Innowacje pedagogiczne

Tarnobrzeg

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzanych innowacji / Teresa Giza, Barbara Walasek .-Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja.-2003, nr 2, s. 69-81
 2. Dialogiczny proces oceniania / Katarzyna Koziatek // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s.38-40
 3. Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach / Dorota Borek // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 3, s. 16-18
 4. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna.- 2003, nr 4, s.46-51
 5. Innowacja pedagogiczna w klasie VI – technika z informatyką. Cz. 1 / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łoszczy k// Wychowanie techniczne w Szkole.- 2004, nr 1, s.13-16
 6. Innowacyjne formy pracy z dziećmi / Władysław Użarowski // Nowa Szkoła.-1997, nr 9, s. 32-3
 7. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Borawska // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s.145-148
 8. Innowacyjna propozycja kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s.528-530
 9. Innowatyka pedagogiczna – zmiany w teorii i praktyce / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe,- 2003/2004 nr 2 s.17-21
 10. Inspiracja w odmiennej praktyce szkolnej / Dorota Klus-Stańska // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 6, s.27-34
 11. Integracja - nowość w edukacji? / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s.29-34
 12. Integrowanie zespołu klasowego (opis działań wychowawczych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s.29-32
 13. Jak być atrakcyjnym nauczycielem techniki? : czyli współdziałanie nauczyciela z uczniami w procesie nauczania - uczenia się / Danuta Najnigier-Bonczkowitz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s.40-44
 14. Jak przygotować i zrealizować innowację pedagogiczną z techniki w kl. VIII? / Jerzy Majczak // Wychowanie Techniczne w Szkole.-1998, nr 4, s. 210-211
 15. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkajzer // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 7, s.18-26
 16. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Bernadeta Smagacz // Nowa Szkoła.- 2005, nr 3, s.22-26
 17. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła.- 2005, nr 2, s.45-49
 18. Metoda projektowania wycieczek szkolnych / Piotr Gołdyn // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s.49-50
 19. Młodzież – media elektroniczne: nowa przestrzeń edukacyjna / Jadwiga Izdebska // Edukacja Medialna.- 2003, nr 1, s.22-25
 20. Nowe tendencje w szkolnej edukacji historycznej / Anna Zacharz // Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 5, s.50-54
 21. Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki Cz. 1 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole .-2000, nr 5, s. 26-28
 22. Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki Cz. 2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole .-2001, nr 1, s. 26-29
 23. Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania na lekcjach wf /Teodor Wójcik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 8-9, s.29-35
 24. Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego / Wojciech Ryszkowski // Kultura Fizyczna.- 2001, nr9-10, s.7-9
 25. Powinniśmy nauczać międzyprzedmiotowo / Izabela Stoińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s.10-12
 26. Propozycja innowacji pedagogicznej z techniki w kl. IV szkoły podstawowej / Teresa Widomska // Wychowanie Techniczne w Szkole .-1997, nr 3, s. 135-138
 27. Rodzaje działań Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki // Dziennik Ustaw.- 2002, nr 56, poz. 506
 28. Trening twórczego myślenia / Lidia Sadowska-Koral, Daniela Miś // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s.64-66
 29. W leśniczówce: zielona szkoła inaczej / Danuta Paluch, Dorota Walczak // Życie Szkoły.- 2005, nr 4, s.43-44
 30. Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej / Agnieszka Kozerska // Życie Szkoły.- 2005, nr 6, s.34-38
 31. Zajęcia wspierające twórczą aktywność uczniów / Ewa Groenwald-Luty // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s.540-541


Pozycje książkowe

 1. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000 sygn.80943
 2. Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce / Bogumiła Dumowska. - Kraków : "Impuls", 2003 sygn. 85059
 3. Edukacja w świecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków : "Impuls", 2000 sygn. 80940, 81951
 4. Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Katarańczuk-Mania ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000 sygn. 82756
 5. Jak uczyć jeszcze lepiej! : szkoła pełna ludzi / Małgorzata Taraszkiewicz. - Poznań : "Arka", 2001 sygn.85337
 6. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002 sygn. 86188
 7. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004 sygn. 85307
 8. Nowe teorie twórczości ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z I Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 12-14 X 2001, Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005 sygn.85041
 9. Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski. - Kraków : "Zamkor", 2001 sygn.84760, 84759
 10. Struktury innowacyjne w edukacji : teoria, praktyka, rozwój / Beata Przyborowska. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003 sygn. 84800
 11. Szkoła w rozwoju : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000 sygn. 85561
 12. Szkoły autorskie w Polsce : realizacje edukacyjnych utopii / Monika Figiel. - Kraków: "Impuls", 2001 sygn. 82209
 13. Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane, scenariusze zajęć metodami aktywizującymi / Alicja Nehring, Lidia Sawicka, Anna Szelągowska-Strzyga. - Toruń : "Aksjomat", 2002 sygn. 84386

