Odzyskanie niepodległości w 1918 r.

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
opracowała : Dorota M. Markocka

Odzyskanie niepodległości w 1918 r.

 

bibliografia w wyborze za lata 1916-2018

 

1. Źródła niepublikowane

1. Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : inwentarz zasobu archiwalnego 1833-1989 / Teresa Mrozek ; wybór mat. il. Bogusław Bobusia, Teresa Mrozek ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001. – ISBN 83-88172-08-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 87695

Zawiera wykaz m.in. ogłoszeń : Polskiej Komendy Miasta z 4 XI 1918 ; Komisji Likwidacyjnej i Rady Narodowej z XI 1918 r. ; Podpułkownika Michała Tokarzewskiego ; Majora Stachiewicza z 12 XI 1918 r., Generała Bijaka z XI/XII 1918 r. ; Komendy Wojsk Polskich w Przemyślu z XI 1918 r. ; Generała Iwaszkiewicza z IV i V 1919 r. ; Komendy Obywatelskiej Legii Ochotniczej z VII i VIII 1920 r.

2. [Inc.:] Obywatele! Rodacy! Opadły z Narodu kajdany, wtłoczone nań przed 100 z górą laty przez Rosję, Niemcy i Austrję! Ciemiężcy leżą pokonani. Wstaje do nowego życia Wolna, Zjednoczona i Niepodległa Polska Ludowa [...] : Listopad 1918 r. / Stronnictwo Odrodzenia Narodowego. [B. m. : b.w.], 1918. -

https://polona.pl/item/obywatele-rodacy-inc-opadly-z-narodu-kajdany-wtloczone-nan-przed-100-z-gora-laty,Mzc4ODk5MTY/0/#info:metadata

3. Rok 1918 : wspomnienia z Ukrainy, Podola i Wołynia [Rękopis] / Franciszek Jan Pogonowski. - [Polska], 1962. - 118 kart ; 30x21 cm.

Pogonowski, Franciszek Jan (1891-1976)

 

 

2. Źródła publikowane. 1. Wydawnictwa zwarte

4. Bitwa Lwowska 25 VII-18 X 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (25 VII-5 VIII) / oprac i przygot. do druku zespół Andrzej Bartnik [et al.] ; pod red. Marka Tarczyńskiego. - Warszawa : "Rytm", 2002. - ISBN 83-7399-012-7

Biblioteka PWSW ,4947 H

5. Bitwa Lwowska 25 VII-18 X 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 2, (6-20 VIII) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego ; Janusz Cisek [i in.]. - Warszawa : Wojskowe Biuro Badań Historycznych : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2004. - ISBN 83-7399-122-0 (Rytm)

6. Bitwa Lwowska i Zamojska 25 VII-18 X 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 3, (21 VIII-4 IX 1920) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego ; [aut.] Janusz Cisek [i in.]. - Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2009. - ISBN 978-83-7399-365-5 (Rytm)

PBW Krosno M 133668

7. Bitwa o Ukrainę 1 I-24 VII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (1 I-11 V 1920) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego ; Janusz Cisek, Jerzy Kirszak, Daniel Koreś, Grzegorz Nowik, Michał Przybylak, Tadeusz Rawski, Waldemar Strzałkowski, Juliusz S. Tym, Andrzej Cz. Żak ; wstęp, zakończenie i oprac. nauk. Grzegorz Nowik i Juliusz S. Tym. - Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : Oficyna Wydawnicza Rytm ; Sulejówek : Muzeum Józefa Piłsudskiego, cop. 2016. - ISBN 978-83-63872-07-6 (Muzeum). - ISBN 978-83-7399-669-4 (Rytm)

8. Bitwa wołyńsko-podolska 5 IX - 21 X 1920 : dokumenty operacyjne / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego ; Janusz Cisek, Grzegorz Nowik, Tadeusz Rawski, Waldemar Strzałkowski, Juliusz S. Tym, Andrzej Czesław Żak ; [przekł. z ukr. Maria Buczyło, Grzegorz Nowik, Tadeusz Rawski]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm ; Sulejówek : Muzeum Józefa Piłsudskiego, cop. 2014. - ISBN 978-83-7399-602-1 (Rytm). - ISBN 978-83-63872-06-9

9. Dwa posiedzenia Komisji politycznej 29 VII w Wiedniu i Koła Polskiego w Krakowie 3 X 1916 . - Kraków 1916. - 60 s. ; 23 cm. - Druk na prawach rękopisu

Biblioteka AP Przemyśl 430

10. Inwentarz Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1920) / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe m. Krakowa i woj. krakowskiego ; oprac. Ludwik Łysiak, Anna Ptaśnikowa, Helena Zającowa ;wstępem poprz. Ludwik Łysiak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. - 140 s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1401, 24262

11. Listy Władysława Sikorskiego do Władysława L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego (l914-1919) / Władysław Sikorski ; oprac. i wstępem opatrzyli Zbigniew Koziński i Zdzisław Pietrzyk. – Kraków : UJ, 1987. - 260 s. powiel. ; 23 cm. - (Varia / Uniwersytet Jagielloński, 0239-7900 ; nr 233). - Tyt. równol. : Epistulae Ladislai Sikorski ad Ladislaum L. Jaworski et Supremi Consilii Nationalis Praesides. - Tekst częśc. niem. - Indeks. - Rés. - ISBN 83-233-0190-5

Biblioteka AP Przemyśl 11746

12. O Niepodległą i granice. [T. 1], Komunikaty oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921 / oprac., wybór i przygot. do dr. Marek Jabłonowski i Adam Koseski. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, [2000]. - ISBN 83-88067-05-2 (WSH)

Biblioteka PWSW 1323 PR

13. O Niepodległą i granice. T. 2, Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919-1920 / oprac., wybór i przygot. do druku: Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki, Tadeusz Wawrzyński. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, cop. 2000. - ISBN 83-88067-65-6

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 34066

Biblioteka PWSW 1324 PR

14. O Niepodległą i granice. [T. 6], Komitet Narodowy Polski : protokoły posiedzeń 1917-1919 / wstęp, wybór, oprac. i przygot. do druku Marek Jabłonowski, Dorota Cisowska-Hydzik. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2007. - ISBN 978-83-7549-032-9

15. O Niepodległą i granice. T. 7, Raporty Straży Kresowej 1919-1920 : ziem Północno-Wschodnich opisanie / wstęp, wybór. i oprac. Joanna Gierowska-Kałłaur. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski : Oficyna ASPRA-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011. - ISBN 978-83-7549-033-6. - ISBN 978-83-7545-263-1

16. O Niepodległą i granice. T. 8, Ku Rzeczypospolitej demokratycznej : Polska debata ustrojowa 1917-1921 / oprac., wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski, Konrad Jajecznik. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. - ISBN 978-83-7549-195-1. - ISBN 978-83-7545-561-8

17. Odbudowanie państwa polskiego : dokumenty chwili bieżącej. Zeszyt 1 . / P.B.I. - Kraków : nakł. Drukarni Ludowej, 1916. - 51, [6] s. ; 26 cm. - Na s. tyt. kryptonim., nazwa aut.: Leon Wasilewski.

Biblioteka MNZP 1746

18. Orędzie Rady Regencyjnej [tekst] //W: Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego : (odezwy, memoryały, proklamacye [...] ustawy na tle rozwoju historycznych wypadków 1912-1919 r.) / Kazimierz Władysław Kumaniecki. - Kraków ; Warszawa : J. Czernecki, 1920. - S. 87-88

http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=11445&dirids=1

19. Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku : wybór źródeł / oprac. Piotr Stawecki, Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1986. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 95)

PBW Krosno M 87766

PBW Rzeszów WypRz 201943

20. Polskie dokumenty dyplomatyczne 1918 : listopad-grudzień / red. Sławomir Dębski ; współpr. Piotr Długołęcki. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. - ISBN 978-83-89607-54-6

21. Polskie dokumenty dyplomatyczne 1919 : styczeń-maj / redaktor Sławomir Dębski. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2016. - (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne / red. nacz. Włodzimierz Borodziej, ISSN 2449-6774). - ISBN 978-83-64895-41-8. - ISBN 978-83-62453-67-2

22. Powstanie II Rzeczypospolitej : wybór dokumentów 1866-1925 / zebrała i oprac. Halina Janowska i in. ; wstęp Tadeusz Jędruszczak ; red. Halina Janowska, Tadeusz Jędruszczak. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981.

PBW Jarosław WJ 38350

PBW Lubaczów WL 28049

PBW Przemyśl WP 60308

PBW Przeworsk WK 24912

23. Powstanie II Rzeczypospolitej : wybór dokumentów 1866-1925 / pod red. Haliny Janowskiej i Tadeusza Jędruszczaka ; wstęp T. Jędruszczak ; dok. zebrali i oprac. H. Janowska [i in.] ; przygot. w Instytucie Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. - ISBN 83-205-3290-6

PBW Lubaczów WL 31387

PBW Przemyśl CzP 94(438) GP 67963

PBW Przeworsk WK 28197

24. Rewolucja Październikowa i jej wpływ na sprawy polskie w latach 1917-1921 : informator o materiałach w archiwach PRL / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - XVIII, 555 s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1991

25. Z posiedzenia Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w dn. 1 V 1917 roku (streszczenia przemówień.) . - [b.m.w.] : [b.r.]. - 22 s. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15222

26. Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego : (odezwy, memoryały, proklamacye [...] ustawy na tle rozwoju historycznych wypadków 1912-1919 r.) / Kazimierz Władysław Kumaniecki. - Kraków ; Warszawa : J. Czernecki, 1920.

http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=11445&dirids=1

27. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 3, Lata 1918-1939 - Polska niepodległa / wybór tekstów źródłowych Józef Ryszard Szaflik ; [pod red. nauk. Adama Koseskiego, Józefa Ryszarda Szaflika, Romualda Turkowskiego] ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. – Wyd. 2 rozsz. - Pułtusk : WSH, 2005. - ISBN 83-89709-16-3

Biblioteka PWSW 5SM-8 SM H Czytelnia

28. Źródła do dziejów powstań śląskich. T. 1, Październik 1918- Styczeń 1920. Cz. 1 / pod red. Kazimierza Popiołka ; wybrał i oprac. Henryk Zieliński ; edytorsko przygotował Zygmunt Kolankowski ; przedmową poprzedził Kazimierz Popiołek ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN, Instytut Śląski w Opolu. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

29. PBW Przemyśl WP 48949

 

 

2. Źródła publikowane. 2. Wydawnictwa ciągłe

30. Akta dotyczące działalności Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu : listopad 1918 - luty 1919 / Wanda Kaput.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - [R. 1] (1974), s. 99-159 : il., tab.

31. Diariusz listopadowej obrony Lwowa //Rocznik Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. - R. 2 (1937), s. 127-143. - (Źródła do Dziejów Walk o Lwów i Województwa Południowo-Wschodnie 1918-1920. Seria 2)

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=5357&from=&dirids=1&tab=1&lp=3&QI

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. nr inw. 38970/2

32. Korespondencja wojskowa w okresie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 / Janusz Bator.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 6, s. 12-13

33. O niepodległości na archiwalnych afiszach / Agnieszka Bobowska-Hryniewicz.// Nasz Przemyśl. - 2018, nr 2, s. 10-11

34. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - 1937, nr 33, poz. 255.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/1937/s/33/255 (30 czerwca 2017)

 

 

3. Bibliografie

35. Odzyskanie niepodległości : bibliografia w wyborze / wybór i oprac. Marta Boszczyk. - Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2008.

36. I [Pierwsza] wojna światowa 1914-1918 r. : bibliografia w wyborze za lata 1914-2014 [on-line] / oprac. Dorota M. Markocka. // Zestawienia bibliograficzne / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. - 1375 poz. [Dostęp : 5.04.2018]

http://przemysl.pbw.org.pl/index.php/zestawienia-bibliograficzne/737-i-wojna-swiatowa-1914-1918-r

37. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : bibliografia w wyborze / [oprac. Beata Nowak ; wstęp i konsultacja Marek Rezler] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. - Poznań : WBP, 1988. - (Pomocnicze Materiały Bibliograficzne / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu)

 

 

4. Pamiętniki. 1. Wydawnictwa zwarte

38. Bolszewicy w polskim dworze / Izabela Lutosławska. - Warszawa : Perzyński, Niklewicz, 1921.

39. Bolszewicy w polskim dworze / Izabela Wolikowska z Lutosławskich ; wstęp i oprac. Danuta i Aleksander Wroniszewscy. - Łomża : Łomżyńska Oficyna Wydawnicza, 1990.

Biblioteka PWSW 3904 H

40. Burza od Wschodu / Maria Dunin-Kozicka. - Warszawa : "Volumen", 1990.

PBW Jasło JM 61703

PBW Rzeszów WypRz 211903

41. Burza od wschodu : wspomnienia z Kijowszczyzny : (1918-1920) / Marja Dunin-Kozicka ; z przedm. St. Estreichera. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.

42. Diariusz. T. 3, 1 stycznia-31 grudnia 1918 / Michał Stanisław Kossakowski ; redakcja naukowa Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - ISBN 978-83-7784-878-4

43. Dziennik 1918-1921. Cz. 1 / Władysław Konopczyński. - Warszawa : Muzeum Historii Polski ; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016. - (100-lecie Niepodległości ; t. 4). - ISBN 978-83-65248-09-1 (MHP). - ISBN 978-83-62628-97-1

44. Dziennik 1918-1921. Cz. 2 / Władysław Konopczyński. - Warszawa : Muzeum Historii Polski ; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016. - (100-lecie Niepodległości ; t. 4). - ISBN 978-83-65248-09-1 (MHP). - ISBN 978-83-62628-97-1

45. Dziennik 1920 / Izaak Babel ; przeł. [z ros.] i wstępem opatrzył Jerzy Pomianowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990. - ISBN 83-07-02178-2

Babel, Isaak Emmanuilovič (1894-1940)

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 30338

46. Dziennik 1920 / Izaak Babel ; tekst przeł. [z ros.] i wstępem opatrzył Jerzy Pomianowski. - Warszawa : "Twój Styl", 1998. - ISBN 83-7163-108-1

Biblioteka P-WIN nr inw. 2366

47. I stał się cud... : wspomnienia z lat 1917-1920 /Stanisława z Kosseckich Andrzejowa Deskur. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1999. - ISBN 83-7257-007-8

Deskur, Stanisława (1895-1995)

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 67738

48. Książę Janusz (1880-1967) : szkice / Jerzy Jaruzelski. Wspomnienia Janusza Radziwiłła. - Warszawa : "DiG", 2001. - S. 77-148. - ISBN 83-7181-180-2

http://pther.net/PDF/Pamietniki/17%20Jerzy%20Jaruzelski%20Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99%20Janusz%20(18801967)%20Wspomnienia%20Janusza%20Radziwi%C5%82%C5%82a.pdf

49. Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, oprac. i wstęp Piotr Łossowski, Piotr Stawecki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988. - ISBN 83-11-07594-8

PBW Jarosław WJ 45845

PBW Przemyśl WP 77801, WP 77802

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 29010

50. Milknące echa : wspomnienia z wojny 1914-1920 / Stanisław Kawczak. - Wyd. 1 powojenne. - Warszawa : „Libra”, 1991. - ISBN 83-85005-48-X

Kawczak, Stanisław (1892-1940)

PBW Krosno M 102425

Biblioteka TPN Przemyśl 28156

51. "Moja walka o niepodległość" : pamiętnik Feliksa Kalińskiego / Witold Bobryk.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 223-233

Kaliński, Feliks (1893-1959)

52. Moje życie w mundurze : czasy narodzin i upadku II Rzeczypospolitej / Bronisław Konieczny ; [tekst rękopisu do dr. przygotowały Jadwiga Konieczna-Twardzikowa i Irena Roterman-Konieczna]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. - ISBN 83-7188-693-4

Konieczny, Bronisław (1896-1973)

Biblioteka PWSW 5592 H, 8240 H, 8241 H

PBW Sędziszów BSdzW 43458

53. Moje wspomnienia. T. 1 / Stanisław Wojciechowski. - Lwów : "Książnica-Atlas", 1938.

Wojciechowski, Stanisław (1869-1953)

Biblioteka WSD Przemyśl 45951

54. Moje wspomnienia. Cz. 1 / Stanisław Wojciechowski ; wstęp i opracowanie Jerzy Łazor. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017. - (100-lecie Niepodległości ; t. 5)

55. Moje wspomnienia. Cz. 2 / Stanisław Wojciechowski ; wstęp i opracowanie Jerzy Łazor. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017. - (100-lecie Niepodległości ; t. 5). - ISBN 978-83-65248-19-0

56. Na ostatniej placówce : dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921 / Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska ; z przedm. Artura Górskiego. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925.

Dorożyńska, Elżbieta (1882-1943)

https://polona.pl/item/na-ostatniej-placowce-dziennik-z-zycia-wsi-podolskiej-w-latach-1917-1921,NDUwODk1Nzk/2/#info:metadata

Biblioteka Kapituły Metropolitalnej nr inw. BK19 011

Na ostatniej placówce : dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921 / Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska ; [przedm. Artur Górski]. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2008. - Tom opracowano na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1925.

