Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie

Przemyśl

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007– 2020.
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku
 


Wydawnictwa zwarte

1.      Być parą z niepełnosprawnością intelektualną : studium mikroetnograficzne w kontekście teorii postkolonialnej Homiego K. Bhabhy / Dorota Krzemińska ; [recenzenci prof. dr hab. Amadeusz Krause, dr hab. Agnieszka Żyta prof. UWM]. - Kraków : "Impuls", 2019. - 390, [1] strona : fotografie ; 24 cm. - Bibliografia, netografia na stronach 373-390.
 
WJ 57718
 
2.      Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. - Warszawa : "Difin", 2011. - 206 s. : il. ; 24 cm (Engram). - Bibliogr. przy rozdz.
 
WP 105028
 
3.      Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Kraków : "Impuls", 2012. - 323 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach     
 
WP 105157
WP 106789
GK 50793
GL 48084
1J 55601
 
4.      Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Marzenna Giedrojć. -  Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020. - 141 stron : ilustracje ; 20 cm. - Bibliografia na stronach 131-141    
 
WP 114972
CzL 51631
 
5.      Seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007. - 170 s. : il. ; 24 cm.(Ex Libris Pracownika Socjalnego). - Bibliogr. przy pracy
 
WP 100748
1J 54738
 
6.      Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi / red.  Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska ; [aut.: Grażyna Bączek i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - 173, [1] s. ; 21 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 
 
WP 104154
 
7.      Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - 462 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 391-414 
  
WP 106608
GK 51427
 
8.      Seks i niepełnosprawność : doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak. - Kraków : "Impuls", 2009. - 312 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm . - Bibliogr. s. 295-312.
 
WP 101575
 
9.      Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : nauczycielskie (de)konstrukcje / Marta Jurczyk. - Warszawa : Difin, 2018. - 195 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 186-195
 
WP 114530
 
10.  Zespół Aspergera a seksualność : od dojrzewania poprzez dorosłość / Isabelle Hénault ; przedm. Tony Attwood ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 223 s. ; 30 cm. - Bibliogr. s.214-223    
 
WP 110522
 
 
Rozdziały z druków zwartych
 
1.      Edukacja seksualna dzieci i młodzieży / Jacek Fórmaniak // W: Promocja zdrowia. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 S. 1-8
 
WP 102183
1J 54461
2J 3348
 
2.      Edukacja seksualna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Remigiusz J. Kijak // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 S. 211-232
 
WP 107058
1J 56543
1J 56572
GK 51615
GL 49090
GL 49092
 
3.      Kontrolująca funkcja systemu pomocy społecznej jako przeszkoda w osiąganiu niezależności życiowej przez dorosłe osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Janusz Kijak // W: Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków : "Impuls", 2013 S. 221-247
 
WP 106436
1J 55487
GK 51448
GL 48668
 
4.      Między perwersją a przemilczeniem - seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie jako temat tabu / Łukasz Orylski // W: Przemiany seksualności. Gdańsk:  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009 S. 110-121.
 
WP 102002
 
5.      O seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007. - 170 s. : il. ; 24 cm (Ex Libris Pracownika Socjalnego). - Bibliogr. przy pracy s. 47-48.
 
WP 100748
WJ 54738
 
6.      Opinie Holendrów wobec terapii seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Bernacka // W: Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. S. [111]-121

CzP 376 
1J 56726
GK 53099
GL 50474
 
7.      Problemy seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Beata Patrzykąt-Owczarek // W: Tabu seksuologii. Warszawa : "Academica", 2008 S. 165-175, bibliogr.
 
WP 98188
 
8.      Respektowanie i egzekwowanie praw seksualnych osób z niepełnosprawnością - palący, nierozwiązany problem / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk  // W: Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków : "Impuls", 2013 S. 248-270
 
GP 106436
1J 55487
GK 51448
GL 48668
 
9.      Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - stereotypy i wyzwania / Małgorzata Szmit // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2  / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013 S. 119-136.
 
WP 103773
 
10.  Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej / Agnieszka Czusz, Wojciech Otrębski // W: Oblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego / red. nauk. Ewa Zasępa, Tadeusz Gałkowski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 S. 259-278
 
WP 107569
WL 49259
 
11.  Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa / Izabela Fornalik // W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? Kraków : "Impuls", 2010 S. 247-265, bibliogr.
 
