red. Wiktora Brandesa. "Ogniem i mieczem". - Warszawa : nakł. autora, 1924.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 11. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1991.
  Przemyśl WP 79299
 12. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja światowa : materiały konferencji naukowej, listopad 1966 / pod red. Anieli Piorunowej i Kazimierza Wyki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.
  Jarosław WJ 23422
  Przeworsk WK 12889
  Przemyśl WP 53108
 13. Henryk Sienkiewicz 1846-1916 : poradnik bibliograficzny / Alina Ładyka. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1967.
  Przemyśl WP 4908/b
 14. Henryk Sienkiewicz 1846-1916 / Romuald Koppens. - Chyrów : Wydawnictwo Chyrowskiego Koła Towarzystwa im. Piotra Skargi, 1924.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 15. Henryk Sienkiewicz : duchowy wódz narodu : jego żywot i czyny / oprac. i wyd. w roku złożenia zwłok w krypcie podziemi Archikatedry św. Jana Jan Czempiński ; Towarzystwo Oświaty Narodowej. - Warszawa : Towarzystwo Oświaty Narodowej, 1924.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 16. Henryk Sienkiewicz i jego twórczość : materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5-7 maja 1996 r. / pod red. Zbigniewa Przybyły ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Kraków : Księgarnia Akademicka, 1996.
  Przemyśl WP 91921
 17. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 4. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
  Przemyśl WP 12964, 48544
 18. Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza / Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Przeworsk WK 11611
  Przemyśl WP 52810
 19. Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza / napisał Juljusz Kijas. - Kraków : Kasa im. Mianowskiego, 1926.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 20. Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza? / Władysław Zawistowski ; [akwarele Zbigniew Szczepanek]. - Gdańsk : "Tower Press", 1999.
  Przemyśl CzP 821.162.1(03)
 21. Listy do nie kochanych : Henryk Sienkiewicz-Maria Radziejewska, Maria Konopnicka - Maksymilian Gumplowicz, Tadeusz Nalepiński-Maria Janowska. - Katowice : "Śląsk", 1983.
  Jarosław WJ 40326
  Przeworsk WK 26435
  Przemyśl WP 64537, 89596
 22. Literatura i język / red. i wstęp Mirosław Skarżyński. - Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980.
  Przemyśl WP 5197/b
 23. Mały rycerz i panny : sztuka sceniczna według powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski / Wanda Maciejewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.
  Przeworsk WK 1046 B , 1047 B
  Lubaczów WL 13674
  Przemyśl WP 55235
 24. Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.
  Przemyśl WP 20045, 46422
 25. Na tropach bohaterów Trylogii / Marceli Kosman. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973.
  Przemyśl WP 31150
 26. Niektóre źródła popularności "Trylogii" Sienkiewicza / Stanisław Zabierowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
  Przemyśl WP 716/b
  Przeworsk WK 15584
  Lubaczów WL 15014
 27. Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zdzisława Makowieckiego ; red. Janina Skrzypek. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1992.
  Przemyśl WP 89244
 28. O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem / Aleksander Wilkoń. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
  Przemyśl WP 25474
 29. O krasnoludkach i o sierotce Marysi ; Latarnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych. - Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992.
  Przemyśl WP 12550/b, 12551/b
 30. O "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / wybór Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przemyśl WP 42183
 31. O postawie epickiej w Trylogii Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  Jarosław WJ 20300
  Przeworsk WK 14041
  Lubaczów WL 13872
  Przemyśl WP 15209, 91312
 32. O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim / Iwan Gorski ; [wybór i red. Janina Kulczycka-Saloni ; przekł. z ros. Mirosław Czertowicz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
  Przeworsk WK 30296
  Przemyśl WP 71351, CzP 821.162.1(091)A/Z
 33. Ogniem i mieczem : prawda i legenda / Marceli Kosman. - Poznań : "G&P", 1999.
  Przemyśl WP 105755
 34. "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna / Olgierd Górka ; oprac., posłowiem i przypisami opatrzył Wiesław Majewski ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1986.
  Przeworsk WK 30790
  Lubaczów WL 33002
  Przemyśl WP 72486
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 35. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Jarosław WJ 31826
  Przemyśl WP 35193, 35194, 35195
 36. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski. - Wyd. 2 przer. i uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
  Jarosław WJ 6152, 16838
  Lubaczów WL 9956
  Przemyśl WP 52759
 37. Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.
