Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wydawnictwa zwarte:

 1. 1. Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji / red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009.
  Przeworsk WK 49675
 2. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014.
  Przeworsk WK 52018
 3. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Przeworsk WK 53224
 4. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009.
  Przeworsk WK 48905
 5. Cywilizacja mediów : reklama, Internet, prezentacja : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004.
  Przeworsk WK 44954
 6. Cywilizacja mediów : reklama, Internet, prezentacja : zeszyt ćwiczeń / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2004.
  Przeworsk WK 44957
 7. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przeworsk WK 51614
 8. Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  Przeworsk WK 48804
 9. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Przeworsk WK 48065
 10. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.
  Przeworsk WK 50510
 11. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przeworsk MKsK 613/614, Przeworsk WK 51892
 12. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka-wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005.
  Przeworsk MKsK 65, Przeworsk WK 45864
 13. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005.
  Przeworsk MKsK 65, Przeworsk WK 45865
 14. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007.
  Przeworsk WK 46719
 15. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : "Żak", cop. 2013.
  Przeworsk WK 51416
 16. Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum / Barbara Drabarek, Izabella Rowińska. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004.
  Przeworsk WK 46536
 17. Edukacja czytelnicza : wybór konspektów / oprac. tekstu Dorota Grabowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.
  Przeworsk CzK 46498
 18. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz. - Warszawa : "Sukurs", 2000.
  Przeworsk CzK 2817 B
 19. Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.
  Przeworsk CzK 3620 B
 20. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe / Ewa Grodecka, Hanna Sokołowska. - Warszawa : "Sukurs", 2000.
  Przeworsk WK 43111, WK 45282
 21. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.
  Przeworsk MKsK 37
 22. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007.
  Przeworsk WK 46867
 23. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Przeworsk WK 46161
 24. Edukacja medialna i czytelnicza : poradnik : szkoła podstawowa IV-VI : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Teresa Sawicka. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń : "Bea-Bleja", [2001].
  Przeworsk WK 46791
 25. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
  Przeworsk WK 47833
 26. Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003.
  Przeworsk WK 45866
 27. Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 50868
 28. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przeł. Patrycja Szmyd. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
  Przeworsk WK 52171, WK 52172
 29. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 52071
 30. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", 2009.
  Przeworsk WK 48592
 31. e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
  Przeworsk WK 48696
 32. Estetyka wirtualności / red. Michał Ostrowicki. - Kraków : "Universitas", cop. 2005.
  Przeworsk WK 45944
 33. Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  Przeworsk WK 51929
 34. Humanistyczne ścieżki edukacyjne : scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje / red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. - Lublin : "Norbertinum", 2000.
  Przeworsk WK 43105, WK 48208
 35. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2011.
  Przeworsk WK 50530
 36. Internetowe gatunki dziennikarskie / red.nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
  Przeworsk WK 49662
 37. Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher ; tł. Magdalena Pagińska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.
  Przeworsk WK 49711
 38. Komputer w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jana Łaszczyka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  Przeworsk WK 40650, WK 40651
 39. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych / Tomasz Huk. - Warszawa : "Difin" 2008.
  Przeworsk WK 47863
 40. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba. - Kraków : "Impuls", 2002.
  Przeworsk WK 43806
 41. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
  Przeworsk WK 46724
 42. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Mikom", cop. 2008.
  Przeworsk WK 47535
 43. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przeworsk WK 50946
 44. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia. - Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2007.
  Przeworsk WK 47093
 45. Mała szkoła w przestrzeni medialnej / pod red. nauk. Marty Wrońskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
  Przeworsk WK 52594
 46. Matematyka z komputerem : dla liceum i technikum / Andrzej Obecny. - Gliwice : "Helion", cop. 2004.
  Przeworsk WK 46529, WK 47693
 47. Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu / Tomasz Szkudlarek. - Kraków : "Impuls", 1999.
  Przeworsk WK 41758, WK 42877
 48. Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja. [T.3] / red. nauk. Wacław Strykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : "eMPi2", 2000.
  Przeworsk MKsK 65
 49. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008.
  Przeworsk WK 47538
 50. Media w edukacji - szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława F. Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.