- ISBN 978-83-7565-022-8

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów

57. Obraz wojny polsko-sowieckiej (1919-1921) w opisach ich uczestników (Jerzy Konrad Maciejewski, Stanisław Rembek, Eugeniusz Małaczewski) / Michał Ceglarek ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego //W: W walce o wolność i niepodległość Polski / red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. - S. 39-50. - ISBN 978-83-65598-06-6

Maciejewski, Jerzy Konrad (1899-1973)

Rembek, Stanisław (1901-1985)

Małaczewski, Eugeniusz (1897-1922)

58. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 1, Relacje uczestników / [przedm. Artur Leinwand]. - Warszawa : „Volumen”, 1991. - (O Wolność i Niepodległość). - ISBN 83-85218-24-6 (t. 1)

59. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 2, Relacje uczestników / red. t. Eugeniusz Wawrzkowicz, Józef Klink. - Warszawa : "Volumen", 1993.

60. Obrona Przemyśla w roku 1918 : (z pamiętnika) / Helena Hordyńska-Stieberowa.//W: Oświata - to potęga" : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Cz. 2 z albumem / zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; rys. zewn. okł. zaproj. i wyk. Władysław Królikiewicz ; rys. okł. albumowej wyk. Marjan Smalewski. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 74-75

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4733&from=&dirids=1&ver_id=&lp=202&QI =

Hordyńska-Stieberowa, Helena (1877-1952)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 12011, 12408

Biblioteka P-WIN nr inw. 2403

Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 13808 Dz Przem

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. D 5 391/2

PBW Przemyśl /Czyt./ Cz1P A/94(438) nr inw. GP 38939

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. RD-4439/cz.2

61. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r. / D' Abernon ; autoryz. przekł. z ang. przy współpr. tłum[acza] S. A. Arnsena ; oprac. i wyd. Artur Dobiecki ; przedm. August Zaleski. - Warszawa : [b. w.], 1932 (Warszawa : Drukarnia Mazowiecka).

D'Abernon, Edgar Vincent (1857-1941)

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. D 5923

62. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r. / vhr. D'Abernon ; autoryzowany przekł. z ang. przy współpr. tł. S.A. Arnsena ; oprac. i wyd. Artur Dobiecki ; [z przedmową Augusta Zaleskiego]. - Wyd. 1 powojenne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - ISBN 83-01-10255-1

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 12616

Biblioteka PWSW 3803 H

PBW Krosno Czyt./Cz 101012

PBW Rzeszów WypRz 212484

PBW Stalowa Wola SG 54757

PBW Tarnobrzeg TG 68353

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. 30508

63. Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918 / do dr. przygot. Janusz Pajewski ; objaśn. oprac. Aleksandra Kosicka-Pajewska. - Wyd. 1., dodr. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2002. - ISBN 83-86138-92-0

Lubomirska, Maria z Branickich (1873-1934)

https://polona.pl/item/pamietnik-ksieznej-marii-zdzislawowej-lubomirskiej-1914-1918,NzI3NDY3NDY/0/#info:metadata

Biblioteka PWSW 2757 H

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 42539

64. Pamiętnik wojenny harcerza 1918-1920 / Aleksander Ordża-Dawid. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - (Przywrócić Pamięć). - ISBN 978-83-7850-678-2

65. Pamiętniki 1912-1932 / Ignacy Jan Paderewski ; spisała Mary Lawton ; [przekł. z ang., wstęp Andrzej Piber ; przekł. rozdz. II Wanda Lisowska i Teresa Mogilnicka].- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1992. - (Pamiętniki Muzyczne). - ISBN 83-224-0451-4

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 32787

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów / Wypożyczalnia Muzyczna (Żeromskiego 2) sygn. Wyp. Muz. Księg. 676

66. Pamiętniki. T. 1 / Ignacy Daszyński. - Kraków : "Proletarjat", 1925.

PBW Łańcut BŁWyp 12451

PBW Rzeszów WypRz 1694

PBW Rzeszów WypRz 89129 M

67. Pamiętniki. T. 2 / Ignacy Daszyński. - Kraków : Drukarnia Ludowa, 1926.

PBW Łańcut BŁWyp 12452

PBW Rzeszów WypRz 26736

PBW Rzeszów WypRz 89130 M

68. Pamiętniki : wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog / Karol Wędziagolski ; [wstęp, posłowie, oprac. przypisów Grzegorz Eberhardt ; oprac. graf. Andrzej Barecki]. - [Warszawa] : „Iskry”, 2007. - Przedr. faks., oryg. : Londyn : Polska Fundacja Kulturalna. - Indeks. - ISBN 978-83-244-0036-2

Wędziagolski, Karol (1886-1974)

Biblioteka PWSW 7935 H

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 45079

69. "Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza" : listopadowe dni 1918 roku w wybranej literaturze dokumentu osobistego / Barbara Kubis.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 31-43

70. Polonia Restituta [wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918-1939] / Stefan Korboński. - Warszawa : Wydawnictwo "Prohibita", 2014. - ISBN 978-83-61344-67-4

Korboński, Stefan (1901-1989)

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 51349

71. Pożoga : wspomnienia z Wołynia 1917-1919 / Zofja Kossak-Szczucka ; z przedm. St. Estreichera. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922.

72. Pożoga : wspomnienia z Wołynia 1917-1919 / Zofia Kossak-Szczucka ; z przedm. Stanisława Estreichera. - Rzeszów : "Resovia", 1990. - ISBN 83-4079-009-3

PBW Przemyśl WP 108480

73. Pożoga : wspomnienia z Wołynia 1917-1919 / Zofia Kossak-Szczucka ; przedm. Stanisław Estreicher ; posł. Amelia Szafrańska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1996. - ISBN 83-211-1540-3

PBW Przemyśl WP 83128

74. Rok 1918 i początki niepodległości Polski we wspomnieniach Ireny Jurgielewiczowej / Agnieszka Misiurska.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 307-314

75. Rok 1918 : we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - ISBN 83-06-01475-8

PBW Jarosław WJ 44059

PBW Przeworsk WK 32848, WK 32849

PBW Lubaczów WL 35520

PBW Przemyśl WP 74569

Biblioteka AP Przemyśl 11438

76. Rok 1918 : wspomnienia / Maria Walewska ; przygot. do dr. Elżbieta Słodkowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. - ISBN 83-7009-246-2

77. Rok 1920 : bitwy i fronty : relacje i wspomnienia / Barbara Tarkowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2011. - ISBN 978-83-205-5486-1

PBW Krosno M 139029

78. Rola prezydenta Thomasa W. Wilsona w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w literaturze dokumentu osobistego : casus wspomnień polskich polityków, wojskowych i publicystów / Marek Białokur.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej/ pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 291-305

79. U progu niepodległości : wspomnienia z lat 1915-1921 / Tadeusz Bąblewski. - Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, 1996. - ISBN 83-86885-20-3

PBW Przemyśl WP 85585, WP 85586

80. Udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-1921 we wspomnieniach generała brygady Jerzego Grobickiego / Bartosz Janczak.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, - 2017. - S. 345-3

81. W potopie krwi i łez : wspomnienia zakładniczki / Jadwiga Januszkiewiczowa. - Warszawa : Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1921.

82. W świetle prawdy : kartki z przeżyć ostatnich lat / Adam Ronikier. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1919.

Ronikier, Adam Feliks (1881-1952)

83. W wojsku polskim : 1917-1938. T. 1, W wojsku polskim : 1917-1921 [wspomnienia] / Leon Mitkiewicz ; wstęp i oprac. nauk. Waldemar Rezmer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - ISBN 978-83-231-3273-8

84. Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu w 1918 roku : (wybór tekstów) / [red. zeszytu Magdalena Bugera i in.]. - Przemyśl : Wydawnictwo "Fort" Tomasz Idzikowski, 2005. - (Architectura et Ars Militaris ; 9)

Zawiera : Oswobodzenie Przemyśla w listopadzie 1918 roku : (zarys) / Hugo Zieliński. Z ciężkich dni Przemyśla : (zapiski kronikarskie naocznego świadka) / Józef Panaś. Kolejarze przemyscy w walce o niepodległość / Kazimierz Jung. Przed 10-ma laty : bolszewicy z Zasania / Rudolf Burda.

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 25142

Biblioteka P-WIN nr inw. 3250

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. BP 13805

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 41911/9-Rg

85. Wojna w roku 1920 : (wspomnienia i rozważania) / Lucjan Żeligowski. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, 1930.

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P A/929-051(4/9)A/Z GP 23709

86. Wspomnienia i dokumenty. T. 2, 1915-1922 / Leon Biliński. - Warszawa : F. Hoesick, 1925.

87. Wspomnienia szefa administracji P. K. L. [Polskiej Komisji Likwidacyjnej] i K. Rz. [Komisji Rządzącej] / Zygmunt Lasocki. - Kraków : nakł. aut., 1931. (Drukarnia L. Gronusia i Ski)

Biblioteka AP Przemyśl 10198

88. Z ciężkich dni Przemyśla : (zapiski kronikarskie naocznego świadka) / Józef Panaś. - Lwów : nakł. Księgarni St. Rehmana, 1920.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2520&from=pubindex&dirids=45&lp=514

89. Z dni grozy we Lwowie (od 1 do 22 listopada 1918 roku) : pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy : kartki z pamiętnika - świadectwa, dowody, dokumenty / Franciszek Salezy Krysiak ; przedm. Dariusz Ratajczak. - Wyd. 2. uwspółcześnione. - Rzeszów : Wydawnictwo "Dextra" : Rybnik : Wydawnictwo AS, 2003. - ISBN 83-915648-6-X ("Dextra", opr.). - ISBN 83-911760-8-8. - ISBN 83-87714-16-X ("AS", opr.). - ISBN 83-87714-17-8

90. Z niewoli do niepodległości : pamiętniki / Aleksander Kakowski ; słowo wstępne Józef Glemp ; red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek. - Kraków : "Platan", 2000. - ISBN 83-85222-29-4

91. Z pamiętnych dni listopada : (fragment) / Feliks Różycki.//W: Oświata - to potęga" : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Cz. 2 z albumem / zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; rys. zewn. okł. zaproj. i wyk. Władysław Królikiewicz ; rys. okł. albumowej wyk. Marjan Smalewski. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 73-74

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4733&from=&dirids=1&ver_id=&lp=202&QI =

92. Zdobycie Przemyśla : opowiadanie oficera / Leonard Lepszy. - Kraków: nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1918.

Lepszy, Leonard Zbigniew (1889-1939)

Biblioteka AP Przemyśl 15811

Biblioteka MNZP 36589

Biblioteka P-WIN nr inw. 3251

 

 

4. Pamiętniki. 2. Wydawnictwa ciągłe

93. Echa wydarzeń listopada 1918 r. w relacjach polsko-żydowskich na przykładzie uczniów gimnazjów przemyskich. (Cz. I) / Tomasz Pudłocki.// Rocznik Gimnazjalny. - 2002 [dr. 2003], nr 6 (85), s. 311-325

94. Konflikt kresowy wspomnieniami uczestników pisany, czyli... "Zdobycie Przemyśla" i "Historya Szwadronu Kulomiotów I-go Pułku Ułanów Krechowieckich" jako epizody z historii wojny polsko-ukraińskiej na Ziemi Przemyskiej i nie tylko / Andrzej Olejko, Leszek Paweł Słupecki.// Rocznik Przemyski. - T. 48 (2012), z. 1, s. 265-294

95. Polonia Restituta widziana ze starej chałupy w Milówce : odradzające się państwo polskie w zapiskach Ludwika Kąkola / Jerzy Talik.//Gronie : historia, kultura, sztuka. - Nr 16 (2016), s. 91-101

Kąkol, Ludwik (1897-1948)

96. W Polsce, czyli gdzieś / Ignacy Jan Paderewski, Edward Mandell House ; wybrała i podała do druku Marta Markowska.// Karta (Warszawa). - Nr 92 (2017), s. 8-21

House, Edward Mandell (1858-1938)

Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)

97. Wspomnienia Jana Porembalskiego "Przemyśl w przedświcie wolności Polski" - interesujący przekaz źródłowy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu / Maciej Dalecki.// Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 20 (2007-2008), s. 153-172

 

 

5. Biografie. 1. Wydawnictwa zwarte

98. Aleksander Kakowski - posłaniec wolności : zeszyt dokumentacyjny / w opracowaniu Waldemara Krzyżewskiego. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Zeszyty Dokumentacyjne - Muzeum Niepodległości)

Kakowski, Aleksander (1862-1938)

99. Aleksander Lednicki a sprawa polska w Rosji w 1917 roku / Andrzej Skrzypek ; Akademia Humanistyczna w Pułtusku.//W: Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość / redakcja naukowa Adam Koseski, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2017. - S. 35-47

Lednicki, Aleksander (1866-1934)

100. Gabriel Narutowicz / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - ISBN 978-83-7666-207-7

PBW Jarosław WJ 1591/br

PBW Lubaczów WL 2009 B

PBW Przemyśl WP 108142

PBW Przeworsk WK 4128 B

101. Gabriel Narutowicz : pierwszy prezydent Rzeczypospolitej / Janusz Pajewski, Waldemar Łazuga. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993. – ISBN 83-05-12624-2

Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 28163 Mg

102. Grzędzielski Władysław Leon (1864-1925), prawnik, działacz polityczny i minister / Red.// W: Polski Słownik Biograficzny. T. 9, Gross Adolf - Horoch Kalikst / [kom. red. Kazimierz Lepszy i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 103-104

PBW Lubaczów WL 36504 czyt. mag.

PBW Przemyśl InfBP 00/99(03) GP 86175

PBW Przemyśl CzP 929(438)(03) GP 86176

PBW Przemyśl Cz1P 929(438)(03) GP 79110

PBW Przeworsk CzK 929 GK 36785

103. Ignacy Daszyński - współtwórca Niepodległej / Michał Śliwa ; redakcja naukowa Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Twórcy Państwowości Polskiej)

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 52012-BS

PBW Sędziszów BSdzW 44964

104. Ignacy Paderewski / Roman Wapiński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999. - ISBN 83-04-04467-6

PBW Przemyśl WP 86415

PBW Kolbuszowa BKWyp 44354

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 222193

105. Ignacy Jan Paderewski, premier Republiki Polskiej 16 I - 9 XII 1919 /Włodzimierz Suleja.//W: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Piotra Wróbla. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 101-114. - ISBN 83-04-03854-4

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 26018

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 47197

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 31927

PBW Rzeszów CzytR 215218

106. Ignacy Jan Paderewski : zarys biografii politycznej / Marian Marek Drozdowski. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : "Interpress", 1986. - ISBN 83-223-2134-1

PBW Nisko NG 37704I

PBW Przemyśl WP 101951

PBW Łańcut BŁWyp 28627

107. Ignacy Jan Paderewski - współtwórca Niepodległej / Marian Marek Drozdowski ; redakcja Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Twórcy Państwowości Polskiej)

108. Janusz Radziwiłł 1880-1967 : biografia polityczna / Jarosław Durka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2011. - ISBN 978-83-7399-465-2

109. Józef Piłsudski : twórca Niepodległej / Włodzimierz Suleja ; Uniwersytet Wrocławski.//W: Józef Piłsudski : człowiek, żołnierz, polityk / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 13-17

110. Józef Piłsudski - twórca Niepodległej / Wiesław Jan Wysocki. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Twórcy Państwowości Polskiej)

111. Lubomirski Zdzisław / Janusz Pajewski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 18 z. 1 (og. zb.76), Lubomirski Aleksander - Lutostański Seweryn / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - S. 66-69

Lubomirski, Zdzisław (1865-1943)

PBW Mielec Czyt./ BMCzy 19518

PBW Sanok Czyt./ SCz 22858

PBW Strzyżów Czyt./ BStCz 33895

112. Lista poległych bohaterów w obronie Przemyśla / [oprac. Józef Kopeć].//W: 15-lecie niepodległości 1918-1933. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 96-97

113. Myśl polityczna Romana Dmowskiego / pod red. Andrzeja Stawarza. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. - (Polska - Dziedzictwo i Przeszłość ; t. 5). - ISBN 978-83-87516-89-5

114. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 3. [Cz. 1], Organizacja listopadowej obrony Lwowa - ewidencja uczestników walk. [Cz. 2], Lista strat / oprac. Eugeniusz Wawrzkowicz i Józef Klink ; Towarzystwo Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. - Warszawa : "Volumen", 1994.

