Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935)

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
Przemyśl 2017
zestawiła Dorota M. Markocka

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935)

150. rocznica urodzin współtwórcy niepodległości Polski

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1917-2017

1. Bibliografie

 1. Józef Piłsudski w bibliografii : biografie i życiorysy / Tomasz B. Lenczewski. – Łódź ; Warszawa : nakł. autora, 1993.
  Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 26 069
 2. Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego : [bibliografia]. T. 1, Druki zwarte / [oprac. Elżbieta Barańska i in.]. - Warszawa : CBW, 2008. - 124 s.
 3. Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego : [bibliografia]. T. 2, Druki ciągłe z lat 1914-2011 / [oprac. Dział Bibliografii Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w skł.: Piotr Dobrowolski i in.]. - Warszawa : CBW, 2011. - 274 s.
 4. Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego :[bibliografia]. T. 3, Marszałek w tradycji i pamięci Polaków / [oprac. Dział Bibliografii Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w skł.: Elżbieta Barańska i in.]. - Warszawa : CBW, 2011. - 218 s.
 5. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.// Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 9, s. 37-40
  PBW Przemyśl/Czyt.
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt.

2. Źródła

 1. Akta dotyczące Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w Zespole Kancelarii Wojskowej Jego Wysokości Cesarza w Archiwum Wojny w Wiedniu / Jerzy Gaul. //Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. - T. 114 (2013), s. 147-156
  Biblioteka AP Przemyśl
 2. Inwentarz akt Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa : 1918-1922 / Mieczysław Motas ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych w Warszawie. - Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
  Biblioteka P-WIN 2359
 3. Józef Piłsudski : zestawienie dokumentów znajdujących się w Zakładzie Zbiorów Specjalnych / [oprac. Danuta Kurkowska, Bożena Pinkosz ; wstęp Ewa Stachowska-Musiał] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. - Warszawa : CBW, 1995.
 4. Józef Piłsudski : źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 2, Ogólne Archiwum Administracji, Archiwum Domu, Dworu i Państwa = Quellen von 1914-1918 im Österreichischen Staatsarchiv in Wien. Bd. 2, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv / [opracowanie] Jerzy Gaul. - Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG ; Wiedeń : Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 5. List marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Piusa XI (luty 1927) / oprac. Natalia Bujniewicz.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 59, 2007, nr 5, s. 167-170
  Biblioteka PWSW Przemyśl

3. Druki ulotne

 1. Kalendarz na 1985 rok wydany dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego . - [B. m.] : Wydawnictwo Przeszłość, [1985].
  Kalendarz został wyd. ze zmianami tekstowymi i graficznymi w oparciu o kalendarz wyd. na r. 1936.
 2. Prawdziwe powody uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów . - [B. m. : b.w., 1917]. - 14 s. ; 16x12 cm.

4. Twórczość

4. 1. Wydawnictwa zwarte

 1. Bibuła / Józef Piłsudski. - Wrocław : NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów], 1989. - Przedr. fotooffs., oryg. : London : "Puls Publications". - Książka została wydana dzięki pomocy RKS-NZS Solidarność Dolny Śląsk.
 2. Jak stałem się socjalistą ? / Józef Piłsudski. - Warszawa : Grupa Polityczna "Wolność i Niepodległość". Wydawnictwo im. Olofa Palme. Oddział Lewa Podmiejska , 1986.
 3. Józef Piłsudski o sobie / z pism, rozkazów i przemówień komendanta zebr. i wyd. Z. Zygmuntowicz.- Warszawa ; Lwów : Panteon Polski, [1929].
 4. Józef Piłsudski o sobie / z pism, rozkazów i przemówień komendanta zebr. i wyd. Z. Zygmuntowicz.- Warszawa ; Lwów : „Omnipress”, 1989.
  Biblioteka AP Przemyśl 22143
  PBW Tarnobrzeg TG 67933
 5. Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988.
  PBW Jarosław WJ 45247
  PBW Przeworsk WK 34150
  PBW Przeworsk WK 34387
  PBW Lubaczów WL 35652
  PBW Przemyśl WP 76116
  PBW Przemyśl WP 76874
  PBW Przemyśl WP 76875
 6. Myśli i poglądy / Józef Piłsudski. - Gdańsk : "Graf", 1990.
  Zbiór mów i cytatów
  PBW Krosno M 7390/B
  PBW Rzeszów WypRz 211013
 7. O państwie i armii. T. 1, Wybór pism. T. 2, W świetle wspomnień i innych dokumentów : [aneks] / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  Biblioteka PWSW Przemyśl 512 C
 8. Pisma, mowy, rozkazy. T. 1 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz] ; wstęp i przypisy oprac. Leon Wasilewski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1930.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=125
  Biblioteka TPN Przemyśl
 9. Pisma, mowy, rozkazy. T. 2 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz] ; wstęp i przypisy oprac. Leon Wasilewski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1930.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=126
  Biblioteka TPN Przemyśl
 10. Pisma, mowy, rozkazy. T. 3 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1930.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=127
  Biblioteka TPN Przemyśl
 11. Pisma, mowy, rozkazy. T. 4 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1931.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=128
  Biblioteka TPN Przemyśl
 12. Pisma, mowy, rozkazy. T. 5 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz] ; ; przy redagowaniu współprac. Kazimierz Świtalski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1933.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=129
  Biblioteka TPN Przemyśl
 13. Pisma, mowy, rozkazy. T. 6 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1931.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=130
  Biblioteka TPN Przemyśl
 14. Pisma, mowy, rozkazy. T. 7 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1931.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=131
  Biblioteka TPN Przemyśl
 15. Pisma, mowy, rozkazy. T. 8 / Józef Piłsudski ; [komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz] ; przy redagowaniu współprac. Kazimierz Świtalski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski : Towarzystwo Wydawnicze "Polska Zjednoczona", 1931.
  http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/katalog-ksiazek/4-ksiazka?id_ksiazka=132
  Biblioteka TPN Przemyśl
 16. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 1 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  PBW Jarosław WJ 47117
  PBW Przeworsk WK 36758
  PBW Przemyśl CzP 929-052 A/Z GP 78958
 17. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 2 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  PBW Jarosław WJ 47118
  PBW Przeworsk WK 36759
  PBW Przemyśl CzP 929-052 A/Z GP 78945
 18. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 3 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  PBW Jarosław WJ 47119
  PBW Przeworsk WK 36760
  PBW Przemyśl CzP 929-052 A/Z GP 78946
 19. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 4 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Jarosław WJ 47120
  PBW Przeworsk WK 36761
  PBW Przemyśl CzP 929-052 A/Z GP 78947
 20. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 5 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Jarosław WJ 47121
  PBW Przeworsk WK 36762
  PBW Przemyśl CzP 929-052 A/Z GP 78948
 21. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 6 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Jarosław WJ 47419
 22. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Jarosław WJ 47420
 23. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 8 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  Jarosław WJ 47421
 24. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 9 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
  PBW Jarosław WJ 47422
 25. Poprawki historyczne / Józef Piłsudski. - Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, 1931.
 26. Rok 1920 / Józef Piłsudski . Pochód za Wisłę : wykłady wygłoszone na kursie uzupełniającym Akademii Wojskowej R.K.K.A. w Moskwie, 7-10 lutego 1923 roku / Michail Tuchaczewski ; przeł. [z ros.] Antoni Bogusławski. – [Wyd. 5]. - London : M. I. Kolin, 1941.
  Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 48951
 27. Rok 1863 / Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989.
  PBW Przeworsk WK 35993
  PBW Przeworsk WK 39847
  PBW Przemyśl WP 78621
 28. Testament : korespondencja / Józef Piłsudski ; wstęp, wybór i oprac. dokumentów Zbigniew Cieślikowski. - Warszawa : Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza "Promocja" : Nowe Wydaw. Polskie, 1991.
 29. Ulina Mała / Józef Piłsudski ; [przedm. napisał Wacław Lipiński]. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1935. - (Polska i Świat Współczesny ; 35)
  Praca "Ulina Mała" stanowi oddzielny rozdział książki Józefa Piłsudskiego p.t. "Moje pierwsze boje". Warszawa, [1934].
 30. W sprawie wychowania fizycznego i sportu : [To, co nam zostawił Piłsudski] / Józef Piłsudski ; [wybór i oprac. Tadeusz Daszkiewicz ; Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego]. - Łomianki : "Heliodor", 1999. - (Olimpijczycy - Artyści ; 4)
  Zbiór wypowiedzi J. Piłsudskiego
  PBW Krosno M 121579
 31. Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu / Józef Piłsudski. Warszawa : "Ignis", 1923.
  https://polona.pl/item/wspomnienia-o-gabrjelu-narutowiczu,MzI1NjQzNTQ/4/#item
 32. Wybór pism / Józef Piłsudski ; wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; wybór i oprac. Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
  PBW Przemyśl WP 86463BN
  PBW Przemyśl WP 92008BN
 33. Wywiady z lat 1919-1921 / Józef Piłsudski. - [B.m.] : Wydawnictwo Polskie, [po 1981].