  Przeworsk WK 48370
 51. Media w edukacji / Janusz Gajda. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przeworsk WK 47095
 52. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2009.
  Przeworsk WK 48607
 53. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  Przeworsk MKsK 37
 54. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Przeworsk WK 50948
 55. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001.
  Przeworsk CzK 43190, Przeworsk WK 43191
 56. Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych / pod red. Zbigniewa Rykla. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  Przeworsk WK 48799
 57. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011.
  Przeworsk WK 49928
 58. Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczek. - Tychy : "Maternus Media", 2004.
  Przeworsk WK 49544
 59. Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
  Przeworsk WK 49115
 60. Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999.
  Przeworsk WK 44082
 61. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przeworsk WK 51782
 62. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przeworsk WK 50476
 63. Podróż po eTwinningu / red. Christina Crawley. - Bruksela : Centralne Biuro Programu eTwinning, 2012.
  Przeworsk WK 52606
 64. Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
  Przeworsk WK 48228
 65. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
  Przeworsk WK 51484
 66. Program Partner : edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002.
  Przeworsk WK 44951
 67. Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2003.
  Przeworsk WK 44953
 68. Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : zeszyt ćwiczeń / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2003.
  Przeworsk WK 44956
 69. Program Partner : procesy komunikacyjne : scenariusze lekcji / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002.
  Przeworsk WK 44952
 70. Program Partner : procesy komunikacyjne : zeszyt ćwiczeń / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002.
  Przeworsk WK 44955
 71. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002.
  Przeworsk CzK 44209
 72. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Przeworsk WK 49858
 73. Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne / Wiesława Żuchowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004.
  Przeworsk WK 47040
 74. Technologia a oświata / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002.
  Przeworsk WK 44092
 75. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2003.
  Przeworsk WK 46003
 76. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
  Przeworsk WK 52169, WK 52170
 77. Technologie internetowe w nauczaniu : praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów / Andrzej Syguła. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005.
  Przeworsk WK 50066
 78. Telewizja w edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Universitas", 2009.
  Przeworsk WK 48746
 79. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
  Przeworsk MKsK 376, Przeworsk WK 45606 - WK 45614
 80. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Przeworsk WK 50809, WK 50844, WK 50985
 81. Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Bogusław Dziadzia. - Wyd.2. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Przeworsk WK 48143
 82. Wybrane aspekty komunikacji społecznej / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
  Przeworsk WK 46855
 83. Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009.
  Przeworsk WK 48750
 84. Wychowawcze aspekty "rewolucji" informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008.
  Przeworsk WK 47551
 85. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [i in.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006.
  Przeworsk WK 46749

 

Artykuły z czasopism:

 1. Arkana manipulacji medialnych / Marek Dyś.// Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 16-19
 2. Bądź bezpieczny w internecie : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 20-27
 3. Bibliotekarz w obliczu technologii informacyjnych i komunikacyjnych / Sebastian D. Kotuła.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 2-4
 4. Co czyha w sieci? : bezpieczny internet. Lata edukacji medialnej już przynoszą pożądane owoce / Lucyna Kirwil ; rozm. przepr. Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 12
 5. Co to jest edukacja medialna? / Stanisław Więckowski.// Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s.2-3
 6. Cyber uzależnienia / Sebastian Taboł.// Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s.26-30
 7. Cyfrowe kompetencje w cyfrowej bibliotece szkolnej / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 5-6
 8. Cyfrowi uczniowie, analogowe nauczanie / Sergo Kuruliszwili.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 39-42, bibliogr.
 9. Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Beata Loch.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11. s. 15
 10. Czy jesteś reklamożercą? : scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej / Lidia Kaspera.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 18-19
 11. Czy reklamy decydują o moich zakupach? : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej / Bożena Hajduga.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 22
 12. Czytam, słucham, oglądam czyli media źródłem informacji / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s.10-11
 13. Dobre kino w bibliotece / Krystyna Warchala.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s.10
 14. Dobre miejsca w Internecie.// Matematyka. - 2007, nr 3, s.162
 15. Dzieci chcą się uczyć! : wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych do wspomagania funkcjonowania poznawczego dzieci / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 10
 16. Edukacja - internet - kultura otwarta : zarys problematyki / Maria Bosacka.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 3-5
 17. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej : omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystac w pracy z uczniami / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 8-10
 18. Edukacja czytelnicza i medialna : wybór literatury, filmów edukacyjnych i multimediów / Jadwiga Andrzejewska.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s.6-8
 19. Edukacja i kształcenie w cywilizacji obrazu / Janusz Rusaczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 38-41, bibliogr.