  Przemyśl WP 53233
 38. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza / Andrzej Stawar. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  Jarosław WJ 15537
  Przeworsk WK 3602
  Lubaczów WL 5084
  Przemyśl WP 6121, 42557, 45038, 45041, 52806, 53227
 39. Po co Sienkiewicz? : Sienkiewicz a tożsamość narodowa - z kim i przeciw komu? : Warszawa, Kiejdany, Łuck, Zbaraż, Beresteczko / koncepcja i red. nauk. Tadeusz Bujnicki i Jerzy Axer. - Warszawa : "DiG" : Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej, 2007.
  Przemyśl WP 98382
 40. Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Przeworsk WK 22601, 22654
  Przemyśl WP 37753 - 37756
 41. Pokłosie Sienkiewiczowskie : szkice literackie / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Jarosław WJ 24355
  Przeworsk WK 17445
  Lubaczów WL 18389, 18390
  Przemyśl WP 19275, 19300, 48430
 42. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
  Jarosław WJ 45266/BL/S
  Przeworsk MKsK 821.162.1(091)A/Z
  Lubaczów WL 35700
  Przemyśl WP 93767
 43. "Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.
  Jarosław WJ 9810/BL/S
  Lubaczów WL 34141
  Przemyśl WP 8750, 48345
 44. "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
  Jarosław WJ 45806, 45807, 45808, 45809
  Przemyśl WP 8745/b, 8746/b, 8747/b
  Przeworsk WK 35041, 35042, 35043, 36264
  Lubaczów WL 35577, 35578, 35579, 35580, 35581, 91492
 45. Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze : studia / pod red. Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Teorii Literatury. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992.
  Przemyśl CzP 82.0
 46. Przede wszystkim Sienkiewicz / Zygmunt Falkowski. - Warszawa : "Pax", 1959.
  Jarosław WJ 4394, 13764
  Przemyśl WP 55805
 47. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1996.
  Przemyśl CzP AL.
 48. Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Stefan M. Kuczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Przemyśl WP 42182
 49. Sienkiewicz - "Potop" - historia / Adam Kersten. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  Jarosław WJ 24945
  Przemyśl WP 20256
 50. Sienkiewicz / Józefat Nowiński. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : Gebethner i Spółka, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 51. Sienkiewicz : odczyty / Julian Krzyżanowski [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  Jarosław WJ 5651, 5652, 14319
  Przemyśl WP 48438, 48458, 52833
 52. Sienkiewicz : opowieść biograficzna / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.
  Jarosław WJ 26856
  Przeworsk WK 19207
  Lubaczów WL 20873
  Przemyśl WP 23203
 53. Sienkiewicz : żywot pisarza / Józef Szczublewski. - Wyd. 2. - Warszawa : "W.A.B.", 2006.
  Przemyśl WP 95678
 54. Sienkiewicz a Warszawa / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
  Jarosław WJ 27509
  Przeworsk WK 19693
  Przemyśl WP 24112, 24265, 42172
 55. Sienkiewicz dzisiaj : formy (nie)obecności : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010.
  Przemyśl WP 103233
 56. Sienkiewicz i historia : studia / Tadeusz Bujnicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
  Jarosław WJ 37835
  Przeworsk WK 24393
  Przemyśl WP 59132, 59133
 57. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka / Krystyna Kolińska-Sochaczewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
  Lubaczów WL 23387
  Przemyśl WP 30746, 30747
 58. Sienkiewicz w Szwajcarii : z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej / Danuta Płygawko. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1986.
  Przeworsk WK 31464
  Przemyśl WP 73187, 73188, 73189
 59. Słownik do Trylogii / Ignacy Strycharski. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 60. Spotkania z Sienkiewiczem : studia, szkice, sylwetki / Ewa Szonert. - Warszawa : "Pax", 1987.
  Jarosław WJ 44804
  Przeworsk WK 34195
  Przemyśl WP 77067
 61. Stefan Żeromski ; Henryk Sienkiewicz : materiały z sesji naukowych zorganizowanych w Kielcach w 110 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego i 60 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza / pod red. Zdzisława Ratajka ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1978.
