Edukacja regionalna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA


EDUKACJA REGIONALNA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2007DRUKI ZWARTE

1. EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : karty pracy / Grzegorz Odoj, Andrzej Peć. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002 (Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów)
Przemyśl WP 12854/b

2. EDUKACJA regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : [program nauczania w zakresie podstawowym] / Grzegorz Odoj, Andrzej Peć. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002
Przemyśl WP 13481/b, CZYT. 371.214

3. EDUKACJA regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka; Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Wrocław : „Silesia”, 2000
Przemyśl WP 11 766/b – 11 769/b, CZYT. 371.214

4. KIM jestem, kim mogę być : poradnik wychowawczo – dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja – Sosna. – Toruń : „Bea – Bleja”, 2000
Przemyśl WP 11 341/b, CZYT. 371.214

5. KIM jestem, kim mogę być : poradnik wychowawczo – dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja – Sosna. – Toruń : „Bea – Bleja”, 2000 Przemyśl WP 11 342/b, CZYT. 371.214

6. KIM jestem, kim mogę być : poradnik wychowawczo – dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja – Sosna. – Toruń : „Bea – Bleja”, 2000
Przemyśl WP 11 344/b, CZYT. 371.214

7. MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym w regionie / MEN. Biuro Administracyjno – Gospodarcze; zeszyt oprac. Ewa Repsch [i in.]. – Warszawa : MEN, 2000. – (Biblioteczka Reformy)
Przemyśl WP 11 346/b czyt., 11 347/b Wydz. Inf.-Bibl.

8. LUBELSKIE - edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole podstawowej : II etap edukacyjny : klasy 4-6 / Maria Bartoszewska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2001
Przemyśl   WP   13443/b, CZYT.   371.214

9. LUBELSZCZYZNA : regionalna ścieżka edukacyjna : zeszyt dla szkoły podstawowej, kl. 4-6 / Maria Bartoszewska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002
Przemyśl   WP   13242/b

10. O nowy humanizm w edukacji : materiały nadesłane na ogólnopolską konferencję naukową (Puławy 18-20 września 2000 r.) / pod red. Janusza Gajdy. - Kraków : "Impuls", 2000 (Edukacja regionalna – materiały konferencyjne)
Przemyśl   WP   87535


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


11. ATRAKCYJNOŚĆ krajobrazu Podkarpacia. Dla mieszkańców innych regionów Polski / Alicja Piegdoń // Geografia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 223-22

12. BIESIADA śląska /Agnieszka Grzegorzewska// Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 2, s. 46–47

13. BRZEŹNICA – spotkanie dwóch kultur /Krystyna Kozubek// Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 3

14. CHLEB – projekt edukacyjny // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 20–24

15. CUDZE chwalicie, swego nie znacie... / Anna Kuligowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 21-23

16. CZUDEC - moja mała ojczyzna / Lila Stachura //  Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 40-42

17. DUCH, tożsamość, przekonania w bieszczadzkich legendach? / Izabella Łukasik // Edukacja i Dialog. - 2006, n 4, s. 56-59

18. DYLEMATY edukacji regionalnej /Jerzy Osiecki// Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 24–27

19. DZIECKO i regionalizm /Ewa Ogrodzka–Mazur// Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 3–11

20. DZIEDZICTWO kulturowe – nasza mała ojczyzna /Bożena Zbrożyna// Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s. 243–244

21. DZIEDZICTWO kulturowe a edukacja współczesna / Danuta Żyto // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 4, s. 17-24

22. DZIEDZICTWO kulturowe w regionie /Izabela Skowron–Jędralska// Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 30–34

23. EDUKACJA a rozwój lokalny i regionalny / Katarzyna Kowal // Edukacja. – 2001, nr 1, s. 110-113

24. EDUKACJA geograficzna + edukacja regionalna + edukacja ekologiczna = edukacja holistyczna /Bożena Wójtowicz// Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 12–17

25. EDUKACJA historyczna i regionalna w zreformowanej szkole / Danuta Parczuk // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 27-28

26. EDUKACJA pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 16-19

27. EDUKACJA regionalna / Beata Boczukowa // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 28-31

28. EDUKACJA regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie / Dorota Daniłowicz, Marianna Rant – Tanajewska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 4–5

29. EDUKACJA regionalna – konkurs / Iwona Kara, Renata Kudełko // Nowe w Szkole. – 2003, nr 7-8, s. 28-29

30. EDUKACJA regionalna a współczesne przemiany społeczne /Anna Zellma// Edukacja. – 2001, nr 2, s. 21–33

31. EDUKACJA regionalna i ekologiczna w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu / Urszula Kuś // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 15

32. EDUKACJA regionalna i środowiskowa w katechezie /Dariusz Kunicki// Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. 17–18