5. Biografia i opracowania

5. 1. Wydawnictwa zwarte

 1. Co każdy żołnierz powinien wiedzieć o Piłsudskim /Stefan Ordoński. - Poznań : nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1929. - (Bibljoteka Żołnierza ; T. 1)
  Biblioteka AP Przemyśl 14447
 2. Czy psychologia może wyjaśniać historię? : szkic psychograficzny postaci Józefa Piłsudskiego / Anna Pietruszewska.//W: Portrety psychologiczne / red. Roman Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – S. 314-340
 3. Czyn marszałka Józefa Piłsudskiego / Vilim Frančić. - Katowice : Związek Legjonistów Okręgu Śląskiego, 1932.
  Odczyt z cyklu wykładów Śląskiego Zarządu Okręgu Związku Legjonistów Polskich p.t.: "Rola i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego dla narodu polskiego".
 4. Droga życia Józefa Piłsudskiego / [red. i ukł. albumu Jan Z. E. Berek i Mieczysław Paszkiewicz]. - Londyn : Wydawnictwo Funduszu im. A. Piłsudskiej, 1977.
  Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 34170
 5. Dyktatura Józefa Piłsudskiego w świetle konstytucji marcowej w latach 1926-1930 : parlament, prezydent, rząd / Tadeusz Smoliński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1970.- (Prace Wydziału Prawa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 49)
  PBW Rzeszów WypRz 119828
 6. Filozofia czynu : światopogląd Józefa Piłsudskiego / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "Pelikan", 1988.
  PBW Kolbuszowa BKWyp 41259
  PBW Krosno M 95290, 95291
  PBW Przeworsk WK 35230, WK 39890
  PBW Rzeszów WypRz 208422, 208423
  PBW Sanok SM 45435
  PBW Tarnobrzeg TG 65609
  PBW Ustrzyki UM 21547
  Biblioteka AP Przemyśl 33816
 7. Galicyjska działalność wojskowa Piłsudskiego : 1906-1914 : dokumenty / zebrali i oprac. Stefan Arski, Józef Chudek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
  PBW Brzozów BM 10641
  PBW Jasło JM 58684
  PBW Kolbuszowa BKWyp 10670
  PBW Krosno M 14284
  PBW Lesko LM 8413
  PBW Leżajsk BLżWy 14573
  PBW Lubaczów WL 11562
  PBW Nisko NG 11079
  PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 355/359 GP 11815
  PBW Przeworsk WK 10866
  PBW Rzeszów WypRz 149067,93676,93677
  PBW Sanok SM 12990,13313
  PBW Tarnobrzeg TG 99406
  Biblioteka AP Przemyśl 9645
 8. Geneza i działalność organizacji spiskowo-bojowej PPS : 1904-1905 / Ignacy Pawłowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
  PBW Mielec BMWyp 28302
  PBW Przemyśl WP 28126
  PBW Rzeszów WypRz 158514
  PBW Strzyżów BStWy 16163
 9. Idea i czyn Józefa Piłsudskiego / kom. red. Wacław Sieroszewski [i in.] ; aut. Marceli Handelsman [i in.]. - Warszawa : Biblioteka Dzieł Naukowych, 1934.
  PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/929-052 A/Z GP 26179
 10. Idea Polski / Władysław Grabski. - Warszawa : skł. gł. Dom Książki Polskiej, 1935.
  PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/929-052(4/9)A/Z GP 33738
 11. Ideologia i polityka Józefa Piłsudskiego / [red. nauk. Tadeusz Romanowski]. - Warszawa : "Samopomoc Chłopska", 1988.
  PBW Brzozów BM 31208
  PBW Jasło JM 58712
  PBW Kolbuszowa BKWyp 40584
  PBW Krosno M 93252
  PBW Nisko NG 38660
  PBW Przemyśl WP 75976, 76553
  PBW Przeworsk WK 34298
  PBW Rzeszów WypRz 206904, 206903
  PBW Stalowa Wola SG 30866
  PBW Tarnobrzeg TG 63877
 12. Ideologiczna nadbudowa koncepcji autorytarnej obozu piłsudczykowskiego w ujęciu Adama Skwarczyńskiego / Agnieszka Rogozińska.//W: Europa XX wieku : między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją / pod red. Arkadiusza Adamczyka, Pauliny Binieckiej i Katarzyny Kaźmierczak. - Piotrków Trybunalski : Instytut Stosunków Międzynarodowych, 2011. - S. 113-122
  PBW Leżajsk BLżWy 33895
  PBW Przemyśl WP 105057
 13. Jego "Urody życia", jego "Wierne rzeki" : Józef Piłsudski romantyczny i tragiczny / Władysław Barański. - Zgierz : [Władysław Barański], 1999. - (Prace i materiały Muzeum Miasta Zgierza)
 14. Józef Piłsudski / Janusz Cisek ; [oprac. graf. Wojciech Freudenreich, Anna Kłos]. - Warszawa : "Świat Książki", cop. 2007. - 255, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm + 1 płyta kompaktowa (CD).
  Płyta kompaktowa "Piłsudski" zawiera wypowiedzi Marszałka i pieśni patriotyczne. Nagrania wykonane na zlecenie Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie dnia 5 września 1924 roku.
  PBW Stalowa Wola SG 50549
  PBW Rzeszów WypRz 233636
 15. Józef Piłsudski / oprac. red. i opieka meryt. Maciej Krawczyk, Tomasz Matuszczak. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2011.
  PBW Przemyśl CzP 929-052A/Z GP 102917
 16. Józef Piłsudski / [red. Kazmierz Stembrowicz]. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2010.
  PBW Sędziszów BSdzW 449684
 17. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.
  PBW Nisko NG 42917
  PBW Krosno M 106798
  PBW Rzeszów WypRz 218555
 18. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997.
  PBW Sanok SM 50199
  PBW Rzeszów WypRz 220376
 19. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja ; Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza. - Warszawa : "DiG", 1999.
  PBW Rzeszów WypRz 223034, 222857
 20. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004.
  PBW Lubaczów WL 46323
  PBW Przemyśl CzP 94(438) GP 92039
  PBW Ustrzyki UM 23943
  PBW Mielec BMWyp 54687
 21. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2 dodr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005.
  PBW Przemyśl WP 101716
 22. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2, dodr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009.
  PBW Przeworsk WK 49013
 23. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1988.
  PBW Przeworsk WK 34562
  PBW Lubaczów WL 35209
 24. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 1 [dodr. 4]. - Kraków : "Znak", 2008.
  PBW Brzozów BM 34782
  PBW Mielec BMWyp 58159
  PBW Rzeszów WypRz 233320
  PBW Sędziszów BSdzW 39368
  PBW Stalowa Wola SG 52038
 25. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1989.
  PBW Przemyśl WP 110279
 26. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
  PBW Krosno M 100926
  PBW Rzeszów CzytR 212665
 27. Józef Piłsudski 1867-1935 / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : "Rytm", [2006].
  PBW Stalowa Wola SG 50796
 28. Józef Piłsudski 1867-1935 / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : "Rytm", [2008].
  PBW Przemyśl WP 98069
 29. Józef Piłsudski 1867-1935 : ilustrowana biografia / Joanna Wieliczka-Szarek. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2007.
  PBW Mielec BMWyp 57006
 30. Józef Piłsudski (1867-1935) : polityk, wódz, mąż stanu / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
  Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w dniach 8-9 maja 2005 r. w Wisełce.
  Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 1009
 31. Józef Piłsudski 1867-1935 : życiorys / Wacław Jędrzejewicz. - Łomianki : "LTW", [2014].
  PBW Nisko NG 58851
 32. Józef Piłsudski 1867-1935 : życiorys / Wacław Jędrzejewicz. - Wyd. 4. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1985.
  PBW Krosno M 128763
 33. Józef Piłsudski : 1914-1919. T. 1 / Jędrzej Giertych. - Londyn : nakł. autora, 1979. - (Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego ; nr 14).
  Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 46152/1
 34. Józef Piłsudski a narciarstwo polskie (1910-1939) – zarys problemu / Aleksander Wiecheć.//W: Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu / pod. red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 205-227 : il.
  PBW Przemyśl WP 105897
  PBW Przeworsk WK 48793
  WiMBP Rzeszów /Czyt. Gł. A-92560
 35. Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski / pod red. nauk. Arkadiusza Adamczyka. - Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego ; Bełchatów : Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego, 2009.
  PBW Stalowa Wola SG 52039
 36. Józef Piłsudski a widzenie Mickiewicza / Bartłomiej Groch. - Przemyśl : Książnica Polska, [1922].
  Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 13859-Rg
 37. Józef Piłsudski and his Ideas on International Peace : centennial 1867-1968 /Tadeusz Kasprzycki. - New York : Piłsudski Centennial Memorial Committee , 1968.
  Biblioteka TPN Przemyśl
 38. Józef Piłsudski - człowiek i polityk : fakty i tajemnice z życia marszałka / Sławomir Koper. - Warszawa : "Bellona", "Rytm", 2010.
  PBW Przemyśl WP 102462
  PBW Rzeszów WypRz 238256
  PBW Stalowa Wola SG 55158
  PBW Ustrzyki Czyt./ UM 25633
 39. Józef Piłsudski : człowiek - żołnierz - polityk / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
  PBW Nisko NG 58852
 40. Józef Piłsudski : ewolucja myśli politycznej / Marcin Król. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa 2", 1981. - (Wykłady -Towarzystwo Kursów Naukowych)
  Biblioteka AP Przemyśl 19879
 41. Józef Piłsudski - historyk wojskowości / Andrzej Chwalba.- Kraków : TAiWPN [Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych] "Universitas", 1993
  Biblioteka P-WIN 2542
 42. Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. Antoni Czubiński [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
  PBW Przeworsk WK 34013
  PBW Przemyśl WP 75553
  PBW Przemyśl WP 76101
 43. Józef Piłsudski - inicjator i przywódca ruchu strzeleckiego / Aldona Zakrzewska.// W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. – Białystok : „Trans Humana” , 2006. - S. 216-230
  PBW Stalowa Wola SG 49107
  PBW Brzozów BM 34026
  PBW Jasło JM 69964
  PBW Krosno M 120534
  PBW Mielec BMWyp 56312
  PBW Rzeszów CzytR 229813
 44. Józef Piłsudski jako pisarz i mówca : studjum / Cezary Jellenta. - Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, 1929.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.AD-34198
 45. Józef Piłsudski jako publicysta i historyk : szkic popularny / Tadeusz Dybczyński. - Warszawa : nakł. Związku Rezerwistów, 1934.
  PBW Przemyśl Cz1P A/929-052 A/Z GP 26173
 46. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986.
  PBW Przeworsk WK 32098
  PBW Lubaczów WL 33869
  PBW Przemyśl CzP 929-052 A/Z GP 73655
 47. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  PBW Przeworsk WK 33473
 48. Józef Piłsudski : marzyciel i strateg. T. 1 / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1997.
  PBW Krosno M 108757
