Dziecko w rodzinie alkoholowej

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła : Urszula Buczkowska

 

Dziecko w rodzinie alkoholowej
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2013

 

Druki zwarte:

 1. Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. - Wyd. 2 zm. i popr. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997
  WP 92789
 2. Badania nad dziećmi alkoholików / Alicja Justus [ i in.] ; red. Lucyna Zbucka ; tł. Justyna Kotlicka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
  WP 11875/b
 3. Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska. - Warszawa : "Scholar", 2011
  WP 103545
 4. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Joanna Juskiewicz [ i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006
  WP 93964, WP 94396, CzP 613
 5. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - [Wyd. 3 popr.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995
  WP 10778/b
 6. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : "Dywiz", 2009
  WP 99794
 7. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym / Monika Gołembowska // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 377-391
  CzP 316
 8. Odporność psychiczna dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska. - Warszawa : "Scholar", 2013
  WP 51308
 9. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. z ang. Monika Szymankiewicz i zespół]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005
  WP 94391
 10. Rodzina jako środowisko wychowawcze / Marian Ochmański // W: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. - S. 115 – 170
  WP 92789
 11. Rodzina z problemem alkoholowym / Wanda Sztander. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006
  WJ 1330/b
 12. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Beata Boćwińska – Kiluk // W: Profilaktyka i readaptacja społeczna : od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok : "Trans Humana", 2007. - S. 207 – 216
  CzP 376-058.53
 13. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010
  CzP 316
 14. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. [z ang.] Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
  WP 96205

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywność ruchowa w rozwoju dziecka z rodziny z problemem alkoholowym. Cz. 1 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2006, nr 2, s. 21
 2. Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 28-29
 3. Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10-11, s. 37-42
 4. Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Sławomir Ślaski, Jarosław Jastrzębski // Remedium. - 2008, nr 4, s. 6-7
 5. Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania . - 2008, nr 3, s. 247-262
 6. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowego modelu podatności i odporności na zaburzenia psychiczne / Lidia Cierpiałkowska // Czasopismo Psychologiczne. - 2007, nr 1, s. 7 – 18
 7. Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 14-15
 8. Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 34-38
 9. Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 4, s. 8-9
 10. Jakość życia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Katarzyna Kołodziejczyk // Remedium. - 2006, nr 9, s. 22-23
 11. "Na przekór przeciwnościom losu" - jak wzmacniać reziliencję dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Chowanna. - Katowice. - 2010, t. 1 (34), s. 163-174
 12. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 11-14
 13. Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Alkoholizm i Narkomania 2008, nr 2, s. 153-171
 14. Opuszczone dzieci / Marzenna Kucińska // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 72 – 73
 15. Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka / Małgorzata Chojak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 26-29
 16. Rodzina z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 16-17
 17. Rodzina z problemem alkoholowym cz. II / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 16-19
 18. Rodzina z problemem alkoholowym cz. III / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 16-19
 19. Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej / Iwona Grzegorzewska // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 18 – 25
 20. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej / Monika Maciejewska // Wychowanie na Co Dzień. – 1996, nr 3, s. 19-21
 21. Trudności z formowaniem poczucia własnej tożsamości u dziecka wychowywanego w rodzinie z problemem alkoholowym / Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 18-20
 22. W kręgu przemocy : dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jerzy Kurza // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 11-13
 23. Żeby pomóc trzeba zrozumieć // Lider. – 2001, nr 6, s. 29-30

Autor: Urszula Buczkowska