WP 102235
1J 53706
WK 49634
Artykuły z czasopism
 
1.      Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową / Agnieszka Gabryś // Szkoła Specjalna 2019, nr 2, s. 95-107.
 
2.      Dziecko niepełnosprawne intelektualnie jako ofiara wykorzystywania seksualnego. Cz. 1 / Józefina Pijanowska // Remedium 2012, nr 5, s. 24-25
 
3.      Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska // Szkoła Specjalna 2016, nr 3, s.179-186
 
4.      Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych : notatki na marginesach ministerialnych rozporządzeń / Izabela Fornalik // Kwartalnik Pedagogiczny 2010, nr 2, s. 103-119, bibliogr.
 
5.      Jestem kobietą, jestem mężczyzną i jestem osobą z niepełnosprawnościami : przemiany tożsamości seksualnej osób niepełnosprawnych / Dorota Żuchowska-Skiba // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 149-163.
 
6.      Niepełnosprawni - (nie)pełnoseksualni? / Kinga Muszyńska, Katarzyna Anna Piguła // Remedium 2009, nr 1, s. 12.
 
7.      Obszary wyzwań etycznych współczesnej pedagogiki specjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością) / Marzenna Zaorska // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 64-75.
 
8.      Opinie nauczycieli na temat seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 113-148.
 
9.      Płciowość, seksualność, dojrzewanie - intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak  // Szkoła Specjalna 2009, nr 5, s. 333-339, bibliogr.
 
10.  Pomiędzy wspieraniem a tłumieniem - edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów / Agnieszka Klank  // Wychowanie na co Dzień 2017, nr 4, s. 22-27.
 
11.  Prawne aspekty życia seksualnego osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Szeroczyńska  // Szkoła Specjalna 2010, nr 5, s. 383-391, bibliogr.
 
12.  Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych : wątki integrujące się w pedagogice specjalnej / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 4-9.
 
13.  Realizacja potrzeb seksualnych przez osoby niepełnosprawne : rzeczywistość - perspektywy - kontrowersje / Izabela Ślęzak // Kultura i Społeczeństwo 2016, nr 3, s. 59-80.
 
14.  Rodzinne uwarunkowania seksualności osób niepełnosprawnych / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 164-183.
 
15.  Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Wicher, Marika Witkoś // Remedium 2014, nr 1, s. 25-27.
 
16.  Różne oblicza seksualności osób niepełnosprawnych / Remigiusz J. Kijak // Niebieska Linia 2011, nr 4, s. 21-25.
 
17.  Seksualni nienormalni / Elżbieta Turlej // Polityka 2014, nr 47, s. 34-36.
 
18.  Seksualność niepełnosprawnych Polaków : analiza kulturowa / Marek Mackiewicz // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 262-274.
 
19.  Seksualność osób niepełnosprawnych / Antonina Ostrowska // Kultura i Społeczeństwo 2008, nr 3, s. 213-226, bibliogr.
 
20.  Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie : edukacja i ochrona przed przemocą / Bernadeta Jabłońska // Niebieska Linia 2012, nr 1, s. 13-16.
 
21.  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach studentów oligofrenopedagogiki / Ditta Baczała // Szkoła Specjalna 2009, nr 5, s. 340-345.
 
22.  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : wybrane aspekty / Anna Bernacka // Wychowanie na co Dzień 2016, nr 2, s. 42-46.
 
23.  Sposoby prezentacji seksualności osób z niepełnosprawnościami w filmach kinowych / Tomasz Sahaj // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 240-261.
 
24.  Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z cyklu "Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych - wątki rozproszone w pedagogice specjalnej", Kraków, 2 czerwca 2011 / Remigiusz J. Kijak // Szkoła Specjalna 2012, nr 1, s. 70-73.
 
25.  Wady genetyczne, macierzyństwo i rokowanie w kontekście seksualności / Ewa Dmoch-Gajzlerska, Barbara Mazurkiewicz // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 224-239.
 
26.  Wybrane aspekty seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - socjohistoryczny kontekst rozważań / Remigiusz Kijak // Kwartalnik Pedagogiczny 2011, nr 4, s. 51-63.
 
27.  Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Dariusz Kral // Wychowawca 2015, nr 3, s. 22-23.
 
28.  Znaczenie seksualności człowieka / Maria Szyszkowska // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 76-86.

Autor: PBW Przemyśl