Ludzie starzy 2013-2018

Krosno

Wydawnictwa zwarte:

1.       Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017.
Sygn.  JM 74207 , M 138403

2.      Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska. - Warszawa : "Difin", 2015.
Sygn.  JM 73544 , M 136731 , SM 54402

3.      Aktywny senior : człowiek spełniony / red. nauk. Anna Skrzek. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
Sygn. M 139503

4.      Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. - Warszawa : "Difin", 2017.
Sygn. JM 74007 , M 138671, SM 54403

5.      Bezpieczne życie seniorów : poradnik : Podkarpacki Program Profilaktyczny / Wojewoda Podkarpacki. - Rzeszów : Podkarpacki Urząd Wojewódzki, [2015].
Sygn. M 137395

6.      Cyfrowy świat seniora : bezpiecznie w internecie / Alicja Żarowska-Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. M 139514, SM 54220

7.      Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
Sygn. M 135678

8.      Determinanty uczenia się wśród osób po 60. roku życia / red. nauk. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał. - Łódź : Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych, 2014.
Sygn. SM 53580

9.      Domy opieki. Domy seniora. ZOL. ZPO - zasady funkcjonowania / Maria Czernecka, Magdalena Stawiarska. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych : "Wszechnica Podatkowa", 2013.
Sygn. M 133935, Cz 134941

10.  Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych : analiza konferencji ogólnopolskich / Danuta Seredyńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
Sygn. M 134123

11.  Dziarski dziadek : mój sposób na długowieczność / Antoni Huczyński. - Warszawa : "Agora", 2014.
Sygn. M 137454

12.  Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : "Difin", 2015.
Sygn. M 139615
 
13.  Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Wyd. 1, 1 dodr.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Sygn. BM 38347, JM 74331, M 134943, SM 54433

14.  Gerokinezjologia : nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym / Wiesław Osiński ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
Sygn. M 134628, Cz 134792

15.  Gerontologopedia / red. nauk.  Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.
Sygn. M 139815

16.  Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elżbieta Trafiałek. - Toruń : "Adam Marszałek", 2016.
Sygn. JM 73964, M 137795

17.  Jak zapewnić osobom starszym dobrą opiekę nocną : praktyczne metody do wykorzystania w klinikach i domach opieki / Diana Kerr, Heather Wilkinson ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013.
Sygn. M 134212

18.  Jesień życia? Wiosna możliwości! : przewodnik po późnej dorosłości / Monika Mularska-Kucharek, Ewa Czernik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
Sygn. M 138196

19.  Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. - Wyd.3.  - Kraków : "Impuls", 2017.
Sygn. BM 38370

20.  Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
Sygn. M 138837

21.  Od instytucji totalnej ku demokratycznej? : domy pomocy społecznej w Polsce / Teresa Zbyrad. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014.
Sygn. BM 37471, M 136492

22.  Od uniwersytetu do starości : aspekty edukacji osób dorosłych / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz ; Wyższa Szkoła Humanitas. - Sosnowiec : "Humanitas", 2014.
M 135879

23.  Okrągły rok zabaw : kalendarz zajęć grupowych dla seniorów - scenariusze na każdy tydzień roku do zastosowania w domach opieki i klubach seniora / na podst. Anni Bowden i Nancy Lewthwaite ; w adaptacji Joanny Jedlińskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013.
Sygn. JM 73102, M 134220

24.  Opieka geriatryczna w Polsce / red. nauk. Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelniak. - Warszawa : "CeDeWu", 2016.
Sygn. BM 37983, M 138343

25.  Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła. - Wyd. 2.  - Kraków : "Impuls", 2015.
Sygn. M 137492

26.  Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / red.  nauk.  Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. - Stan prawny na 1 września 2015 r.  - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
Sygn. M 138424

27.  Porozumienie ponad pokoleniami : rodzinny uniwersytet trzeciego wieku / Małgorzata Modrak. - Gliwice : "Helion", 2018.
Sygn. M 139531

28.  Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki : wytyczne do projektowania / Elżbieta D. Niezabitowska, Anna Szewczenko, Iwona Benek. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2017.
Sygn. M 138689

29.  Praca socjalna ze starszymi ludźmi / Mo Ray, Judith Phillips ; tł. i red. nauk. Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014.
Sygn. M 136551

30.  Prawne aspekty starości / red. nauk. Aleksandra Wilk, Magdalena Gołowkin-Hudała. - Warszawa : "Difin", 2014.
Sygn. M 136502

31.  Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin : studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych / Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
Sygn. JM 73968

32.  Psychogeriatria / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. M 138428

33.  Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014.
Sygn. BM 37420, JM 73418

34.  Realność złego starzenia się : poza polityczną i społeczną powinnością / redakcja naukowa Leszek Buliński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
Sygn. BM 37696