 49. Józef Piłsudski : marzyciel i strateg. T. 2 / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1997.
  PBW Krosno M 108758
 50. Józef Piłsudski : marzyciel i strateg / Bohdan Urbankowski. - Wyd. 1 w tej edycji. - Poznań : Zysk i S-ka, 2014.
  PBW Rzeszów WypRz 242601
  Biblioteka PWSW 2179S
  PBW Rzeszów WypRz 242601
 51. Józef Piłsudski : naczelnik państwa polskiego : 14 XI 1918 - 14 XII 1922 / Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Rytm", 2008.
  PBW Przeworsk WK 47862
 52. Józef Piłsudski o wychowaniu wojskowym / Lech Wyszczelski.// W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. – Białystok : „Trans Humana”, 2006. - S. 46-55
  PBW Stalowa Wola SG 49108
  PBW Brzozów BM 34027
  PBW Jasło JM 69965
  PBW Krosno M 120535
  PBW Rzeszów CzytR 229814
 53. Józef Piłsudski : pisarz, wydawca i drukarz / [pod red. Zygmunta Klemensiewicza [i in.] ; układ graficzny Zygmunt Kinastowski].- Kraków : Towarzystwo Miłośników Książki i Koło Zw. Bibljotekarzy Polskich w Krakowie, 1936.
  Biblioteka AP Przemyśl 11035
 54. Józef Piłsudski : [przywódca i marszałek] / Anna Paterek. - Warszawa : "Arystoteles", 2017.
  PBW Nisko NG 589073
 55. Józef Piłsudski, twórca niepodległego państwa polskiego : zarys życia i działalności (5.XII.1867-12.V.1935) / Henryk Cepnik. - Warszawa : Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1936.
  http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=5352
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.AD-33279
 56. Józef Piłsudski : twórca wolnej Polski / Katarzyna Bieliniak [i in.]. - Warszawa : De Agostini Polska, 2007.
  PBW Nisko NG 52764
 57. Józef Piłsudski w Krakowie / Janusz Cisek. - Kraków : Fundacja CDCN : "Księgarnia Akademicka", 2003. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 19).
  Biblioteka PWSW 1692H-1693H
 58. Józef Piłsudski w Krakowie : 1896-1935 / Józef Buszko. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Jarosław WJ 49199
  PBW Mielec BMWyp 51906
  PBW Przeworsk WK 43977
  PBW Przemyśl WP 87818
  PBW Rzeszów WypRz 212521
  PBW Tarnobrzeg TG 69059
 59. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski ; [aut.] Wincenty Witos [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, [1985].
  PBW Jarosław WJ 41696
  PBW Jasło JM 46370, 58829, 58830
  PBW Kolbuszowa BKWyp 37934
  PBW Krosno M 82503, 82504, 128471
  PBW Lesko LM 22759
  PBW Lubaczów WL 32026, 32027
  PBW Łańcut BŁWyp 27200
  PBW Mielec BMWyp 46277, 46278, 48107
  PBW Nisko NG 37238
  PBW Przemyśl WP 69825, 69826
  PBW Przeworsk WK 29319
  PBW Rzeszów WypRz 198108, 198109
  PBW Stalowa Wola SG 27241
  PBW Strzyżów BStWy 25623
  PBW Tarnobrzeg TG 56068, 57763
  PBW Ustrzyki UM 18667
 60. Józef Piłsudski wobec Żydów / Andrzej Garlicki.//W: Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX wieku / kom. red. Krzysztof Persak [i in.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. – S. 23-30
  Biblioteka PWSW Przemyśl 8844H
  WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł. A-92650
 61. Józef Piłsudski - wzór osobowy nakreślony na podstawie czynów, pism i przemówień / Stanisław Mauersberg.// W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. – Białystok : „Trans Humana”, 2006. - S. 31-45
  PBW Stalowa Wola SG 49108
  PBW Brzozów BM 34027
  PBW Jasło JM 69965
  PBW Krosno M 120535
  PBW Rzeszów CzytR 229814
 62. Józef Piłsudski : wódz i polityk / Janusz Odziemkowski. - Warszawa : Wojskowe Biuro Badań Historycznych , 2007
  Biblioteka TPN Przemyśl 11779
 63. Józef Piłsudski : zeszyt specjalny. - [Warszawa] : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1995. – (Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła).
  PBW Tarnobrzeg TG 74006
 64. Józef Piłsudski : życie, idee i czyny 1867-1935 / Julian Woyszwiłło [pseud.] Władysław Pobóg-Malinowski [nazwa]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990. - Przedr., oryg. : Warszawa : dr. "Biblioteka Polska" w Bydgoszczy, 1937.
  PBW Lubaczów WL 37505
  Biblioteka TPN Przemyśl 6938
 65. Kim jest Józef Piłsudski? : (w dziesiątą rocznicę niepodległości Polski) / B.[artłomiej] Groch. - Przemyśl : Państwowe Seminarjum Żeńskie, 1928.
  Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 11
 66. Klucz do Piłsudskiego / Stanisław Mackiewicz [nazwa] Cat [pseud.]. - Wyd. 3. - Warszawa : "Iskry", 1996.
  PBW Przeworsk WK 39986
 67. Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego / Iwona Kienzler. - Warszawa : "Bellona", 2012.
  PBW Jarosław WJ 55094
  PBW Sędziszów BSdzW 42016
  PBW Tarnobrzeg TG 102744
 68. Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 1-2 / Wacław Jędrzejewicz. - Wyd. 3. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
 69. Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 1, 1867-1920 / Wacław Jędrzejewicz. - Warszawa : "Sanacja", 1989.
  PBW Jasło JM 52716, JM 58723
  PBW Krosno M 100686
  PBW Tarnobrzeg TG 68789
 70. Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 2, 1921-1935 / Wacław Jędrzejewicz. - Warszawa : "Sanacja", 1989.
  PBW Jasło JM 52717, Jasło JM 58724
  PBW Krosno M 100687
  PBW Tarnobrzeg TG 68790
 71. Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. [T. 3], Uzupełnienia i zmiany / Wacław Jędrzejewicz. - Warszawa : "Sanacja", 1989.
  PBW Jasło JM 52718, Jasło JM 58725
  PBW Krosno M 100688
  PBW Tarnobrzeg TG 68791
 72. Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939 / Heidi Hein-Kircher ; tł. z niem. Zdzisław Owczarek. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008.
  Biblioteka TPN Przemyśl 15391
 73. Legenda i polityka : kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 / Piotr Cichoracki. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005.
 74. Lodowa ściana : sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918 / Ryszard Świętek. - Kraków : nakł. aut., 1998.
  Dotyczy m.in. Przemyśla
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.A-78728
 75. Marja Piłsudska : matka Marszałka : wizerunek życia / Elga Kern. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1935.
  PBW Przemyśl Cz1P A/929-052(4/9)A/Z GP 108519
 76. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) / [tekst Marek Gałęzowski]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – (Patroni Naszych Ulic)
  PBW Brzozów BM 37286
  PBW Jasło JM 73222
  PBW Krosno M 137499
  PBW Lubaczów WL 2073 B
  PBW Nisko NB 2618
  PBW Przeworsk WK 4169 B
  PBW Rzeszów WypRz 241189
  PBW Sanok SM 53198
  PBW Sędziszów BSdzW 43688, 43689
  PBW Stalowa Wola SB 2883
  PBW Strzyżów BStWy 36695, 36696
  PBW Ustrzyki UM 26781
 77. Marszałek Piłsudski a Sejm : historja [!] rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936 / Juljan K. Malicki ; z przedmową Antoniego Boguckiego ; pod egidą Komisji Kulturalno-Oświatowej P. O. W. - Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1936.
  Biblioteka TPN Przemyśl 487/PTH
 78. Marszałek Józef Piłsudski : Komendant, Naczelnik Państwa, Pierwszy Marszałek Polski / Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : "Rytm", [2007].
  PBW Rzeszów CzytR 231808
 79. Marszałek Józef Piłsudski : odbrązowiony / Antoni Położyński. - Warszawa : nakł. aut. ; [Nadarzyn : Poligrafia-Wydawnictwo Vipart], 2005.
  Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 95505
 80. Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy / Józef Szaniawski ; przedm. Tadeusz Płoski. - Warszawa : "Ex Libris", 2008.
  PBW Sędziszów BSdzW 38426, 38721
  Przemyska Biblioteka Bubliczna Czyt. Gł. 46990
 81. Miłości marszałka Piłsudskiego / Ludwik Malinowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1997.
  Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 78932
  Przemyska Biblioteka Publiczna. Filia nr 1 nr inw. 34613
  Przemyska Biblioteka Publiczna. Filia nr 7 nr inw. 23304
 82. My pierwsza brygada / Stefan Arski. - Warszawa : "Czytelnik", 1962.
  PBW Przeworsk WK 15960
 83. My pierwsza brygada / Stefan Arski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
  PBW Lubaczów WL 6938
  PBW Przemyśl WP 41635
 84. Naczelni wodzowie II Rzeczypospolitej / Antoni Lenkiewicz. - Wyd.2 uzup.i popr. - Wrocław : "Biuro Tłumaczeń", 1996.
  Zawiera biografie : Anders, Władysław (1892-1970) ; Komorowski, Tadeusz Bór (1895-1966) ; Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941) ; Sikorski, Władysław (1881-1943) ; Sosnkowski, Kazimierz (1885-1969)
  PBW Krosno M 108005
 85. Nadzieje i złudzenia : legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978.
  PBW Przeworsk WK 22304
 86. Niemoc herosa : ostatnie lata Józefa Piłsudskiego / Tomasz Nałęcz.//W: Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX wieku / kom. red. Krzysztof Persak [i in.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. – S. 31-44
  Biblioteka PWSW Przemyśl 8844H
  WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł. A-92650
 87. Nobilitacja miasta Lwowa / Franciszek Jaworski. Herb miasta Lwowa / Kazimierz Sochaniewicz. Józef Piłsudski we Lwowie / Zygmunt Zygmuntowicz. - Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1989.
  PBW Przeworsk Czyt./MKsK 094 GK 36598
 88. Nobilitacja miasta Lwowa / Franciszek Jaworski. Herb miasta Lwowa / K[azimierz] Sochaniewicz. Józef Piłsudski we Lwowie / Zygmunt Zygmuntowicz. - Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1990.
  PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438) 2J1368
 89. O kształt niepodległej / Andrzej Friszke. - Warszawa : Biblioteka "Więzi" : "Znak" , 1989. - (Biblioteka Więzi ; T. 60).
 90. PBW Rzeszów WypRz 210368
  PBW Strzyżów BStWy 29387
  Biblioteka PWSW 3454H
 91. Pakt Piłsudski-Lenin, czyli Jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium / Piotr Zychowicz. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015.
  PBW Rzeszów WypRz 244505
  PBW Tarnobrzeg TG 108638
 92. Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego 1926-1930 w świetle sprawozdań sejmowych i senackich / Tadeusz Rek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
  PBW Rzeszów WypRz 15867
 93. Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, budowniczy i wskrzesiciel Państwa Polskiego / Antoni Anusz. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1927.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł. AD-27435
 94. Pilsudski et son rôle en Pologne / Stanisław Szpotański. - Paris : Pickar Éditeur, 1919.
