O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOZYCZALNIA

 O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa

 KSIĄŻKI

 1. Ciemne źródło : esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2008. - 274, [6] s.
  WypRz 232435
 2. Czarny człowiek : Krasiński wobec śmierci / Marek Bieńczyk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk], [1990].
  WypRz 213167
 3. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej / Bogdan Rok. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1995. - 123 s
  CzytR 217620
 4. Miłość i śmierć : o poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Jan Marx. - Wrocław : "Atut", 2007.
  WypRz 231502
 5. Poetyckie obrazy śmierci : od przełomu romantycznego do dziś : materiały studenckiej konferencji naukowej Łódź, 3-5 kwietnia 2006 roku / pod red.Tomasza Cieślaka i Marzeny Woźniak-Łabieniec. - Łódź : "Piktor", 2006. - 150 s.
  CzytR 230843
 6. Śmierć i zmartwychwstanie / Enrico De Pascale ; [tł. Anita Kłos]. - Warszawa : "Arkady", 2011. - 383, [1] s.
  CzytR 238792
 7. Śmierć w dawnej Europie : zbiór studiów / red. Marek Derwich . - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1997
  Sygn. WypRz 219924
 8. Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Katarzyny Slany. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - 352 s.
  CzytR 247179
 9. Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich / Bogdan Rok. - Wrosław : Uniwersytet Wrocławski, 1991
  Sygn.CzytR 214005
 10. Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej / Mario Praz ; przeł. [z fr.] Krzysztof Żaboklicki ; wstęp Mieczysław Brahmer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 542, [2] s.
  WypRz 141514, WypRz 141515