  Przemyśl WP 36085
 62. Sto dni Hoffmana czyli Jak powstawało "Ogniem i mieczem" / Krzysztof Łukaszewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998.
  Przemyśl WP 89316
 63. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
  Przemyśl Cz1P A 821.162.1(091), 53116
 64. Szkice literackie i artystyczne. T. 1 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.
  Przeworsk WK 7748, 8044
  Lubaczów WL 4566
  Przemyśl WP 53295, 90594
 65. Światopogląd i poetyka : szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999.
  Przeworsk WK 41913
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 66. Trylogia - Sobieski - Victoria wiedeńska. Cz. 1, Trylogia - w stulecie dzieła / pod red. Lecha Ludorowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1985.
  Jarosław WJ 41996
  Przeworsk WK 29836
  Przemyśl WP 71044, 76212
 67. Trylogia - Sobieski - Victoria wiedeńska. Cz. 2, Sobieski i victoria wiedeńska / pod red. Lecha Ludorowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1985.
  Jarosław WJ 41997
  Przeworsk WK 29837
  Przemyśl WP 71045, 76213
 68. Trylogia Henryka Sienkiewicza / Anna Martuszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994.
  Przemyśl WP 82697
 69. Trylogia Henryka Sienkiewicza : historia, dzieło, recepcja : materiały z sesji naukowej "W dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza" / Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; [red. nauk. Lech Ludorowski ; aut. referatów Tadeusz Bujnicki i in.]. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 70. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
  Przeworsk WK 5711, 8441
  Przemyśl WP 7191, 51208, 51209
 71. Trylogia Sienkiewicza : leksykon / Tadeusz Bujnicki, Andrzej Rataj. - Kraków : "Znak", 1998.
  Przemyśl CzP 821.162.1(03)
 72. Trylogia Sienkiewicza : szkice / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
  Przeworsk WK 4252, 4253
  Lubaczów WL 36386
  Przemyśl WP 6521, 45544
 73. Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2 posz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973.
  Jarosław WJ 23595
  Przeworsk WK 17018
  Przemyśl WP 18691, 19099, 19100, 45003
 74. Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej / Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Jarosław WJ 24087
  Lubaczów WL 18083
  Przemyśl WP 18858
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 75. Twórcy naszej tradycji [Film] / scen. i realiz. Jacek Kubiak [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
  Przeworsk WK 94 V
  Jarosław WJ 153/KV
  Lubaczów WL 163 SL
  Przemyśl WP 326/KV, 423/KV
 76. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Jarosław WJ 28179
  Przemyśl WP 25744
 77. Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie / Stefan Papée. - Poznań : Instytut Zachodni, 1947.
  Przeworsk WK 2895
  Przemyśl WP 53167
 78. Wokół "Trylogii" / Samuel Sandler. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
  Jarosław WJ 1866
  Przemyśl WP 1717, 31535, 50378
 79. Wokół "W pustyni i w puszczy" : stulecie pierwodruku powieści / koncepcja Jerzy Axer & Tadeusz Bujnicki. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział "Artes Liberales" ; Kraków : "Universitas", 2012.
  Przemyśl WP 106000
 80. Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy : notatki z filmowego planu / Władysław Ślesicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1978 [dr. ukoń. 1979].
  Lubaczów WL 24962
  Przemyśl WP 36905
  Przemyśl WP 44660
 81. Zachować piękno : kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza / Ewa Górecka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008.
  Przemyśl WP 99169

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 12 - 14
 2. "Absalomie, Absalomie" - Kozacy w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Brigitte Gautier.// Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 2, s. 31-39
 3. Afryka na wpół dzika : wokół powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 76-83
 4. Archaizacja i archaizmy językowe w "Potopie" Henryka Sienkiewicza / Halina Karaś.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 20-24
 5. Benefis Litwosa : scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 23-26
 6. Co widziałem, opisałem scenariusz spektaklu o podróży Henryka Sienkiewicza do Ameryki / Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 32-37
 7. Czy Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc.// Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
 8. Czy Sienkiewicz zachwyca, skoro nie zachwyca? / Dawid Maria Osiński.// Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2011, nr 1, s. 43-48
 9. Czytanie "panoramiczne" : Krzyżacy Henryka Sienkiewicza - tekst i konteksty. Pomysły lekcji / Bożena Czernek.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 1, s. 31-38
 10. Czytanie "przez lupę" : dialog dwóch scen z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Pomysł lekcji / Elżbieta Zioło.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 1, s. 39-44, bibliogr.
