Coaching 2015-2018

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
Sygn. Krosno M 136620, Lesko LM 30445

2. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Zofia Domaradzka-Grochowalska i in]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
Sygn. Jasło JM 73691, JM 73695, JM 73699, Krosno M 137161, M 137165,
Sanok SM 53697, SM 53698, SM 53699, Brzozów BM 37804, BM 37808, Ustrzyki Dolne UM 27106, UM 27110

3. Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji / Vladimir Frk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Sygn. Jasło JM 74004

4. Kulturowa zmienność systemów zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Mariusz Bednarek, Aneta Parkes. - Warszawa : "Difin", 2016
Sygn. Jasło JM 73816

5. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
Sygn. Krosno M 136245, Lesko LM 30396

6. Metody prowadzenia szkoleń / Agnieszka Kozak, Mariola Łaguna. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
Sygn. Lesko LM 30364

7. Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Strycharczyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017
Sygn. Krosno M 139052

8. Psychologia coachingu / Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain ; przekł. Grażyna
Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Sygn. Krosno M 137571

9. Psychologia nauczania czyli Jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością / Mateusz Grzesiak. - Gliwice : "Helion", 2017
Sygn. Krosno M 139054

10. Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierdam, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
Sygn. Krosno 137058

11. Tutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa: "Difin", 2015
Sygn. Krosno M 137514

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Coaching - rozwój ludzkiego potencjału : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 55-60
2. Coaching dla nauczycieli / Agata Król.// Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 5, s. 32-33
3. Coaching jako metoda pracy pedagogów i nauczycieli / Joanna Kozielska // Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 46-48
4. Coaching jako wsparcie przywództwa / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 8, s. 78-82
5. Czym jest tutoring? / Joanna Berska.// Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 14-15
6. Diagnozowanie i metodyczne postępowanie w pracy z jednostką nieprzystosowaną w kontekście coachingu społecznego / Karol Konaszewski // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - s. 431-442
7. Idea coachingu w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2017, nr 4, s. 30-32
8. Komunikacja w tutoringu szkolnym z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej / Adrianna Sarnat-Ciastko // Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 1, s. 38-50
9. Lekcja fizyki z zastosowaniem narzędzi coachingowych / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. - 2017, nr 4, s. 24-25
10. Mentor, a nie kumpel : wychowanie bez autorytaryzmu. Partnerstwo w szkole? Tak, czemu nie! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 21, s. 12
11. Mentoring na rzecz dzieci z rodzin migracyjnych / Agata Butarewicz-Głowacka // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 491-501
12. Mentoring w dydaktyce / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s. 44-47 13. Mistrz i uczeń w e-Sieci / Agata Aszklar, Joanna Urbańska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 4, s. 35-45
14. Mistrz, nauczyciel, wychowawca pokoleń / Józef Górniewicz // Pedagogika Społeczna. - 2017, nr 2, s. 9-32
15. [Nauczyciel, trener, coach - recenzja] / Wioletta Zagrodzka // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 238-240
16. Nowoczesny nauczyciel XXI wieku - a więc jaki? / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 30-33
17. Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły. Cz. 1 / Janusz Rusaczyk // Remedium. - 2018, nr 1, s. 30-31
18. Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. - 2017, nr 9, s. 16-30
19. Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego / Anna Piętoń // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 1, s. 147-157
20. Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk // Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 54-57

Autor: Beata Szczepanik