115. Paderewski Ignacy Jan (1860-1941) pianista, kompozytor, polityk / Małgorzata Perkowska i Roman Wapiński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 24, z. 4 (og. zb. 103), Ott Michał – Padlewski Zygmunt / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. – S. 795-802

PBW Lubaczów WL 25903 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 39608

116. Paderewski Ignacy Jan (1860-1941) / Piotr Majewski.//W: Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 4, M-P / Piotr Majewski. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. – S. 306-307

PBW Sędziszów BSdzC 44538

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 51948/4-BS

117. Paderewski : między muzyką a polityką / Henryk Przybylski. – Katowice : Wydawnictwo „Unia”, 1992. – ISBN 83-900057-1-9

118. Powstańcy wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej : słowniczek biograficzny. T. 1 / [red. nauk. Marek Rezler ; aut. Marek Rezler et al.] ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Klub w Poznaniu. - Poznań : TPZO, 2001. - ISBN 83-907739

119. Powstańcy wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej. T. 2, Relacje i biogramy / [red. nauk. Marek Rezler ; aut. Marek Rezler [i in.] ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Klub w Poznaniu. - Poznań : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Klub, 2008. - ISBN 83-907740-6-2

120. Puchalski Stanisław. 5 I 1867 r. Wapowce - 16 I 1931 r. Warszawa. Generał dywizji Wojska Polskiego / Jerzy Adam Radomski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. - S. 100-103

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 100799

121. Roman Dmowski / Józef Petrycki. – Warszawa : nakł. Księgarni Perzyński, Niklewicz i Sp., 1920.

https://polona.pl/item/roman-dmowski,MjE0MTM5NTU/2/#info:metadata

Biblioteka P-WIN 2551

122. Roman Dmowski / Krzysztof Kawalec. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu , cop. 2009. - ISBN 978-83-7059-924-9

Przemyska Biblioteka Publiczna/ Czyt. Gł. 51815-BS

123. Roman Dmowski / Roman Wapiński. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989. – ISBN 83-222-0480-9

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 11935

124. Roman Dmowski - współtwórca Niepodległej / Jan Engelgard ; redakcja naukowa Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Twórcy Państwowości Polskiej)

125. Radziwiłł Janusz Franciszek Ksawery (1880–1967), polityk, działacz konserwatywny, poseł, senator, ordynat na Ołyce. / Jerzy Jaruzelski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 30 z. 2 (og. zb. 125), Radziwiłł Jan - Radziwiłłowa Anna / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 215-224

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/janusz-franciszek-ksawery-radziwill?print

PBW Tarnobrzeg Czyt./ TCz 65062

PBW Krosno Czyt./ Cz 99618

PBW Sanok Czyt./ SCz 43806

PBW Strzyżów Czyt./ BStCz 33436

126. Stosunki między Ignacym Paderewskim a Józefem Piłsudskim w roku 1919 i ich następstwa /Roman Wapiński. //W: Władysław Sikorski - Ignacy Paderewski : praca zbiorowa / pod red. Czesława Blocha. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988. - S. 99-132. - ISBN 83-228-0030-4

PBW Krosno M 96171

127. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Adam Kordecki / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 162-163

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

128. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Artwiński Stanisław / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 164

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

129. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Durkacz Tadeusz / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 164-165

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

130. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Jan Gołdasz / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 166-168

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

131. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Kędzierski Józef / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 165

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

132. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Kędzierski Tadeusz / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 165

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

133. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Motyka Wacław / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 165

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

134. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Osostowicz Stanisław / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 166

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

135. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Płonka Adam / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 165

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

136. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Różycki Alfons / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 166

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

137. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Ryż Władysław / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 166

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

138. Uczniowie z panteonu obrońców Ojczyzny : Schultz Marian / Janina Dryś.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 166

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16078, 16176, 16177

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 64 812

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 49727-Rg

139. W obronie Lwowa i Wschodnich Kresów : polegli od 1-go listopada 1918 do 30-go czerwca 1919 r. / słowo wstępne Czesław Mączyński ; [aut. Józef Białynia-Chołodecki i in.]. - Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1991. - Przedr. fotooffs., oryg.: %c Lwów : Straż Mogił Polskich Bohaterów, 1926. - ISBN 978-83-7043-098-8

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=4544&dirids=1

Przemyśl WP 110863

Przemyśl Czyt./ Cz1P 094/096R nr inw. GP 103910

140. Wincenty Witos - współtwórca Niepodległej / Janusz Gmitruk ; redakcja naukowa Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Twórcy Państwowości Polskiej)

141. Wojciech Korfanty - współtwórca Niepodległej / Grzegorz Bębnik ; redakcja Tadeusz Skoczek.- Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - (Twórcy Państwowości Polskiej)

142. Wybitny działacz Polonii amerykańskiej Jan Franciszek Smulski w walce o niepodległość / Janusz Szczepański ; Akademia Humanistyczna w Pułtusku.//W: Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość / redakcja naukowa Adam Koseski, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2017. - S. 13-33

Smulski, John Franklin (1867-1928)

143. Z myślą o Niepodległej : działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875-1939) / Adam Wątor. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. - ISBN 978-83-7972-155-9

144. Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości / Teresa Bloch.//W: Z panteonu wielkich Polaków : Ignacy Jan Paderewski : album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie / wybór tekstów i il. Kazimierz Roman Czekaj Haag. - Warszawa : Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego ; Basel : Die Internationale Vereinigung-Paderewski zur Förderung der Polnischen Musik, cop. 2010. - S. 22-32. - ISBN 978-83-929198-0-3 (MTMP)

145.Żołnierskie epitafia : 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945. T. 1 / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , 1999. - (Biblioteka „Przeszłości i Pamięci”). - ISBN 83-905590-8-0

Biblioteka PWSW 464/1 H, 7935 H

146. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 1, Nadania zbiorowe - Andrzejak Kacper / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2011. - ISBN 978-83-932701-4-9

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. sygn. 49976/1

147. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 2, Andrzejak Ludwik - Bagiński Franciszek / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2011. - ISBN 978-83-932701-8-7

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. sygn. 49976/1

148. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 3, Bagiński Henryk - Baranowski Michał / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2011. - ISBN 978-83-63164-12-6

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. sygn. 49976/1

149. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 4, Baranowski Mieczysław Antoni Jan - Bazylewski Stanisław / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2012. - ISBN 978-83-63164-20-1

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. sygn. 49976/1

150. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : suplement : uzupełnienia T. 1 / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2014. - Indeks. - ISBN 978-83-63164-44-7

151. Żołnierze niepodległości 1914-1918 / Joanna Wieliczka-Szarkowa ; wstęp Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo AA, cop. 2013. - ISBN 978-83-7864-396-8

PBW Krosno M 135326

 

 

5. Biografie. 2. Wydawnictwa ciągłe

152. Arcybiskup Aleksander Kakowski wobec niepodległości Polski (1914-1918) / Michał Gajownik.//Saeculum Christianum. – R. 6, 1999, nr 2, s. 43-60

Biblioteka WSD Przemyśl S1

153. Arcybiskup Aleksander Kakowski wobec sprawy niepodległości Polski w latach I wojny światowej / Wiesław Jan Wysocki.//Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach. - R. 2, (1994/1995), s. 188-206

154. Bohater z fotografii z "Gwiazdą Przemyśla" / J. S. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2018, nr 11 (14 III), s. 13

Amarowicz, Władysław (1902-1943)

155. Dowódca Orląt Lwowskich - brygadier Czesław Mączyński / Lucjan Fac. -Il.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 11, s. 4-7

Mączyński, Czesław (1881-1935)

156. Działalność Ignacego Paderewskiego na stanowisku Prezesa Rady Ministrów (16 stycznia- 9 grudnia1919) / Jacek Goclon.//Niepodległość i Pamięć. - 2011, nr 2, s. 145-170

157. Działalność polityczna księcia Zdzisława Lubomirskiego w okresie istnienia Rady Regencyjnej w świetle źródeł pamiętnikarskich / Tomasz Krzemiński.// Czasy Nowożytne. - T. 14, 2003, s. 67-101

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2003-t14/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2003-t14-s67-101/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2003-t14-s67-101.pdf

158. Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie / Maria Śladowska.//Kronika Zamkowa. – 2006, nr 1-2, s. 155-188

159. Działalność Zdzisława Lubomirskiego w czasie I wojny światowej w świetle pamiętników Marii z Branickich Lubomirskiej / Leszek Kropkowski. //Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1991 nr 4 (71), s. 79-97

160. Ignacy Paderewski jako Prezes Rady Ministrów (16.01-9.12.1919 r.) / Jacek Goclon. //Czasopismo Prawno-Historyczne. - R. 63, 2011, z. 1, s. 221-245

161. Kardynał Aleksander Kakowski w świetle własnych wspomnień / Witold Malej.// Nasza Przeszłość ( Kraków). - T. 8, 1958, s. 243-279

Kakowski, Aleksander (1862-1938)

http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom008_08.pdf

162. Ksiądz Józef Panaś 1887-1940 / Lucjan Fac.// Rocznik Gimnazjalny. - 1997 [dr. 1998], nr 1 (80), s. 74-77

PBW Przemyśl / Czyt. Cz1P Czas./R nr inw. CzP 3980

163. Lepszy zdobywa Przemyśl / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 11, s. 4-6

Lepszy, Leonard Zbigniew (1889-1939)

PBW Przemyśl / Czyt. CzP Czas./N nr inw. CzP 5631

164. Listopadowa niepodległość w świetle działalności księcia Zdzisława Lubomirskiego / Karol Kasprowicz.//Niepodległość : czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. - T. 65 (2016), s. 7-19

165. Louis Faury (1874-1947) : biografia francuskiego oficera, szczerego i niezłomnego przyjaciela Polski / Lech Maliszewski.// Dzieje Najnowsze. - 2010, nr 2, s. 223-229

166. Orlęta Przemyskie / Stanisław Krakowski.// Pogranicze. - 1993, nr 44, s. 1, 10

167. Paderewski w Waszyngtonie : starania o amerykańską pomoc w odzyskaniu niepodległości Polski / Jolanta A. Daszyńska. // Muzealny Rocznik Historyczny (Łódź). - T. 1 (2011), s. 59-81

168. Przemyskie Orlęta. (Cz.1) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 20 (13 XI), s. 25

169. Przemyskie Orlęta. (Cz. 2) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 21 (20 XI), s. 21

170. Przemyskie Orlęta. (Cz. 3) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 25 (18 XII), s. 20

171. Przemyskie Orlęta / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 50 (10 XII), s. 19

172. Przemyskie Orlęta. (Cz. 1), Radość i zdrada / Jacek Błoński ; rys. Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 12, s. 9-11

173. Przemyskie Orlęta. (Cz. 2), Przed burzą / Jacek Błoński ; rys. Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 2, s. 6-9

174. Przemyskie Orlęta. (Cz. 3), Lawina ognia i stali / Jacek Błoński ; rys. Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 3-5

175. Przemyskie Orlęta. (Cz. 4), Szturm / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 3-5

176. "Przemyskie orlęta" : obrońcy polskiego Przemyśla. Cz. 1 / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2008, nr 11, s. 6-8

177. "Przemyskie Orlęta" obrońcy polskiego Przemyśla. Cz. 2 : w 90-tą rocznicę walk o Przemyśl w 1918 roku / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2008, nr 12, s. 6-8

178. Stanisław Puchalski (1867-1931) / Jerzy Adam Radomski.// Rocznik Przemyski. - T. 44 (2008), z. 1, s. 231-235

179. Wojskowe kariery zdobywców Przemyśla / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 1, s. 8-10

180. Z działalności politycznej Janusza Radziwiłła do 1939 r. : szkic do portretu konserwatysty / Jarosław Durka. - Il.//Niepodległość i Pamięć. - R. 12, 2005, nr 1 (21), s. 167-195

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2005-t12-n1_(21)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2005-t12-n1_(21)-s167-195/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2005-t12-n1_(21)-s167-195.pdf

181. Zdzisław Lubomirski – od prezydenta Warszawy do regenta w czasie Wielkiej Wojny / Karol Kasprowicz.//Koło Historii. - 2016, nr 19, s. 81- 113

 

 

6. Monografie. Opracowania. 1. Wydawnictwa zwarte

182. Argument historyczny w propagandzie Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1918 / Joanna Wieliczka-Szarkowa. //W: Nie ma wolności bez pamięci : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu / pod red. Włodzimierza Bernackiego i in. ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. Wydawnictwo WAM, 2009. - S. 149-170. - ISBN 978-83-7614-084-1 (Ignatianum). - ISBN 978-83-7505-473-6 (WAM). - ISBN 978-83-7629-074-4 (IPN)

Biblioteka AP Przemyśl 30809

183. Droga do niepodległości / Janusz Tadeusz Nowak. - Kraków : Wydawnictwo M, 2018. – ISBN 978-83-8043-374-8

184. Drogi do Niepodległej : 1918 / Dorota Truszczak, Andrzej Sowa. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2008. - ISBN 978-83-11-11411-1

185. Drugiej Rzeczypospolitej początki / Andrzej Garlicki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. - ISBN 83-7023-501-8

186. Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918 - 16 I 1919 / Leszek Kropkowski. //W: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Farysia i Janusza Pajewskiego. - Szczecin-Poznań : "Likon", 1991. - S. 29-39

PBW Przeworsk WK 39755, WK 37164

187. Gabinet Paderewskiego, 16 I 1919 - 9 XII 1919 / Aleksandra Kosicka.//W: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Farysia i Janusza Pajewskiego. - Szczecin-Poznań : "Likon", 1991. - S. 41-53

PBW Przeworsk WK 39755, WK 37164

188. Gabinety Jana Kudiarzewskiego, Jana Kaniego Steczkowskiego i Józefa Świeżyńskiego / Tomasz Schramm.//W: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Farysia i Janusza Pajewskiego. - Szczecin ; Poznań : "Likon", 1991. - S. 11-28

PBW Przeworsk WK 39755, WK 37164

189. Jak odzyskaliśmy wolność? / Wincenty Rzymowski. - Warszawa : [b.w.], 1920 (Warszawa : Straszewiczowie).

https://polona.pl/item/jak-odzyskalismy-wolnosc,NTQyNTI4MDE/0/#info:metadata

190. Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone : 1917-1919 / Marian Leczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 16919

191. Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Muzeum Niepodległości, 2018. – ISBN 978-83-01-19798-8 (PWN)

192. Ku niepodległości / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo Spes, [2017]. - ISBN 978-83-65829-12-2

193. Legenda Orląt / Ryszard Jan Czarnowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop., 2018. - ISBN 978-83-7399-752-3

194. Legiony Polskie 1914-1918 / Andrzej Chwalba. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – ISBN 978-83-08-06452-8

195. Listopad 1918 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : „Interpress”, 1982. - (Panorama Dziejów Polski. Fakty i Mity). - ISBN 83-223-1966-5

Biblioteka MNZP 25907

196. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : "Pax", 1988. – ISBN 83-211-0944-6

PBW Jarosław WJ 45020

PBW Przeworsk nr inw. 34879 MKsK 94(438)

PBW Przemyśl WP 77188

197. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2018. – ISBN 978-83-211-2020-1

198. Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921 : zarys organizacji i działalności / Bolesław Woszczyński ; Wojskowy Instytut Historyczny. - Warszawa : Wojskowy Instytut Historyczny, 1972.

199. Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego / Wojciech Roszkowski. - Kraków : „Biały Kruk”, 2018. – ISBN 978-83-7553-240-1

200. Mit Piłsudskiego / Maciej Giertych. - Warszawa : Wydawnictwo Giertych, 2017. – ISBN 978-83-943613-3-4

201. Na tajnym froncie : działalność informacyjno-wywiadowcza polskich organizacji niepodległościowych w latach 1914-1918 / Jerzy Gaul. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, 2001. - ISBN 83-86245-91-3

202. Naczelny Komitet Narodowy : pierwsza struktura nowego państwa czy przeżytek epoki zaborów? / Mateusz Drozdowski.// W: Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych : [praca zbiorowa]. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - S. 207-220

203. Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : 1918 - 1919 / Henryk Jabłoński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.

204. Niemcy wobec sprawy polskiej : październik 1918 - czerwiec 1919 / Przemysław Hauser. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1984. - (Historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 121)

205. Niepodległa! 1, 1864-1924 : jak Polacy odzyskali ojczyznę / Andrzej Nowak. - Kraków : „Biały Kruk”, 2018. - ISBN 978-83-7553-242-5

206. Niepodległa 1918 : Legiony Piłsudskiego / Witold Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Demart, 2018. - ISBN 978-83-7912-219-6

207. Niepodległość i granice Polski 1914-1922 / Piotr Rozwadowski, Aneta Ignatowicz. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2015. - ISBN 978-83-11-13572-7

208. O kształt Odrodzonej : walka o granice / Janusz Osica. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - (60-lecie Odzyskania Państwowości Polskiej)

209. O potrzebach badań nad dziejami walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej (1914-1921) / Przemysław Olstowski.//W: Z dziejów walk o niepodległość. T. 3 / [kom. red. Marek Gałęzowski (przewodn.), Sławomir Kalbarczyk, Jerzy Kirszak, Daniel Koreś] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. - S. 90-107. - ISBN 978-83-7629-816-0

210. O rząd i granice (1918-1921) / Tomasz Nałęcz.// W : Polska - losy państwa i narodu do 1939 roku / Henryk Samsonowicz [i in.]. - Wyd. 6. - Warszawa : „Iskry”, 2003. - S. 466-495

PBW Przemyśl WP 93272

211. Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918 / Tomasz Kargol. - Kraków : TW „Historia Iagellonica”, 2012. - (Studia z Historii XX Wieku ; t. 14). - ISBN 978-83-62261-49-9

Biblioteka AP Przemyśl 32758

PBW Tarnobrzeg TG 102907

212. Odbudowa państwa polskiego : traktat wersalski / oprac. Tadeusz Cieślak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.