ARTYKUŁY

 1. Bieda, choroba i śmierć - ciemna strona słonecznej twórczości Kornela Makuszyńskiego / Krystyna Zabawa.// Guliwer. - 2014, nr 3, s. 19-31
 2. Cierpienie i śmierć w doświadczeniach dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową na podstawie literatury faktu / Beata Goljan.// Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika. - T. 33 (2005), s. 49-67
 3. Czy każdy umiera w samotności? : motyw śmierci w książkach obrazkowych / Magdalena Sikorska.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 171-182
  CzytR 247179
 4. "Czy to takie smutne?" Muminki i śmierć / Aleksandra Korczak.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 201-214
  CzytR 247179
 5. Dickens i cierpienie dziecka / Piotr Ruszkowski.// Guliwer. - 2013, nr 2, s. 23-26
 6. Docenić życie - akceptować cierpienie! : na podstawie książki E. E. Schmitta "Oskar i pani Róża" / Aleksandra Bałoniak.// Katecheta. - 2008, nr 11, s. 41-43
 7. Dziecięca literatura o śmierci / Agnieszka Woda.// Guliwer. - 2014, nr 4, s.16-21
 8. Dzieciństwo skazane na śmierć : bohaterowie dziecięcy polskich filmów o Zagłdzie: "Dekalog VIII" i "Miejsce urodzenia" / Katarzyna Mąka-Malatyńska.// Polonistyka. - 2008, nr 9, s. 51-57
 9. Dziecko i śmierć : o poezji dziecięcej jako miejscu wspólnego przeżywania smutku / Alicja Ungeheuer-Gołąb.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 323-341
  CzytR 247179
 10. Dziecko w poradnikach konsolacyjnych (comfort books) a ewolucja archetypu puer aeternus / Karolina Szymborska.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 89-106
  CzytR 247179
 11. Dziecko wobec śmierci w świetle literatury autobiograficznej / Ryszard Waksmund.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 61-72
  CzytR 247179
 12. Elementarz Zagłady w polskiej najnowszej literaturze dla dzieci / Małgorzata Wójcik-Dudek.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 279-294
  CzytR 247179
 13. Eros i Tanatos w recepcji Zagłady : kultura popularna, ciało, obraz / Marek Kaźmierczak.//W: Kultura mediów, ciało i tożsamość : konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 279-303
  CzytR 239319
 14. Film a funkcjonowanie rodziny w sytuacji straty : działania edukacyjne z zastosowaniem filmu "Sekrety morza" / Magdalena Berek// W: Na tropach psychologii w filmie. Cz. 2, Film w edukacji i profilaktyce. - Warszawa : "Difin, 2018. - S. 233-244
  CzytR 247353
 15. Jestem w historii świata. Śmierć i ceremonie żałobne w literaturze / Paulina Małochleb.// Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 4-8
 16. Książki o śmierci i przemijaniu / Anna Szyszka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 61-63
 17. Motyw śmierci jako element intertekstualności w utworach poetów współczesnych - Zbigniewa Herberta i Stanisława Grochowiaka / Olga Rutkowska.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 83-91
 18. Narracja śmierci w powieści Markusa Zusaka "Złodziejka książek" / Dorota Michułka.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 259-278
  CzytR 247179
 19. "Nie trzeba sie bać"- tematy tabu w literaturze dla dzieci / Małgorzata Tytko.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 4, s. 20-21
 20. Niebo ma wiele imion : śmierć w skandynawskich książkach obrazkowych / Hanna Dymel-Trzebiatowska.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 147-170
  CzytR 247179
 21. Nosorożec, królik i dudek, czyli "Cierpienie" w bajkach Leszka Kołakowskiego / Adrian Szary.// Guliwer. - 2013, nr 2, s. 3-9
 22. Nothing is more precious than life - nic (nie) jest cenniejsze od życia : o wierszach Monizy Alvi i Haliny Poświatowskiej / Monika Kocot.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 107-120
 23. O cierpieniu - od słowa do motywu / Małgorzata Karwatowska, Wioletta Pietruszka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 36-51
 24. O czym September rozmawia ze Śmiercią? : spotkanie dziecka z postmodernistyczną baśniowa "mors" w utworze Catherynne M. Valente "O pewnej dziewczynce i jej podróży wokół Krainy Czarów na okręcie własnoręcznie wykonanym" / Maciej Skowera.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 229-245
  CzytR 247179
 25. O przekładzie na język angielski wierszy Norwida "Śmierć", "Do zeszłej ..." , "Finis" / Agata Brajerska-Mazur.// Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 4, s. 231-237
 26. O "śmierci Mojej" w wybranych utworach Ewy Lipskiej / Anna Mazur.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 121-130
 27. "O śmierci! W tobie słodko mięszka zdrada... " : śmierć w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego / Bożena Adamkowicz-Iglińska.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 9-17
  CzytR 230843
 28. Oblicza śmierci w najnowszej literaturze fantasy / Anita Wolanin.// Guliwer. - 2012, nr 4, s. 5-12
 29. Oblicza śmierci w polskiej bajce ludowej i w baśni literackiej / Violetta Wróblewska.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 73-87
  CzytR 247179
 30. Obraz starości i śmierci w renesansowym świecie rodziny Borejków / Karolina Jędrych.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 295-308
  CzytR 247179
 31. Obrazowanie śmierci w literaturze dziecięcej / Bernadeta Niesporek-Szamburska.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 125-146
  CzytR 247179
 32. Odkrywanie sensu / Agnieszka Szczędzina.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 11-12
 33. Pisanie śmierci / Marcin Malczewski.// Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 594-599 2005
 34. Poetycka wizja śmierci w idiolekcie księdza Janusza Pasierba / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska.// Poradnik Językowy. - 2014, nr 3, s. 22-32
 35. Pojęcie śmierci a białoruska mentalność w polskojęzycznych gawędach Władysława Syrokomli / Wiktor Szukiełowicz.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 35-44