INNOWACJE  PEDAGOGICZNE  - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzanych innowacji / Teresa Giza, Barbara Walasek .-Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja.-2003, nr 2, s. 69-81
 2. Dialogiczny proces oceniania / Katarzyna Koziatek // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s.38-40
 3. Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach / Dorota Borek // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 3, s. 16-18
 4. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna.- 2003, nr 4, s.46-51
 5. Innowacja pedagogiczna w klasie VI – technika z informatyką. Cz. 1 / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łoszczy k// Wychowanie techniczne w Szkole.- 2004, nr 1, s.13-16
 6. Innowacyjne formy pracy z dziećmi / Władysław Użarowski // Nowa Szkoła.-1997, nr 9, s. 32-33
 7. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Borawska //  Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s.145-148
 8. Innowacyjna propozycja kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka //  Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s.528-530
 9. Innowatyka  pedagogiczna – zmiany w teorii i praktyce / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe,- 2003/2004 nr 2 s.17-21
 10. Inspiracja w odmiennej praktyce szkolnej / Dorota Klus-Stańska // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 6, s.27-34
 11. Integracja - nowość w edukacji? / Małgorzata Nowak //  Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s.29-34
 12. Integrowanie zespołu klasowego (opis działań wychowawczych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s.29-32
 13. Jak być atrakcyjnym nauczycielem techniki? : czyli współdziałanie nauczyciela z uczniami w procesie nauczania - uczenia się / Danuta Najnigier-Bonczkowitz //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s.40-44
 14. Jak przygotować i zrealizować innowację pedagogiczną z techniki w kl. VIII? / Jerzy Majczak // Wychowanie Techniczne w Szkole.-1998, nr 4, s. 210-211
 15. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkajzer // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 7, s.18-26
 16. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Bernadeta Smagacz // Nowa Szkoła.- 2005, nr 3, s.22-26
 17. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła.- 2005, nr 2, s.45-49
 18. Metoda projektowania wycieczek szkolnych / Piotr Gołdyn // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s.49-50
 19. Młodzież – media elektroniczne: nowa przestrzeń edukacyjna / Jadwiga Izdebska // Edukacja Medialna.- 2003, nr 1, s.22-25
 20. Nowe tendencje w szkolnej edukacji historycznej / Anna Zacharz // Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 5, s.50-54
 21. Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki Cz. 1 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole .-2000, nr 5, s. 26-28
 22. Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki Cz. 2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole .-2001, nr 1, s. 26-29
 23. Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania na lekcjach wf /Teodor Wójcik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 8-9, s.29-35
 24. Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego / Wojciech Ryszkowski // Kultura Fizyczna.- 2001, nr9-10, s.7-9
 25. Powinniśmy nauczać międzyprzedmiotowo / Izabela Stoińska //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s.10-12
 26. Propozycja innowacji pedagogicznej z techniki w kl. IV szkoły podstawowej / Teresa Widomska // Wychowanie Techniczne w Szkole .-1997, nr 3, s. 135-138
 27. Rodzaje działań
 28.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki // Dziennik Ustaw.-  2002, nr 56, poz. 506
 29. Trening twórczego myślenia / Lidia Sadowska-Koral, Daniela Miś // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s.64-66
 30. W leśniczówce: zielona szkoła inaczej / Danuta Paluch, Dorota Walczak // Życie Szkoły.- 2005, nr 4, s.43-44
 31. Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej / Agnieszka Kozerska // Życie Szkoły.- 2005, nr 6, s.34-38
 32. Zajęcia wspierające twórczą aktywność uczniów / Ewa Groenwald-Luty //  Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s.540-541

Pozycje książkowe

 1. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.  - Kraków : "Impuls", 2000 sygn.80943
 2. Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce / Bogumiła Dumowska.  - Kraków : "Impuls", 2003  sygn. 85059
 3. Edukacja w świecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta.  - Kraków : "Impuls", 2000  sygn. 80940, 81951
 4. Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Katarańczuk-Mania ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.  - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000  sygn. 82756
 5. Jak uczyć jeszcze lepiej! : szkoła pełna ludzi / Małgorzata Taraszkiewicz.  - Poznań : "Arka", 2001 sygn.85337
 6. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy.  - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002 sygn. 86188
 7. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004  sygn. 85307
 8. Nowe teorie twórczości ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z I Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 12-14 X 2001, Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego.  - Wyd. 2.  - Kraków : "Impuls", 2005 sygn.85041
 9. Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski.  - Kraków : "Zamkor", 2001  sygn.84760, 84759
 10. Struktury innowacyjne w edukacji : teoria, praktyka, rozwój / Beata Przyborowska.  - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003  sygn. 84800
 11. Szkoła w rozwoju : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego.  - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000 sygn. 85561
 12. Szkoły autorskie w Polsce : realizacje edukacyjnych utopii / Monika Figiel.  - Kraków: "Impuls", 2001  sygn. 82209
 13. Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane, scenariusze zajęć metodami aktywizującymi / Alicja Nehring, Lidia Sawicka, Anna Szelągowska-Strzyga.  - Toruń : "Aksjomat", 2002 sygn. 84386

Autor: PBW Tarnobrzeg