Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA


ŚWIETLICE SZKOLNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 2000 - 20051. Czy hańbi praca w świetlicy? / Ewa Kałabun, Małgorzata Sudoł // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 6, s. 54

2. Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej / Małgorzata Górska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 34–36

3. Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? / Małgorzata Kuszak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 5, s. 44 – 45

4. Kącik pod schodami / Joanna Abramowicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 52–53

5. Metody pracy w świetlicy szkolnej / Violetta Ryszczyk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 9, s. 48 – 50

6. Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną / Leokadia Marczuk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 4, s. 46 – 47

7. Nowe pomysły w pracy z dziećmi świetlicy szkolnej / Alicja Pułkownik // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 2, 111 – 112

8. Opiekuńczo – wychowawcze możliwości szkoły / Grażyna Gajewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 2, s. 24–29

9. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2002, nr 4, s. 202–206

10. Origami w świetlicy i nie tylko... / Jolanta Trawczyńska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 4, s. 33–34

11. Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / Anna Rakowiecka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 3, s. 45–47

12. Praca terapeutyczno – rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń / Wioletta Barczak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 3, s. 160–165

13. Profilaktyczno – terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // ŻYCIE SZKOŁY. – 2000, nr 9, s. 547–551

14. Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy / Anna Zając – Zielińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 6, s. 40–42

15. Socjoterapia jako metoda wspierania dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska - Jarosz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 1, s. 31–38

16. Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej / Jolanta Kacprzak // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2001, nr 5, s. 20–21

17. Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 10, s. 41 – 44

18. Świetlica terapeutyczna „Caritas” / Małgorzata Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 9, s. 20–23

19. Świetlica w szkole ponadpodstawowej / Teresa Nowakiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 4, s. 44–46

20. Świetlice środowiskowe MOPS / Grażyna Maciejewska, Mariola Leśniewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 36 – 38

21. Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy / Grażyna Kamińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 4, s. 39–44

22. W naszej świetlicy / Stanisława Długosz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 1, s. 46–47

23. W szkolnej świetlicy środowiskowej / Elżbieta Kowalewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2000, nr7, s. 37 – 39

24. W świetlicy socjoterapeutycznej / Henryka Gordon // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 53–54

25. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Beata Kubik // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 8, s. 501 – 504

26. Zajęcia w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 3, s. 47 – 48

Autor: Agnieszka Kordybacha