  CzytR 230843
 36. Polskie dyskursy początku XXI wieku w filmie : miłość, śmierć, rodzina, pamięć historyczna, codzienność / Elżbieta Świderska.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 22-28
 37. Przemiany motywu śmierci dziecka w literaturze dla niedorosłych / Anna Maria Czernow.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 15-34
  CzytR 247179
 38. Rehabilitowanie śmierci w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego / Marcin Jurzysta.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 131-139
  CzytR 230843
 39. Sens i bezsens - postmodernistyczny absurd orientacji bez orientacji / Jarosław Gara.//W: Czego obawiają się ludzie?. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 30-37
  CzytR 230428
 40. Starość i śmierć w XV-wiecznej poezji francuskiej / Anna Gęsicka.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 25-35 2006Starzenie się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Elżbieta Szefler.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2014/2015, nr 3, s. 30-76
 41. Śmiech, śpiew i majowe drzewa - granice życia i śmierci w tekstach Anny Świrszczyńskiej / Agnieszka Stapkiewicz.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 65-81
  CzytR 230843
 42. Śmierć.//W: Słownik motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2004. s. - 354-360
  WypRz 228769
 43. Śmierć.//W: Słownik bohaterów literackich : liceum : rola postaci w utworze, najwiekszy wybór postaci, charakterystyka bohatera / [ oprac. haseł Anna Popławska i in.]. - Kraków : "Greg", cop. 2003. - s. 367
  227692
 44. Śmierć.//W: Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - 4, dodr. 11.  - Warszawa : "Kram", 2002. S. – 434-438
 45. WypRz 228769, WypRz 228763, WypRz 228695, WypRz 227703, CzytR 228441
 46. Śmierć a pojęcie różni w wierszu Michała Brzozowskiego "Przynosi miecz" / Wit Pietrzak.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 141-147
  CzytR 230843
 47. "Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony" : dziecko-horkruks w cyklu o Harrym Potterze J. K. Rowling / Anna Mik.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 215-228
  CzytR 247179
 48. Śmierć bohaterów literackich.//W: Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - 4, dodr. 11.  - Warszawa : "Kram", 2002. S. - 438-447
  Sygn. WypRz 228769, WypRz 228763, WypRz 228695, WypRz 227703, CzytR 228441
 49. Śmierć, co ma skrzydła u skroni - wiersz Lucjana Rydla "Faun gra" wobec obrazu Jacka Malczewskiego "Prawo" / Grzegorz Igliński.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 55-64
 50. Śmierć dziecka (jak kromka chleba) : o filmach "Korczak" i "Ostatni motyl" / Rafał Koschany.// Polonistyka. - 2012, nr 8, s. 19-23
 51. Śmierć dziecka jako kategoria egzystencjalna (na przykładzie baśni Andersena i braci Grimm) / Ireneusz Ziemiński.// W: Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2016. - S. 113-122
  WypRz 245318, CzytR 245317
 52. Śmierć i sposoby metaforyzowania ciała w poezji Stanisława Grochowiaka / Karolina Drożdż.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 93-106
  CzytR 230843
 53. Śmierć jako kres drogi w życiu i twórczości Kathe Kollwitz / Maciej Jońca.// W: Człowiek w podróży. - Warszawa : "AlmaMer", 2009. - S. 115-125
  CzytR 234429
 54. Śmierć w fantastyce grozy dla dzieci Chrisa Priestleya / Katarzyna Slany.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 247-257
  CzytR 247179
 55. Śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci - łamanie tabu? / Katarzyna Slany.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 35-59
  CzytR 247179
 56. Tropy odejścia : estetyka śmierci w "Kolorowym szaliku" Barbary Kosmowskiej / Katarzyna Wądolny-Tatar.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 309-321
  CzytR 247179
 57. Ukojenie w fantazji : o cierpieniu w książkach Astrid Lindgren / Hanna Dymel-Trzebiatowska.// Guliwer. - 2013, nr 2, s. 17-23
 58. "Umrzyj i naródź się na nowo" / Anna Maria Czernow.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 107-124
  CzytR 247179
 59. Vanitas (przemijanie, śmierć) w malarstwie Vincenta van Gogha / Danuta Giewartowska.// Wychow. Tech. Szk. - 2005, nr 2, s. 29-30
 60. Wiadomość od taty : terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach / Erika Meyer-Glitza. - Kielce : "Jedność", 2002.
 61. Wielka miłość i ... śmierć : o wierszu "Dwoje ludzieńków" Bolesława Leśmiana / Marian Kurzawa.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 70-77
 62. Wyobrażenie śmierci i zmarłego jako szkieletu w książkach dla dzieci / Elżbieta Zarych.// W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018. - S. 183-200
  CzytR 247179
 63. "Wywiad z Atropos", czyli śmierć "bliżej" ucznia / Anna Biernacka.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 2, s. 75-85
 64. Z kwiatu w pył : przeobrażenia ontologiczne w wybranych baśniach Hansa Christiana Andersena jako pedagogika śmierci w ujęciu Józefa Binnebesela / Aleksandra M. Korczak.// W: Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - S. 347-354 2017
  CzytR 246357
 65. Z mroku ku jasności : cierpienie i śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Gwadera.//W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008. - S. 113-135
  CzytR 247179
 66. Ziemianin o śmierci : poetyckie oswajanie śmierci / Karolina Augustyniak.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 1-6
 67. "... znam cię, śmierci, tyś tchórz i nie przystapisz do mnie" : Zygmunta Krasińskiego narkotyczne doświadczenia śmierci / Mariusz Chołody.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 19-34
  CzytR 230843

 

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 10.04.2019

opracowała Jolanta Krzosa

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Krzosa