Biblioterapia

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych". - red. Janusz Nowicki. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003

2. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005

3. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. E. J. Koniecznej. - Kraków : "Impuls", 2005

4. Borecka I.: Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001

5. Borecka I. : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : "Unus", 2002

6. Borecka I. /1 in./ : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : "Unus", 2003.

7. Borecka I.: Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych : „Unus”, 2002

8. Borecka I. /1 in./ : Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii, Wrocław 1998

9. Brett D. : Bajki, które leczą. Cz. 1. – Gdańsk : GWP, 2006

10. Brett D. : Bajki, które leczą. Cz. 2. – Gdańsk : GWP, 2007

11. Brett D. : Opowiadania dla twojego dziecka. Cz. 1. – Gdańsk : GWP, 1998

12. Keyserlingk L. : Opowieści dla duszy dziecięcej. - Kielce : "Jedność", 2000

13. Keyserlingk L. : Opowieści o przyjaźni. - Kielce : "Jedność", 2001

14. Kozłowska A. : Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. - Warszawa :"Żak", 2007

15. Książka w działalności terapeutycznej: praca zbiorowa pod red. E.B. Zybert, Warszawa : SBP, 1997

16. Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej / oprac mater. E. B. Zybert. - Warszawa : SBP, 2000

17. Kruszewski T. : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Toruń : "Akapit", 2006

18. Meyer-Glitza E. : Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą : terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci. –Kilece : „Impuls”, 2001

19. Molicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań : „Media Rodzina”, 1999

20. Molicka M. : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002

21. Niestworzone historie : bajki edukacyjne / pod red. B. Ziółkowskiej. - Poznań : "Zysk i Ska", cop. 2007

22. Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje H.Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bieńkowska K.: O biblioterapii w szkole // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 6, s. 18
2. Borecka I.: Biblioterapia – warto spróbować // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 11 –14
3. Borecka I.: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 10, s. 16 – 18
4. Bukowska J.: Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 22
5. CHMIELEWSKA Olga : Biblioterapia // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29[-31 
6. Drawnel E.: Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych, "Poradnik Bibliotekarza" 1998, nr 7 – 8, s. 38 – 40
7. Eckert U.: Książka w życiu dziecka z odchyleniami rozwojowymi, "Szkoła Specjalna" 1981, nr 4
8. Gruda E.: Mrok i światło, "Poradnik Bibliotekarza" 2000, nr 12, s. 22 – 23
9. GRUDNIEWSKA Ewa, KUBASIŃSKA Beata : Terapia z wykorzystaniem baśni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 47-48
10. Ippoldt L.: Książka pomaga, "Guliwer" 1998, nr 2, s. 32 – 33
11. Jaworzyńska E.: Zrobiłam pierwsze kroki w biblioterapii, "Biblioteka w Szkole" 2001, nr 9, s. 20
12. Molicka M.: Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci, "Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze" 2001, nr 1, s. 40 – 44
13. Molicka M. : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 // Remedium
14. Molicka M. : Baśniowa terapia // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71. - 2005, nr 4, s. 8-9
15. SZULC Wita : Bajki nie-bajki i bajkoterapia. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5 -11

Oprac. Romualda Wojnar

Autor: Katarzyna Materna