Anoreksja i bulimia (2005-2012)

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. Anoreksja : trudne pytania / Małgorzata Starzomska. - Kraków : "Impuls", 2006
LM 27535; M 120081; SM 49595

2. Anoreksja i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / Beata Szurowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.
LM 29409

3. Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży / Barbara Józefik, Małgorzata Wolska. - Warszawa : Hachette Polska, 2009.
BM 35957; LM 29224; M 126639; UM 25716

4. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2005.
M 119078

5. Anoreksja w rodzinie / Beata Szurowska. - Warszawa : "Difin", 2011.
BM 36088; JM 71985; LM 29256; M 130738; SM 51989

6. Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow ; przekł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Wyd. 2. - Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
M 125350

7. Bulimia : program terapii / Myra Cooper, Gillian Todd, Adrian Wells ; przekł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2005.
M 118601

8. Bulimia : przepisy, paradoksy i zaklęcia / Małgorzata Talarczyk. - Poznań : "Media Rodzina", 2010.
LM 29606; M 131756

9. Bulimia od A do Z : kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców / Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska.
- Warszawa : "Difin", 2011.
BM 36009; JM 71975; LM 29157; M 130576

10. Chuda / Judith Fathallah ; przeł. Magdalena Zielińska. - Kraków : "Znak", 2007.
M 122943

11. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
JM 72027; LM 29298; M 130997; SM 5207

12. Jak pokonać anoreksję? : trening / Georg H. Eifert, Michelle Heffner ; [tł. Anna Zawadzka]. - Gliwice : "Helion", cop. 2008.
M 128204

13. Jak pokonać bulimię? : trening / Randi E. McCabe, Traci L. McFarlane, Marion P. Olmsted ; [tł. Małgorzata Sierakowska]. - Gliwice : "Helion", cop. 2009.
M 128205

14. Jak pokonać zaburzenia odżywiania u dzieci? : trening / Bethany Teachman [i in. ; tł. Anna Kanclerz]. - Gliwice : "Helion", 2007.
M 128206

15. Jedzenie / Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005.
BM 34713; JM 70645; M 127393

16. Kiedy jedzenie wymaga odwagi / Harriet Brown ; przekł. Elżbieta Smoleńska. - Warszawa : "Czarna Owca", 2011.
LM 29377; M 131911

17. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
BM 35301; LM 28842; M 128183; SM 52086

18. Opętanie (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2009.
JM 71381

19. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008.
LM 28203; M 123605

20. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena
Weber, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2012.
M 132611

21. Psychopatologia / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
SM 51460

22. Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć / Valerio Albisetti ; [tł. Marzena Radomska]. - Wyd. 3 zm. - Kielce : "Jedność",
2006.
SM 51560

23. W krzywym zwierciadle bulimii : zaburzenia odżywiania oczami matki i córki / Lorri Antosz Benson, Taryn Leigh Benson ; tł. Zuzanna
Bosacka. - Poznań : "Media Rodzina", 2010.
M 132253; SM 51498

24. W pułapce zaburzeń odżywiania : (...dla rodziców, pedagogów i nauczycieli) / Bernadetta Izydorczyk. - Sosnowiec : Projekt-Kom, cop.
2008.
JM 71759; M 126361

25. W sidłach anoreksji / Heidi Hassenmuller ; tł. Monika Dykier. - Wyd. 1 dodruk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009.
M 128285

26. Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej / Anna Brytek- Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk. - Warszawa : "Difin", 2009.
SM 51072

27. Wolę umrzeć, niż przytyć : jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię / Ira M. Sacker, Marc A. Zimmer ; tł. Anna Mackiewicz. - Poznań :
"Media Rodzina", cop. 2008.
JM 72456; LM 28159; M 123658

28. Zaburzenia odżywiania : droga do wyzdrowienia / Kate Middleton ; przekł. Małgorzata Bortnowska. - Kraków : "eSPe", 2009.
M 127211

Wydawnictwa ciągłe

1. Anoreksja - bulimia : pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 35-43
2. Anoreksja - choroba nie tylko psychiczna / Kaja Wąsik // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24-26
3. Anoreksja - samotne chorowanie / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 33, s. 12
4. Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne / Jolanta Pytel // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15
5. Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 16-18
6. Anoreksja jako zaburzenie odżywiania - scenariusz zajęć / Katarzyna Grażka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. VI-VIII
7. Anoreksja to nie kaprys / Justyna Materlik // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 60-64
8. Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości / Małgorzata Starzomska // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 4, s. 107-128
9. Bulimia - czy to sprawa szkoły? / Ewa Grzesiak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 8-9
10. Czego gołym okiem nie widać? Zaburzenia łaknienia / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 135-142
11. Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf / Marta
Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 6-12
12. Gdy dziecko odmawia jedzenia / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 131-136
13. Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? / Beata Ziółkowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 65-72
14. Jej wysokość anoreksja / Monika Bąk-Sosnowska // Charaktery. - 2010,
nr 12, s. 82-86
15. Leczenie zaburzeń odżywiania - "naprawa" systemu rodzinnego / Marta Sławińska // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 46-48
16. Lekkie jak motyle / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 6,
s. 12-13
17. Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008,
nr 8, s. 22-23
18. Nie dam ci się najeść / Zuzanna Kastelaniec, Małgorzata Zaryczna // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 82-86
19. Nie jem! Pomóż! / Beata Szurowska // Psychologia w Szkole. - 2010,
nr 1, s.139-147
20. Odważ się żyć / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 14-23 
21. Pan(i) swojej wagi / Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 24-27
22. Psychoterapia bulimii - cz. 1 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 9, s. 4-5
23. Psychoterapia bulimii - cz. 2 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 10, s. 4-5
24. Psychoterapia bulimii - cz. 3 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 11, s. 4-5
25. Psychoterapia bulimii - cz. 4 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2011, nr 1, s. 6-7
26. Skuteczność profilaktyki zaburzeń odżywiania się dziewcząt w wieku gimnazjalnym / Beata Mirucka, Urszula Dymnicka, Monika Kisielewska // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 76-85
27. Spektrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją / Małgorzata Starzomska // Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 1, s. 185-202
28. Sposób na zabójczą dietę / Uwe Berger, Andreas Schick // Charaktery. - 2009, nr 7, s. 42-45
29. Trochę wyszczupleć! Cz. 2 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 28, s. 16
30. Trochę wyszczupleć! Cz. 3 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 30, s. 16
31. Trochę wyszczupleć! Cz. 4 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 16
32. Trochę wyszczupleć! Cz. 5 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 34, s. 16
33. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 34-40
34. Zajadanie emocji? Cz. 2 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 38, s. 16
35. Zajadanie emocji? Cz. 3 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 40, s. 16

Autor: Małgorzata Kasza