35.  Rozumienie w starości / pod red. nauk. Krystyny Łangowskiej-Marcinowskiej, Zdzisława Markiewicza. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2014.
Sygn. JM 73410

36.  Seniorzy i film : aktywizacja i integracja społeczna osób starszych przez uczestnictwo w kulturze filmowej / Ewelina Konieczna. - Toruń : "Adam Marszałek", 2016.
Sygn. M 137949

37.  Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2013.
Sygn. JM 73134, M 134338, M 134459

38.  Starość : bilans - zadanie - wyzwanie / Zbigniew Woźniak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2016.
Sygn. BM 38175

39.  Starość jako wyobrażenie kulturowe / pod red. Anny Gomóły i Małgorzaty Rygielskiej. - Katowice : grupakulturalna.pl : Uniwersytet Śląski. Zakład Teorii i Historii Kultury, 2013.
Sygn. M 135374

40.  Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013.
Sygn. JM 73323, M 136094

41.  Terapia zajęciowa w geriatrii / Edyta Janus [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. M 138830

42.  Trening pamięci i koncentracji dla seniorów : przykłady zajęć dla prowadzących warsztaty / Agnieszka Sokół-Stanisławska. - Warszawa : "Difin", 2018.
Sygn. M 139356

43.  Trening umysłu dla osób 50+ / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2013.
Sygn. LM 30210, M 134517, UM 26643

44.  Turysta senior na rynku usług hotelarskich / Agnieszka Sawińska, Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz-Kocik. - Kraków ; Legionowo : "Edu-Libri", 2018.
Sygn. M 139652

45.  Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. - Kraków : "Impuls", 2017.
Sygn. M 139698

46.  Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
Sygn. BM 37074, Cz 134147

47.  Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności / Joanna Wrótniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
Sygn. M 137667
 
Artykuły w wydawnictwach zwartych:
 
1.      Aktywne obywatelstwo seniorów - studentów uniwersytetów trzeciego wieku / Bożena Matyjas.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 355-365. 
Sygn.  JM 74017 M 138763

2.      Aktywność osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej / Zbigniew Tokarski, Małgorzata Wojciechowska. // W: Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek. - Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej S. 189-202.
Sygn. JM 73323, M 136094

3.      Całożyciowa edukacja ludzi starszych w kontekście wyzwań współczesności / Maria Zrałek, Ewa Kraus // W: Edukacja jutra : edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz.- Sosnowiec : "Humanitas", 2013 S. 37-48.
Sygn. JM 73122, M 134208, LM 30152

4.      Choroba Alzheimera w perspektywie gerontologopedycznej : postępowanie terapeutyczne / Aneta Domagała.//W: Gerontologopedia Gdańsk : Harmonia, 2018 S. 469-487.
Sygn. M 139815

5.      Doświadczanie starości w perspektywie psychologicznej / Justyna Kurtyka-Chałas.// W: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń : "Akapit", 2013 S. 33-44.
Sygn. JM 73134, M 134338, M 134459

6.      Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości - perspektywa pedagogiczna / Anna Rudnik.// W: Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016 S. 103-118.
Sygn. M 138837

7.      Ludzie starsi w społeczeństwie informacyjnym : lumpenproletariat czy digitariat? / Karolina Korczewska.// W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. - Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014 S. 201-207.
Sygn. M 136456

8.      Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym : aktywność społeczna i edukacyjna / Monika Struck-Peregończyk.// W: Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej / pod red. Renaty Wielgos-Struck i Małgorzaty Bozackiej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016 S. 64-78.
Sygn. BM 37946, JM 73970, Cz 138473

9.      Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości / Stanisława Steuden. // W: Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 S. 158-187.
Sygn. M 137509, UM 27057, LM 30476

10.  Przemoc wobec osób starszych - skala zjawiska / Paulina Białobrzewska.// W: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń : "Akapit", 2013 S. 137-152.
Sygn. JM 73134, M 134338, M 134459

11.  Senior w XXI wieku - rola i zadania w rodzinie i społeczeństwie polskim / Katarzyna Lenart-Kłoś.// W: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń : "Akapit", 2013 S. 61-77.
Sygn. JM 73134, M 134338, M 134459

12.  Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie dla współczesnych bibliotek / Renata Aleksandrowicz.// W: Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013 S. 267-289.
Sygn. BM 37074, Cz 134147

13.  Rodzinne problemy opieki nad niesamodzielnym seniorem / Beata Zięba-Kołodziej. // W: Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie Warszawa : Difin, 2015 S. 71-101.
Sygn. M 137355, SM 53811

14.  Wsparcie społeczne ludzi starszych / Marta Komorska.// W: Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013 S. 153-161.
Sygn. BM 37074, Cz 134147