  PBW Przemyśl Cz1P A/929-052 A/Z GP 30252
 95. Piłsudczycy / Juliusz Kaden-Bandrowski ; [przygot. do dr. i posł. Krzysztof Tur. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Lubaczów WL 37356
 96. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980.
  PBW Jarosław WJ 35222
  PBW Przeworsk WK 23411
  PBW Lubaczów WL 26246
  PBW Przemyśl WP 56251, 56252
 97. Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej : zarys działalności i ideologii / Stefan Migdał. - Katowice : "Śląsk", 1961.
  PBW Przeworsk WK 4378
  PBW Lubaczów WL 5550
  PBW Przemyśl WP 6493
 98. Piłsudski / Katarzyna Fiołka. - Warszawa : Buchmann, cop. 2010. - (Wielkie Biografie)
 99. Piłsudski / Stanisław Żochowski. - Lublin : Retro, 1996.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.A-75572
 100. Piłsudski.T. 1-2 / Edmund Jezierski.- Warszawa : Wydawnictwo Stanisława Cukrowskiego, [1932]. - (Biblioteka Nowości w Warszawie ; nr 205-206)
 101. Piłsudski a Petlura / Włodzimierz Suleja.//W: Polska i Ukraina : sojusz 1920 roku i jego następstwa : materiały z konferencji naukowej, Toruń 16-18 listopada 1995 r. / red. nauk. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, Emilian Wiszka./ . - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, 1997. - S. 113-129
  Biblioteka P-WIN nr inw. 12
 102. Piłsudski a religia / Józef Warszawski. - Warszawa : Inicjatywa Wydawnicza "ad astra", 1999.
  Biblioteka P-WIN nr inw. 898
 103. Piłsudski i jego czasy : materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji z okazji 140 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego / [red. Marek Hańderek, Adam Świątek]. - Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, 2007.
  Biblioteka TPN Przemyśl 10745
 104. Piłsudski jako wychowawca / Stanisław Łempicki. - Warszawa : Nasza Księgarnia : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1936. – Odbitka z : Polskie tradycje wychowawcze / Stanisław Łempicki. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1936.
  http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=14230
  PBW Przemyśl/ Czyt. Cz1P A/37(091) GP 33690 ;
  PBW Krosno/ Czyt./ M 92545
 105. Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk / Tadeusz Kisielewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991.
  PBW Krosno M 136177
  PBW Nisko NG 41351
  PBW Rzeszów CzytR 215746
  PBW Tarnobrzeg TG 70425
 106. Piłsudski w Genewie : dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927 / Stanisław Sierpowski. - Poznań : Instytut Zachodni, 1990. - (Prace Instytutu Zachodniego , ISSN 0860-2913 ; nr 53)
  PBW Krosno M 99565
  PBW Rzeszów WypRz 211128
 107. Piłsudski : życie i czyny / Wincenty Rzymowski ; z przedm. Wacława Tokarza. - Zamość : Księgarnia Polska Zygmunta Pomarańskiego i Spółki, 1920.
 108. Pod rządami Marszałka / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994.
  PBW Jasło JM 53410, 53506
  PBW Krosno M 105153, 105154
  PBW Nisko NG 41493
  PBW Przeworsk Czyt./MKsK 94(438) GK 38305, WK 38306
  PBW Przemyśl WP 96337
  PBW Rzeszów CzytR 216779, WypRz 216780
  PBW Tarnobrzeg TCz 73237
  PBW Ustrzyki UM 23004
 109. Polska i trzy Rosje : studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920) / Andrzej Nowak. - Kraków : "Arcana" ; Warszawa : Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk] , 2001.
  Biblioteka PWSW 1270 H
 110. Polityczne i wojskowe uwarunkowania sojuszu polsko-ukraińskiego w 1920 roku (Piłsudski-Petlura) / Czesław Grzelak. //W: Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920 / pod red. Tadeusza Ksząstka ; tł. z jęz. ukr. Aleksy Romaniuk. – Pruszków : Wydawnictwo Vipart, 2009. – S. 9-24 + załączniki
  PBW Przemyśl WP 103034
 111. Ponura prawda o Piłsudskim / Henryk Pająk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Retro, 2005.
  Przemyska Biblioteka Publiczna. Filia nr 5 nr inw. 16494
 112. Proroctwo Mickiewicza "A imię jego czterdzieści i cztery" czyli Marszałek Piłsudski przepowiedzianym mężem i wskrzesicielem narodu / Stanisław Pełczyński. - Warszawa : nakł. autora, 1930.
  PBW Rzeszów CzytR 135376
 113. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.
  PBW Przeworsk WK 21707
  PBW Przeworsk WK 39758
  PBW Przemyśl WP 33863
 114. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
  PBW Jarosław WJ 34267
  PBW Przemyśl WP 39478
  PBW Przemyśl WP 39479
  PBW Przemyśl WP 39480
  PBW Przemyśl WP 39481
 115. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1987.
  PBW Jarosław WJ 43261
 116. Przewrót majowy 1926 : w relacjach i dokumentach / wstęp i wybór tekstu Eugeniusz Kozłowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1987.
  Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 60395
 117. Przewrót majowy 1926 roku / Antoni Czubiński. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. – (U Źródeł Teraźniejszości).
  Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 104769
 118. Rokowania wokół zawarcia układu Piłsudski – Petlura (marzec-kwiecień 1920 roku) / Jan Pisuliński.//W: Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej. T. 1, Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi / pod red. Adama Kulczyckiego [i in.]. – Rzeszów : [Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego] ; Lwów ; Iwano-Frankowsk : „Biblioteka Kuriera Galicyjskiego”, 2012. – S. 101-110
  Biblioteka P-WIN Przemyśl 7934
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 51475/1
  WiMBP Rzeszów Czyt. Gł. A-102474/t.1
 119. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935 : studium prawne / Tadeusz Smoliński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1985.
  PBW Lubaczów WL 31788
  PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 94(438) GP 68806
  PBW Przeworsk Czyt./MKsK 94(438) GK 28917
 120. Siwy strzelca strój : rzecz o Józefie Piłsudskim / Zenon Janusz Michalski. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
  PBW Jarosław WJ 45857
  PBW Przeworsk WK 35143, 39828
  PBW Przemyśl WP 77830, 77831
 121. Siwy strzelca strój : rzecz o Józefie Piłsudskim / Zenon Janusz Michalski. - Wyd. 2. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  PBW Przeworsk WK 35719
 122. Sztuka przywództwa : Piłsudski / Piotr Gajdziński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.A-99451
 123. Tajemnica Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "BGW", 1997.
  PBW Przeworsk WK 41575
 124. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  PBW Jarosław WJ 31210
  PBW Przeworsk WK 21708
  PBW Przemyśl WP 34241
 125. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
  PBW Jarosław WJ 33218
  PBW Przemyśl WP 36767
  PBW Przemyśl WP 36768
 126. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
  PBW Jarosław WJ 37757
 127. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
  PBW Lubaczów WL 29237
  PBW Przemyśl WP 82966
 128. Uczuciowe perypetie Józefa Piłsudskiego / Sławomir Koper. - Il. //W: Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej / Sławomir Koper. - Warszawa : Bellona : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. - S. 99-162
  Przemyśl WP 103041
 129. Victoria polska : Marszałek Piłsudski w obronie Europy / Józef Szaniawski ; przedm. Tadeusz Płoski. - Warszawa : "Exlibris", 2010.
  PBW Stalowa Wola SG 53893
 130. W cieniu marszałka Piłsudskiego : szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej / Andrzej Micewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1968.
  PBW Jarosław WJ 18164
 131. W cieniu marszałka Piłsudskiego : szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej / Andrzej Micewski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.
  PBW Przeworsk WK 13409
 132. Walery Sławek : (1879-1939) : zarys biografii politycznej / Jerzy Marek Nowakowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
  PBW Przeworsk WK 35573
  PBW Przemyśl WP 78142
 133. Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921 /Antoni Czubiński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2002.
  Biblioteka PWSW 1924H
 134. Warszawskie adresy Marszałka / Lech Królikowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.A-69439
 135. Wielki Marszałek (1867-1935) / Wacław Lipiński. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936.
  http://polona.pl/item/32564360
  Biblioteka TPN Przemyśl 6378
 136. Wodzowie Odrodzonej Polski : życiorysy i portrety / red. Marceli Nałęcz-Dobrowolski. - Warszawa : Włościański Związek Oświaty, 1922.
  Zawiera biografie : Józefa Hallera (1873-1960) i Józefa Piłsudskiego (1873-1935)
  PBW Krosno Czyt./Cz 67668
 137. Wodzowie Polski : szlakami chwały oręża polskiego / Edmund Oppman. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1935.
  PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/929-052A/Z GP 21147
 138. Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego : 12 V 1926 - 12 V 1935 / Piotr Stawecki. - Warszawa :"Rytm", cop. 2004.
  Biblioteka PWSW 6947H
 139. Wyznawcy Niepodległej : Piłsudscy, Moraczewscy : przed Sulejówkiem, w Sulejówku / Jerzy Kochański. - Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2009.
 140. Z dziejów dawnych i najnowszych : szkice i studja historyczne / Wacław Lipiński. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1934.
  PBW Przemyśl Cz1P A/94(438) GP 25906
 141. "Z nami jest On" : kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojsku Polskim w latach 1926-1939 / Piotr Cichoracki.- Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum , 2001.
  Biblioteka PWSW 112H
 142. Z Sulejówka do Belwederu / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  PBW Jarosław WJ 47425
  PBW Przeworsk MKsK 94(438) GK 37050
  PBW Przeworsk WK 37249
  PBW Lubaczów WL 47523
  PBW Przemyśl WP 102797
  PBW Przemyśl WP 109759
 143. Zadania mocarstwowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle poglądów i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego / Aleksander Wojtecki - Warszawa : Komitet Propagandy Czynu Polskiego, 1936.
  Biblioteka AP Przemyśl 13928
 144. Zdarzenia, fakty, anegdoty : spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Wilnie i Wileńszczyźnie / Jerzy Surwiło. - Wilno : "Margi Rastai", 2003.
  PBW Mielec BMWyp 54739
 145. Złowrogi cień marszałka / Rafał A. Ziemkiewicz. - Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2017.
  PBW Rzeszów WypRz 246431
  PBW Tarnobrzeg TG 110190