PBW Jarosław WJ 14012, 15593

PBW Lubaczów WL 6398

PBW Przemyśl WP 3800/b

213. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - Bibliogr. s. 362-372. Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem.

PBW Jarosław WJ 32390

PBW Przeworsk WK 22275

PBW Przemyśl WP 36171

PBW Rzeszów CzytR 169331

214. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - Bibliogr. s. 362-372. - Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem. - ISBN 83-01-02293-0

PBW Jarosław WJ 35309

PBW Lubaczów WL 26399

PBW Przemyśl WP 56527

215. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - Bibliogr. s. 362-372. Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem. - ISBN 83-01-02293-0

PBW Przeworsk WK 29616

PBW Lubaczów WL 32354,WL 32355

PBW Przemyśl WP 70476, WP 70477, 70478 /Cz1P 94(438)

216. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 4. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - Bibliogr. s. 362-372. Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem. - ISBN 83-01-02293-0

217. Ojczyzna się odradza : zwycięskie powstanie nad Wartą / Marceli Kosman. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P Henryk Gościański, Karol Prętnicki, [2013]. - ISBN 978-83-7272-284-3

218. "Ojczyzną był język i mowa..." : kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r . / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.

219. Ossów 1920 : początek cudu nad Wisłą / Wiesław Jan Wysocki. – Warszawa : Bellona, cop. 2017. – ISBN 978-83-11-15118-5

220. Oswobodzenie Przemyśla w listopadzie 1918 roku : (zarys) / Hugo Zieliński. – Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1934. - Odb. z : "Bellona" T. 44, z. 2.

Zieliński, Hugo (1897-1971)

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4488&from=&dirids=1&ver_id=&lp=15&QI =

221. Paderewski – Wilson: kontakty w kręgu sprawy polskiej / Jerzy Kozłowski. //W: Władysław Sikorski - Ignacy Paderewski : praca zbiorowa / pod red. Czesława Blocha. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988. - S.

133-166. - ISBN 83-228-0030-4

PBW Krosno M 96171

222. Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. - ISBN 978-83-08-05550-2

PBW Przemyśl WP 108420

223. Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. - ISBN 978-83-08-05550-2

PBW Rzeszów WypRz 245697

224. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku / Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1974.

PBW Rzeszów WypRz 143716

225. Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917-1919 / Artur Leinwand. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1972. - Bibliogr.

Biblioteka MNZP 17381

226. Polityczne uwarunkowania narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (listopad 1918-styczeń 1919) / Norbert Michta. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1980.

PBW Jarosław WJ 35700

PBW Lubaczów WL 26387

PBW Przeworsk WK 23632

227. Polityka polska i odbudowanie państwa z dodaniem memoriału „Zagadnienia środkowo i wschodnio-europejskie” i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919 / Roman Dmowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Piekary Śląskie : ZP Grupa, 2008. - Repr., oryg: Warszawa : nakł. Księgarni Perzyński, Niklewicz i Ska, 1926. - ISBN 978-83-87516-79-6 (MN). - ISBN 978-83-61529-09-5

228. Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918 roku : materiały z sesji naukowej : "Wkład Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku", Lublin-Kazimierz 19-21 maja 1988 r. / pod red. Wiesława Śladkowskiego. - Lublin ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : "Polonia", 1991.

229. Polscy obrońcy lwowskiego lotniska na Lewandówce w 1918 roku / Grzegorz Jasiński. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2017. – ISBN 978-83-65409-56-0

230. Polska a "biała" Rosja : (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.) / Adolf Juzwenko ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. D 11067

PBW Mielec BMWyp 20795

PBW Przemyśl WP 20143

PBW Strzyżów BStWy 11784

231. Polska droga do niepodległości / Janusz Tadeusz Nowak. – Kraków : Wydawnictwo M, 2018. - ISBN 978-83-8043-373-1

232. Polska niepodległa / [wydawca Bartosz Działoszyński]. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - (Encyklopedia PWN). - ISBN 978-83-01-19843-5

233. Polska niepodległość 1918 / Marek Rezler. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2018. – ISBN 978-83-7976-910-0

234. Polska odrodzona 1914-1928 / Stanisław Kutrzeba. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolff, dr. 1928. (Kraków : Druk W. L. Anczyca) - Dostępna również w wersji elektronicznej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/publication/118820

PBW Przeworsk nr inw. 5800 MKsK 5800

235. Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba ; przejrzał, uzup. i do druku przygot. Stanisław Grodziski. - Kraków : „Znak”, 1988. - Bibliogr. s. 285-291. - Indeks. - ISBN 83-7006-092-7

PBW Jarosław WJ 45563

PBW Przeworsk WK 34640, WK 34641, WK 35125, WK 39807

PBW Lubaczów WL 35234, WL 35235

236. Polska - Ukraina 1920 / Janusz Odziemkowski, Andrij Rukkas ; [tł. z jęz. ukr. Katarzyna Wnuczko]. - [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen, cop., 2017. - ISBN 978-83-64708-29-9

237. Polskie partie robotnicze w warunkach I wojny światowej : ich rola w walce o odzyskanie niepodległości / Czesław Kozłowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984. - (Z Historii Polskiego Ruchu Robotniczego)

Biblioteka P-WIN nr inw. 2504

238. Polskie wybory 1919 : agitacja w pięciu tygodnikach : "Gazeta Świąteczna", "Zorza", "Wyzwolenie", "Rząd i Wojsko", "Piast" / Marcin Drewicz. - [Warszawa] : Arte Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, cop. 2011. - ISBN 978-83-61938-41-5

https://polona.pl/item/polskie-wybory-1919-agitacja-w-pieciu-tygodnikach-gazeta-swiateczna-zorza,NDI2NjEzNTY/2/#info:metadata

239. Powrót na mapę : Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919 / Jan Zamoyski. – Wyd. 2 (1 krajowe). - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. – ISBN 83-01-10171-7

PBW Rzeszów WypRz 213844

240. Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. - (Szkice z Dziejów Polski). - Bibliogr. - ISBN 83-02-03081-3

PBW Jarosław WJ 47187

PBW Przeworsk WK 36565, WK 36566

241. Powrót Polski na mapę Europy : sesja naukowa poświęcona 70 rocznicy Traktatu Wersalskiego [Lublin, 22-24 maja 1989 r.] / red. Czesław Bloch, Zygmunt Zieliński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995. - ISBN 83-228-0552-7

Biblioteka PWSW 315 PR

242. Powstania śląskie 1919, 1920, 1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Wyd. 4. - Katowice : "Śląsk", 1981.

PBW Przemyśl WP 58255, 58256

PBW Przeworsk WK 24056, 39780

243. Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów / Cezary Berezowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe , 2008. - (BPS Biblioteka Przeglądu Sejmowego). - Repr., oryg. : Warszawa : „Themis Polska”, 1934. - ISBN 978-83-7059-897-6

Biblioteka PWSW 10333 H

244. Powstanie Wielkopolskie / Marek Rezler. - Popr. przedruk wyd. z 2008 r. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. - ISBN 978-83-7510-232-1

245. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : spojrzenie po 90 latach / Marek Rezler. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. - ISBN 978-83-7510-232-1 (opr.)

PBW Jarosław WJ 1377/b

PBW Lubaczów WL 1943 B

246. Powstanie Wielkopolskie : źródła, stan badań, postulaty badawcze : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego - Kościan, 2.II.1972 r. / [red. nauk. Zdzisław Grot ; przy współudz. Bogusława Polaka, Marka Rezlera] ; Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kościanie. - Kościan : [b. w.], 1973 (Poznań : Reklamodruk MP).

247. Powstawanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce : (1914-1919) / Dariusz Górecki ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1983. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica ; 13)

248. Próby budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu / Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 544) (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; nr 35)

249. Przenikają z ulicy odgłosy strzałów : mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918-1920. Część 2 / Karol Szaładziński, Leszek Rościszewski. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2014. – ISBN 978-83-7768-097-1

250. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918) / Zdzisław Julian Winnicki. - Wyd. 2, sprawdz. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo "Wektory", 2017.

251. Republikańskie początki odradzającego się państwa polskiego (1916-1921) : perspektywa prawno-politologiczna / Sławomir Ducher ; Katedra Prawa Konstytucyjnego. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.//W: W walce o wolność i niepodległość Polski / red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. - S. 68-85. - ISBN 978-83-65598-06-6

252. Rok 1918 / Włodzimierz T. Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.- Bibliogr. s. 243-244. Indeks nazwisk.

PBW Jarosław WJ 32388

PBW Lubaczów WL 24700

PBW Przemyśl WP 36137, 36138

PBW Przeworsk WK 22248

253. Rok 1918 / Włodzimierz T. Kowalski. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - Bibliogr. s. 253-254. Indeks. - ISBN 83-03-02761-1

PBW Jarosław WJ 46906

PBW Lubaczów WL36229

PBW Przeworsk WK 36133

254. Rok 1918 - tradycje i oczekiwania / red. nauk. Andrzej Garlicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.

PBW Przemyśl WP 35226

PBW Przeworsk WK 21924

255. Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości : znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa polskiego / opracowanie redakcyjne Mariusz Jabłoński. - Kraków : Małopolskie Centrum Edukacji "MEC" : Fall, [Jarosław Fall], 2017. – ISBN 978-83-65110-84-8 (Fall)

256. Rola Lublina w dziele odzyskania niepodległości 1914-1918 / Jan Lewandowski.//W: Lublin : 700 lat dziejów miasta / red. Grzegorz Figiel, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski. - Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2017. - S. 203-234. - ISBN 978-83-86361-56-4

https://polona.pl/item/lublin-700-lat-dziejow-miasta,ODAxMjc1NTM/0/#info:metadata .

257. Rosja Radziecka a sprawa odbudowy niepodległego Państwa Polskiego : materiały z sesji naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN zorganizowanej w Warszawie dn. 9 IX 1981 r. - Warszawa : Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, 1984.

Biblioteka AP Przemyśl 11869

258. Salon Niepodległości : [11 XI 1918] / [red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - ISBN 978-83-01-15670-1

PBW Tarnobrzeg TG 94315, 102786

259. Skrzydlaci rycerze Rzeczypospolitej / Stanisław Januszewski ; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. - Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2017. – ISBN 978-83-64688-16-4

260. Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego / Antoni Czubiński. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

PBW Jarosław WJ 40419

PBW Lubaczów WL 30082

PBW Przemyśl WP 64390, 64391

PBW Przeworsk WK 27260

261. Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Poznań : Instytut Zachodni, 1988. - ISBN 83-85003-24-X

PBW Rzeszów WypRz 208503

262. Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r. : z 2-ma mapami / Stanisław Kozicki. - Warszawa : nakł. Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1921.

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 4822

263. Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r. : z 2-ma mapami / Stanisław Kozicki. - Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – Repr., oryg.: Warszawa : nakł. Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1921. - ISBN 978-83-87516-86-4

264. Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918 -1919 / Zdzisław Woroniak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963.

PBW Nisko NG 5982

PBW Rzeszów WypRz 61099, 61449, 61450

265. Środowisko inwalidów wojennych w walce o niepodległość i jej utrzymanie w II RP / Adam Czesław Dobroński ; Uniwersytet w Białymstoku.//W: Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość / redakcja naukowa Adam Koseski, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2017. - S. 89-103. - ISBN 978-83-65439-33-8 (MN). - ISBN 978-83-7549-289-7 (AH). - ISBN 978-83-7545-804-6 (Aspra-JR)

266. Traktat brzeski a Polska : sprawa polska w pertraktacjach pokojowych w Brześciu Litewskim pomiędzy Czwórprzymierzem a Rosją Sowiecką i Ukrainą / Stefan W. Wojstomski.- Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1969.

267. Uległość czy niepodległość / Andrzej Nowak. – Kraków : „Biały Kruk”, 2014. – ISBN 978-83-7553-178-7

Biblioteka PWSW 2178 S

268. W walce o wolność i niepodległość Polski : [praca zbiorowa] / red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65598-06-6

269. Walka Rzeczypospolitej o Kresy północno-wschodnie 1918-1920 : polityka i działania militarne / Grzegorz Łukomski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994.- (Historia / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 184). - ISBN 83-232-0614-7

Biblioteka P-WIN nr inw. 2320

Biblioteka PWSW 403 H, 3845 H, 17500 C

PBW Krosno M 105763

270. Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy : listopad, grudzień 1918 / Zdzisław Konieczny. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1993. - (Biblioteka Przemyska ; t. 23)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14073

Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 23298 Dz Przem

Biblioteka P-WIN nr inw. 3225

Biblioteka PWSW 2048 H

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. 46543, 97142

PBW Jarosław WJ 47468 ; Czyt./CzJ 94(438) nr inw. 2J 1215

PBW Lubaczów WL 36911

PBW Przemyśl WP 101907, 108308 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 80960

PBW Przeworsk WK 39785 ; Czyt./MKsK 09 nr inw. GK 37881

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 14365/23-Rg

271. Wojna o polskie Kresy 1918-1921 : walki z czerwoną Rosją, Ukraińcami i Litwinami / Lech Wyszczelski. - Warszawa : "Bellona", 2013. - ISBN 978-83-11-12866-8

PBW Przemyśl WP 107001

272. Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 : działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium / Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bogusław Polak. - Koszalin : Wyższa Szkoła Inżynierska ; Warszawa : "Adiutor", 1994. - ISBN 83-86123-00-1

PBW Krosno M 105079

PBW Nisko NG 41871

PBW Przemyśl WP 81867

273. Wojna polsko-ukraińska : Lwów i Galicja Wschodnia 1918-1919 : pierwszy konflikt zbrojny odrodzonej Polski / Michał Klimecki. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2014. - ISBN 978-83-11-13059-3

PBW Przemyśl WP 107000

274. Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski). - ISBN 83-214-0752-8

PBW Przeworsk WK 37445

275. Wokół sprawy polskiej Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970. - Indeks.

PBW Przeworsk WK 14155

PBW Przemyśl WP 15383, WP 40943

276. Wskrzeszenie państwa polskiego : szkic historyczny. T. 1, 1914-1918 / [Michał Bobrzyński]. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920. - Indeks. - [Wyd. anonimowe]

Biblioteka AP Przemyśl 139

Biblioteka MNZP 11454

Rzeszów WypRz 154727 ; Rzeszów WypRz 43450 M / dok. zabezp.

277. Wydarzenia związane z odrodzeniem państwowości polskiej w 1918 roku w wybranych relacjach prasy codziennej / Julia Picur ; Instytut Historii Państwa i Prawa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski.//W: W walce o wolność i niepodległość Polski / red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. - S. 162-171. - ISBN 978-83-65598-06-6

278. Zamach stanu płk. Januszajtisa i ks. Sapiechy 4-5 stycznia 1919 r. / Józef Skrzypek. - Warszawa : „Wiedza” 1948. - (Wiedza to Potęga ; nr 12)

279. Zapis trzeciej debaty historyków z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości "Nie tylko Dmowski i Paderewski. Polska akcja dyplomatyczna 1914-1918" : debata została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Belwederze, 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : [wydawca nieznany], 2017.

