Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM

 

CZYTELNICTWO UCZNIÓW KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(bibliografia w wyborze)

 

Książki:

1. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 235 s.

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

2. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 268 s.

Sygn. CzytR 236311; WypRz 235052

 

3. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. – 215 s.

Sygn. CzytR 244811

 

4. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006. – 267 s.

Sygn. CzytR 230040; WypRz 230285

 

5. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002. – 245 s.

Sygn. CzytR 225807

 

6. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 287 s.

Sygn. CzytR 242210; WypRz 241737

 

7. Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 183 s.

Sygn. CzytR 239560; WypRz 239114

 

8. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 142 s.

Sygn. CzytR 244043; WypRz 244044

 

9. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; aut. Alicja Baluch [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002. – 295 s.

Sygn. CzytR 227442

10. Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2007. – 208 s.

Sygn. WypRz 231943

 

11. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 192 s.

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

12. Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. – 378 s.

Sygn. CzytR 239869

 

13. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", 2009. – 418 s.

Sygn. CzytR 233921

 

14. Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. – 317 s.

Sygn. CzytR 244626; WypRz 244645

 

15. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 215 s.
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

 

16. Warto mieć w bibliotece : książki dla dzieci 2010-2013 : katalog / Grażyna Lewandowicz-Nosal [i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Oświęcim : Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego. Galeria Książki, 2014. – 202 s.

Sygn. CzytR 243203; WypRz 243205, WypRz 243206

 

17. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", 2015. –  311 s.
Sygn. CzytR 244593; WypRz 244594, WypRz  244907

 

18. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : "Maternus Media", 2007. – 162 s.
Sygn. CzytR 236423; WypRz 232039

 

19. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010. – 320 s.
Sygn. CzytR 235940; WypRz 235786

 

20. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2007. – 223 s.
Sygn. CzytR 230920; WypRz  230921

 

Artykuły:

 

21. Ankieta dla uczniów na temat zainteresowań czytelniczych / Bogna Stępień // Głos Pedagogiczny. - 2013, luty, s. 32-34

 

22. Biblioteczne losy "dobrych książek" dla młodzieży / Anna Maria Krajewska /W: Między dzieciństwem a dorosłością. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 81-92

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

23. Bliskie spotkania trzeciego stopnia z literaturą / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 2, s. 9-14

 

24. Co zrobić, by uczniowie czytali? : refleksje polimedialnej polonistki / Agnieszka Kopacz // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 102-113

Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525

 

25. Czytanie podstawą sukcesu jednostki we współczesnym świecie / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 4, s. 81-98

 

26. Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hipertekstów / Anna Adamczuk-Stęplewska // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013. - S. 27-51

Sygn. CzytR 242130

 

27. Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 9-13

 

28. Dziecięcy czytelnik "Pinokia" jako badacz / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 23-29

 

29. Fragment i całość w poznawaniu dzieła literackiego w szkole / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 102-107

 

30. Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna : do gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej / Agnieszka Przybyszewska // W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 69-79

Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

 

31. Jak nastolatki oceniają książki? / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 76-80

32. Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? / Stanisław Bortnowski // Polski w Praktyce. - 2012, nr 5, s. 35-40

33. Książka nie wygra z piłką nożną / Zofia Zasacka ; rozm. przepr. Anna Przybył // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 8-13

34. Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-15

35. Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych / Mariola Antczak // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 109-146

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

 

36. Lektury 12-latków : podsumowanie sondażu / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2005, nr 4, s. 105-115

37. Literacka postać negatywna. Od "Powrotu taty" do "Dwóch takich, co ukradli księżyc" / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 3, s. 81-91

38. "Monster High" jako przykład rozbudowanego systemu rozrywkowego dla dzieci / Paula Gamus // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 120-127

Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525

 

39. Poradnik pokonywania problemów w szkole? : "M jak dżeM" Agnieszki Tyszki lekturą szóstoklasistów / Karolina Jędrych //W: Noosfera literacka. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 358-368

Sygn. CzytR 239869

 

40. Praktyki czytelnicze na ekranie - wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2015, nr 2, s. 68-84

 

41. Recepcyjna empatia i emocjonalność a świadomość literacka ucznia ery elektronicznej / Aniela Książek-Szczepanikowa //W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - S. 267-278

Sygn. CzytR 235666

 

42.Rola bibliotek w kształtowaniu postaw czytelniczych : wybrane problemy / Dorota Grabowska // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 183-193

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

43. Rycerz, błazen, szaleniec : literackie strategie "męskiego dyskursu" w prozie dla młodych czytelników / Grzegorz Leszczyński //W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 53-79

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

44. Sposób na uczniowskie (nie)czytanie / Małgorzata Zajączkowska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 2, s. 106-108

45. Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci : porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014 / Magdalena Wójcik // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 77-87

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

46. Wpływ mediów elektronicznych na czytelnictwo uczniów szkoły podstawowej / Anna Sadek //W: Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 225-233

Sygn. CzytR 234999

 

47. Wykorzystanie podcastingu w popularyzowaniu literatury dla dzieci oraz promowaniu czytelnictwa : na przykładzie "BookTalks Quik and Simple" Nancy Keane / Maria Bosacka // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 114-119

Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525

 

48. Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000-2010 / Wiesława Ratkiewicz // Bibliotekarz. - 2011, nr 7/8, s. 21-29

 

49. Zestaw lektur : fabryka analfabetów / Grzegorz Leszczyński // W: Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy / pod red. Anny Pilch, Magdaleny Trysińskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013. - S. 101-118

Sygn. CzytR 242616; WypRz 242558

 

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione powyżej są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Netografia:

 

50. Czy młodzież lubi czytać? Wybrane refleksje z badań uczniów i ich rodziców / Mariola Grażyna Antczak //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 2-3, s. 7-11 [badania 111-12-latków]

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/6496-trendy-nr-2-3-2015

 

51. Czytające szkoły? Tak! / Justyna Czyż-Seidel, Teresa Stanisławczyk // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 2-3, s. 45-49

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=785&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=

 

52. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. – 215 s.

[Raport dostępny na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych - http://www.ibe.edu.pl/pl/]

 

53. Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów / Zofia Zasacka  //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 3-4, s. 87-91

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=704&from=&dirids=1&ver_id=&lp=24&QI=

 

54. Fantastyczna literatura fantastyczna / Grażyna Lewandowicz-Nosal //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 1, s. 40-43

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=738&from=&dirids=1&ver_id=&lp=25&QI=

 

55. Jak przekonać nastolatków do lektury / Magdalena Goetz //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 2-3, s. 12-15

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/6496-trendy-nr-2-3-2015

 

56. Książki zbójeckie : trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży / Anna Maria Czernow //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 4, s. 54-56

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=820&from=&dirids=1&ver_id=&lp=17&QI=

 

57. O badaniach czytelnictwa uczniów : głos polonisty / Piotr Krywak  // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2004, nr 19

http://www.up.krakow.pl/konspekt/19/krywak2.html

 

58. O roli książki i biblioteki szkolnej w życiu dzieci i młodzieży / Urszula Buczkowska //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 3-4, s. 75-78

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=687&from=&dirids=1&ver_id=&lp=14&QI=

 

59. Ocalić czytanie / Katarzyna Pławecka // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2004, nr 18

http://www.up.krakow.pl/konspekt/18/plawecka.html

 

 

Rzeszów, 05.09.2016 r.
 oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska