Żołnierze Wyklęci

Tarnobrzeg

Żołnierze Wyklęci - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rota przysięgi żołnierza Armii Krajowej

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

 

Tekst formuły dla przyjmującego przysięgę:

Przyjmuję Cię w szeregi Żołnierzy Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią.

 

Hymn Polski Podziemnej

Zorza wolności się pali
Nad Polską idących lat.
Moc nasza przemoc powali
Nowy dziś rodzi się świat.

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew,
Do broni Jezus Maryja,
Żołnierski wzywa nas zew! (bis)

Za Naszą Wolność i Waszą
Bracia, chwytamy za miecz
Śmierć, ani trud nas nie straszą
Zwycięski Orle nasz leć.

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew,
Do broni Jezus Maryja,
Żołnierski wzywa nas zew! (bis)

 

I. Publikacje książkowe

 1. A droga ich wiodła przez Pawiak / Regina Domańska ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981, sygn. SG 21331
 2. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / [zespół red. Rafał Wnuk i in.]. - Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007, sygn..TCz 92413, NG 52766
 3. Cichociemni : z Polski do Polski / Jan Szatsznajder. -Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990, sygn.TG73942
 4. Cichociemni / Jędrzej Tucholski. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : "Pax", 1988, sygn. TG64996
 5. Czerwona śmierć czyli Narodziny PRL / Skarbimir Socha [nazwa] "Jaskółka" [pseud.]. - Wyd. 2 uzup. - Stalowa Wola : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło Miejskie, 2000, sygn. SG 44193
 6. Dzieci Gułagu / Cathy A. Frierson, Siemion S. Wileński ; wstęp Anne Applebaum ; przeł. Anna Sawisz, Agnieszka Nowakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. TG 100455, SG 56341
 7. Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" / [tekst i wybór zdj. Katarzyna Minczykowska]. - Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2007, sygn. NG 54026, SG 55209
 8. I powraca wiatr / Władimir Bukowski ; [z ros. przeł. Andrzej Mietkowski ; do dr. przygot. Julia Juryś]. - Warszawa : "Res Publica", 1990, sygn. TG 68921, NG 40120
 9. Katyń w pół drogi / Piotr Gabryel. - [B. m.] : "Omnibus", [1989], sygn. TG 67221
 10. Kazimierz Moczarski : biografia / Anna Machcewicz. - Kraków : "Znak", 2009, sygn. TG 94759, NG51936
 11. Komendant Wilk : z dziejów Wileńskiej Armii Krajowej / Krzysztof Tarka. - Warszawa : "Volumen", 1990, sygn. TG67798
 12. Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL : praca zbiorowa / pod red. Janusza Kurtyki ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2007, sygn. TCz 90808
 13. Krąg Workuty / Bernard Grzywacz. - Warszawa : Archiwum Wschodnie, 2004, sygn. TG88813
 14. Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 2 / Aleksander Wat [pseud.] ; rozmowy prowadził i przedm. opatrzył Czesław Miłosz ; do dr. przygotowała Lidia Ciołkoszowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1990, sygn. TG 68315, NG 39881
 15. Na tajnym froncie : śląscy spadochroniarze w grupach dywersyjno-zwiadowczych na tyłach wojsk hitlerowskich / Zbigniew Kantyka. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987, sygn. SG29534
 16. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009, sygn. TG 96177
 17. Niepodległość będzie twoją nagrodą. T. 2, W więzieniach 1946-1954 / Halina Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73854
 18. Odbijanie i uwalnianie więźniów w Warszawie 1939-1944 / Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972., sygn.TG 17029
 19. Pamiętnik X Pawilonu / zebrali i do druku przygot. Aleksander Kozłowski, Henryk J. Mościcki ; [aut. Rufin Piotrowski i inl. ; przedmowa Stanisław Ryszard Dobrowolski]. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1958, sygn. TG 6959
 20. Pierwsi buntownicy / Jerzy Targalski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967, sygn.TG 14988
 21. Po wyzwoleniu : 1944-1956 / Barbara Skarga [nazwa] (Wiktoria Kraśniewska [pseud.]). - Wyd. 2 krajowe, popr. - Poznań : "W Drodze", 1990, sygn. NG 39947
 22. Polskie Państwo Podziemne / Stanisław Salmonowicz, Marek Ney-Krwawicz, Grzegorz Górski ; przedm. Jerzy Śląski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1999, TG85148
 23. "Ponury" : major Jan Piwnik 1912-1944 / Cezary Chlebowski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : "Rytm", 2006, sygn. TG93568
 24. Pożoga : walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK [Armii Krajowej] / Józef Turowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG69138
 25. Pseudonim "Łupaszka" : z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i mobilizacyjnego ośrodka Wileńskiego Okręgu AK / Dariusz Fikus. - Warszawa : "Omnipress", 1990, sygn. TG68833
 26. Pseudonim "Zapora" : mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996, sygn. TCz75644
 27. Raport z Podziemia 1942 / Marek Celt. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992, sygn. TG70390
 28. Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 / Jacek Pawłowicz ; [tł. na jęz. ang. Biuro Tłumaczeń "LIDO-LANG Technical Translations"]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008, sygn. TG95347.
 29. Smutne pół rycerzy żywych : wspomnienia / Leszek Prorok. Paris : Editions Spotkania, 1988, sygn. NG 42532
 30. Strzały pod więzieniem : najsłynniejsze akcje Armii Krajowej / Stanisław M. Jankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1992, sygn. NG 40734
 31. Tajne związki polityczne w Galicji : (od r. 1833 do r. 1841) : według niewydanych źródeł rękopiśmiennych, oraz aktów sądowych i gubernialnych / Józef Krajewski - Lwów : "Słowo Polskie", 1903, sygn. TCz 92522
 32. Terror i konspiracja : młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945-1956 / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2004, sygn. TG 87223
 33. W obliczu śmierci : przyczynki do historii Częstochowy w okresie hitlerowskiej okupacji / Jan Pietrzykowski ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. - Katowice : "Śląsk", 1966, sygn. TG 11647
 34. Walerian Łukasiński / Marek Ruszczyc. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 14064, TG14065
 35. WiN : przywracanie pamięci / Marek Czarnota, Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : [b. w.], 2001,  sygn. TCz 82829
 36. Wołyniak : legenda prawdziwa / Dionizy Garbacz. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2008, sygn. SG 51568
 37. X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Omnipress", 1990, sygn. NG 40108, TG 66152
 38. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 939-1946. T. 1 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, sygn. SG31856
 39. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 2 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, sygn. SG31857
 40. Zapiski / Kazimierz Moczarski ; wstęp, wybór tekstów i oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, sygn. TG68161
 41. Zapluty karzeł reakcji : wspomnienia AK-owca z więzień w PRL / Piotr Woźniak ; [zred. Józef Ruszar ; do druk. przygot. Piotr Jegliński, Tadeusz Konopka]. - Wyd. 3. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990, sygn. TG 69144
 42. Zaporczycy 1943-1949 / Ewa Kurek. - Lublin : "CLIO", 1995, sygn. TG74670
 43. Znak cichociemnych / Przemysław Bystrzycki. - Wyd. 3 popr. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991, sygn. TG69392
 44. Żołnierze Wołyniaka / Dionizy Garbacz. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 1999, sygn. NG 45811
 45. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Rytm", [2011], sygn.TG101516

 

II. Zbiory audiowizualne

 1. My Cichociemni. Głosy żyjących [Film] / scen. i reż. Paweł Kędzierski. - Warszawa : TiM, [2010], sygn. TDVD 710
 2. Ślad pamięci. CD 6 – 24 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010-2011 ,sygn. TPŁC 206-273
 3. Śmierć rotmistrza Pileckiego [Film] / reż. i scen. Ryszard Bugajski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2006, sygn. TDVD739Wołyniak : [Film] : legenda prawdziwa / scen. i reż Dionizy Garbacz - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2008, sygn. NPŁW 41, SPŁW 10

  III. Artykuły z czasopism


1.    Jerzy Laskownicki. Cz. 1 / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 11, s. 13
2.    Jerzy Laskownicki. Cz. 2 / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 12, s. 13
3.    Michał Oleksak / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 10, s. 13
4.    Niezłomni wracają : pierwsza książka dla dzieci o żołnierzach wyklętych / Anna Maria Krajewska.// Guliwer. - 2013, nr 3, s. 59-62
5.   Nocne rozmowy : scenariusz poświęcony Żołnierzom Wyklętym / Małgorzata Żmijewska.// Wychowawca. -2019, nr 1, s. 32
6.   Partyzancka akcja w Lipie. Cz. 1 / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 18, s. 1
7.  Partyzancka akcja w Lipie. Cz. 2 / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 19, s. 13
8.  Partyzancka akcja w Lipie. Cz. 3 / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 20, s. 13
9.  Tadeusz Gajda "Tarzan" / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2014, nr 9, s. 15
10.Zapomniani partyzanci (1) / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2018, nr 10, s. 14
11.Zapomniani partyzanci (2) : Żołnierz wyklęty / Dionizy Garbacz.// Sztafeta. - 2018, nr 11, s. 15
12.Żołnierze Niezłomni / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2017, nr 40, s.125-128
13.Żołnierze wyklęci na lekcji historii / Łukasz Myszka.// Mówią Wieki. - 2013, nr 10, wkł. , s. 6-9

Autor: BP Tarnobrzeg