Debata belwederska historyków (3 ; 2017 ; Warszawa)

280. Zapomniany pokój : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat później / pod red. Sławomira Dębskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. - Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013. - Indeks. - ISBN 978-83-935192-0-0

BN

281. Zerwane pęta : usuniecie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku / Piotr Łossowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – ISBN 83-06-01421-9

PBW Lubaczów WL 35377, WL 33355

PBW Jarosław WJ 43050

PBW Przeworsk WK 31845

282. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920 : materiały z sesji towarzyszącej wystawie "Żyd, Polak, legionista 1914-1920" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / red. nauk. Hanna Węgrzynek. - Warszawa : Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2015. - ISBN 978-83-942048-7-7

 

 

6. Monografie. Opracowania. 2. Wydawnictwa ciągłe

283. Czemu służyło tajne porozumienie w Przemyślu / Arkadiusz Bednarczyk.// Super Nowości. - 2017, nr 218 (10-12 XI), s. 14

284. Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji? / Małgorzata Gmurczyk-Wrońska.// Dzieje Najnowsze. - R. 48 (2016), nr 3, s. 37-50

285. Dmowski i Piłsudski : podobieństwo postaw, asymetria ocen / Krzysztof Kawalec.//Fronda. - Nr 42 (2007), s. 87-99

286. Do historii rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego : relacja Zdanowskiego / Józef Zieliński.//Studia Historyczne. - R. 11, 1968, z. 4, s. 495-507

287. II [Druga] obrona Przemyśla : Niżankowice 1918 / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 12. s. 6-8

288. Dyplomacja Romana Dmowskiego / Władysław Bułhak.//Dziennik : Polska, Europa, świat. - 2008, nr 263, dod. Mamy Niepodległość, s. 3

289. Działalność Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie Przemyśla w latach 1914-1916 / Jan Mleczak.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 3 (1985), s. 123-131

290. Działalność Władysława Sikorskiego u zarania niepodległości na terenie Przemyśla w październiku i listopadzie 1918 roku / Leszek Marian Włodek.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 6-7(1989-1990)[dr. 1991], s. 203-211

291. Establishment Jezusa : odzyskanie niepodległości w roku 1918 i 1989 nie byłoby możliwe bez polskiej religii obywatelskiej / Zdzisław Krasnodębski.// Wprost (Poznań). - 2006, nr 51-52, s. 96-99

292. Galicja na drodze do niepodległości - działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej / Marek Przeniosło.// Mówią Wieki. - 2016, nr 1, s. 22-24

293. Gdy przyszedł rok 1918 / Jan Dobraczyński. // Odrodzenie. – 1984, nr 46, s. 1, 5

294. Geneza terytorium państwowego Polski ze stanowiska prawa narodów / Wacław Komarnicki.//Rocznik Prawniczy Wileński. - R. 1, 1925, s. 252-265

http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=32328

295. Granica zachodnia przyszłej Rzeczypospolitej w koncepcjach Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników w latach 1914-1919 / Agnieszka Rogozińska.//Niepodległość. - T. 65 (2016), s. 21-38

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14648

296. Ile kosztowało odzyskanie niepodległości? / Stanisław Michalkiewicz.//Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. - 2004, nr 46, s. VII-VIII

297. Jak Piłsudski i Dmowski spierali się o Polskę / Lucjan Strzyga.// Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). - 2012, nr 90, dod. 11 listopada Polska niepodległa, s. III

298. Korespondencja wojskowa w okresie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 / Janusz Bator.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 6, s. 12-13

299. Kwestia odzyskania niepodległości w działalności polskich partii politycznych w Galicji (1914-1918) / Uliana Klymiuk.//Studia Historyczne (Kraków). - R. 56, 2013, z. 2, s. 169-183

300. Kwestia ukraińska w pierwszych latach odrodzonego państwa polskiego / Bogusław Kuźniar.// Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 22 (2010) dr. 2012, s. 41-49

301. Listopad 1918 - legendy i fakty / Piotr Łossowski. // Polityka. - 1984, nr 45, s. 14

302. Listopad 1918 : walki polsko-ukraińskie o Przemyśl / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 46 (12 XI), s. 19

303. Lwów : miasto niezłomne / Lucyna Budacz. - Bibliogr.//Wychowawca. - 2018, nr 3, s. 30-31

304. Miasto po burzy / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 47 (19 XI), s. 19

305. Odrodzona Polska czy odrodzona ojczyzna? : odzyskanie niepodległości w świetle polskojęzycznej prasy żydowskiej 1918-1920 /Anna Landau-Czajka.//Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. - R. 43, nr 3 (2011), s. 61-80

306. Odsiecz : kilka listopadowych refleksji na temat odsieczy Przemyśla i Lwowa w 1918 / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 10, s. 12-14

307. Odwrotna strona mitologii : polistopadowe refleksje / Janusz A. Majcherek.// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 1998, nr 285, s. 13, 16

308. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego / Piotr Tadeusz Kwiatkowski.//Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka. - 2017, nr 2, s. 254-272

309. Organy polskiej administracji państwowej w Królestwie Polskim 1916-1918 : struktura i gabinety / Jacek Goclon.//Folia Iuridica Wratislaviensis. - 2014, vol. 3 (2), s. 41–92

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/63593/03_Jacek_Goclon.pdf

310. Pamiętny listopad / Marcin Duma.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 10, s. 3-5

311. 5 [Piąty] pułk piechoty legionów "Zuchowaci" / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 10, s. 3-5

312. Pierwsze dni wolności / Piotr Dmitrowicz.//Gazeta Polska (Warszawa). - 2017, nr 45, dod. Historia : Drogi do Niepodległości : 11 Listopada, s. 76-79

313. Pierwszy rząd polski : Lublin, 7 listopada 1918 / [Zar] // Rzeczpospolita. - 1984, nr 267, s. 5

314. Piłsudski kontra Dmowski : zasługi, pamięć, legenda / Krzysztof Kawalec.//Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2017, nr 280, s. 28-29

315. Pod znakiem Białoczerwonej ... / Tadeusz Pater.// Głos znad Sanu. - 2008, nr 8, s. 16-17

316. Poglądy na genezę niepodległości Polski w 1918 r. : państwo nowe czy odrodzone ? / Szymon Rudnicki. // Mówią Wieki. - 1981, nr 12, s. 7-13 ; 1982, nr 1, s. 10-16

317. Polonia Restituta / Joanna Wieliczka-Szarkowa.//Źródło (Kraków). - 2017, nr 45, s. 20-21

318. Polska w Wielkiej Wojnie 1914-1918 : kilka refleksji w sprawie stanu badań : (cz. 1 : 1914-1939) / Jan Molenda.//Dzieje Najnowsze. – R. 45, 2014, nr 3, s. 57-70

http://rcin.org.pl/Content/49126/WA303_66915_A507-DN-R-46-3_Molenda.pdf

319. Powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i przewrót listopadowy w roku 1918 według relacji Adama Koca, ks. Zdzisława Lubomirskiego i kardynała Aleksandra Kakowskiego / Wacław Lipiński. // Niepodległość. - T. 15, 1937, s. 233-242

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/31576/edition/28428/content?ref=desc

320. Poznańskie : od rewolucji w Niemczech do rozejmu w Trewirze / Janusz Karwat.// Mówią Wieki. - 2016, nr 1, s. 25-28

321. Prezydium Rady Ministrów w latach 1918–1939 : struktura, zakres kompetencji i działalność projektodawcza : (zarys problemu) / Jacek Goclon.//Czasopismo Prawno-Historyczne. - T. 64, z. 2 (2012), s. 369-388

322. Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów 16 stycznia - 9 grudnia 1919 r.). Część 1 / Jacek Goclon.//Słupskie Studia Historyczne. - 2013, nr 19, s. 133-171

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Slupskie_Studia_Historyczne/Slupskie_Studia_Historyczne-r2013-t19/Slupskie_Studia_Historyczne-r2013-t19-s133-171/Slupskie_Studia_Historyczne-r2013-t19-s133-171.pdf

323. Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia - 9 grudnia 1919 r.) . Część 2 / Jacek Goclon.// Słupskie Studia Historyczne. - 2014, nr 20, s. 85-118

324. Przemyskie epizody listopada wolności / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2004, nr 2 listopad, 2-4, fot.

325. Przemyśl w latach 1918-1919 : w przededniu odzyskania niepodległości / Andrzej Andrusiewicz.// Rocznik Przemyski. - T. 19-20 (1978), s. 213-250

326. Przyczynek do działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie / Andrzej Ajnenkiel.//Rocznik Lubelski. – T. 3, 1960, s. 181-198

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Lubelski/Rocznik_Lubelski-r1960-t3/Rocznik_Lubelski-r1960-t3-s181-198/Rocznik_Lubelski-r1960-t3-s181-198.pdf

327. Przyczynki do lwowskiej działalności przemyskich harcerzy oraz ich walka w obronie Przemyśla i Kresów Wschodnich / Stanisław Krakowski.// Harcerstwo. - 1993, nr 7-8, s. 39–40

328. Rada Regencyjna / Jan Błachnio.// Mówią Wieki. - 2017, nr 11, s. 14-17

329. Rokowania Janusza Radziwiłła z dworami carskimi w sprawie polskiej w 1918 r. /Jarosław Durka.// Zeszyty Historyczne (Paryż). - 2005, z. 150, s. 3-23

330. Roman Dmowski i Józef Piłsudski - próby osiągania kompromisu w sprawie odbudowy Polski / Jan Molenda.// Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. -1998, nr 4, s. 15-28

331. Rozmowa Piłsudskiego z hrabią Kesslerem / Jerzy Holzer. //Kwartalnik Historyczny. - T. 68, 1961, nr 2, s. 447–450

332. Rząd Ignacego Paderewskiego : geneza, skład osobowy i działalność (16. 01-9. 12. 1919 r.) / Jacek Goclon.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. - T. 86, 2011, nr 1, s. 93-145

333. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918-16 I 1919 r. (struktura, funkcjonowanie, dekrety) / Jacek Goclon. //Przegląd Nauk Historycznych. - R. VIII, 2009, nr 2, s. 99-138

334. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego i zamach 5 I 1919 r. według relacyj z r. 1923 i dokumentów współczesnych / Wacław Lipiński.//Niepodległość. - T. 15, 1937, z. 2, s. 403-417

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/31576/edition/28428/content?ref=desc

335. Rząd Leopolda Skulskiego(13 XII 1919-9 VI 1920), skład, działalność i jego polityka wschodnia (zarys problemu) /Jacek Goclon.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. - T. 88, 2012, nr 1, s. 177-202

336. Rząd Władysława Grabskiego (23 VI-24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa / Jacek Goclon. // Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. - T. 18, 2011, nr 3, s. 75-102

337. Traktat ryski i jego konsekwencje : 1919-1923 / Tadeusz Kmiecik.//Studia z Dziejów Wojskowości. - T. 3, 2014, s. 215-254

https://polona.pl/item/studia-z-dziejow-wojskowosci-t-3-2014,NDg3NzUyMDk/2/#info:metadata

338. Traktat ryski jako główny akt prawny kształtujący Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej i jego odbiór przez polską sceną polityczną / Piotr Bojarski. //Zapiski z Pogranicza : półrocznik Interdyscyplinarnego Koła Doktoranckiego "Pogranicza". - 2015, z. 1, s. 83-95

339. Tymczasowa Rada Stanu i Rada Regencyjna wobec polskich aspektów rewolucji w Rosji oraz radykalizacji nastrojów społecznych w kraju / Jan Molenda.//Dzieje Najnowsze. - 1989, z. 2, s. 3-33

340. Tzw. akt 5 listopada / Leon Grosfeld. //Kwartalnik Historyczny. - T. 61, 1954, nr 2, s. 61-95

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=21733

341. U progu niepodległości - orzeł wz. 17 / Tomasz Zawistowski. - Il.//Pamięć.pl. - 2013, nr 11, s. 59-62

342. Udział przemyskich harcerzy w walkach o niepodległość Polski i jej granice (1914-1920) / Stanisław Krakowski.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 8-9, 1991-1992 [dr. 1993], s. 109-117

343. Wielki rabunek majątku z Twierdzy Przemyśl / Józef Frankiewicz.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 44 ( 4 XI), s. 12

344. Wojenne Pogotowie Kobiet Polskich na usługach walk o niepodległość w Przemyślu. [Cz. 1] / Helena Hordyńska-Stieberowa.// Tygodnik Przemyski. - R. 2, 1928, nr 46 (11 XI), s. 2

345. Wojenne Pogotowie Kobiet Polskich na usługach walk o niepodległość w Przemyślu. [Cz. 2] / Helena Hordyńska-Stieberowa.// Tygodnik Przemyski. - R. 2, 1928, nr 47 (17 XI), s. 2

346. Wojenne Pogotowie Kobiet Polskich na usługach walk o niepodległość w Przemyślu. [Cz. 3] / Helena Hordyńska-Stieberowa.// Tygodnik Przemyski. - R. 2, 1928, nr 51 (15 XII), s. 2

347. Wojenne Pogotowie Kobiet Polskich na usługach walk o niepodległość w Przemyślu. [Cz. 4] / Helena Hordyńska-Stieberowa.// Tygodnik Przemyski. - R. 3, 1929, nr 1 (1 I), s. 2

348. Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie / Andrzej Ajnenkiel. //Kwartalnik Historyczny. - R. 65, 1958, s. 1057-1090

349. Zanim powstał rząd lubelski : współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski / Stanisław Michałowski.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 54-60

 

 

 

7. Wojna polsko bolszewicka 1919-1921 r. 1. Wydawnictwa zwarte

350. Bij bolszewika ! : rok 1920 w przekazie historycznym i literackim / wybór i oprac. Czesław Brzoza i Adam Roliński. - Kraków : "Libertas", 1990.

PBW Sanok SM 52399

351. Bitwa warszawska : materiały do historii wojny 1918-1920 r. T. 1. Cz. 1, Bitwa nad Bugiem 27. VII-7. VIII 1920 . - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1935.

352. Bitwa warszawska : materiały do historii wojny 1918-1920 r. T. 1. Cz. 2, Dokumenty . - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1935.

353. Bitwa warszawska : materiały do historii wojny 1918-1920 r. T. 2. Cz. 1, Bitwa nad Wisłą . - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1939.

354. Bitwa warszawska : materiały do historii wojny 1918-1920 r. T. 2. Cz. 2, Bitwa nad Wisłą : dokumenty . - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1938.

355. Bitwa Warszawska 1920 : rok niezwykły, rok zwyczajny / Janusz Osica, Andrzej Sowa. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2011. - ISBN 978-83-7506-791-0

PBW Jarosław WJ 55875

PBW Przemyśl WP 104065

PBW Tarnobrzeg TG 104250

356. Bój na przedmościu Warszawy w sierpniu 1920 r. / oprac. Bolesław Waligóra. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1934. - (Studia Taktyczne z Historii Wojny Polskiej 1918-1921 ; t. 13)

357. Cud nad Wisłą : bitwa warszawska 1920 / Marek Tarczyński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990. - (Bitwy Polskie)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 25972

358. Kijów 1920 / Lech Wyszczelski. - Warszawa : "Bellona", 1999. - (Historyczne Bitwy). - ISBN 83-11-08963-9

PBW Przeworsk WK 41494

PBW Rzeszów WypRz 222440

359. Nad Wisłą i Wkrą : studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku / Władysław Sikorski. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1928.

Biblioteka P-WIN nr inw. 2355, 2370

360. Nad Wisłą i Wkrą : studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku / Władysław Sikorski. - Warszawa : "Omnipress", 1991. - Przedr. faks., oryg. : Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1928.

Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 29282 Mg, 29933 Mg

PBW Przemyśl WP 109695

PBW Tarnobrzeg TG 69437

361. Niemen 1920 / Lech Wyszczelski. - Warszawa : "Bellona", 1991. – (Historyczne Bitwy). - ISBN 83-11-07908-0

Biblioteka PWSW 9145 H

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. sygn. 46680

PBW Krosno 105083

PBW Nisko NG 40465

PBW Tarnobrzeg TG 69946

362. Ojczyzna ocalona : wojna sowiecko-polska 1919-1920 / Andrzej Nowak ; koncepcja, red. i graf. Leszek Sosnowski ; fot. z inscenizacji Bitwy Warszawskiej Michał Klag. - Kraków : "Biały Kruk", 2010. - ISBN 978-83-7553-103-9

Biblioteka WSD Przemyśl nr inw. J 257

PBW Krosno Czyt./Cz 130334

PBW Stalowa Wola SG 55169

PBW Tarnobrzeg TG 104329

363. Rok 1920 : wojna i polityka / pod red. Mirosława Szumiły. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - ISBN 978-83-7784-064-1

PBW Lubaczów WL 47841

PBW Przeworsk WK 50619

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-98422

364. Rok 1920 : wojna Polski z Rosją bolszewicką / [wybór i oprac. Agnieszka Knyt ; tł. tekstów z jęz. ros. Agnieszka Knyt, Dorota Pazio]. - Warszawa : Ośrodek Karta : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2005.

PBW Krosno M 121824

PBW Rzeszów WypRz 22995

365. Rok 1920 : wojna polsko-bolszewicka / Janusz Cisek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Muzeum Wojska Polskiego, 2010. - ISBN 978-83-7666-054-7

PBW Sędziszów BSdzW 44265

366. 1920 [Tysiąc dziewięćset dwudziesty] - prawdziwy Cud nad Wisłą : przebudzenie Polaków / Jarosław Szarek ; wstęp Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo AA, cop. 2015. - ISBN 978-83-7864-149-0

367. W obronie Europy : wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku / Jacek Arkadiusz Goclon. - Toruń : Adam Marszałek, 2006. - ISBN 83-7441-203-8. - ISBN 978-83-7441-203-2

PBW Rzeszów WypRz 229412

PBW Stalowa Wola SG 52428

PBW Tarnobrzeg TG 88656

368. Warszawa 1920 / Lech Wyszczelski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Bellona", 1997. - (Historyczne Bitwy). - ISBN 83-11-08399-1

PBW Przeworsk WK 41196

369. Warszawa 1920 : nieudany podbój Europy : klęska Lenina / Adam Zamoyski ; przeł. [ z jęz. ang.] Michał Ronikier. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. - ISBN 978-83-08-04402-5

PBW Krosno 132258

PBW Strzyżów BStWy 34419

370. Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński ; z przedm. Janusza Pajewskiego. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1999. - ISBN 83-87988-01-4

PBW Przemyśl WP 87163

PBW Przeworsk WK 41574

PBW Rzeszów CzytR 222386

371. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 : działania bojowe : kalendarium. T. 1, (1 stycznia 1919-29 lutego 1920 r.) / Grzegorz Łukomski, Bogusław Polak, Mieczysław Wrzosek ; red. nauk. Bogusław Polak. - Koszalin : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1990. - (Monografie Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie ; 35)

PBW Krosno M 105478

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 213881

372. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 : działania bojowe : kalendarium. T. 2, (marzec-październik 1920 r.) / Grzegorz Łukomski, Bogusław Polak, Mieczysław Wrzosek ; red. nauk. Bogusław Polak. - Koszalin : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1990. - (Monografie Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie ; 35)

PBW Krosno M 105479

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 213882

373. Wojna polsko-sowiecka 1920 roku : przebieg walk i tło międzynarodowe : materiały sesji naukowej w Instytucie Historii PAN, 1-2 października 1990 / pod red. Andrzeja Koryna. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, 1991.