 11. Czytanie Sienkiewicza / Marceli Kosman.// Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 6, s. 1 – 11
 12. Do "Krzyżaków' pierwsze podejście / Halina Nocoń.// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 4, s. 37 – 39
 13. Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis"? / Anna Chodyń.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 9-10
 14. Dwie lekcje o stylizacji językowej w Potopie Henryka Sienkiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak.// Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/01, nr 3, s.21-51
 15. Henryk Sienkiewicz, obrazy i Quo vadis / Waldemar Okoń.// Roczniki Humanistyczne. - 1998. - Tom 46, z. 4, s. 5-64
 16. Henryk Sienkiewicz : powieść społeczna ("Rodzina Połanieckich") / Ignacy Matuszewski.//W: O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 114 - 128.
 17. Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-33
 18. Jak dobrze znasz "Potop" Henryka Sienkiewicza? : konkurs czytelniczo-literacki / Jolanta Zielonka.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 9-10
 19. Jak i po co czytać z dziećmi "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza? / Małgorzata Ibek-Mocniak.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 15-25
 20. Jak znasz "Potop" Henryka Sienkiewicza : (konkurs czytelniczo-literacki) / Jolanta Zielonka.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 9-10
 21. Jaka epistema? : o metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej "trójcy powieściopisarzy" okresu pozytywizmu / Tomasz Sobieraj.// Pamiętnik Literacki.- 2009, z. 4, s. 73-97
 22. Ketling, Wołodyjowski, Zagłoba... : Narodowe Czytanie Trylogii w Zamku Kazimierzowskim / Hubert Lewkowicz ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 36 (9 IX), s. 9
 23. Kocham cię, szkoło : turniej wiedzy o patronie i szkole / Agnieszka Chalastra, Magdalena Hebda, Agata Kucfir.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 34 2015
 24. Konteksty "Wirów" Henryka Sienkiewicza / Zofia Wójcicka.// Ruch Literacki. - 2007, nr 2, s. 175-194
 25. Kot powinien być łowny, a chłop mowny : o cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu / Beata Udzik.// Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 46-51
 26. Krytycznoliteracka działalność pisarzy : (na przykładzie dyskusji o twórczości Sienkiewicza prowadzonych po II wojnie światowej) / Krzysztof Dybciak.// Roczniki Humanistyczne. - T. 45 (1997), z. 1 - specjalny, s. 23-35
 27. Krzyżówka sienkiewiczowska / Beata Bielecka.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 15
 28. Motyw prozy Sienkiewicza w poezji Bunina / Jan Orłowski.// Roczniki Humanistyczne. - Lublin. - 2008, t. 56, z. 7, s. 5-10.
 29. Narodowe Czytanie 2014 w Chrzanowie / Olga Nowicka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 30-34
 30. Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości "W pustyni i w puszczy" dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 16-17
 31. Nieznane rękopisy Józefa Weyssenhoffa związane z powieścią Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały" / Kazimiera Zdzisława Szymańska.// Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 217-234
 32. Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zdzisława Makowieckiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1992.
 33. O komiksowych adaptacjach powieści Henryka Sienkiewicza / Anna Czarnocka.//W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje, przekłady, adaptacje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S. 91 - 100.
 34. O naturze i sposobach komunikowania egzotyki w "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Ruszała.// W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje, przekłady, adaptacje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S. 33 - 45.
 35. O "Szkicach węglem" / Ewa Ihnatowicz.// Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 6, s. 65 – 70
 36. O sztuce pisarskiej Sienkiewicza : fragmenty / Kazimierz Wyka.//W: Pozytywizm. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1997. - S. 164-194.
 37. O wierszach Henryka Sienkiewicza / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 355-378.
 38. Obraz chrześcijan w powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza źródła antyczne / Beata Bawej - Lisiecka.// Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 1, s. 16-22
 39. Opowiadania Prusa, Orzeszkowej i Sienkiewicza o dzieciach w przekładach rosyjskich oraz w krytyce / Helena Cybienko.// W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje, przekłady, adaptacje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S. 101 - 106.
