Biblioteki cyfrowe

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

Biblioteki cyfrowe

Książki

 1. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  Sygn. WypRz   239719
 2. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  Sygn. WypRz   239718, CzytR   240443
 3. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007.
  Sygn. WypRz   230651, CzytR   230650
 4. Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  Sygn. WypRz   234458
 5. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007.
  Sygn. WypRz   230653, CzytR   230652
 6. Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Gdańsk : "Ateneum" - Szkoła Wyższa, 2008.
  Sygn. WypRz   234375, CzytR   234374
 7. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010.
  Sygn. WypRz   235418
 8. Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; przy współpr. Mariusza Luterka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013.
  Sygn. WypRz   240690

 

Artykuły

 1.  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - jak to zrobiliśmy / Danuta Sroka. // Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 27-29
 2. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - klaster dobrych praktyk / Danuta Sroka. // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 3-5
 3. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - sprzęt i oprogramowanie, jego techniczne plusy i minusy / Sławomir Żabicki. // Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 30-32
 4. Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism : jako specjalistyczne źródło wyszukiwawcze / Marzena Jarocka. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 17-20
 5. Biblioteka - przestrzeń emocji (nie tylko literackich) dla najmłodszych / Urszula Kubajek. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 20-27
 6. Biblioteka cyfrowa, czyli jaka? scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy III gimnazjum / Paulina Bartosik. // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 45-46
 7. Biblioteki cyfrowe, czyli jak czytać książki bez wychodzenia do biblioteki / Paulina Bartosik. // Bibliotekarz. - 2013, nr 4, s. 19-21
 8. Biblioteki cyfrowe dla niepełnosprawnych we Francji / Dorota Bednarczyk. // Bibliotekarz. - 2012, nr 12, s. 11-15
 9. Biblioteki cyfrowe jako pomoc w badaniach nad dziejami Galicji 1772-1918 i w edukacji regionalnej / Adrian Uljasz. //W: Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 100-112
  Sygn. CzytR   238623
 10. Biblioteki cyfrowe : prezentacja przykładowa, ale nie wzorcowa / Renata Wójtowicz. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 3, s. 11-13
 11. Biblioteki cyfrowe : wprowadzenie / Sylwia Krakowiak. //W: Aspekty kultury współczesnej. Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 181-186
  Sygn. CzytR   238575
 12. Biblioteki, jakich nie znacie : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Sylwia Krakowiak. //W: Aspekty kultury współczesnej. Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 187-189
  Sygn. CzytR   238575
 13. Biblioteki wirtualne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010 / Anita Bałas. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 41-42
 14. Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek / Marek Nahotko. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2004, nr 19
 15. Cyfrowe książki i biblioteki : próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku / Anna Durska. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 29-43
 16. Czy i jaki kanon księgozbiorów / Jerzy Maj. // Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 10-13
 17. Dlaczego digitalizujemy galicyjskie miscellanea? / Wojciech Kowalewski. // Bibliotekarz. - 2013, nr 1, s. 13-16
 18. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa : kolekcje, technika i organizacja pracy / Anna Wałek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 16-28
 19. Dzieci wśród wirtualnych regałów : zasoby dziecięcych bibliotek cyfrowych dla najmłodszych / Paulina Bartosik. // Bibliotekarz. - 2012, nr 12, s. 19-21
 20. E-biblioteki w kształceniu polonistycznym / Dorota Katarzyna Holajda. // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 20-25
 21. E-book, czyli książki cyfrowe / Bogdan Klukowski. // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 7-10
 22. eCONTENT czyli o organizacji informacji i wyszukiwaniu w bibliotece cyfrowej / Jadwiga Woźniak-Kasperek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 50-58, bibliogr.
 23. Europeana - cyfrowa kolekcja europejskiego dziedzictwa kultury / Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2009, nr 1, s. 130-139
 24. Ewolucja warsztatu pracownika informacji / Ewa Bogusz. // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 9-12
 25. Federacja bibliotek cyfrowych w warsztacie pracy bibliotekarza regionalisty / Adrian Uljasz. // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 5, s, 38-40
 26. Filozofia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej / Krystyna Sanetra. // Bibliotekarz. - 2013, nr 5, s. 4-7
 27. Foresight dla bibliotek / Wanda Pindlowa. //W: Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008. - S. 149-155, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233521
 28. Inicjatywy w zakresie "Biblioteki 2.0" / Dominika Stępniewska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 10-13
 29. Interaktywne wirtualne wędrówki / Bożena Boryczka. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 3, s. 15-16
 30. Internetowe centrum informacji multimedialnej jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego / Wiesława Budrowska [i in.]. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 14-19, bibliogr.
 31. Jeśli nie Web 2.0, to co? / Justyna Walkowska. // Biuletyn EBIB. - 2012, nr 2
 32. Książka w Internecie - biblioteki cyfrowe i nie tylko / Jacek Włodarski. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2008, nr 6, s. 25-28
 33. Ku bibliotece wirtualnej / Iwona Zbroszczyk. // Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s.7-10
 34. Lektury w wersji cyfrowej - oferta dla uczniów : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 4, s. 16-17