15.  Znaczenie aktywności społeczno-kulturowej w funkcjonowaniu społecznym osób starszych / Iwona Mandrzejewska-Smól.// W: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń : "Akapit", 2013 S. 155-166.
Sygn. JM 73134, M 134338, M 134459
 
 
Wydawnictwa ciągłe:
 
1.         Aktywne starzenie się (active ageing) : zadania polityki senioralnej / Elżbieta Trafiałek.// Praca Socjalna 2015, nr 4, s. 28-39.
2.         Aktywni na emeryturze / Małgorzata Bowak.// Dyrektor Szkoły 2018, nr 7, s.. 78-82.
3.         Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka..: // Nowa Szkoła 2012, nr 2, s. 36-39.
4.         Dylematy i wyzwania polityki senioralnej. Opieka geriatryczna - wsparcie - usługi społeczne / Elżbieta Trafiałek.// Praca Socjalna 2017, nr 3, s. 128-140.
5.         Era trzeciego wieku - implikacje edukacyjne / Zofia Szarota.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2014, nr 1, s. 7-18. 
6.         Edukacja seniorów w perspektywie optymalnego starzenia się / Iwona Mandrzejewska-Smól.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2017, nr 3, s. 43-55.
7.    Edukacja w starości - życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych / Anna Rudnik.// Pedagogika Społeczna 2017, nr 1, s. 111-128.
8.    Gerontologiczna praca socjalna - konteksty, definicje, wyzwania / Maria Łuszczyńska.// Praca Socjalna 2017, nr 5, s. 5-27.
9.    Kompetencje opiekuna osoby starszej - implikacje europejskie / Agata Chabior, Małgorzata Krawczyk-Blicharska. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2016, nr 2, s. 81-89.
10.     Między obyczajem a modą : wykluczenie cyfrowe osób starszych w perspektywie przemian praktyk społecznych / Joanna Zalewska.// Studia Socjologiczne 2015, nr 2, s. 241-263.
11.     Niechciana starość / Magdalena Rutkiewicz: // Niebieska Linia 2017, nr 5, s. 12-15.
12.     Opieka psychologiczna dla seniorów i ich opiekunów wyzwaniem dla polityki społecznej / Lidia Huber.// Praca Socjalna 2017, nr 5, s. 104-116.
13.     Polski senior - przegląd danych / Maria Łuszczyński.// Praca Socjalna 2014, nr 1, s. 16-38.
14.     Potrzeby osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej - konteksty / Małgorzata Pabiś, Dorota Kuncewicz.// Pielęgniarstwo XXI wieku 2016, nr 4, s. 53-59.
15.     Praca socjalna w domu pomocy społecznej na rzecz chorych na otępienie starcze / Andrzej Mileczarek.// Praca Socjalna 2016, nr 2, s. 145-164.
16.     Późna dorosłość w dyskursie teraźniejszym / Agnieszka Roguska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2015, nr 1, s. 143-159.
17.     Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych / Danuta Książek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2015, nr 1, s. 167-174.
18.     Starzenie się i starość w badaniach i praktyce edukacyjnej - wybrane aspekty / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki.// Pedagogika Społeczna 2017, nr 2, s. 151-164.
19.     Starzenie się a satysfakcja z życia - czynniki wpływające na dobrostan osób starszych / Dominika Duda, Monika Oczkowska.// Polityka Społeczna 2016, nr 7, s. 36-40.
20.     Świadczenia dla seniorów w polskim systemie zabezpieczenia społecznego / Beata Samoraj-Charitonow.// Polityka Społeczna 2016, nr 2, s. 8-15.
21.     Terapia zajęciowa w usprawnianiu osób starszych / Julia Sienkiewicz-Wilowska.// Edukacja 2013, nr 3, s. 106-116.
22.     Zaburzenia funkcji językowych w chorobach i zespołach otępiennych. Rola i cele logopedii wieku podeszłego / Ewa Wolańska. // Poradnik Językowy 2015, z. 5, s. 67-82.
23.     Zachowania zdrowotne osób starszych / Ewa Smoleń, Lucyna Gazdowicz, Anita Żyłka-Reut..: // Pielęgniarstwo XXI wieku 2011, nr 3, s. 5-9.
24.     Zarządzanie wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwoju / Izabela Warwas. // Polityka Społeczna 2017, nr 4, s. 33-38.
25.     Znaczenie relacji społecznych w pokonywaniu samotnośći osób starszych / Norbert G. Pikuła. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2015, nr 3, s. 39-46.
26.    Zwiększanie kompetencji informatycznych osób starszych a jakość życia seniorów / Joanna Śmietanka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2015, nr 4, s. 219-225.
 
Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
JCz – Czytelnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Sabina Szklarska