PBW Rzeszów / Czyt./ CzytR 213860

374. Wyprawa kijowska Piłsudskiego 1920 / Lech Wyszczelski. - Warszawa : "Bellona", 2014. - ISBN 978-83-11-13175-0

PBW Przemyśl WP 112037

375. Zwycięstwo 1920 : Warszawa wobec agresji bolszewickiej / [oprac. zespół Marian Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, Jerzy Wiechowski]. - Paris : Editions Dembinski, cop. 1990

PBW Przeworsk WK 37398

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 81104

 

 

 

7. Wojna polsko bolszewicka 1919-1921 r. 2. Wydawnictwa ciągłe

376. "1920 Bitwa Warszawska" / Jerzy Eisler.// Pamięć.pl. - 2015, nr 7-8, s. 79-82

377. Franciszek Czosnek - marzyciel w mundurze : (życiorys niedokończony) / Janusz Kujawa.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2010, nr 3, s. 12-16

378. Garść uwag do niekompetentnej książki dotyczącej walk jazdy Wojska Polskiego z I Armią Konną na polskim teatrze działań wojennych w okresie maj-wrzesień 1920 r. oraz nieco ogólnych spostrzeżeń o polskiej historiografii wojny polsko-sowieckiej z lat 1919-1929-1921 / Aleksander Smoliński.// Rocznik Przemyski. - T. 48 (2012), z. 1, s. 295-328

379. Gdyby Legiony nie powstały... / Janusz Odziemkowski.// Dzieje Najnowsze. - R. 49 (2017), nr 2, s. 5-14

380. Klasowe i narodowe / Jan Oleński.// Pamięć.pl. - 2015, nr 7-8, s. 69-71

381. Ocalić od zapomnienia - ułani / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 6, s. 8

382. Pamiętny rok 1920 / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 34, s. 11

383. "Polegli, abyśmy mogli wolni żyć" : Zadwórze - "polskie "Termopile" / Stanisław Szarzyński.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 10, s. 9

384. Polegli, abyśmy żyli wolni / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 35 (31 VIII), s. 15

385. Polskie Termopile / Rafał Staszewski.// Tygodnik Nadwiślański. - 2016, nr 35, s. 8

386. Prasa obozowa żołnierzy Armii URL internowanych w Polsce w latach 1920-1922 / Emilian Wiszka.// Rocznik Przemyski. - T. 34 (1998), z. 4, Historia, s. 57-66

387. Pułkownik Stanisław Dąbek (1892-1939) / Zygmunt Kubrak.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 18 (2010/2011) [wyd. 2013], s. 65-100

388. Rosjanie w Wojsku Polskim / Jacek Jaworski.// Pamięć.pl. - 2016, nr 2, s. 25-29

389. Spartanie pod Lwowem / Tomasz Stańczyk.// Pamięć.pl. - 2012, nr 6, s. 62-63

390. Stosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na przełomie 1919 i 1920 roku w relacji ukraińskiego oficera / Wiktor Węglewicz.// Rocznik Przemyski. - T. 52 (2016), z. 1, s. 139-152

391. Ślepa uliczka "appeasementu" / Andrzej Nowak ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz.// Mówią Wieki. - 2015, nr 9, s. 13-17

392. Środowiska twórcze w kampanii propagandowej w czasie wojny Polski z bolszewicką Rosją / Leszek Smolak.// Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 6, s.39-63

393. Ułani / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 6, s. 8

394. Virtuti Militari nr 1923 / Jacek Stachiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 1, s. 22-23

395. Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na terenie ówczesnego powiatu warszawskiego / Jolanta Załęczny.//Niepodległość i Pamięć. – 2010, nr 32, s. 23-38

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2010-t17-n2_(32)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2010-t17-n2_(32)-s23-38/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2010-t17-n2_(32)-s23-38.pdf

396. Zadwórze : polskie Termopile / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 7, s. 4-6

397. Zapomniane bitwy 1920 roku / Bogusław Kubisz.// Mówią Wieki. - 2013, nr 8, s. 8-11

398. Zapomniani ułani / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 6, s. 8

 

 

8. Ikonografia. Albumy. Kalendarze. 1. Wydawnictwa zwarte

399. Album pamięci narodowej (1918-2001) poświęcony znakom pamięci walk i męczeństwa o niepodległość Polski : (rysy historyczne z mapami, dokumentacja pomników, sztandarów, grobów, tablic i znaków oddziałów) : w 80 rocznicę odzyskania niepodległości 1918-1998 / Eugeniusz Ajewski we współpracy z Lechem Dzikiewiczem. – Warszawa : Eugeniusz Ajewski, 2001. – ISBN 83-914719-0-X

400. Album zjednoczenia : pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości / [wstęp Maciej Wieliczko]. – Warszawa : Skład Główny T. W. „Rubikon”, 1934.

401. Cud nad Wisłą : Dzieła sztuki – fotografie – odezwy = The Miracle on the Vistula : Works of art. – photographs – proclamations / wprowadzenie Tadeusz Skoczek ; wybór i oprac. merytoryczne reprodukcji Regina Madej-Janiszek (fotografie, pocztówki), Emil Noiński (odezwy i druki, fotografie), Sylwia Szczotka (malarstwo, plakaty). – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2010.

402. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej : księga pamiątkowa 1918-1928 / [wyd. i red. nacz. Marjan Dąbrowski ; red. Piotr Lot]. – Kraków ; Warszawa : "Ilustrowany Kuryer Codzienny" [i in.], 1928.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=11566&from=publication

403. Kalendarz Niepodległości na XX-lecie Odrodzenia Polski, na XXV-lecie wojny światowej : kronika 3900 wydarzeń w okresie lat 1914-1939 w układzie chronologicznym na każdy dzień kalendarza : 20 mapek historycznych : kalendarium na lata 1939, 1940 i 1941 / red. Maciej Wieliczko ; Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych i Dziećmi Inwalidów : Zakłady Wydawnicze M. Arct S.A., [cop. 1939].

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=1887&from=pubstats

404. O niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921. T. 3, Zbiory ikonograficzne / oprac. Regina Madej-Janiszek ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008. - 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Katalogi Zbiorów Muzeum Niepodległości ; t. 6). - Bibliogr. s. 220-221. Indeksy. - ISBN 9788387516857

BN nr inw. 48.161 t. 3, II 2.685.042 t. 3, II 2.418.257 A t. 3

405. O niepodległość i granice : 1914-1921 [Album] / wstęp Zbigniew Wójcik ; noty historyczne Andrzej Friszke. - Warszawa : „Editions Spotkania”, 1991. - 263, [1] s. : gł. faks., fot., mapa, portr. ; 27 cm. – ISBN 83-85195-01-7

PBW Kolbuszowa BKWyp 42930

Biblioteka AP Przemyśl 27347

Biblioteka PWSW 11390 H Czytelnia

406. Polska w pierścieniu prób i ognia : rok 1918-1926 : pamiątkowy zbiór fotografji [!] i dokumentów / zebrał i ułożył Maciej Wieliczko [pseud.]. – Warszawa : Druk. i introligatornia „Twór”, 1933.

Dynowski, Bruno [aut.]

407. Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 [Album] / Bartosz Kruszyński ; przewodn. kol. red. Zbigniew Pilarczyk. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. - ISBN 978-83-7510-612-1

408. Rok 1918 : odzyskiwanie Niepodległej / koncepcja albumu Zbigniew Gluza ; wybór i oprac. Agnieszka Dębska ; współpr. Małgorzata Kudosz, Wojciech Sapiecha. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią : Agora SA , cop. 2008. - 205, [1] s. : il. ; 25x23 cm. - (Biblioteka „Gazety Wyborczej”). - Bibliogr. s. 202-205. - ISBN 978-83-7552-465-9 (Agora). – ISBN 978-83-61283-00-3 (Karta). – ISBN 978-83-924867-9-4 (Dom Spotkań z Historią)

Biblioteka AP Przemyśl 32083

409. Semper fidelis : obrona Lwowa w obrazach współczesnych [Album] / zebr. Wanda Mazanowska ; z przedm. Stanisława Łempickiego. - Lwów : Towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów, 1930.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20398/edition/20191/content?ref=desc

410. Semper fidelis : obrona Lwowa w obrazach współczesnych [Album]. - Warszawa : "Volumen", 1990. - Przedr. faks., oryg. : Lwów : nakł. Towarzystwa Straż Mogił Polskich Bohaterów, 1930.

PBW Przemyśl CzP 94(438) GP 82551

PBW Przeworsk MKsK 094 GK 38641

411. 1918 : Polonia Restituta [Album] / Joanna Wieliczka-Szarkowa. – Kraków : Wydawnictwo AA, 2017. – ISBN 978-83-7864-973-1

412. W walce o wolną i niepodległą Polskę : w Muzeum Historii Miasta Przemyśla otwarto wystawę poświęconą pamięci Orlętom Przemyskim / Jaba ; fot. Ewa Koniewicka.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 46 (12 XI), s. 21

413. Wystawa wyjątkowych fotografii : Orlęta Przemyskie w walce o niepodległość / pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 47 (20 XI), s. 40

 

 

9. W filmie

414. 1920 Bitwa warszawska [Film] / reż., scen. Jerzy Hoffman ; scen. Jarosław Sokół ; zdj. Sławomir Idziak ; muz. Krzesimir Dębski. - Warszawa : TiM, 2011. - 1 płyta wiz. [DVD](110 min.) : kolor ; 12 cm + książeczka 22 s.

PBW Krosno CzM 1622/TV

PBW Rzeszów AudRz 1140

415. 1920 - Wojna i miłość. 1, odc. 1-6 [Film] reż. Maciej Migas ; scen. Janusz Petelski, Robert Miękus ; zdj. Marek Traskowski ; muz. Zygmunt Konieczny. - Warszawa : Telewizja Polska, 2011. - 2 płyty wiz. (DVD) (257 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Zawiera: 1. Powrót ; 2. Początek ; 3. Pierwsze uderzenie ; 4. Zdrada ; 5. Braterstwo ; 6. Ucieczka.

Krosno CzM 1964/TV

416. 1920 - Wojna i miłość. 2, odc. 7-13 . [Film] / reż. Maciej Migas ; scen. Janusz Petelski, Robert Miękus ; zdj. Marek Traskowski ; muz. Zygmunt Konieczny. - Warszawa : Telewizja Polska, 2011. - 2 płyty wiz. (DVD) (257 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Zawiera: 7. W okopach ; 8. Odwrót ; 9.Do broni ; 10. Zniewolenie ; 11. Szwadron ; 12. Przełom ; 13. Biały fortepian.

Krosno CzM 1965/TV

417. Bić się czy nie bić / Czesław Dondziłło. //Film. - 1982, nr 2, s. 3-5

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy [serial TV] (1979-1981, reż. Jerzy Sztwiertnia)

418. Roman Dmowski : (1864-1939) [Film] / reż. Marian Kubera ; scen. Krzysztof Kawęcki, Marian Kubera. - Warszawa : Telewizja Polska, 1995. - 1 płyta wiz. [DVD] (85 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - Płyta zawiera również program telewizyjny : "Ojciec założyciel II Rzeczpospolitej" / scen. Piotr Czerwiński (ok. 10 min). - Bezpłatny dod. do "Biuletynu IPN" nr 8/9 z 2007 r.

PBW Jasło JM 252/TV

PBW Przemyśl WP 788/E/fe

PBW Tarnobrzeg TDVD 453

Biblioteka PWSW 50 CD Czytelnia (Płyta DVD)

419. "Marszałek Piłsudski" - serial TV 2001 / red.//JPilsudski.org.[on-line]. Publikacja : 17 maj 2012

http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-dziedzictwo/filmy-historyczne/item/2143-marszalek-pilsudski-serial-tv-2001

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=128513

Marszałek Piłsudski [serial TV] (2001, scen. i reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki)

420. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy – historyczny polski serial w reżyserii Jerzego Sztwiertni, który został wyprodukowany przez Telewizję Polską w latach 1979-1981.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 30.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Najd%C5%82u%C5%BCsza_wojna_nowoczesnej_Europy

421. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w polskim filmie dokumentalnym : materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 85. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Poznań / Mikołaj Jazdon.// Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 43 (2005), s. 19-26

422. Polonia Restituta : prawda czasów, prawda ekranu / Jerzy Eisler. - Il.//Pamięć.pl. - 2013, nr 11, s. 51-53

Polonia Restituta [film](1980-1982, reż. Bohdan Poręba)

423. "Śmierć Prezydenta" (1977 r.), "Zamach stanu" (1980 r.) : metamorfozy polskiej niepodległości w polskim filmie historycznym dekady Edwarda Gierka / Tomasz Sikorski.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 649-663

424. Wielka wojna na Wschodzie : 1919-1921. Odc. 1-4 / [Film] / reż. Krzysztof Miklaszewski ; scen. Paweł Śliwiński. - Warszawa : TiM film studio, 2009. - 1 płyta wiz. [DVD] (175 min) kolor., cz.-b. ; 12 cm. - (Discovery Historia)

Fabularyzowany serial dokumentalny, który przedstawia wojnę polsko-bolszewicką niemal dzień po dniu.

Rzeszów AudRz 633

Tarnobrzeg TDVD 716

425. Wielka wojna na Wschodzie : 1919-1921. Odc. 5-8 / [Film] / reż. Krzysztof Miklaszewski ; scen. Paweł Śliwiński. - Warszawa : TiM film studio, 2009. - 1 płyta wiz. [DVD] (175 min) : kolor., cz.-b. ; 12 cm. - (Discovery Historia)

Fabularyzowany serial dokumentalny, który przedstawia wojnę polsko-bolszewicką niemal dzień po dniu.

Rzeszów AudRz 634

Tarnobrzeg TDVD 717

 

 

10. W literaturze

426. Listopad 1918 a literatura polska / Artur Hutnikiewicz.//Czasy Nowożytne. – T. 5, (1998), s. 7-13

427. Literatura wobec niepodległości : z problemów kultury polskiej początków II Rzeczypospolitej / oprac. tomu Andrzej Borycki. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1983. – (Materiały Toruńskich Spotkań Krytycznoliterackich)

428. Na odsiecz Lwowa / Leszek Kania. - Leszno : Wydawnictwo Cytadela, 2011. - ISBN 978-83-933855-0-9

429. Niepodległość i wojna : doświadczenie pierwszej wojny światowej w literaturze polskiej / Anna Nasiłowska.//Przegląd Polityczny (Gdańsk). – 2014, nr 125, s. 166-169

430. Nowa pieśń o ziemi naszej (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości) / Jacek Kolbuszewski.//Acta Universitatis Wratislaviensis. – 1992, nr 1274, s. 107-127

431. Odzyskanie niepodległości w literaturze "Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze : praca zbiorowa / pod red. Władysława Magnuszewskiego. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1992. - Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r. - ISBN 83-85693-02-5

432. Polska zmartwychwstała! / Tomasz Łysiak.//Gazeta Polska (Warszawa). - 2018, nr 13, s. 8-11

433. Rewolucja i niepodległość : z dziejów literatury polskiej lat 1905-1920 / Irena Maciejewska. – Kielce : „Szumacher”, 1991.

434. Rodowód i aktualne dziedzictwo literatury polskiej okresu 1918-1939 / Kazimierz Wyka.// W: Droga przez półwiecze : o Polsce lat 1918-1968 : referaty z sesji naukowych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone 50 rocznicy odzyskania niepodległości / indeks Lucyna Michalska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – S. 169-197

435. Z dziejów idei niepodległości w literaturze polskiej lat 1795- 1918 / Jacek Kolbuszewski. // Litteraria : teoria literatury - metodologia - kultura - humanistyka. - Nr 23 (1992), s. 5-51. - (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 246)

 

 

 

10. Odzyskanie niepodległości w literaturze polskiej. 1. Dramat, nowela, powieść

436. Generał Barcz : powieść / Juljusz Kaden-Bandrowski. - Warszawa : "Ignis", 1923.

437. Koń na wzgórzu / Eugeniusz Małaczewski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1921].

438. Na szlaku Chudego Wilka : z podziemi ku Polsce / Henryk Glass ; z przedm. Józefa Hallera ; il. Wacław Świerczyński. - Poznań [i in.] : Księg. św. Wojciecha, [1932].

https://polona.pl/item/na-szlaku-chudego-wilka-z-podziemi-ku-polsce,NDA5MzUzNzg/8/#info:metadata

439. Opowiadania o Legionach / Krzysztof Stępnik. // „Pamiętnik Literacki”. – 1991, z. 3, s. 55-73

440. Pisarze o odzyskaniu niepodległości / oprac. Mirosława Pałaszewska, Magdalena Woltanowska. // Niepodległość i Pamięć. – 1998, nr 4, s. 225-244

441. Pokolenie Marka Świdy : powieść / Andrzej Strug [pseud.]. - Warszawa : W. Czarski, 1925.

442. Ponad śnieg bielszym się stanę : dramat w 3 aktach / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Bibljoteka Polska", 1921.

https://polona.pl/item/ponad-snieg-bielszym-sie-stane-dramat-w-3-aktach,NjkwNzAyNA/6/#info:metadata

443. Stefan Żeromski a niepodległość Polski / Jan Zdzisław Brudnicki. // Niepodległość i Pamięć. – 2006, nr 2, s. 23-27

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2006-t13-n2_(23)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2006-t13-n2_(23)-s23-27/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2006-t13-n2_(23)-s23-27.pdf

444. Śladami bitwy warszawskiej 1920 / Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki ; oprac. Mirosława Puchalska i Zofia Stefanowska. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1990. - ISBN 83-07-02186-3

PBW Przeworsk WK 36905

445. Ta, co nie zginęła : pisarze wobec niepodległości / Wojciech Solecki. // Za i Przeciw.– 1988, nr 46, s. 18

446. W marszu i w bitwie : szlakiem powstańców wielkopolskich : 1914-1919 / L[eon] Prauziński, A[dam] Ulrich. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciech, 1939.

