Pedagog szkolny - aktualizacja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2012


Pedagog to nie rzemieślnik

Pedagog to twórca

Pedagog to nie kuglarz

Pedagog to artysta

Twórca nigdy nie powiela sposobów działania

Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości

Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem

Twórca stara się odejść od utartych schematów.

[M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym / Anna Dzikomska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006
  Przemyśl   WP   93785
 2. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003
  Przemyśl   WP   93101
 3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
  Przemyśl   CzP   37.01
 4. Pedagog szkolny wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci / Lidia Hendler // W: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 226-234
  Przemyśl   CzP   37.01
 5. Rola pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu przejawów ubóstwa dzieci i młodzieży / Beata Krajewska // W:  Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon ; Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010
  Przemyśl   WP 103779
 6. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003] (Szkoła Dziś i Jutro)
  Przemyśl   WP   93101 Przemyśl   CzP   371.1

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak / Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 48 – 54
  (Kreatywność w pracy pedagoga szkolnego oraz obszary, w których spotyka się on z twórczością)
 2. Co krok, to szok - pedagog / Bogusław Śliwerski //  Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 16 – 17
 3. Czy doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 18-19
 4. Czy ktoś mi pomoże? /  Irena Bekier. - Bibliogr.  //  Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 101-111
  (Praca pedagoga szkolnego. Ofiary agresji rówieśniczej. Co to jest wsparcie? Przykłady wypowiedzi uczniów świadczące o cierpieniu i bezradności oraz braku wiary w pomoc)
 5. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych /Celestyna Grzywniak// Szkoła Specjalna.- 2001 nr 3 s.158-164
 6. Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia / Edyta Wulczyńska / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 40-42
  (Przedstawienie pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. Zadania, funkcje, dokumenty pracy)
 7. Doskonalenie procesów wychowawczych w gimnazjum zadaniem pedagoga szkolnego / Ilona Ratajczak // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 8-9
 8. Drzwi do świata / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 44, s. 11
  (Jak we współczesnym systemie edukacji powinna wyglądać praca pedagoga i psychologa)
 9. Funkcja opiekuńczo - wychowawcza w gimnazjum / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 46-48
 10. Gdzie pedagog nie poradzi / Damian Szymczak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 8-9
 11. Gimnastyka mózgu / Justyna Bartska // Edukacja i Dialog.- 2004 nr 4 s.21-26
 12. ,,Gimnastyka mózgu'' i doskonalenie umysłu /  Krystyna Kuryła //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42
  (Kinezjologia Edukacyjna - metoda skuteczna w pokonywaniu trudności szkolnych i poprawianie wyników w nauce. Praca pedagoga szkolnego)
 13. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 5, s. 6-7
 14. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 6, s. 10-11
 15. Jak być pedagogiem szkolnym? / Krystyna Żłobicka, Wiktor Żłobicki // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9 s.62-63
 16. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska - Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101 - 103
  (Współpraca wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z rodzicami agresywnego ucznia)
 17. Jak rozmawiam z rodzicami /  Irena Sobiecka-Wójtowicz //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 51-53
  (Współpraca szkoły -pedagoga szkolnego z rodzicami)
 18. Kongres pedagogów //  Remedium. - 2010, nr 5, s. 12
 19. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17-19
 20. Miejsce pedagoga w świetlicy /  Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 67-68
  (Zakres kompetencji pedagoga szkolnego)
 21. Mój warsztat pracy pedagoga - terapeuty / Elżbieta Bednarska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 38-42
 22. Nauczmy się rozwiązywania konfliktów /  Iwona Kijowska //  Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, s. 39, 40
  (Praca z psychoterapeutami celem podniesienia praktycznych umiejętności pedagogów szkolnych)
 23. Nauczyciel - pedagog / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11
  (Dobór i ocena przyszłych nauczycieli i pedagogów)
 24. Nowa rola pedagoga szkolnego / Małgorzata Słoma // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 44-47
 25. Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań / Jolanta Maćkowicz. - Bibliogr.  //  Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13
  (Pedagog szkolny)
 26. O pedagogu "wielu dróg". Kilka refleksji / Hanna Sabała // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3/4, s. [47] - 48
 27. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 33-36
 28. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzta Luty, Maria Głomska, Elżbieta Chlebowska, Iwona Rogaczewska, Małgorzata Supińska, Renata Ilnicka / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 39-45
 29. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20-25
 30. Pedagog szkolny : przyjaciel czy „straszak”? / Agata Żurawik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 52 - 54
 31. Pedagog szkolny: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2000 / Aniela Maciejczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 25
 32. Pedagog szkolny dziś / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 39-40
