Asystent rodzinny

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA
 

Asystent  rodzinny – nowa forma pracy z rodziną

 KSIĄŻKI

 1. Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej / [red. Barbara Kołdon i Irena Kurlak]. - Sandomierz ; Warszawa : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011.
  Sygn. CzytR   239100
 2. Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk i Izabela Cytlak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011.
  Sygn. CzytR   239866
 3. Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii / red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko. - Toruń : "Akapit", 2012.
  Sygn. CzytR   239422
 4. Metodyka działania asystenta rodziny : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej / Izabela Krasiejko. - Katowice : "Śląsk", 2010.
  Sygn.  WypRz   235815
 5. Metodyka działania asystenta rodziny : różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną / Izabela Krasiejko. - Wyd. 2 zm. i uaktual. - Katowice : "Śląsk", 2012.
  Sygn. WypRz   239825
 6. Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. - Kraków : Akademia Ignatianum : "WAM", 2012.
  Sygn.  CzytR   240280
 7. Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2010.
  Sygn. CzytR   236502
 8. Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach / Izabela Krasiejko. - Katowice : "Śląsk", 2011.
  Sygn. WypRz   239061
 9. Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2011.
  Sygn. CzytR   236398
 10. Rodzina w środowisku lokalnym : pomoc - wsparcie - opieka / red. Andrzej Garbarz [i in.]. - Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb, 2011.
  Sygn. WypRz 239459, CzytR 239458
 11. Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Izabela Krasiejko. - Toruń : "Akapit", 2013.
  Sygn. WypRz   240548

ARTYKUŁY

 1. Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia / Beata Krajewska.// Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 102-113
 2. Asystent rodzinny : nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki i pomocy do wsparcia = Family assistant : new profession and new service in the family support system : from care and aid to support / red. Arkadiusz Żukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2011.
 3. Asystent rodziny - profesjonalista, ale nie cudotwórca / Izabela Krasiejko.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 16-38
 4. Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania / Izabela Krasiejko.// Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 3-13
 5. Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem - konteksty edukacyjne / Zofia Szarota.// Edukacja. - 2011, nr 4, s. 49-65, bibliogr.
 6. Asystent rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni - doniesienie z badań / Małgorzata Szpunar.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 82-94
 7. Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego / Małgorzata Mróz, Izabela Krasiejko.// Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 63-75
 8. Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej / Joanna Lisota.// Świat Problemów. - 2011, nr 7, wkładka, s. I-III
 9. Asystentura rodziny z perspektywy praktyka / Izabela Nowak.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 107-120
 10. "Choroby wieku dziecięcego" procesu implementacji asysty rodzinnej - wstępna diagnoza / Piotr Sałustowicz.// Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 18-28
 11. Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym / Barbara Kowalczyk.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 3-15
 12. Nowoczesne formy wsparcia rodziny - asystentura rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej / Izabela Krasiejko, Jarosław Przeperski.// Praca Socjalna. - 2011, nr 2. s. 3-22
 13. O gminnym systemie wspierania rodziny / Barbara Kowalczyk.// Praca Socjalna. - 2012, nr 6, s. 78-89
 14. Praca z rodziną - alternatywa opieki zastępczej / Marek Liciński.// Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 71-74
 15. Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun.// Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58

Rzeszów, 14 października 2013 r.
oprac. Małgorzata Smulska

Autor: Małgorzata Smulska