5. 2. Artykuły z czasopism

 1. Biało-czerwony rewolucjonista : 1904-1907 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 8).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 72, dod. s. 1-16
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.
 2. Brygadier : 1914-1916 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 12).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 95, dod. s. 1-16
 3. Czarna legenda : Piłsudski w historiografii i piśmiennictwie białoruskim / Eugeniusz Mironowicz.//Więź. - 2010, nr 5-6, s. 66-71
 4. Czemu służyło tajne porozumienie w Przemyślu / Arkadiusz Bednarczyk.// Super Nowości. - 2017, nr 218 (10-12 XI), s. 14
 5. Czterej premierzy terroryści / Maciej Żuczkowski.// Pamięć.pl. - 2013, nr 11, s. 20-23
 6. Drogi Wódz i dziedzictwo Legionów : 1916-1917 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 13).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 101, dod. s. 1-16
 7. Dyskusja "Piłsudski - Petlura : trudne sprawy" / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 7, s. 38
 8. Federalizm w polityce Józefa Piłsudskiego / Janusz Cisek.// Akant : miesięcznik literacki. – R. 14, 2011, nr 1, dod. Świat Inflant, nr 1, s. 5-8
 9. Gdzie trafi popiersie Piłsudskiego? / KiB.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 9 (1 III), s. 15
 10. Józef Piłsudski a kwestia ukraińska / Andrzej Zapałowski. – Portr. // Kresy Południowo-Wschodnie. – R. 1, 2003, nr 1, s. 249-258
  PBW Przemyśl /Czyt./Czas./K/ nr inw. 92746
 11. Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926-1935 / Jerzy Halbersztadt.// Przegląd Historyczny. – T. 74, 1983, z. 4, s. 677-724
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Cz1P/czas./P
 12. Józef Piłsudski a Ukraina (1918-1922) / Jan Pisuliński.// Arcana : kultura, historia, polityka. – T. 68, 2006, nr 2, s. 101-128
 13. Józef Piłsudski i Władysław Studnicki : dwie wizje Niemiec i Niemców / Tomasz Serwatka.// Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. - Tom 10, 1999, s. 121-134
  Biblioteka AP Przemyśl
 14. Józef Piłsudski - między popularnością a kultem / Piotr Okulewicz.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 18-28
 15. Józef Piłsudski o konieczności powszechnego wychowania fizycznego / Tadeusz Daszkiewicz.// Kultura Fizyczna. - 1998, nr 11-12, s. 5-7
 16. Józef Piłsudski oraz przewrót majowy w historiografii PRL / Edyta Czop.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 20 (2016), s. 139-147
 17. Józef Piłsudski przed i po przewrocie majowym / Andrzej Chojnowski. //Przegląd Historyczny. – T. 77, 1986, z. 4, s. 723-732
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Czyt./Cz1P/Czas./P
 18. Józef Piłsudski – twórca Legionów i dowódca I Brygady / Janusz Cisek. // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – R. 59, 2007, nr 5, s. 59-66
  Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej [PWSW] Przemyśl
 19. Józef Piłsudski w świetle najnowszych prac źródłowych i popularnonaukowych / Marian Marek Drozdowski.// Dzieje Najnowsze. – R. 40, 2008, nr 4, s. 207-215
  PBW Przemyśl/Czyt./Czas./D nr inw. CzP4037
 20. Józef Piłsudski wobec tradycji romantycznej / Alina Kowalczykowa.//Więź. - R. 31, 1988, nr 2, s. 49-67
 21. Józefa Piłsudskiego "droga do niepodległości" w świadomości historycznej młodzieży : (na przykładzie zadań z historii w arkuszach egzaminów zewnętrznych) / Marek Białokur ; Katedra Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.//Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. - R. 49, 2017, nr 2, s. 65-79
  PBW Przemyśl/Czyt.
 22. Józefa Piłsudskiego idea federacyjnego związku państw wschodniej Europy (1918-1922) / Zbigniew Zaporowski.// Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 3, s. 99-108
 23. Józefa Piłsudskiego koncepcje odzyskania niepodległości / Włodzimierz Suleja.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. – R. 59, 2007, nr 5, s. 11-20
  Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej [PWSW] Przemyśl
 24. Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1905-1915) / Ryszard Świętek.// Przegląd Historyczny. – T. 84, 1993, z. 2, s. 165-184
  Biblioteka AP Przemyśl
 25. Kamień marszałka / Janusz Mazur.// Teraz. - 2001, nr 46, s. 12-13
 26. Karpacka znaczy Żelazna : II Brygada Legionów 1914-1915 / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk, Bogdan Borucki, Andrzej Brzozowski, Jarosław Krawczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 34).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 224, dod. s. 1-16
 27. Komendant : 1908-1912 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 10).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 84, dod. s. 1-16
 28. Konfident Piłsudski / Mariusz Nowik.// Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. - 2016, nr 44, s. A28-A29
 29. Konspirator za młodu : 1877-1885 / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 2).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 36, dod. s. 1-16
 30. Królom równy? : Marszałek i inne kulty epoki / Piotr M. Majewski.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 40-46
 31. Kryzys Przysięgowy 1917 r. : w setną rocznicę / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 8, s. 3-5
 32. Ku wojnie ludów : 1912-1914 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 11).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 89, dod. s. 1-16
 33. Kwestia odzyskania niepodległości w działaności polskich partii politycznych w Galicji (1914-1918) / Uliana Klymiuk.//Studia Historyczne. - R. 56, 2013, z. 2, s. 169-183
  Biblioteka AP Przemyśl
 34. Lata galicyjskie Józefa Piłsudskiego / Józef Buszko.// Studia Historyczne. – T. 35, 1992, z. 1, s. 35-53
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Cz1P/czas./S nr inw. CzP 5467
 35. Legiony na Wołyniu : I, II, III Brygada razem - lata 1915 i 1916 / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk, Bogdan Borucki, Andrzej Brzozowski, Jarosław Krawczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 36).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 236, dod. s. 1-16
 36. Lekarka u boku marszałka : Józef Piłsudski i Eugenia Lewicka / Jarosław Molenda.// Mówią Wieki. - 2014, nr 10, s. 64-66
 37. Marszałek Piłsudski a generałowie Wojska Polskiego / Piotr Stawecki.// Przegląd Historyczno-Wojskowy. – R. 59, 2007, nr 5, s. 119-144
  Biblioteka PWSW Przemyśl
 38. Marszałek Piłsudski jako wódz / Zygmunt Matuszak. // Mówią Wieki. – 2008, nr 8, s. 46-50
 39. Marszałek Piłsudski w Genewie : relacja Mariana Szumlakowskiego / Jan Kieniewicz.// Przegląd Historyczny. – T. 86, 1995, z. 1, s. 75-78, 130
  Biblioteka AP Przemyśl
 40. Marszałek uczy demokracji : myśl Piłsudskiego dzisiaj / Leszek Moczulski.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 27-39
 41. Marszałka Józefa Piłsudskiego koncepcje prowadzenia działań wojennych w świetle niezmiennych zasad sztuki wojennej / Marek Tarczyński.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 59, 2007, nr 5, s. 111-118
  Biblioteka PWSW Przemyśl
 42. Memoriał grupy Piłsudskiego dla sztabu austriackiego z 1913 r. / Andrzej Garlicki. //Przegląd Historyczny. – T. 53, 1962, z. 1, s. 142-163
  Biblioteka AP Przemyśl
 43. Między sławą a chwałą : literatura dwudziestolecia / Andrzej Zawada.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 42-46
 44. Musiało dojść do przesilenia / Bogusław Kubisz.// Pamięć.pl. - 2012, nr 2, s. 20-22
 45. Myśl historyczna Józefa Piłsudskiego / Andrzej Chwalba.// Studia Historyczne. – R. 33, 1990, nr 3-4, s. 403-422
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Cz1P/czas./S
 46. Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego : (teoria i praktyka) / Władysław T. Kulesza.// Przegląd Historyczny. – T. 74, 1983, z. 1, s. 49-73
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Cz1P/czas./P
 47. Naczelnik / Piotr Szubarczyk. // Biuletyn IPN. – 2008, nr 5-6, s. 16-28
 48. Naczelnik Państwa pod nadzorem francuskiej policji : Józef Piłsudski w Paryżu w 1921 r. / Andrzej Garlicki.// Przegląd Historyczny. T. 83, 1992, z. 3, s. 511-517, 596
  Biblioteka AP Przemyśl
 49. Naczelnik : przełom 1918 i 1919 roku / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 15).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 112, dod. s. 1-16
 50. Naczelny Wódz w operacjach na Ukrainie i Białorusi w kwietniu i maju 1920 r. / Grzegorz Nowik.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 59, 2007, nr 5, s. 77-96
  Biblioteka PWSW Przemyśl
 51. Nieobecny : Ukraińcy wobec Piłsudskiego / Jarosław Hrycak.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 62-65
 52. Niepodległość rodziła się... w Przemyślu / Arkadiusz Bednarczyk. // Super Nowości. - 2015, nr 219, s. 17.
  M.in. dotyczy spotkania Józefa Piłsudskiego z wywiadem wojskowym Austro-Węgier w Przemyślu, w 1906 r.
 53. Niepublikowane listy Józefa Piłsudskiego z 1911 / Janusz Cisek.// Studia Historyczne. – T. 35, 1992, z. 4, s. 561-565
  Biblioteka AP Przemyśl
 54. "Ni to Kostiuszko, ni to Korsikan" - Józef Piłsudski w polityce polskiej / Andrzej Nowak.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 27-36
 55. O Conradzie i Piłsudskim / Stefan Zabierowski.// Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 33-46
 56. Odszedł Wódz Narodu / Mariusz Żuławnik.// Pamięć.pl. - 2015, nr 5, s. 34-38
 57. Pamięci Józefa Piłsudskiego i emigracji w Europie i za oceanem / Martyna Figiel.// Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 9, s. 17-20
 58. Pierwszy Marszałek Polski / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2008, nr 33, s.3-6
 59. Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie / Filip Żelewski ; Muzeum Niepodległości w Warszawie.//Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - R. 23, 2016, nr 2, s. 317-332
 60. Piłsudczycy u władzy / Jacek Piotrowski.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 16-20
 61. Piłsudski i Mannerheim : polsko-fińska parabola historyczna / Michał Kopczyński.// Mówią Wieki. - 2017, nr 6, s. 28-31
 62. Piłsudski i piłsudczycy w świetle chicagowskiego "Głosu Nauczyciela" 1986-2015 / Andrzej Bonusiak.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 20 (2016), s. 149-163
 63. Piłsudski : przepustka do historii / Janusz Cisek.// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 262, dod. s. 1-51
 64. Piłsudski w oczach Litwinów / Vytautas Landsbergis.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 60
 65. Piłsudski znał tu każdy kąt / Rafał Staszewski.// Tygodnik Nadwiślański. - 2015, nr 12, s. 15
  Grabki Duże, Staszów, Oględów, Wysokie Średnie w woj. Świętokrzyskim
 66. Pod Bezdanami : 1908 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 9).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 78, dod. s. 1-16
  Przemyska Biblioteka Publiczna
 67. Polityczne aspekty uwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 r. / Jerzy Gaul.// Dzieje Najnowsze. - R. 38, nr 3(2006), s. 3-16
 68. Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916 / Ryszard Świętek.// Przegląd Historyczny. – T. 77, 1986, z. 1, s. 71-95
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Cz1P/czas./P
 69. Polska - Ukraina : poplątane dzieje / Jacek Szwic ; fot. Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 23 (10 VI), s. 4 : il.
 70. Polska jest naprawdę! / Jarosław Szarek.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 5
 71. Powstańcy wyklęci : Józef Piłsudski przywrócił cześć i szacunek dla żołnierzy powstania styczniowego / Tomasz Stańczyk.// Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 22-24
 72. Pracownik Niepodległości / Bohdan Urbankowski.//Gazeta Polska. - 2013, nr 45, dod. 95. Rocznica Odzyskania Niepodległości, s. 1-2
 73. Przegrywa, by wygrać : 1916-1917 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 14).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 106, dod. s. 1-16
 74. Przemyśl w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu w XX i XXI w. / Tomasz Szulc. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 16-17 (2006-2009) ; druk. 2010, s. [27]-37.
  O dyplomach honorowych, tablicach i pomnikach poświęconych Piłsudskiemu.
 75. Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego / Kajetan Hądzelek [i in.].// Lider. - 2009, nr 12, s. 5-6
 76. Romansy i awansy / Andrzej Garlicki.// Polityka. - 2008, nr 3, s. 78-80
 77. Romantyczna mrzonka? : popowstaniowa irredenta / Włodzimierz Suleja.// Polityka. Wydanie Specjalne. - 2013, nr 1, s. 126-129 - Pomocnik Historyczny Polityki : Powstanie 1863 - klęska i chwała. - ISSN 1730-0525
 78. Siła i bezradność Piłsudskiego [wywiad] / Andrzej Chojnowski ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz, Piotr M. Majewski.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 11-15
 79. Służby Komendanta / Andrzej Garlicki.// Polityka. - 2008, nr 17, s. 74-78
 80. Socjalista po polsku : 1892-1900 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 6).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 60, dod. s. 1-16
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.
 81. Strategia Józefa Piłsudskiego w polityce zagranicznej po roku 1926 / Paweł Wieczorkiewicz.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 59, 2007, nr 5, s. 35-46
  Biblioteka PWSW Przemyśl
 82. Student aresztowany : 1885-1887 / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 3).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 42, dod. s. 1-16
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.
 83. Sybirak : 1887-1892 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 5).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 54, dod. s. 1-16
  Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł.
 84. System kierowania obronnością Rzeczypospolitej według Józefa Piłsudskiego / Krzysztof Komorowski.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 59, 2007, nr 5, s. 47-58
  Biblioteka PWSW Przemyśl
 85. System wartości w praktyce politycznej "grupy pułkowników" / Mateusz Hubner.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 2, s. 10-16
 86. Szacunek z wzajemnością : Piłsudski a Żydzi / Szymon Rudnicki.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 72-80
 87. Śladami I Brygady Legionów Polskich / Grzegorz Jasiński, Jędrzej Urban.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 11, s. 36
 88. Śmierć Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach prasy amerykańskiej / Przemysław Różański.// Dzieje Najnowsze. - 2015, nr 4, s. 41-68
 89. Tajemnicza wizyta - Józef Piłsudski w Przemyślu / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 1, s. 5-7
 90. Taktyk świetny, strateg przeciętny [wywiad] / Zygmunt Matuszak ; rozm. przepr. Maciej Müller.// Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. - 2010, nr 32, dod. 90 lat Bitwy Warszawskiej, s. VI-VII
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.
 91. Tradycje piłsudczykowskie w Przemyślu / Zdzisław Konieczny.// Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 1 (2003), z. 1, s. 225-230
 92. U źródeł polskiej odmiany autorytatyzmu : geneza i kształt "grupy pułkowników" w latach 1926-1935 / Paweł Duber.// Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 3, s. 11-16
 93. Uciekinier : 1900-1903 r. / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk. - (Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo Marszałka ; nr 7).// Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2009, nr 66, dod. s. 1-16
  Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.
 94. W sprawie wizyty Józefa Piłsudskiego we Francji w 1921 roku / Ryszard Świętek.// Przegląd Historyczny. – T. 74, 1983, z. 4, s. 725-737
  Biblioteka AP Przemyśl
  PBW Przemyśl/Cz1P/czas./P
 95. W wiosce zesłańców : Tunka - Republika Buriacka : tutaj, w którejś z chat mieszkał Józef Piłsudski / J. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic, Janusz Obłąk .// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 47, s. 19
 96. Waterloo Piłsudskiego / Antoni Dudek.// Pamięć.pl. - 2012, nr 2, s. 22-23
 97. Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie / Algis Kasperavicius.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 154-164
 98. Wnuk Piłsudskiego : finisaż wystawy "Wolność, Granice, Moc, Szacunek" poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu / tekst i fot. MG [Mariusz Godos]. // Życie Podkarpackie. - 2011, nr 6 (9 II), s. 16
 99. Wódz Naczelny podczas operacji wileńskiej w kwietniu 1919 roku / Andrzej Czesław Żak.//Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 59, 2007, nr 5, s. 67-76
  Biblioteka PWSW Przemyśl
 100. Wspomnienie o Wodzu : 81. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego / Julian Wacław Kurek.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 7, s. 14-15
 101. Zamach stanu w styczniową noc / Bogusław Kubisz.// Mówią Wieki. - 2016, nr 1, s. 29-31
 102. Zanim powstał rząd lubelski : współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski / Stanisław Michałowski.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 54-60
 103. Zanim został Komendantem / Andrzej Friszke.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 54-59

