Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

WŁADYSŁAW REYMONT (1867 – 1925) : bibliografia przedmiotowa w wyborze

/ na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie /

 

 1. 4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich. - Warszawa : "Stentor", 2002.
  Przeworsk WK 48577
 2. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
  Jarosław WJ 45341, 45342
  Przeworsk MKsK 821.162.1(091) , 34236 – 34239, 40354
  Lubaczów WL 34977 - 34980
  Przemyśl WP 76261 – 76264, CzP 821.162.1(091)
 3. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
  Jarosław WJ 21819/BL/R
  Przemyśl WP 17405, 17761
 4. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
  Przeworsk WK 32222 - 32225
  Lubaczów WL 35927, 35928, 35929, 47284
  Przemyśl WP 107800
 5. Człowiek - kultura - sacrum : o "Chłopach" Reymonta / Lesław Tatarowski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002.
  Przemyśl WP 88838
 6. Łódź i pióro : wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi bądź z Łodzią związanych / Edward Kozikowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1972.
  Przeworsk WK 16252
  Przemyśl WP 23135
 7. Medium piszące / Monika Warneńska. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1970.
  Jarosław WJ 20496
  Przeworsk WK 14168
  Lubaczów WL 14386
  Przemyśl WP 15338, 4521618
 8. O Reymoncie : wspomnienia / Henryk Dzendzel. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972.
  Jarosław WJ 31956
  Przeworsk WK 16844
  Lubaczów WL 16895
  Przemyśl WP 18271, 48444
 9. Pisma krytycznoliterackie. T. 2 / Piotr Chmielowski ; oprac. Henryk Markiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Jarosław WJ 6172
  Lubaczów WL 6143
  Przemyśl WP 54030, 54070
 10. Pochodnie w mroku : Żeromski, Reymont, Kasprowicz / Antoni Lange. - Warszawa : Biblioteka Domu Polskiego, po 1926.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 11. Pod wiatr : młodość Reymonta / Witold Kotowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979.
  Jarosław WJ 33981
  Przemyśl WP 39079, 39211
 12. Powieść epicko - realistyczna : Tetmajer, Orkan, Sieroszewski, Reymont, Berent : literatura, rozbiory, charakterystyki, treść ideowa / Adam Galiński [pseud.]. - Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)
 13. Reymont / Barbara Koc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
  Jarosław WJ 27087
  Przeworsk WK 19458
  Lubaczów WL 21077
  Przemyśl WP 23308, 38809, 52831
 14. Reymont : opowieść biograficzna / Barbara Kocówna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
  Jarosław WJ 21961, 21962
  Lubaczów WL 15438, 15439
  Przemyśl WP 17001, 52907, 86649
 15. Reymont : opowieść biograficzna / Barbara Kocówna. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
  Jarosław WJ 24235
  Przemyśl WP 19302, 48443, 48514
 16. Reymont, czyli Ucieczka do życia / Kazimierz Wyka ; oprac. Barabara Koc. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
  Jarosław WJ 33656, 33657
  Przeworsk WK 22680
  Przemyśl WP 37946, 37947, 77284, 90360
 17. Reymont przy biurku : z zagadnień warsztatu pisarskiego / Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Jarosław WJ 31774
  Przeworsk WK 21865
  Lubaczów WL 24461
  Przemyśl WP 35007, 38279
 18. Reymont w kręgu rodzinnym / Stefan Talikowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973.
  Jarosław WJ 24396, 24397
  Przeworsk WK 17522
  Lubaczów WL 18175
  Przemyśl WP 19406, 53214
 19. Reymont we Francji : listy do tłumacza "Chłopów" F.-L. Schoella / oprac. Bronisław Miazgowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Przeworsk WK 10877
 20. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
  Przemyśl Cz1P A 821.162.1(091), 53116
 21. Syn ziemi : rzecz o Wł. St. Reymoncie / Leszek Goliński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1954.
  Przemyśl WP 2360
 22. Władysław Reymont / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
  Jarosław WJ 24556, 24557
  Przeworsk WK 17617
  Przemyśl WP 20030, 53207, 53208
 23. Władysław Reymont / Barbara Kocówna. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
  Jarosław WJ 42347
  Przeworsk WK 30742
  Lubaczów WL 32772, 32773
  Przemyśl WP 72114
 24. Władysław Reymont : człowiek i twórczość / Zygmunt Falkowski. - Poznań : Fiszer i Majewski Księg. Uniwersytecka, 1929.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 25. Władysław Reymont / Józef Rurawski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1977.
  Jarosław WJ 29270
  Przeworsk WK 20852
  Przemyśl WP 29884, 34785
 26. Władysław Reymont / Józef Rurawski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.
  Jarosław WJ 45606
  Przeworsk WK 34856, 34857
  Lubaczów WL 35851
  Przemyśl WP 77659, CzP 821.162.1(091)A/Z
 27. Władysław Reymont / Zdzisław Skwarczyński. - Warszawa : "Czytelnik", 1948.
  Przeworsk WK 227 B
 28. Władysław Reymont : zarys monograficzny / Lech Budrecki. - Warszawa : "Czytelnik", 1953.
  Przemyśl WP 38295, 42190, 48439, 53205
 29. Władysław Stanisław Reymont / Stefan Lichański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
  Jarosław WJ 41438
  Przeworsk MKsK 821.162.1(091)A/Z GK 28347
  Lubaczów WL 31356
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 30. Żeromski i Reymont / [red.nauk. Jan Detko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  Jarosław WJ 30559
  Przeworsk WK 21514
  Przemyśl WP 32623

Autor: Agnieszka Biedroń