 

 

10. Odzyskanie niepodległości w literaturze polskiej. 2. Poezja. 1. Wydawnictwa zwarte

447. A imię Jej - Niepodległa : poetom Legionów... : 1918-1988 : III Zaduszki Poetów, Kraków 1988 [Antologia] / [zebr., oprac. i przygot. do dr. Jacek Lubart-Krzysica]. - Kraków : Wydział Kultury Urzędu] Dzielnicowego, [1988].

448. Album pieśni żołnierza polskiego : 1915-1925. - [Warszawa : B .w., 1925] (Warszawa : Drukarnia W. Majcherta).

https://polona.pl/item/album-piesni-zolnierza-polskiego-1915-1925,NzM3OTU4MDg/17/#info:metadata

449. Czarna wiosna / Antoni Słonimski.//W: Poezje zebrane / Antoni Słonimski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 54-66

PBW Przemyśl WP 52187

450. Echa niepodległości w żołnierskiej poezji i pieśni / Jolanta Kowalczykówna ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. - Jelenia Góra : CDN. ODN, 1990. - (Materiały Pomocnicze / Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Język Polski ; 5)

451. Jak dzieci wypędziły Niemców z Poznania / rys. Leona Prauzińskiego ; wiersze Romana Wilkanowicza. - Księgarnia św. Wojciecha, [1923] (Druk. św. Wojciecha).

452. 11 [Jedenastego] listopada // W: Bicie serca : wybór wierszy okolicznościowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Józef Marek Śnieciński.– Warszawa : „Żak”, 1994.– S. 45-47

453. 11 listopada [wiersz] / Jan Lechoń.//W: Poezje / Jan Lechoń ; oprac. Roman Loth. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1990. - S. 172-175. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 256)

PBW Jarosław WJ 47398/BN/L

PBW Lubaczów WL 37742

PBW Przemyśl WP 53634BN, WP 83275BN, WP 90118BN, WP 90119BN, WP 90120BN, WP 90796BN, WP 90797BN

454. Liryki o Niepodległej [Antologia] / [red. Halina Matusik, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Termer]. – Wołomin : Starostwo Powiatu Wołomińskiego, [2007].

455. Łączy nas historia : wiersze na „Dzień Niepodległej” [Antologia] / [wiersze do dr. wybrał Sławomir Kordaczuk ; biogramy poetów oprac. Mariusz Krasuski]; Muzeum Regionalne w Siedlcach. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2005.

456. Marsz, marsz Polonia : pieśni z którymi szliśmy do niepodległości / wybór i oprac. Wacław Panek. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988.

457. Marsz w przyszłość : polska poezja rewolucyjna 1844-1944 / wybór i wstęp Piotr Rogulski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.

458. Odzyskanie niepodległości w literaturze „Wstań Polsko moja” : antologia poezji legionowej / wybór i wstęp Jacek Kajtoch. – Kraków : „Wamex”, 1992. - (Wypisy dla Szkół Średnich : czytane pod ławką ; 1)

459. Ojczyzna chochołów / Kazimierz Wierzyński. //W: Wolność tragiczna / Kazimierz Wierzyński. - Warszawa : Książnica-Atlas, 1936.

https://www.edukator.pl/kazimierz-wierzynski,1719,offset,2,object,2269.html

https://poezja.org/wz/Wierzy%C5%84ski_Kazimierz/6577/Ojczyzna_chocho%C5%82%C3%B3w

460. Ojczyzna chochołów / Kazimierz Wierzyński. //W: Poezja polska okresu międzywojennego : antologia / wybór i wstęp Michał Głowiński i Janusz Sławiński ; przypisy oprac. Janusz Stradecki. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - S. 142-144

PBW Przemyśl WP 84649BN

PBW Przemyśl WP 84858BN

461. „Pokój z Sowietami spiszem bagnetami !” : antologia poezji patriotyczno-wojennej lat 1918-1922 / zebrali i oprac. Adam Roliński i Andrzej Romanowski. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 1994.

462. Polemika z dziedzictwem romantyzmu w wybranych wierszach J. Tuwima „I jakaż ona będzie?”, „Patriota” / Henryk Gradkowski. // W : Lekcje poezji w szkole średniej.Cz. 3, (Poezja na maturze) / pod red. M. J. Kowalczyk, A. Krawczyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne. ZNP, 1998. – S. 142-148

463. Polonia Restituta : fragmenty z poematu / Franciszek Lipiński. - Kraków : Ludowy Związek Artystyczno- Literacki „Promieniści”, 1929.

464. Polska : moja Ojczyzna //W: Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / Krystyna Lenkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 354-378

465. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą [wiersz] / Leopold Staff.//W: Tęcza łez i krwi / Leopold Staff. - Wyd. 2 niezm. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", 1921. - S. 163-166

466. „Przed złotym czasem” : szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918 / Andrzej Romanowski. – Kraków : „Znak”, 1990.

467. Rozkwitały pąki białych róż ... : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 1 / wybrał, oprac., i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1990.

468. Rozkwitały pąki białych róż ... : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 2 / wybrał, oprac., i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1990.

469. Szkolne spotkanie z poezją legionową (1914-1918) / [zebrała i oprac. Jadwiga Łojek]. – Bydgoszcz : „Arcanum”, 1991. - (Seria Biblioteka Lektur / „Arcanum”)

470. Ta co nie zginęła : antologia poezji , pieśni patriotycznej i niepodległościowej / wybór Mirosława Pałaszewska, Andrzej Żmuda. - Warszawa - Rzeszów : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Agencja Wydawnicza Ad Oculos, 2008. - 183s. ; 17 cm. - ISBN 978-83-87516-81-9 (MN). - ISBN 978-83-7613-012-5 (Ad Oculos)

471. Wiersze na Święto Odrodzenia Polski //W: Pegazem przez szkolny rok / wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej ; [poszczeg. działy oprac. Eugenia Kochanowska i in.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – S. 168-184

472. „Wstań Polsko moja” : antologia poezji legionowej / wybór i wstęp Jacek Kajtoch. – Kraków : „Wamex”, 1992. – (Wypisy dla Szkół Średnich : czytane pod ławką ; 1)

473. Wstań, Polsko moja! : poezje z lat 1914-1918 / oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988.

 

 

 

10. Odzyskanie niepodległości w literaturze polskiej. 2. Poezja. 1. Wydawnictwa ciągłe

474. [Jedenasty] 11 listopada 1918 r. w Warszawie : [wiersz] / Antoni Bogusławski. // Akcent. – 1992, nr 2-3, s. 358-360

475. Nie od kuli... : [wiersz] / Henryk Roztropowicz. // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1988, nr 11-12, s. 76

476. Piłsudski [wiersz] / Jan Lechoń.//Więź. – 1988, nr 11-12, s. 78-79

477. Poezja polska na progu niepodległości / Artur Hutnikiewicz. // Więź. – 1988, nr 11-12, s. 80-94

478. Poezja niepodległościowa / Bolesław Faron. // Twórczość. – 1991 nr 11-12, s. 153-155

479. Poezja świtu niepodległości / Tomasz Jodełka-Burzecki. // Kierunki. – 1988, nr 44, s. 10-11

[Zawiera także wiersze poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości]

480. Poezja w okopach Wielkiej Wojny / Ewa Kraskowska. // Arkusz. – 2001, nr 9, s. 2-3 [1914-1918 r.]

481. Rok 1918 [wiersz] / Kazimierz Wierzyński. // „Głos Polski”. – 1993, nr 46, s. 27

482. „Starym ojców naszych szlakiem...” : poezja II Brygady Legionów Polskich w latach 1914-1915 / Andrzej Romanowski. // „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-Literackie”. – 1984, z. 50, s. 95-114

 

 

11. W muzyce

483. Marsz, marsz Polonia : pieśni, z którymi szliśmy do Niepodległości /wybór i oprac. Wacław Panek. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988.

484. Nasza Niepodległa : polscy artyści w 90. rocznicę odzyskania Niepodległości [Dokument dźwiękowy]. - Warszawa : Polskie Radio, Agencja Fonograficzna, cop. 2008. - 1 płyta (CD) (56 min 23 s) : digital, stereo. ; 12 cm.

485. Niech żyje niepodległa zjednoczona Polska : marsz / [Na fort.] Leon Chojecki. - Warszawa : Gebethner i Wolff [22.XI.1918]

Dedykacja: Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu.

486. Zaginiona partytura... Karol Kurpiński : Gala Niepodległości - koncert upamiętniający 185. rocznicę powstania listopadowego, zakończenie I wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości = The lost score... Karol Kurpiński : Independence Gala - concert commemorating the 185th anniversary of the november uprising, the end of world war I, Poland regaining its independence / [tekst Marcin Gmys ; tł. na j. ang. Joanna Dutkiewicz ; proj. graf. Kasia Ogrodnik] ; Teatr Wielki - Opera Narodowa. - Warszawa : Teatr Wielki-Opera Narodowa, 2015.

 

 

12. W szkole. 1. Wydawnictwa zwarte

487. A gdy wolności nadszedł czas... : montaż publicystyki i poezji / Barbara Wanda Jachimczak. //W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych 'Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 94-98

488. „A mury runą i pogrzebią stary świat” : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Lucyna Maryniak.// W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J[adwigi] Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – S. 61-79

489. Bóg, Honor, Ojczyzna : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Barbara Mazur.//W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S. 29-33

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 371.8

490. Celebrować z radością : scenariusz szkolnej uroczystości w szkole podstawowej pt. "Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r." / Katarzyna Kaczmarek.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 213-220

491. Chleb polski : scenariusz przedstawienia poświęconego rocznicy odzyskania niepodległości / Andrzej Zwoliński.//W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S. 34-47

492. Czynem zbrojnym budzili Polskę ... : scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości / Alicja Lasoń.// W: Scenariusze na cały rok ... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2. / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. – S. 55-65

493. Dzieje Polski w literaturze pięknej i źródłach historycznych : materiały pomocnicze do nauczania historii. Część 2 / oprac. Janina Kwiek-Osiowska, Janina Mazur ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. – Kraków : Instytut Kształcenia Nauczycieli. ODN, 1989.

494. Dzień Niepodległości – czyli co to jest wolność //W: Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003. – S. 32-38

495. Dzień niepodległości – czyli rzecz o generale Kwiatkowskim //W: Pinokio... a jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych / Jan Jakub Należyty ; oprac. metodyczne Lena Jankowska-Poleganow. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002. – S. 42-47

496. Feniks : montaż słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak. // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych 'Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 98-102

497. Gawęda o tej co nie zginęła : scenariusz imprezy rocznicowej poświęconej odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918 / Maria Chomicz.// W: Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : „Bea-Bleja”, 2000. – S. 103-111

498. Gimnazjada na 11 listopada/ Maria Składanowska.// W: Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : „Bea-Bleja”, 2000. – S. 114-123

499. Gotowe scenariusze imprez szkolnych, czyli jak przygotować imprezę w szkole, aby nie była nudną "kuczcią" / Jerzy Hamerski. - Warszawa : "Publicat", 2011. - 175, [1] s. - 978-83-245-1815-9

500. Groby : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Józef Trytek. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 55-61

501. Historia z myszką komputerową : scenariusz inscenizacji z okazji Święta Niepodległości / Aleksandra Kaczmarek.// W: Mały teatr – wielkie emocje : scenariusze imprez szkolnych / pod red. Cecylii Antosik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2004. – S. 39-44

502. Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2003. - S. 36-46 : Narodowe Święto Niepodległości

503. 11 [Jedenastego] Listopada //W: Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. – Kraków : „Impuls”, 1999. – S. 125-132

504. 11 [Jedenasty] listopada – Święto Niepodległości / Maria Szpunar-Jura. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 16-26

505. Jedenasty Listopada //W: Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus. – Łódź : Juka, 1994. – 158, [2]. – S. 33-41

[Wybór wierszy]

506. Jeszcze Polska nie zginęła / Joanna i Jarosław Szarkowie ; [rys. Krystyna Mól]. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. 2008. - (Kocham Polskę). - ISBN 978-83-7569-066-8

507. Józef Piłsudski i społeczeństwo polskie w walce o niepodległość : dokumenty – fotografie, medale, wydawnictwa / [pod red. Adama Wirskiego] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. – Koszalin : „Miscellanea”, 1997. – 79, [1] s. – Bibliogr.

[Materiały pomocnicze dla szkół – 1918-1939 r.]

508. Konspekt do lekcji języka polskiego w klasie II – Nauka na pamięć fragmentu wiersza J. Maczki pt. „Starym szlakiem” z okazji święta Odzyskania Niepodległości //W: Uroczystości i imprezy w procesie dydaktyczno-wychowawczym klas początkowych / Janina Długosz. – Rzeszów :„Fosze”, 1992. – S. 81-87

509. Montaż poetycko-muzyczny : (poświęcony rocznicy niepodległości) / Bożena Pałubicka.// W: Święta, święta... : wybór konspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – S. 187-191

510. „Na stos rzuciliśmy nasz życia los...” – droga Polaków do niepodległości : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Jolanta Grześkowiak. // W: Scenariusze na cały rok... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – S. 42-54

511. Nasze drogi ku wolności : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Dorota Fryc-Piętak.// W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan.– Kraków : „Rubikon”, 2003.– S. 19-28

512. Narodowe Święto Niepodległości : propozycja wieczornicy organizowanej w rocznicę odzyskania niepodległości //W: Uroczystości i imprezy w procesie dydaktyczno-wychowawczym klas początkowych / Janina Długosz. – Rzeszów : „Fosze”, 1992. – S. 66-100

513. Niech płoną ognie młodych serc / Maria Wiater.// W: Pegazem przez szkolny rok / wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej ; [poszczeg. działy oprac. Eugenia Kochanowska et al.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – S. 322-333

[Montaż na ognisko harcerskie w dniu listopadowego święta]

514. Oblicza polskiej niepodległości w arkuszach maturalnych z lat 2005-2016 / Joanna Wojdon.//W: Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - S. 117-127

515. Pieśni o ziemi ojczystej : montaż poetycki / Sylwia Janowicz-Lachnitowa. //W: Pegazem przez szkolny rok / wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej ; [poszczeg. działy oprac. Eugenia Kochanowska i in.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – S. 314-321

516. Polska Niepodległa / Krystyna Skawińska.// W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S. 5-11

517. Polska to wielka rzecz : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Wiesława Ciecierska. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 27-35

518. Póki my żyjemy //W: Inscenizacje pełne radości : dla klas 1-3 / Ryszard Przymus. – Łódź : „Juka”, 1995. – S. 27-43

[Dot. Święta Niepodległości]

519. Praojcom na chwałę, braciom na otuchę : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Katarzyna Chabior, Mariola Konieczna. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 34-40

520. Propozycja przedstawienia szkolnego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Jolanta Grochulska.//W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod. red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – S. 80-87

521. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 Listopada //W: Uczcijmy wierszem i piosenką / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garnczyk. – Płock : Zakład Wydawniczo-Usługowy-Marian Gałczyński, 1994. – S. 16-26

522. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Elżbieta Minksztyn, Lech Lachowicz. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 41-54

523. 70 [Siedemdziesiąta] rocznica odzyskania niepodległości Polski : konspekt lekcji / Maria Kruczek. – Nowy Sącz : Instytut Kształcenia Nauczycieli. ODN, 1988. – 14 s. – (Materiały Pomocnicze dla Nauczycieli / Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział w Nowym Sączu)

524. Ta co nie zginęła : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Ewa Pękala-Zięba // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – S. 12-18

525. Ta, co nie zginęła : scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Ewa Pękala.// W: Święta, święta... : wybór konspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – S. 192-196

526. Tak rodziła się niepodległa i wolna Polska / Jadwiga Adamczak.// W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – S. 7-18 [Scenariusz słowno-muzyczny]

527. Wielkie święto : materiał na uroczystości szkolne w dniu 11 listopada w przedszkolach, szkołach, gimnazjach / Regina Korupczyńska, J. Świderska-Jarmołowiczowa. – Warszawa [i in.] : „Nasza Księgarnia”, 1938.