33. EDUKACJA regionalna na Dolnym Śląsku / Wiesława Piotrowska, Zbigniew Nawara, Jerzy Zakrzewski // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 1, s. 36-55

34. EDUKACJA regionalna na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku (formy realizacji) /Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 17

35. EDUKACJA regionalna poprzez konkursy /Andrzej Tarasiewicz// Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 46–49

36. EDUKACJA regionalna w bibliotece : na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim /Katarzyna Olzacka// Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 1, s. 6–7

37. EDUKACJA regionalna w Godzieszach Wielkich / Dotota Chabelska - Kubat // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 50-52

38. EDUKACJA regionalna w kontekście najnowszej prozy polskiej / Patrycja Łyżbicka // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. 19-20

39. EDUKACJA regionalna w kształceniu polonistycznym / Krystyna Kossakowska - Jarosz //  Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 10-17

40. EDUKACJA regionalna w nauczaniu wczesnoszkolnym / Mirosława Cader // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 157-158

41. EDUKACJA regionalna w szkole podstawowej / Bożena Okojew // Teka Pedagogiczna. – 2000, nr 6 (38), s. 43-52
(Przemyśl i okolice – obyczaje i obrzędy związane ze świętami kościelnymi; wystrój i przeznaczenie wnętrza domu XIX w.; ubiór chłopski; rzemiosło artystyczne)

42. EDUKACJA regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Danuta Konieczka – Śliwińska // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 2, s. 116-119

43. EDUKACJA regionalna z " Geografią w Szkole" / Cezary Jastrzębski, Florian Plit, Bożena Wójtowicz //  Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 6 – 8

44. EDUKACJA regionalna : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999 – 2003 / Elżbieta Rowińska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 27-29

45. EDUKACJA społeczna dziecka / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 4-10

46. ELEMENTY edukacji regionalnej w wybranych podręcznikach do historii z lat 1932 - 1939 / Jakubiak Marek A. //  Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 73 – 93

47. GINĄCE piękno małych ojczyzn / Andrzej i Maria Pełzowscy // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 1, s. 17-21

48. GŁOS w sprawie regionalizmu / Edyta Mierzwa, Ewa Fugowska // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 242-243

49. HAFT regionalny : scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum /  Małgorzata Sampolska-Patyk. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 14-16

50. HEJ góry, nasze góry! /Irena Wieczorek// Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 2, s. 105–108

51. HISTORIA i zabytki naszego regionu / Beata Czech (i in.) // Teka Pedagogiczna . – 2000, nr 7, s. 67-68
(dot. Przemyśla)

52. HISTORIA idei edukacji regionalnej / Sebastian Toboł // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 23-29

53. IZBA regionalna jako więź młodego pokolenia z historią ojców /Elżbieta Michalska// Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 2

54. IZDEBKI. Historia mojej miejscowości / Waldemar Błachut / Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 5, s. 3-9

55. JAK budować więzi z najbliższą okolicą – wychowawcze i poznawcze walory „ścieżki regionalnej” / Ewa Jakubowska // Geografia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 27-29

56. JAK można realizować ścieżkę regionalną? /Mariola Koralewska// Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 107–108

57. JAK pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 30-32

58. JAK rozbudzać zainteresowania historią regionalną? / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 2, s. s. 52-54

59. JAK rozbudzamy zainteresowania dzieci przedszkolnych kulturą regionu? /Joanna Kawalec// Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 12–13

60. JESTEM stąd, z Górnego Śląska. Cz. 1 /Krystyna Dyba// Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 2, s. 24–33

61. JESTEM stąd, z Górnego Śląska. Cz. 2 /Krystyna Dyba// Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 3, s. 163–172

62. KONSPEKT lekcji z przyrody wg programu Kreator: Walory turystyczne Przemyśla / Beata Kurzepa // Teka Pedagogiczna. – 2001, nr 12, s. 23-24

63. KRAJOBRAZY i regiony (w tym kulturowe) /Florian Plit// Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 18–23

64. KRĘGI kamienne w Odrach i Leśnie /Janina Głomska// Geografia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 46–49

65. KTO ty jesteś…? Scenariusz wystawy regionalnej / Ewa Dobosz // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 9-10

66. KULTURA własnego regionu / Anna W. Brzezińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 6-9

67. LEKCJE o teatrze i kulturze teatralnej regionu / Hanna Kałużna // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 27-32

68. LEKCJE z dziedzictwa kulturowego / Justyna Słomka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 9-12

69. METODA projektu w edukacji regionalnej /Grażyna Barwinek// Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 41–45

70. MIEJSKA Biblioteka Publiczna jako nowoczesny ośrodek informacji regionalnej / Elżbieta Wisławska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 3

71. MŁODZI w kulturze Kielc - wychowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta metodą projektu / Małgorzata Miazga // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 91-97