6. Ikonografia

 1. 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski / [rys. Henryk Gecow]. - Warszawa : "Zarządzanie i Bankowość", 1988.
 2. 70-lecie odzyskania niepodległości. - Warszawa : Centralna Agencja Fotograficzna, [1988].
 3.  [Album z fotografiami dotyczącymi Józefa Piłsudskiego ] / Jan Bułhak Wilno ; [fot. Saryusz Wolski ; A. Gürtler Warszawa ; A. Tabiński Lwów ; Kuczyński Zakład Artyst. Fotograficzny Kraków ; Br. Mieszkowski Warszawa ; Agencja Fotograficzna Marjan Fuks]. - - [1913-1919]. - 21 k. tabl. (50 fot., 5 reprod.) : odb. na pap. srebrowo-żelatynowym, druk ; 28x20 cm.
  https://polona.pl/item/album-z-fotografiami-dotyczacymi-jozefa-pilsudskiego,MjEyMTUwNDE/7/#info:metadata
 4. Gdy wódz odchodził w wieczność... : album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie . - [B.m.] : Spółka Wydawnicza Kurjer, [1935] ([Kraków : Druk. Ilustrowanego Kuriera Codziennego]).
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł. ADF-28409
 5. Idą posępni, a grają im dzwony [album]. - Warszawa : Wydawnictwo Polskie, [1988].
  Pogrzeb J. Piłsudskiego w fotografii
  PBW Krosno Cz 7347/B
 6. Józef Piłsudski na fotografiach ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie / Andrzej Rybicki ; wstęp Jacek Majchrowski. – Kraków : Muzeum Historii Fotografii, 2005. – (Katalog Zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie)
  Publikacja prezentuje 168 fotografii związanych z życiem i postacią Józefa Piłsudskiego, pochodzących z różnych okresów jego życia i działalności.
 7. Józef Piłsudski na starych kartach pocztowych / Jan Rećko.// Kresy Południowo-Wschodnie. – R. 1, 2003, nr 1, s. 239-242 : il., portr.
  PBW Przemyśl /Czyt./Cz1P/Czas.K nr inw. 92746
 8. Józef Piłsudski w kolorze / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert ; współpraca Rafał E. Stolarski. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010.
  PBW Przeworsk MKsK 929 GK 50442
 9. Pamiątka po marszałku Józefie Piłsudskim : [album]. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1936.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.AD-73629
 10. Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego : zmarł 12 maja 1935 [album] / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : "Slavia", 1988.
  PBW Kolbuszowa BKWyp 42020
  PBW Krosno M 7228/B
  PBW Mielec BMWyp 51134
  PBW Sanok SM 45622, 45623

