Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.)

Rzeszów

Wydawnictwa zwarte

 1. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010.
  Sędziszów BSdzW   40024
 2. Małżeństwa młodocianych : ciąża, ślub i co dalej...? / Urszula Kempińska. - Toruń : "Akapit", 2012.
  Sędziszów BSdzW   41439
 3. Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie / Toruń : Adam Marszałek ; [Gdańsk] : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012
  Sędziszów BSdzW 42308
 4. Matka, która nie miała matki / Edelman, Hope. - Łódź : "JK", 2012
  Sędziszów BSdzW 42773
 5. Matki, które nie potrafią kochać : uzdrawiający poradnik dla córek / Forward, Susan. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2014
  Sędziszów BSdzW 45710
 6. Niepewność przekleństwem kobiet : oryginalne inspiracje, skuteczne ćwiczenia, sprawdzone techniki dla liderek / Lerner, Helene. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  Sędziszów BSdzW 45973
 7. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.
  Sędziszów BSdzW   39767
 8. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010.
  Sędziszów BSdzW   39514
 9. Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Lis, Joanna Urszula. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
  Sędziszów BSdzW 43739
 10. Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? : nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy Bunio-Mroczek, Paulina. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
  Sędziszów BSdzW 46807

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. "Będziesz miał dom" / Justyna Komarnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 31-33
  Indywidualna praca opiekuna w domu dziecka z młodocianą matką
 2. Ciąża nieletniej : głos wychowawcy / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49
 3. Dzieci mają dzieci / Resler, Anna // Psychologia w Szkole 2014, nr 4, s. 12-17
 4. Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59, bibliogr.[młodociane matki, młodociani ojcowie]
 5. Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 44-49
 6. Mama w szkole / Strzelecka-Lemiech, Alicja // Głos Pedagogiczny 2011, styczeń, s. 36-38
 7. Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18, bibliogr.
 8. Nieletnia mama - uczennica w szkolnej ławce / Łoskot, Małgorzata // Głos Pedagogiczny 2017, nr 10, s. 58-60
 9. Nieprzystosowanie kobiety do roli matki : przykłady zaniedbania funkcji rodzicielskiej / Chańko, Anna, Wołyniec, Emilia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 1, s. 22-28
 10. Potrzeba pracy socjalnej z nastoletnimi małżeństwami i ich rodzinami / Kempińska, Urszula // Praca Socjalna 2015, nr 2, s. 3-19
 11. Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 47-48
 12. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50
 13. Uczennica w ciąży / Synakiewicz, Alina // Sygnał 2016, nr 2, s. 7-10; 24-25
 14. Wczesne rodzicielstwo : przyczyny, pomoc, profilaktyka / Bober-Dobosz, Justyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 1, s. 20-36
 15. Wsparcie przede wszystkim : uczennica w ciąży. Co zrobić, jeśli zdarzy się to w Twojej klasie lub szkole? / Goetz, Magdalena // Głos Nauczycielski 2013, nr 7, s. 11
 16. Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułanecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21

Autor: Krystyna Kozdroń