72. MOJA mała ojczyzna - przykładowy scenariusz zajęć w klasie II / Lucyna Brożyna //  Nauczanie Początkowe. - 2005, nr 1, s. 89-90

73. MOJA ojczyzna w Dolinie Kamiennej / Czarnecka Edyta // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 50–54

74. MOJA rodzina - mój region - moja Europa : program autorski dla klas licealnych / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 2-3

75. MOJE miejsce na Ziemi / Ewa Łapińska, Danutra Roszkowska, Agnieszka Zdrodowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 16

76. MÓJ dom, moja rodzina, szkoła, wieś, region... / Wioleta Pancerz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 35–45

77. NAJBLIŻSZY świat / Aleksandra Reimann //  Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 53-57

78. NASZE Winiary : projekt edukacyjny. – Edukacja regionalna / Ewa Kubiak, Maria Szczepaniak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 8–11

79. NAUCZAMY o własnym regionie – czyli właściwie o czym? / Alina Awramiuk // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 27–31

80. NAUCZANIE historii regionalnej metodami aktywnymi / Sławomir Jóźwik // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 155–158

81. NAUCZANIE regionalne w szkole. Wskazówki bibliograficzne / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 97–104

82. O „małej ojczyźnie” ciekawie i skutecznie / Teresa Smoleń // Nowe w Szkole. – 2003, nr 7-8, s. 30-31

83. O możliwościach wykorzystania niektórych elementów pedagogiki Celestyna Freineta w realizacji treści edukacji regionalnej / Witold Wincenciak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 14-17

84. O realizacji ścieżki regionalnej / Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 31-33

85. OCALIĆ od zapomnienia / Teresa Błaszczuk // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 13 - 15 wkładka

86. OD króla Artura do rycerzy spod Giewontu / Grażyna Warot // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 2, s. 11-14

87. ODKRYWANIE śladów przeszłości / Agnieszka Przybył // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 13-15

88. ORGANIZACYJNO – METODYCZNE aspekty wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s. 30–33

89. PAMIĘĆ o ludziach i rzeczach / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 58 – 59

90. PATRON szkoły, edukacja regionalna, biblioteka / Anna Chabior // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 6-7

91. „PATRZĘ na starą fotografię”, czyli edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 11, s. 10

92. PEDAGOGICZNA Biblioteka Wojewódzka a edukacja regionalna / Jolanta Korzeniewska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 4

93. PLAN opracowania monografii okolicy lub osiedla : opublikowany w roku 1935 na łamach Płomyka / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 3-4

94. POCZTÓWKI dawnych Wadowic / Tomasz Ratajczak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 54-55

95. PONAD pól wieku z " Geografią  w Szkole" / Jan Kądziołka //  Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 9 – 11

96. POSZUKIWACZE jeszcze nie zaginionej arki : wędrówki po regionie / Małgorzata Papis, Małgorzata Wawrzyńczak–Pawul // Geografia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 27–30

97. POZNAJ swój region / Witold Stawski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 12-13

98. POZNAJ Trójmiasto i okolice / Joanita Nawrocka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 7-9

99. POZNAJEMY ojcowiznę / Beata Boczukowa // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 5, s. 60–62

100. PROJEKTOWANIE edukacji regionalnej / Anna Zellma / Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 3-7

101. PRZEDSZKOLAKI i folklor / Salomea Broda, Bogumiła Kilian // Wychow. w Przedszk. – 2000, nr 8, s. 468-469

102. PRZEKAZYWANIE treści ekologicznych i regionalnych / Irena Dybska–Jakóbowicz // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 37–40

103. PRZYKŁAD realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej / Zofia Talarczyk // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 54-56

104. RAJGRÓD – moja mała ojczyzna / Maria Truszkowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 8-9

105. REALIZACJA edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / Anna Zellma / Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1–2, s. 5–9

106. REALIZACJA edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, s. 36–39

107. REALIZACJA ścieżki edukacji regionalnej w szkole podstawowej / Bogumiła Kaczmarek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 4, s. 46-67

108. REALIZACJA tematyki związanej z edukacją regionalną w klasach I–III (na przykładzie zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej oraz turnieju wiedzy o rodzinnej miejscowości dla klas trzecich) / Małgorzata Róg // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, wkładka s. VII

109. REGIONALIA w bibliotece szkolnej : (o nieefektownych formach pracy słów kilka) / Janina Kubiak : // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 14

110. REGIONALIZM i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 18-22

111. REGIONALIZM w nauczaniu języka polskiego. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Dalibóg // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2000/2001, nr 3, s. 105

112. REGIONALIZM w nauczaniu niesłyszących / Piotr Jezierski // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 257-259

113. REGIONALIZM w reformowanej szkole polskiej / Alojzy Zieleniecki // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 82–97