 33. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 41-46
 34. Pedagog szkolny w szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 20-22
 35. Pedagog to nie niańka do dzieci / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 18-20
  (Zawód pedagoga szkolnego)
 36. Pedagog w szkole / Anna Dzikomska-Kucharz // Eduakcja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 24-31
 37. Pedagog wczesnego ostrzegania / Julia Pokinko // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 9, s. 8-9
  (Ogólnopolski kongres psychologów i pedagogów szkolnych na temat radzenia sobie z przemocą i agresją we współczesnej szkole)
 38. Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4
 39. Postawy profesjonalistów wobec problemu krzywdzenia dzieci /  Andrzej Bałandynowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s. 3-10
  (Badania statystyczne dotyczące przemocy stosowanej wobec dzieci. Profesjonaliści, którzy niosą pomoc dzieciom to: policjanci, służba zdrowia, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni)
 40. Poważne rozmyślanie o funkcji i roli pedagoga / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 18-19
 41. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19
 42. Profilaktyka w szkole: rola i zadania pedagoga szkolnego // Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2004, nr 1, s. 8-9
 43. Profilaktyka w szkole - z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 7-11
 44. Program wspierania dziecka i rodziny / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. s. 40-42
 45. Program wspierania zaniedbanych uczniów / Anetta Borkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29
 46. Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-30
 47. Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień / Maria Deptuła. - Bibliogr. // Remedium. - 2002, nr 12, s. 32-34
 48. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota-Palusińska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 14-15
 49. Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 9 s. 8-9
 50. Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 10 s. 10-11
 51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach //  Dziennik Ustaw. - 2003, nr 11, poz. 114
 52. Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów / Barbara Szaniecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 36-42
 53. Ryzyko kariery zawodowej pedagoga: organizacja afektywna osobistych znaczeń / Piotr Próchniak. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 39-47
 54. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody P. Dennisona (grupa zerowa) / Izabela Płaczkiewicz // Nauczanie Początkowe.- 2003/2004 nr 2 s. 95-97
 55. Spojrzenie na szkołę z pozycji pedagoga szkolnego - refleksja /  Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 26, 29
  (Różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców oraz dla nauczycieli - szkoła podstawowa)
 56. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami cz. 2 / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 12, s. 32-35
 57. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami cz. 3 / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 1, s. 32-37
 58. Stereotypy i uprzedzenia : spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 24-28
 59. Szczególna rola pedagoga szkolnego / Beata Szczygieł // Nowe w Szkole. - 1999/2000 nr 10, wkł. Kierowanie Szkołą s.3
 60. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 13-17
 61. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 45-48
 62. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004].
 63. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała [et al.] // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 14-19
 64. Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Kantowicz // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 1-2, s. 7-10
 65. Wychowanie fizyczne na pierwszym etapie edukacji – komu powierzyć lekcje? / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 20-28
  (Analiza przygotowania trzech środowisk : szkolnego (nauczyciele, dyrektorzy, pielęgniarki, pedagodzy szkolni), rodzinnego oraz pozaszkolnego (instruktorzy z placówek sportowych i innych niż sportowe) do realizacji procesu wychowania fizycznego wśród dzieci w wieku 7-10 lat)
 66. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Barbara Chmielewska // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2-3, s. 115-116
 67. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 34-38
 68. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka / Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 30-31
 69. Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych - cz. I / Maciej Dębski //  Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 60-61
 70. Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Ewa Olejnik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 31-34
 71. Zerwane więzi /  Elżbieta Politułło ; rozm. przepr. Iza Kujawska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 36-38
  (Przeciwdziałanie patologii w szkołach. Rola pedagoga szkolnego)

 

KSIĄŻKI POMOCNE W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 1. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. - 44 s.
  Przemyśl   CzP   37.018.2
 2. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - 218 s.
  Przemyśl   CzP   37.018.2
 3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptały. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - 265 s.
  Przemyśl   CzP   37.01
 4. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. - 95 s.
  Przemyśl   CzP   376.5
 5. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth ; przeł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2001. - 109 s.
  Przemyśl   WP   88696

 

Autor: Agnieszka Kordybacha