http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=61418&from=publication

528. Wolności pragnę ponad wszystko! : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Danuta Dąbrowska. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 35-41

529. „Zobaczysz krwistej łuny źdźbło...” : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Józef Trytek. // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 62-67

 

 

12. W szkole. 2. Wydawnictwa ciągłe

530. „A gdy wolności przyszedł czas...” : montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole.– 1991, nr 9, s. 10-12

[Dla szkoły średniej]

531. ,,A mury runą” : (scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Lucyna Maryniak, Halina Ćwięka. // Wychowawca. – 1999, nr 10, s. 38-42

532. A to Polska właśnie...” : scenariusz szkolnej audycji radiowej z okazji Święta Niepodległości / Grażyna Gawryłow. // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 10, s. 21-22

533. Aby Polska była Polską : scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 17-19

534. Apel z okazji Święta Niepodległości – szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : (scenariusz) / Mirosława Domżalska. // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 118-121

535. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak. // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19

536. Ceremoniał szkolny i tradycja szkolna / Edward Liszka. //Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 6-11

537. „Do Ciebie Polsko”... : program poetycko-muzyczny związany z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 / Marta Przegon. // Język Polski w Szkole. – 1991-1992, z. 1-2, s. 139-146

538. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec. // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21

539. Droga do niepodległości : program wieczornicy w rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Wojciech Hausner. // Wychowawca. – 1995, nr 10, s. 14-15

540. Droga do niepodległości : scenariusz imprezy rocznicowej / Barbara Płonka.// Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 23-25

541. Droga do wolności : (scenariusz widowiska) / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8. s. 6-13

[ Scenariusz poświęcony listopadowemu Świętu Niepodległości z udziałem uczniów klas szóstych]

542. Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska. // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna nr 9, s. I-III

543. Feniks : montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy niepodległość / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 16-18

544. „Ja wiem, com dla Polski uczynił” – Józef Piłsudski : montaż słowno-muzyczny / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7-8, s. 5-7

545. „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć”... : scenariusze imprez i uroczystości szkolnych / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7-8, s. 1-4

546. 11 [Jedenasty] listopada – Święto Niepodległości / Elżbieta Kapelańska. // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 10, s. IV-VIII

[Scenariusz spotkania przy herbatce i świecach]

547. 11 [Jedenasty] listopada – Święto Niepodległości : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Szulc. // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 17-18

548. 11 [Jedenasty] listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-24

549. 11 [Jedenasty] listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj. // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28

[Dostępne także: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/11-2006/10.htm ]

550. [Jedenasty] 11 Listopada : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę / Barbara Mazur. // Wychowawca.– 2000, nr 10, s. 36-37

551. Kamienie historii : apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46

552. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewelina Bladoszewska. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32

553. Modlitwa polskiego żołnierza : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 24-26

[Scenariusz poświęcony żołnierzom walczącym o wolność. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum]

554. Moja Ojczyzna / Grażyna Woźniak.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 84-85

555. „Myślę o swojej gorącej i nieszczęśliwej miłości do Polski...” : montaż poetycki / Barbara Jachimczak. // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 3, s. 32-36

556. „Na stos rzuciliśmy nasz życia los...” – droga Polaków do niepodległości : scenariusz uroczystości z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości / Jolanta Grześkowiak. // Język Polski w Szkole. – 1990-1990, z. 1, s. 90-100

[Scenariusz uroczystości z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości]

557. Naród jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnacka. // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 26-28

558. „Nasz dom, nasz kraj” : scenariusz widowiska niepodległościowego / Grażyna Michalik. // Wychowawca. – 2002, nr 11, s. 24-25

[Dostępne także: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/11_119/11.htm ]

559. Niepodległa w grze : zorganizujmy grę miejską (terenową z okazji 100-lecia niepodległości / Karol Baranowski. – Il. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 4-9

560. Niepodległość - gra i życie : scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego / Dorota Bielawska.//Wychowawca (Kraków). - 2017, nr 10, s. 28-31

Wyróżnienie w konkursie na scenariusz teatralny dotyczący historii Polski. Dla klas 4-6

561. Niepodległość to sprawiła, że wolną jest ojczyzna... : scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Renata Drewniak. // Katecheta. – 2004, nr 10, s. 45-48

562. Nuto święta, ojczyzno : wieczór poetycki z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę Odrodzoną // Biblioteczka Repertuarowa Inspiracji. – 1988, nr 8, s. 3-19

563. O niepodległości w bibliotece : wolność : szkoła podstawowa – kl. I-III / Agnieszka Olejarz.//Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 34-36

564. Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości : scenariusz programu artystycznego / Agnieszka Lisowska. // Gazeta Szkolna.– 2004, nr 40, s. 18

565. Ojczyzna – kiedy myślę... / Zuzanna Grabowska. // Wychowawca. – 1994, nr 10, s.17-19

[Montaż poetycko-muzyczny z okazji 11 Listopada, rocznicy odzyskania niepodległości]

566. Ojczyzna moja (scenariusz imprezy z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Agnieszka Maj. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2001/2002, nr 1, s. 41-45

[Klasy I-III szkoły podstawowej]

567. „Ojczyzno ma tyle razy...” (scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Dariusz Bralski. // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 22-25

568. Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31

569. Pamięć o przeszłości / (wp). - (Narodowe Święto Niepodległości) // Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 46, s.10

570. Pieśni nadziei i zwycięstwa : scenariusz uroczystości patriotycznej / oprac. Małgorzata Biernacka, Maria Kołodziejczyk, Małgorzata Smorągiewicz, Anna Wójcik. // Poradnik Bibliotekarza. – 1990, nr 10, s. 33-35

571. Po niepodległość / Andrzej Zwoliński. // Wychowawca. – 2001, nr 11, s. 26-28. – (Historyczny teatr faktu)

572. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-28

573. Polska droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska. // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 17-20

574. „Polsko Ty moja!” : scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 7-9

[Dla starszych klas szkoły podstawowej]

575. Potrafimy zwyciężać : komiks o Powstaniu Wielkopolskim / Barbara Misiarz. – Il. - (Z Warsztatu Metodyka)//Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 3, s. 38-40

576. Powstania śląskie w latach 1919-1920-1921 : poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 16-17

577. „Póki my żyjemy” : (apel z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak. // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 26-28

578. „Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?” : program poetycko muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Krystyna Barańska. // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 10, s. 30-32

579. Rok 1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska. // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 26-29

580. Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości / Lesława Szczerkowska. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27

[Przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub młodszych klas gimnazjum[

581. Scenariusz akademii z okazji odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. / Joanna Psiuch, Julita Witkowska, Dariusz Urbański. //Inspiracje. – 2004, nr 4, dod. s. II, IV.

[Scenariusz akademii z okazji odzyskania niepodległości 11 XI 1918 r. przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej.]

582. Scenariusz obchodów rocznicy niepodległości Polski / Elżbieta Świtalska. // Język Polski w Szkole. – 1993/1994, z. 1-2, s. 122-126

583. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska. // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52

584. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11. XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-18

585. Scenariusz słowno-muzyczny akademii z okazji Rocznicy odzyskania niepodległości / Halina Dembiczak, Irena Wenc. // Przysposobienie Obronne. – 1991, nr 3, s. 144-147

586. Scenariusz uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości / Anna Stefaniak, Urszula Siudzińska. // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 3, s. 9-10

587. Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura. // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 29–31

[Dla gimnazjum]

588. Scenariusz widowiska poetyckiego dla teatrów szkolnych poświęcony 60-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości / Stanisław Miedziewski. // Scena”. – 1978, nr 5, s. 53-56

589. Scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości / Grażyna Sobieraj. // Biblioteka w Szkole. – 1995, nr 9, s. 6-7

590. Spotkanie z Polską / Andrzej Jagiełło. // Przegląd Edukacyjny. – 2004, nr 5, s. 11-13

[Scenariusz patriotycznej wieczornicy 11 listopada dla uczniów klas gimnazjalnych]

591. Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście : (akademia szkolna) / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 9-10

592. Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 19

593. Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 12-13

594. Święto Niepodległości / Jolanta Kaczmarczyk. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 44-45

595. Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska. // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25

596. Święto Niepodległości – scenariusz / Janina Miemiec, Violetta Żukowska. // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 566-568

597. Święto Niepodległości : scenariusz przedstawienia muzycznego / Paweł Waliś. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2004, nr 4, s. 66-72

598. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Anna Konopka, Remigiusz Rudolf. // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, s. 27-29

599. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Wiesław Buśko, Elwira Maciejko, Grażyna Nowakowska. // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 9, s. 12-15

600. Ta, co nie zginęła : 11 listopada – apel w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę / Danuta Łach. // Poradnik Bibliotekarza. – 1988, nr 9, s. 19-20

601. Ta, co nie zginęła : scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości / Teresa Szadkowska-Droś. // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 30-32

602. Ta, co nie zginęła : scenariusz obchodów rocznicy niepodległości Polski / Teresa Szadkowska-Droś. // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. – 1993-94, z.1/2, s. 122-126

603. „Tak rodziła się wolna Polska... – 73 lata temu i później” : scenariusz słowno-muzyczny / Jadwiga Adamczak. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, z. 2, s. 134-146

604. Teatr Wolnej Myśli „Pod Białym Orłem” : scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości / Witold Pelka.//Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 37-41

605. Tęsknota niejedno ma imię... 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę : scenariusz teatralny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Mojzesowicz. // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 28-31

606. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 30.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Ignacego_Daszy%C5%84skiego

607. „W losie ojczyzny swej wziąć udział.” : scenariusz imprezy poświęconej rocznicy niepodległości / Barbara Jachimczak. // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 38-41

608. W rocznicę niepodległości : wybór poezji legionowej z lat 1914-1919 : [montaż słowno-muzyczny ] / Barbara Kurcab-Karkoszka. // Biuletyn Pedagogiczny. – 1988, nr 3, s. 28-36

609. Ważna rocznica : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska. // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 50-52

610. Wolna i niezależna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska. // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 24-26

611. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21

612. Wolność kocham i rozumiem... : scenariusz uroczystości z okazji święta niepodległości / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14

613. Wstań, Polsko moja! : scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości / Janina Modeńska. // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 13-18

614. Wygrał Polskę na fortepianie [Ignacy Jan Paderewski] / Martyna Figiel. – Il. – Bibliogr.//Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 3, s. 4-7

615. „Z marzeń, walki i znoju powstałeś...” / Barbara Jachimczak. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1989-1990, z. 2-3, s. 253-260

616. Z niepodległą gra o zwycięstwo! : historyczna potyczka dla czterech drużyn : szkoła podstawowa : kl. III-IV / Monika Simonjetz. – Bibliogr.//Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 30-33

617. Zaginiony rozkaz Piłsudskiego : plan gry miejskiej dotyczącej odzyskania niepodległości : szkoła podstawowa / Karol Baranowski. – Il.//Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 10-12

618. Żeby Polska była Polską : scenariusz w rocznicę niepodległości / Bożena Gryguć. //Język Polski w Szkole. – 1991-1992, z. 3, s. 62-68

 

 

13.W prasie

619. Pierwsze dni wolności : Warszawa od 10 do 18 listopada 1918 r. : (wybór materiałów prasowych) / oprac. tomu Andrzej Stawarz. - Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008. - (Biblioteka „Niepodległość i Pamięć” ; t. 2)

620. Semper Fidelis : obrona Lwowa od listopada 1918 do kwietnia 1919 roku w świetle dziennika "Czas" / Magdalena Gibiec ; Instytut Historyczny. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Uniwersytet Wrocławski //W: W walce o wolność i niepodległość Polski / red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. - S. 129-149. - ISBN 978-83-65598-06-6

 

 

14. W sztuce

621. 100 portretów na stulecie niepodległości / Piotr Rafałko ; wstęp i redakcja Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - Wystawa: Galeria Brama Bielańska, Warszawa, 27 października - 12 listopada 2017 r.

622. Cud nad Wisłą / Jerzy Żmudziński.// Polaków dzieje malowane / [red. Elżbieta Olczak ; aut. tekstów Konrad Banach i in. ; oprac. i red. map Anna Kamińska i in.]. - Warszawa : "Demart", 2007. – S. 230-231

Kossak Jerzy (1886-1955), Cud nad Wisłą (1930) , 27x306 cm, olej na płótnie, Zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) nr inw. GP 95272

623. Kossak, Wojciech (1856-1942), Bitwa powstańców górnośląskich pod Górą św. Anny (1938) //W: Wojciech Kossak / Kazimierz Olszański. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - Il. 206

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) nr inw. GP 61549

624. Kossak, Wojciech (1856-1942), Orlę lwowskie (1933), 76 x 56,5 cm, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie

625. Kossak, Wojciech (1856-1942), Orlęta – obrona cmentarza //W: Wojciech Kossak / Kazimierz Olszański. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - Il. 189

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) nr inw. GP 61549

626. Kossak, Wojciech (1856-1942), Zaślubiny Polski z morzem (1931) //W: Wojciech Kossak / Kazimierz Olszański. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - Il. 205

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) nr inw. GP 61549

627. Powrót Polski na mapę : Traktat Wersalski 1919 : informator wystawy / [aut.]. Jan Engelgard, Krzysztof Mordyński, Paweł Bezak. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 50 s. ; 20 x 23 cm.

 

 

15. Obchody

628. Bitwa na rocznice / Grzegorz Dumała.//Pamięć.pl. – 2013, nr 11, s. 47-50

Wydarzenia 11 XI 1978 r.

629. Nasza paczka i niepodległość : o sześciu polskich świętach / Zofia Stanecka ; il. Daniel de Latour. - Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska ; Sulejówek : Muzeum Józefa Piłsudskiego, 2014. - ISBN 978-83-281-0356-6 (Egmont Polska)

630. Niepodległa : ojcowie niepodległości [Katalog] / [projekt katalogu Maciej Mikulski]. - Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - ISBN 978-83-64626-29-6

Katalog do wystawy stałej w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku.

631. Niepodległość obchodzona / Dariusz Kosiński.//Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. - 2018, nr 5, s. 64-67

O raporcie Narodowego Centrum Kultury "Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku".

632. Niezwyciężeni 1918 / Małgorzata Rutkowska.//Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2017, nr 285, s. 5

Projekty edukacyjne IPN Akademia Niepodległości i konkurs "Niezwyciężeni 1918-2018".

633. Święto Niepodległości : tradycja a współczesność / pod red. Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja „Polonia Restituta”. - Warszawa : Fundacja „Polonia Restituta”, 2003. – 135, [1] s. – (Polska - Dziedzictwo i Przyszłość ; t. 2)

 

 

16. W zasobach Internetu

634. Jak to z tym 11 listopada było… :kilka refleksji o niepodległej i świętowaniu jej odzyskania [on-line] / Krzysztof Kloc. [Dostęp : 5.04.2018]

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/jak-to-z-tym-11-listopada-bylo-kilka-refleksji-o-niepodleglej-i-swietowaniu-jej-odzyskania/

635. Materiały pomocnicze : plansze edukacyjne ; teczka sztubaka ; wystawa ; konkursy dla uczniów ; konkurs dla nauczycieli [on-line] [Dostęp : 5.04.2018]

https://dlaniepodleglej.pl/materialy-pomocnicze/

636. Odzyskanie niepodległości w 1918 w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego / Piotr Tadeusz Kwiatkowski.

http://kulturawspolczesna.pl/readpdf/2080/Odzyskanie%20niepodleg%C5%82o%C5%9Bci%20w%201918%20roku%20w%20pami%C4%99ci%20zbiorowej%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa%20polskiego

637. Pakiet edukacyjny „Dla Niepodległej” [on-line][Dostęp : 05.04.2018]

https://dlaniepodleglej.pl/o-projekcie/

638. Polskie drogi ku niepodległości – wersja rozszerzona [on-line] / Piotr Szlanta. [Dostęp : 5.04.2018]

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/

639. Powstanie na pocztówkach Leona Prauzińskiego [on-line] //27 Grudnia Powstanie Wielkopolskie [Dostęp : 10.04.2018]

http://27grudnia.pl/o-powstaniu/powstanie-w-kadrze/powstanie-na-pocztowkach-leona-prauzinskiego.html

640. Powstanie wielkopolskie [1918-1919] //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp :10.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie

641. Różnymi ścieżkami ku Niepodległej szli : ojcowie Polski Odrodzonej [on-line] / Krzysztof Kloc. [Dostęp : 5.04.2018]

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/roznymi-sciezkami-ku-niepodleglej-szli-ojcowie-polski-odrodzonej/

642. Zdzisław Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 4 kwietnia 1865 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 31 lipca 1943 w Małej Wsi) – polski prawnik, polityk i działacz społeczny; prezydent Warszawy, członek Rady Regencyjnej, książę, właściciel dóbr w Małej Wsi. Odegrał wybitną rolę w czasach Królestwa Polskiego (regencyjnego).//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 30.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Lubomirski

 

Autor: Dorota M. Markocka