Zespół Downa 2008 - 2018

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.    Dieta - problem dużej wagi : poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa / [ Agnieszka Jarosz i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani,  2011
Sygn.  M 137672
2.    Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia /  red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", %c 2014
Sygn. M 135330, Cz 135329
3.    Egzamin z miłości : refleksje matek dzieci z zespołem Downa : matki znane i mniej znane /  [red. Alicja Suchcicka]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2011
Sygn. M 137718
4.    Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne /  Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008
Sygn. M 124924
5.    Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa / %c Ewa Zasępa.- Kraków ; Warszawa : "Impuls", 2013
Sygn. M 135308
6.    Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014
Sygn. BM 37651
7.    Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa /  Ewa Zasępa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej ; Kraków : "Impuls", 2008
Sygn. M 125829, M 132148
8.    Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa /  Ewa Zasępa. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls",  2012
Sygn. BM 36784, SM 53344, UM 26493
9.    Tajemnica znikających ciasteczek : zespół Downa / Aleksandra Chmielewska. - Wyd. 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017
Sygn. M 138614
10.  Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2010
Sygn. M 128988
11.  Trudna dorosłość osób z zespołem Downa :  jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011
Sygn. JM 72320, SM 52979
12.  Twarze sukcesu : Zespół Downa / [red. Jolanta Koral, Andrzej Suchcicki]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2014
Sygn. M 137676
13.  Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014
Sygn. M 135974, BM 37688
 14.   Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2008
Sygn. M 125861, BM 36791, JM 72327, LM 30005, LM 29332, SM 50723, UM 26509
15.  Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Warszawa : "Difin", 2013
Sygn. M 134727
16.  Zespół Downa i medycyna : [praca zbiorowa] / [pod red. Jolanty Wierzby]. -  Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2014
Sygn. M 137677
17.  Zespół Downa w XXI wieku / [red. Jolanta Koral ; aut. Andrzej Kochański i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin   i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2013
Sygn. M 137678
 
   
Artykuły w wydawnictwach zwartych
 
1.    Osoby z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. //W: Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012 S. 268-288
       Sygn. M 133154
2.    Postrzeganie społeczne osób z zespołem Downa / Olga Pokorska. //W: Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015 S. 85-108
Sygn. M 138228
3.    System Numicon w nauczaniu i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa - aplikacje praktyczne / Aleksandra Szulman-Wardal, Arkadiusz Mański. // W: Przepis na rehabilitację : metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rahabilitacyjnej / red. Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2014 S. 231-253
Sygn. M 136887
4.    Terapia zajęciowa osób z zespołem Downa w okresie wczesnego dzieciństwa / Paweł Żychowicz, Agnieszka Żychowicz. // W: Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018 S. 251-267
Sygn. 139655
5.    Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa / Teresa Kaczan. //W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka Kraków : Impuls, 2008 S. 349-362
Sygn. M 124550, Cz 130681
6.    Wsparcie społeczne rodzin postawionych wobec dylematu narodzin dziecka z zespołem Downa i wyzwań związanych z jego wychowaniem / Elżbieta Maria Minczakiewicz. //W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 S.453-480
Sygn. Cz 130828
7.    Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym / Małgorzata Skórczyńska. //W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka Kraków : Impuls, 2008 S. 341-347
Sygn. M 124550, Cz 130681
 
  
      Wydawnictwa ciągłe
 
1.    Badanie zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa - do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008, nr 1, s. 48-50
2.    Cela w świecie książek i zabaw. / Sylwia Gajownik. // Guliwer 2008, nr 2, s. 52-57
3.    Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. // Szkoła Specjalna 2014, nr 3, s. 186-201
4.    Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac. // Wychowanie w Przedszkolu 2008, nr 5, s. 30-31
5.    Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka. // Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 9, s. 58-60
6.    Postawy młodzieży licealnej wobec osób z zespołem Downa / Anna Nawalana, Anna Majda. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 4, s. 35-46
7.    Projekt "Pomocna Dłoń" jako innowacyjny sposób wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnym / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. Elżbieta Zakrzewska-Manterys. // Praca Socjalna 2014, nr 3, s. 83-99
8.    Życie to gra zespołowa / Marzena Zdanowska. // Znak 2017, nr 10, s. 28-35
 
 
 
                  Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Małgorzata Penar