7. Filmografia

 1. Cud nad Wisłą : film dokumentalny / scen. reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki ; Eureka Media, Wytwórnia Filmowa "Czołówka".- Warszawa : Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, [2008].- 1 dysk optyczny (DVD) (41 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.- Bezpłatny dodatek do Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej nr 11-12/2008.
  Biblioteka PWSW / Czytelnia/190 CD (Płyta DVD)
 2. Historia 7 [Film]. - Warszawa : "Nauka"S.A, [ok. 1996].
  PBW Przemyśl WP 128/KV
 3. Józef Piłsudski [Film]. - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. - 1 płyta wiz. [DVD] (65 min) : dźw., cz.-b. ; 12 cm. - Bezpłatny dodatek do Biuletynu IPN nr 5-6/2008.
  PBW Jasło JM 241/TV
  PBW Rzeszów AudRz 1851
  PBW Tarnobrzeg TDVD 728
  PBW Sędziszów BSdzW 71 DVD
  PBW Strzyżów BStWy 73 DVD
 4. Marszałek Józef Piłsudski [Film] : człowiek, który dał nam wolność / real. Adam Rogala. - Warszawa : TVN, 2009. - 1 płyta wiz. [DVD] (66 min.) : kolor ; 12 cm. - (Z Filmoteki Discovery Historia)
  PBW Krosno CzM 1611/TV
  PBW Rzeszów AudRz 674, 874
 5. „Polonia Restituta” / Jerzy Eisler.// Pamięć.pl. - 2013, nr 11, s. 51-53

8. Pamiętniki wspomnienia

8. 1. Wydawnictwa zwarte

 1. Bojownicy polskiej sprawy : Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego : wybór materiałów z lat 1898-1943 / Grażyna Legutko, Ida Sadowska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007.
 2. Gdzie widziałem Komendanta nim Polskę wywalczył / F. Sławoj-Składkowski. – Wyd. 2. - Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1934.
 3. O marszałku Józefie Piłsudskim / Leon Sapieha.//W: "Oświata - to potęga" : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. [Cz. 1] / Prezydjum Honorowego Obywatelskiego Przemyskiego Komitetu Obchodu 15-lecia Niepodległości, Prezydjum Komitetu Wykonawczego Eugeniusz Złotnicki [przewodn.] i in. ; zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; [okł. zewn. proj. i wyk. Kólikiewicz Władysław ; okł. wewn. proj. i wyk. Smalewski Marjan]. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, listopad 1933. - S. 32 – 35
  http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4732
  Przemyśl/Czyt./Cz1P A/94(438) nr inw. GP 38938
 4. Opowieści legjonowe : 1914-1918. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut Wydawniczy, 1930 [właśc. 1929].
 5. Ostatnia droga Marszałka Józefa Piłsudskiego w świetle relacji i współczesnej prasy / Bogusław Polak. //W: Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków / red. nauk. Paweł Michalak, Bogusław Polak, Michał Polak, Wawrzyniec Wierzejewski. -Koszalin : Media-Expo, 2016. - (Józef Piłsudski : Czyn, Myśl Polityczno-Wojskowa ; t. 2). - S. 22-107
 6. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki ; [oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
  PBW Przemyśl WP 75239
 7. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
  PBW Jarosław WJ 43615
  PBW Przeworsk WK 32221
  PBW Lubaczów WL 33855
 8. Piłsudski do czytania / pod red. Zdzisława Najdera i Romana Kuźniara. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.
 9. Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników : sądy i świadectwa współczesnych : wybór z pamiętników i publicystyki / wstęp i wybór tekstów Marian Leczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  Biblioteka TPN Przemyśl
  PBW Przeworsk WK 33080
  PBW Lubaczów WL 34273
  PBW Przemyśl Cz1P 94(438)
  PBW Przemyśl WP 74948
  PBW Przemyśl WP 80838
  PBW Przemyśl WP 85666
 10. Piłsudski jakim go znałem / Leon Wasilewski ; ze wstępem Andrzeja Friszke. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2013. - (100-lecie Niepodległości ; t. 1). - Podstawa ed.: Warszawa 1935 r.
 11. Piłsudski, Śmigły, Składkowski w świetle dzienników Kordiana Zamorskiego z lat 1930-1938 / Robert Litwiński. //W: Polska w XIX i XX wieku : społeczeństwo i gospodarka / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. - S. 485-494
 12. Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931 / Władysław Baranowski. - Warszawa : "Zebra", 1990.
  PBW Jasło JM 52498, 58628
  PBW Kolbuszowa BKWyp 42440
  PBW Krosno M 99336
  PBW Nisko NG 40151
  Przeworsk WK 36800
  PBW Rzeszów WypRz 211379
  PBW Sędziszów BSdzW 34013
  PBW Stalowa Wola SG 33370
  PBW Ustrzyki UM 22379
 13. Strzępy meldunków / Felicjan Sławoj Składkowski ; przedm. opatrzył Andrzej Garlicki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988.
  PBW Przeworsk WK 34181
  PBW Przemyśl WP 76144
  PBW Przemyśl WP 77029
  PBW Przemyśl WP 77030
 14. Ścieżka obok drogi / Kazimiera Iłłakowiczówna ; [rys. Marek Łukasik]. - Warszawa : "Zetpress", 1989.
  PBW Lubaczów WL 49707
  PBW Przemyśl WP 81527
 15. Trzy wyprawy / Juliusz Kaden-Bandrowski ; Wydział Kultury i Prasy Dt-wa Jednostek Wojska na Śr. Wsch. - Jerozolima : Sekcja Wyd. Jednostek Wojska na Śr. Wsch., 1945.
 16. U boku Marszałka : wspomnienia szefa gabinetu / Adam Ludwik Korwin-Sokołowski. - Warszawa : Editions Spotkania, [2015].
 17. Uwolnienie Pisudskiego : (wspomnienia organizatorów ucieczki) / M. Paszkowska [i in.]. - Warszawa : "Ignis", [1924]. - (Biblioteka Pamiętników "Z Niedawnej Przeszłości" ; nr 1)
 18. W pościgu : wspomnienia piłsudczyka / Julian Lucjan Bazgier. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1938.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.AD-34161
 19. Wspomnienia / Aleksandra Piłsudska. - Warszawa : "Novum", 1989.
  PBW Przeworsk WK 36639
  PBW Przeworsk WK 36899
  PBW Lubaczów WL 36459
  PBW Lubaczów WL 37336
  PBW Przemyśl WP 82521
  PBW Przemyśl WP 90171
  PBW Przemyśl WP 92773
 20. Wspomnienia zułowskie / O[do] Bujwid. - [B.m.] : nakładem autora , [1938]
  https://polona.pl/item/wspomnienia-zulowskie,NzIxMzgyNDI/6/#item
 21. Wspomnienie o brygadjerze : (rok 1914 w Jabłonkowie) / Władysław Bełdowski. - Kraków : nakł. aut., 1922.
 22. Wymarsz i inne wspomnienia / Bolesław Wieniawa Długoszowski ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Roman Loth. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1992.
  PBW Przemyśl WP 108503
 23. Z moich wspomnień o Józefie Piłsudskim : (w siódmą rocznicę zgonu) / Roman Górecki. - London : M. I. Kolin, 1942.

8. 2. Wydawnictwa ciągłe

 1. Krąg wokół Komendanta / Władysław Sieroszewski.//Karta. - 2009, nr 58, s. 2-29. - ISSN 0867-3764.
 2. Marszałek Piłsudski jakim widywał Go mój Ojciec / Mirosław Bieliński. //Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - 2001, nr 1, s. 111-114. - ISSN 1427-1443.
  Wspomnienia Teofila Bielińskiego (1856-1948)
 3. Marszałek Piłsudski w mojej pamięci / Zbigniew Wójcik. //Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - 1997, nr 3, s. 147-152. - ISSN 1427-1443.
 4. Rządy sanacji w Polsce (1926-1939) / Stanisław Głąbiński.//Myśl.pl : pismo społeczno-polityczne. - 2009, nr 13, s. 77-84. - ISSN 1896-2084. - Fragm. książki "Wspomnienia polityczne".
 5. Sanacja okiem Głąbińskiego / Rafał Wiechecki.//Myśl.pl : pismo społeczno-polityczne. - 2009, nr 13, s. 73-76. - ISSN 1896-2084.
 6. Spotkania z Piłsudskim / Alina Kochańczyk.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 9-26
 7. Szkoła Komendanta / Tytus Czaki.//Karta. - 2007, nr 52, s. 108-115. - ISSN 0867-3764. - Fragm. wspomnień z kursów w szkole bojowej PPS w Krakowie w 1909 r.
 8. Wspomnienia z Belwederu / Marian Tokarzewski.//Szkoła Nawigatorów : kurs na prawdę. - 2016, nr 11, s. 20-30. - ISSN 2353-1320.
  Maszynopis ze znajdującej się w Archiwum Akt Nowych teczki podpisanej "Akta Władysława Grabskiego".
 9. Za niepodległością / Michał Sokolnicki. //Karta. - 2015, nr 83, s. 26-39. - ISSN 0867-3764. - Fragm. książki "Czternaście lat".