 40. Patriotyczna lekcja historii w szkole galicyjskiej : casus : "Trylogia" Henryka Sienkiewicza / Lesław Forczek.// Rocznik Naukowo - Dydaktyczny. Filologia Polska. - Z. 13/46 (1980), s. 71-97
 41. Pierwsze występy Sienkiewicza : ("Przewodnik Naukowy i Literacki" 1880) / Józef Tretiak.//W: Szkice literackie. Seria 1. Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896. - S. 263-277
 42. Podróżny, romantyczny i rozważny : O "Listach z pozdróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Karzyna Szewczyk-Haake.// Polonistyka. - 2012, nr 2, s. 10-17
 43. Pokonam trudności jak Staś : polecenia konkursowe / Maria Mameła.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 20-21
 44. Portrety bohaterów Sienkiewicza / Waldemar Malak.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 14-17
 45. Portrety i szkice literackie / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
 46. Potop Henryka Sienkiewicza - stany zapalne / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 22 – 31
 47. Pozytywiści / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2004.
 48. Pozytywizm : streszczenia, problematyka, lektury szkoły średniej / Teresa Nowacka. - Marki : "STRUGA", 1994.
 49. Prawda historyczna i fikcja literacka (powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza) / Krzysztof Nurkowski.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 84 – 88
 50. Przeoczona młodzieńcza korespondencja Henryka Sienkiewicza / Stanisław Fita.// Roczniki Humanistyczne. - T. 45 (1997), z. 1, s. 131-137
 51. Przewrotna epopeja - Szkice węglem Henryka Sienkiewicza / Paweł Stępień.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 16-19
 52. Sienkiewicz i Żydzi : rekonesans / Dobrosława Świerczyńska.// Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 2, s. 121-157
 53. Sienkiewicz nowoczesny / Dariusz Gawin.// Znak. - 2001, nr 2, s. 23 – 38
 54. Sienkiewicz w "Piątce" : Narodowe Czytanie Trylogii // Gazeta Przemyska. - 2014, nr 36 (9 IX), s. 8
 55. Sienkiewiczowskie studium zemsty / Andrzej Stoff.// Roczniki Humanistyczne. - 1997. - Tom 45, z. 1, s. 139-150
 56. Sienkiewiczowskie studium zemsty : wątek Adama Nowowiejskiego w "Panu Wołodyjowskim" / Andrzej Stoff.// Roczniki Humanistyczne. - T. 45 (1997), z. 1, s. 139-150
 57. Słuchowisko : powieść Henryka Sienkiewicza w wydaniu dźwiękowym / Waldemar Malak.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 14-16
 58. Sport w "Trylogii" : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski.// Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 31-35
 59. Spotkanie przemyślan z Henrykiem Sienkiewiczem w dniu 29 kwietnia 1900 roku / Andrzej Koperski.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 10, s. 11
 60. Stylizacja biblijna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza / Olga Noetzel.// Roczniki Humanistyczne. - 1994. - Tom 42, z. 6, s. 55-87
 61. Śladami Skawińskiego : (propozycja metodyczna) / Grażyna Kamionka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 92-94
 62. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 13-14
 63. Tło historyczne i geograficzne lektury "Ogniem i mieczem" : lekcja języka polskiego z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej i techniki informacyjnej dla klasy VI / Ilona Zdunek.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 11-13
 64. Tradycje i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński.// Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 55-64
 65. "Trylogia" dawniej i dziś / Andrzej Z. Makowiecki.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 3-5
 66. Ukryty urok prozy / Jerzy Kaniewski.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 63-70
 67. W pustyni i w puszczy : 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 3, s. 12-14
 68. W pustyni i w puszczy : czytać, nie czytać? / Marlena Korab.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 35-37
 69. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza - najbardziej znana na świecie polska książka dla dzieci / Bogumiła Staniów.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, dodatek, s. 1-4
 70. Zabijanie klasyków. Casus: Sienkiewicz / Jolanta Sztachelska.// Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 5, s. 69-84
 71. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza - w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla : konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Bożena Galiniak, Beata Grzywacz, Izabela Pędziwiatr.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 10-11

 

Autor: Agnieszka Biedroń