114. REGIONALNA ścieżka dydaktyczna w Zwoleniu : scenariusz projektu (kl. V szkoły podstawowej) / Maria Rusinowska // Wychowawca. - 2002, nr 4, s. 25-27

115. RENESANS edukacji regionalnej / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 21-26

116. RÓŻNORODNE formy popularyzacji założeń programowych edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu / Barbara Bolinger // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 10-15

117. SKĄD przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? / Małgorzata Cholewa, Mariola Feszczuk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 8–11

118. SPACERKIEM po mojej miejscowości : propozycja zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy / Elżbieta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 12–13

119. SPOŁECZNO – KULTUROWA funkcja edukacji regionalnej na przykładzie doświadczeń kociewskich / Alicja Słyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s. 34–36

120. STAN i potrzeby edukacji regionalnej / Róża Ziemiochód – Kornacka // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 12-14

121. SZTUKA ludowa własnego regionu / Alfreda Szczęsna //  Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 1, s. 40-43

122. TEMATYKA regionalna na lekcjach / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 2, s. 48-51

123. TEMATYKA regionalna w edukacji historycznej / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 4

124. TU mieszkam i żyję – moje miejsce na Ziemi : projekt programu edukacji regionalnej / Elżbieta Gołębiewska, Mariusz Mazarz // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 77–83

125. UWIERZYĆ jabłoniom : o patronie i edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej w Tymbarku / Monika Wróbel // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 58-59

126. WALORY historyczne i dydaktyczne Kaszub / Rafał Słomiński //  Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 58 – 64

127. WARSZAWA w edukacji regionalnej / Danuta Matulka // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 33-37

128. WĘDRÓWKI po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych / Grażyna Klemba // Edukacja Medialna. – 2001, nr 3, s. 47-50

129. WIEDZA o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej / Alojzy Zieleniecki // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 4, s. 205–212

130. WIĘŹ z regionem / Sylwia Chudalla, Ewa Januszewska, Beata Trześniewska // Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 37–38

131. WITKOWO - teren o dużej atrakcyjności turystycznej : scenariusz lekcji geografii w klasie III gimnazjum / Tomasz Majchrzak //  Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 2-4

132. WOJEWÓDZTWO świętokrzyskie / Zdzisław Kaczor // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 17–18

133. WROCŁAW w poezji dziecięcej / Joanna Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 58 – 59

134. WSPIERANIE i doskonalenie reformy systemu edukacji / Kazimierz Denek // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 1, s. 4-12

135. WYKORZYSTANIE dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Piotrkowska - Pająk // Nauczanie Początkowe. - 2005/1006, nr 4, s. 26-29

136. WYSTAWY i plener fotograficzny : edukacja regionalna na przykładzie Gimnazjum w Pajęcznie / Grażyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 18

137. WZBOGACANIE edukacji regionalnej / Norbert Niestolik // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 2, s. 34–41

138. ZACHOWAĆ pamięć tego, co było / Maria Pełzowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 31-34

139. ZACHOWAĆ w pamięci / Zyta Osiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 39-40

140. ZAJĘCIA lekcyjne w zadziańskich plenerach / Andrzej Król // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 4, s. 16-18

141. ZAKOPIAŃSKIE lekcje … i nie tylko / Elżbieta Kozłowska // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 4, s. 21-22

142. ZAPROSZENIE do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 8-9

143. ZNAM swoje miasto : (Wielka Gra) / Anna Gorlewska //  Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 10-12

144. ZNAM swoje miasto, znam swoją dzielnicę / Dariusz Kunicki // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, wkładka s. I

145. ZWIĄZEK mojego miasta z regionem / Mirosław Mularczyk // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 32–36

146. ZWIEDZAMY okolice – plan wycieczki / Jolanta Prokopowicz // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 11

147. ŻYRARDÓW - miasto lnu : scenariusz zajęć świetlicowych / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 22-23


MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

148. TU jest ojczyzna [Kaseta video]. Kas. 1 / scen. Hanna Milewska ; reż. Bożena Pijanowska. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Przemyśl   WP   160/KV

(Zawiera: Królewskie łowy ; Ziemia w kolorach tęczy ; Nuty pana Fryderyka ; Królewskim traktem ; Wokół Góry Św. Anny ; Kurpiowskie złoto)

149. TU jest ojczyzna [Kaseta video]. Kas. 2 / scen. Hanna Milewska ; reż. Bożena Pijanowska. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor.. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Przemyśl   WP   161/KV

(Zawiera: Wstrzymał słońce... ; W kaszubskiej checzy ; Tam, gdzie mieszkał wielki mistrz krzyżacki ; Na polskiej pustyni ; Dzieje jednego miasta ; Tam, gdzie dawniej była wioska)

Autor: Agnieszka Kordybacha