 35. Literatura dla młodego odbiorcy w polskojęzycznych zasobach sieciowych / Katarzyna Tałuć. //W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. - S. 213-227
  Sygn. WypRz   235082, CzytR   235081
 36. Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych : przegląd serwisów / Małgorzata Kowalska. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 1, s. 15-16
 37. Mamy narzędzia, które przywrócą literaturę uczniom / Jarosław Lipszyc ; rozm. przepr. Marta Chowaniec. // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 5, s. 5
 38. Metadane w Polsce na tle inicjatyw zagranicznych / Anna Ajdukiewicz-Tarkowska. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 1, s. 59-84, bibliogr.
 39. Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa dla Dzieci / Anna Gularska. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, s. 5-7
 40. Młodzież w bibliotece = energia, szybkość, różnorodność / Joanna Podolak. // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8, dod. Młodzież w Bibliotece, s. 2-5
 41. Modele współpracy bibliotek publicznych - czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? : X Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" / Paweł Rygiel. // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 1, s. 24-25
 42. Niemieckojęzyczna panorama literacka w internetowym lustrze / Aleksandra Wiśniewska. // Bibliotekarz. - 2009, nr 1, s. 18-22
 43. Niewykorzystany potencjał bibliotek cyfrowych / Barbara Kamińska-Czubała. // Meritum. - 2012, nr 4, s. 36-40
 44. Nowe kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej / Barbara Kamińska-Czubała, Dorota Witczak. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2007, nr ¾
 45. Nowoczesna biblioteka bez półek : czy książka cyfrowa zastąpi tradycyjną ? / Danuta Sroka. // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 76-82
 46. O zasobach i współpracy Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej / Barbara Kamińska-Czubała, Dorota Witczak. // Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. - 2010, nr 1
 47. Od rękopisu do platformy eCONTENT / Piotr Trafiłowski. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 44-49
 48. Od WEB 1.0 do Biblioteki 2.0 / Sebastian D. Kotuła. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 1, s. 27-34, bibliogr.
 49. Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0 / Danuta Ostrowska. // Bibliotekarz. - 2008, nr 3. s. 10-13, bibliogr.
 50. Open Access - nowy model dostępu do wyników badań naukowych / Anna Wałek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2010, nr 1, s. 41-56, bibliogr.
 51. Perspektywy i problemy rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej / Barbara Kamińska-Czubała, Dorota Witczak. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2007, nr 1
 52. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa / Bożena Janda. // Bibliotekarz. - 2012, nr 11, s. 6-8
 53. POLONA - jeśli szukasz opowieści / Agnieszka Leszyńska. // Bibliotekarz. - 2013, nr 11, s. 16-18
 54. Polskie biblioteki cyfrowe / Ewa Piotrowska, Renata M. Zając. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2004, nr 19
 55. Polskie biblioteki cyfrowe : jako narzędzie wspierające edukację / Marzena Jarocka. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-16
 56. Polskie biblioteki i repozytoria cyfrowe jako medium w edukacji i nauce / Aneta Januszko-Szakiel. //W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 127-134, bibliogr.
  Sygn. CzytR   239931
 57. Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym / Teresa Kasza, Danuta Myl. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 17-19
 58. Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych : okiem nie-prawnika / Jacek Włodarski. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 5, s. 32-35
 59. Projekt i serwis Biblioteki Europejskiej (The European Library - Tel) / Sylwia Ziółkowska. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 3-15
 60. Projekt Wolne Lektury, czyli pożegnanie z tradycyjną biblioteką / Magdalena Biernat. // Edukator Zawodowy. - 2010, wrzesień
 61. Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota Bednarczyk, Danuta Murzynowska. // Bibliotekarz. - 2011, nr 11, s. 13-16
 62. Społeczności wirtualne w promocji bibliotek : na przykładzie Książnicy Pomorskiej i Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania / Alicja Klich. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 11, s. 3-7
 63. Sytuacja prawna bibliotek cyfrowych w Polsce / Jacek Włodarski. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2012, nr 1, s. 32-34
 64. Tradycja w dialogu z nowymi wyzwaniami / Teresa Leśniak. // Bibliotekarz. - 2013, nr 12, s. 9-12
 65. Usługi bibliotek naukowych w dostarczaniu informacji elektronicznej w edukacji na odległość / Bogumiła Konieczny-Rozenfeld. //W: Cyberświat. Warszawa : "Żak", 2009. - S. 86-100, bibliogr.
  Sygn. WypRz   234320, CzytR   234884
 66. Web 2.0 a biblioteki - możliwości, narzędzia, zastosowanie / Agnieszka Koszowska. //W: Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. - S. 7-30
  Sygn. WypRz   234490, CzytR   234489
 67. Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe / Marcin Werla. // Biuletyn EBIB. - 2012, nr 2
 68. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa / Renata Szkoła. // Bibliotekarz. - 2009, nr 4, s. 22-23 Wolne Lektury - szkolna biblioteka na miarę XXI wieku / Jarosław Lipszyc. // Meritum. - 2008, nr 4, s. 91-92
 69. WolneLektury.pl - kolejna szansa na powrót uczniów do roli czytelników? / Wioletta Poturała. // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 62-67
 70. Zawartość, dokument, obiekt, zasób - problemy nie tylko terminologiczne / Jadwiga Woźniak-Kasperek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2011, nr 1, s. 20-32, bibliogr.
 71. Zbiory WiMBP w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho, Alina Walukiewicz. // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 10-13

 

Rzeszów, 10.03.2014 r.
oprac. Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Jolanta Nizicka