9. W literaturze pięknej

 1. Józef Piłsudski jako mąż opatrznościowy [poemat] / Józef Mielniczek. - Przemyśl : nakł. autora, 1935 (Druk. "Jedność").
  Biblioteka AP Przemyśl 8627
 2. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice : "Śląsk", [1987].
  PBW Brzozów BM 30219, 30220
  PBW Jasło JM 48361
  PBW Kolbuszowa BKWyp 39286
  PBW Krosno M 87885
  PBW Lesko LM 23961
  PBW Leżajsk BLżWy 28158
  PBW Lubaczów WL 33747
  PBW Łańcut BŁWyp 27998
  PBW Mielec BMWyp 48335, 48982
  PBW Nisko NG 37936
  PBW Przemyśl WP 73748
  PBW Przemyśl Czyt./CzP 821.162.1(091) GP 73749
  PBW Rzeszów WypRz 202861, 202862
  PBW Sanok SM 43754, 43755
  PBW Sędziszów BSdzW 32717, 32718
  PBW Stalowa Wola SG 29237, 29238
  PBW Strzyżów BStWy 26464
  PBW Tarnobrzeg TG 60558, 60559
  PBW Ustrzyki UM 19829
  Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. 27401
  Biblioteka TPN Przemyśl 19293
 3. Mały Ziuk : jak Marszałek Piłsudski był małym chłopakiem : bajka dla dzieci / Kazimierz Andrzej Czyżowski ; okł. i rys. Kamil Mackiewicz. - [Warszawa] : Związek Strzelecki, [1937].
 4. Marszałek Józef Piłsudski / Małgorzata Strękowska-Zaremba ; il. Kasia Kołodziej. - Warszawa : "RM", cop. 2017. - (Polscy Superbohaterowie)
  Ilustrowane opowiadanie dla dzieci
  PBW Krosno M 138802
 5. Między sławą a chwałą : literatura dwudziestolecia / Andrzej Zawada.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 42-46
 6. Miły wodzu mój! : wiersze o marszałku Józefie Piłsudskim / wstęp i wybór wierszy Jolanta Kowalczykówna. - Pabianice : "Tuvex", 1993.
  PBW Tarnobrzeg TG 73245, 73246
 7. "Nie wyjść z dyskrecji" : Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Józefie Piłsudskim / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 98-107
 8. "Niech żyje marszałek Józef Piłsudski" : życiorys - pieśni - poezje / oprac. i zebrała Alicja Bełcikowska ; melodie oprac. Feliks Rybicki. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1933.
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł. AD-34474
 9. Niepodległościowe legendy w międzywojennej literaturze międzywojennej / Anna Maria Krajewska. //Biuletyn IPN. – 2011, nr 8-9, s. 37-51
 10. Obraz Józefa Piłsudskiego w rosyjskiej propagandzie i literaturze / Giennadij Filipowicz Matwiejew.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 144-153
 11. "Pełny człowiek" : Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza / Jarosław Cymerman.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 90-97
 12. Pisarz i komendant : literacka legenda Józefa Piłsudskiego / Włodzimierz Wójcik. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, 1996.
 13. Poezja Legionów ; Strofy o Komendancie / wybrał Adam Ulina. - Warszawa : "Pokolenie", 1988.
 14. Powstają legendy : trzy szkice wokół Piłsudskiego / Bruno Schulz ; wstęp i oprac. Stanisław Rosiek. - Kraków : Oficyna Literacka, 1993.
 15. Rocznice : odczyty, przemówienia, obrazki sceniczne i wybór poezji okolicznościowych / Andrzej Oracz [pseud.]. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1932.
  Na s. tyt. pseud. aut., nazwa: Jan Ignacy Targ.
  PBW Krosno M 86056
 16. Schulz o Piłsudskim - i co z tego wynikło / Grzegorz Józefczuk.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 128-134
 17. Spojrzenie żołnierza : Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski / Aleksander Wójtowicz.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 78-89
 18. "Wstań Polsko moja" : antologia poezji legionowej / wybór i wstęp Jacek Kajtoch. - Kraków : "Wamex", 1992.
  PBW Tarnobrzeg TG 70189
 19. Wodzu nasz szary! : [wiersz] / Wilhelm [Jan] Wojtusiak.//W: "Oświata - to potęga" : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. [Cz. 1] / Prezydjum Honorowego Obywatelskiego Przemyskiego Komitetu Obchodu 15-lecia Niepodległości, Prezydjum Komitetu Wykonawczego Eugeniusz Złotnicki [przewodn.] i in. ; zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; [okł. zewn. proj. i wyk. Kólikiewicz Władysław ; okł. wewn. proj. i wyk. Smalewski Marjan]. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, listopad 1933. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 40
  http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4732
  PBW Przemyśl Cz1P/A/94(438) nr inw. GP 38938
 20. Wodzowie narodu : Romuald Traugutt – Józef Piłsudski : o wzajemnych powinowactwach legendy powstańczego dyktatora i kultu Marszałka / Joanna Rusin.//W: Polityka historyczna w literaturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2011. – (Obrazy Kultury Polskiej). – S. 249-258
  PBW Przemyśl WP 103650
  PBW Tarnobrzeg TG 101201
  WiMBP Rzeszów/Czyt. Gł. A-92650
 21. Zamrozić Piłsudskiego : Dukaj i limity strategii demitologizacyjnej / Rafał Szczerbakiewicz.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 118-127
 22. Zerwane mosty : o dwóch wersjach poematu "Piłsudski" Anatola Sterna / Aleksander Wójtowicz.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 135-143

10. W mediach

 1. Dwie wielkie osobowości [Roman Dmowski – Józef Piłsudski] / Ryszard Tłuczek. // Kresy Południowo-Wschodnie. – R. 1, 2003, nr 1, s. 243-248
  Józef Piłsudski na łamach endeckiej „Ziemi Przemyskiej” w l. 1918-1935
  PBW Przemyśl/Czyt./Cz1P/czas./K nr inw. 92746
 2. Józef Piłsudski i Legiony Polskie w najstarszej prasie młodzieży duchownej / Jerzy Zając ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.//Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - R. 23, 2016, nr 3, s. 37-54. - ISSN 1427-1443.
 3. Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej, 1918-1989 / pod red. Marka Jabłonowskiego, Elżbiety Kossewskiej ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005.

11. W szkole

 1. Historia 7 [Film]. - Warszawa : "Nauka" S.A, [ok. 1996].
  Zawiera: Legenda : pamięci Józefa Piłsudskiego ; Listopad 1918 ; Polska na morzu 1919-1939 ; Wielki kryzys ; Polski Październik cz. I ; Polski Październik cz. II.
  Przemyśl WP 128/KV
 2. „Ja wiem, com dla Polski uczynił” – Józef Piłsudski : montaż słowno-muzyczny / Barbara Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7-8, s. 5-7
 3. Ja wiem, com dla Polski uczynił : montaż słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.//W: Wszystko gra. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 280-284
 4. Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125-lecie urodzin (5 XII 1867-12 V 1935) / Jolanta Kowalczykówna.// Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 10, s. 10-11
 5. Kopyta i silniki : scenariusz spektaklu o Marszałku Józefie Piłsudskim / Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 34-37
 6. Niepodległa i Legiony Józefa Piłsudskiego (gra dydaktyczna) / Monika Majdanik.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 7-8
 7. Od uwielbienia do negacji - Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 30-39
 8. Patriotyzm w praktyce szkolnej / Czesław Malinka.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 19- 20
 9. Portret Marszałka / oprac. Zbigniew Maciejewski.// Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 1, s. 13-20
 10. Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych / Adam Suchoński, Marek Białokur. //Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 3, s. 17-40
 11. Szkolne spotkanie z poezją legionową : (1914-1918) / zebr. i oprac. Jadwiga Łojek. - Bydgoszcz : Arcanum, 1991. - (Biblioteka Lektur)
  WiMBW Rzeszów /Czyt. Gł.A-69700
 12. Święto niepodległości : materiał na uroczystości szkolne w dniu 11 listopada / Z.[ofia] Roguska, R.[egina] Korupczyńska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1931.
  PBW Krosno Czyt./M 87424
 13. Testament po… Józefie Piłsudskim : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Izabela Macheta-Kornaś.// Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2004/2005, nr 2, s. 73-78
  PBW Jarosław
  PBW Lubaczów
  PBW Przemyśl
  PBW Przeworsk
 14. Wychowawca narodu (wybór fragmentów pism i przemówień Józefa Piłsudskiego - w 70. rocznicę jego śmierci) / Stanisław Mauersberg.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2005, nr 3/4, s. 5-35

12. W sztuce

 1. Artyści i ich komendant / Monika Kuc.//Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2016, nr 127, s. A14. - ISSN 0208-9130
 2. Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego / Lechosław Lameński.// Akcent. - 2017, nr 4, s. 108-117
 3. Józef Piłsudski w karykaturze [album] / Andrzej Garlicki, Jerzy Kochanowski. - Warszawa "Interpress", 1991.
 4. Józef Piłsudski w malarstwie i grafice / Wiesław Jan Wysocki.//Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - R. 12, 2005, nr 1, s. 131-141
  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2005-t12-n1_(21)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2005-t12-n1_(21)-s131-141/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2005-t12-n1_(21)-s131-141.pdf
 5. Ku niepodległości : marsz z Oleandrów do Kielc (6-12 sierpnia 1914) w sztuce / Anna Myślińska ; Muzeum Narodowe w Kielcach.//Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. - T. 29, 2014, s. 67-95. - ISSN 0137-2866
 6. Kult Józefa Piłsudskiego a sztuka oficjalna II Rzeczypospolitej / Janusz Polaczek. – Il.// Kresy Południowo-Wschodnie. – R. 1, 2003, nr 1, s. 231-238
  PBW Przemyśl /Czyt./Cz1P/Czas. /K nr inw. 92746
 7. Marszałek Piłsudski na monetach, banknotach i medalach / (mm). // Nowe Podkarpacie. - 2009, nr 47, s. 6
  Wystawa w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Jaśle w 91. rocznicę odzyskania niepodległości.
 8. Medale, medaliony i odznaki związane z Józefem Piłsudskim / Jacek Strzałkowski ; red. Jan Z. E. Berek ; współpraca i przekł. na jęz. ang. Janusz Rowiński. - Londyn : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1974.
 9. Sztuka Legionów Polskich / Alina Jurkiewicz-Zejdowska, Piotr Wilkosz. - Kraków : Muzeum Narodowe ; [Warszawa] : Muzeum Wojska Polskiego, 2017.
 10. Wystawa „Józef Piłsudski w malarstwie Zenona Joachimiaka” / Izabela Glesmer.//Rocznik Historyczno-Archiwalny. – R. 18, 2004, s. 327-329
  Wystawa w przemyskim Archiwum Państwowym w dniach 18 XII 2004 – 27 II 2005 r.
  PBW Przemyśl/Czyt./CzP/Czas./R nr inw. CzP 4123

 

Autor: Dorota M. Markocka