 20. Edukacja medialna - stan obecny i przyszłość / Janusz Morbitzer.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 3-8, bibliogr.
 21. Edukacja medialna a nowe metody kształcenia. Cz. 1 / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 9, s. 39-42
 22. Edukacja medialna w dydaktyce / Maria Słobodzian.// Wychowawca. - 2017, nr 11, s. 7-9
 23. Edukacja medialna w praktyce - ekonomika mediów / Lida Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 27-32
 24. Edukacja medialna w praktyce - media lokalne / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 40-41
 25. Edukacja medialna w praktyce - public relations / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 43-44
 26. Edukacja medialna w szkole / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 9
 27. Edukacja medialna w szkolnej rzeczywistości / Bogdan Urbanek.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 44-52
 28. Edukacja w środowisku informacyjnym / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 50-52
 29. Edukacja wczesnoszkolna wspomagana komputerem / Krystyna Żuchelkowska, Maria Bulera.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 9-12, bibliogr.
 30. Edukacyjne gry / Jacek Wojciechowski.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 6-7
 31. eduTIKacja - edukacja z wykorzystaniem technologii / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 56-57
 32. Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej / Marek Sokołowski.// Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s.33-35
 33. E-learning - nowe oblicze edukacji / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 47-51
 34. Film najnowszy wobec problemów współczesności : w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego / Elżbieta Świderska-Chorąży.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 10, s. 35-42
 35. Fundacja Nowe Media w służbie edukacji medialnej / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 42-45
 36. Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów / Rafał Orzech.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 20-21
 37. Geowortal edukacyjny projekt polskich geografów : Internet jako narzędzie edukacyjne / Beata Giernatowska.// Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s.90-96
 38. Google potrafi : nowe narzędzia wyszukiwawcze / Elżbieta Rafińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-16
 39. Internet - szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 48-51
 40. Internet a edukacja / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 23-28
 41. Internet w dydaktyce / Stanisław A. Różański.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 1, s.23-29
 42. Internet w edukacji - zarys problemów / Bronisław Siemieniecki.// Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s.10 - 13
 43. Internet w edukacji / Witold Kołodziejczyk, Bartosz Kramek.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 64-70
 44. Internet w procesie heurezy / Sebastian D. Kotuła.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 6-9
 45. Internet w szkole podstawowej i gimnazjum / Tadeusz Ciastkowski.// Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s.18-19
 46. Internetowe zasoby edukacyjne / Urszula Hoczyk.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s.23-28
 47. Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Paszkit.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38-45
 48. Jak działa reklama? : projekt edukacyjny / Irena Zalewska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 22-22
 49. Jak kumpeli "sensowne twory słowne" przybliżyć? : konkurs na uczniowskie e-lekcje liter@tury / Anna Szeląg.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 7-8
 50. Jak poruszam się po ścieżce? / Teresa Stanisławczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s.5
 51. Jak skutecznie "googlować"? / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 11-12
 52. Jak sobie poradzić z mediami : ( dobre rady dla dyrektorów szkół ) / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 25-28
 53. Jak wykorzystać Google Street View : na różnych przedmiotach / Michał Luberda.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 8-10
 54. Jak zostać kulturalnym widzem, czyli kilka słów o kinowym savoir-vivrze / Agnieszka Bukowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 41-44
 55. Katolickie wychowanie do mediów / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 20-21
 56. Klawiaturka : program zajęć koła komputerowego / Agata Korzeń.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s.18-19
 57. Kompetencje cyfrowe dzieci / Anna Brzezińska, Joanna Matejczuk.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 6-8
 58. Komputer jako narzędzie edukacji małego dziecka / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 29-30
 59. Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej / Stanisław Juszczyk.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 81-103
 60. Kontrolować czy nie? : refleksja nad zadaniami edukacji medialnej / Michał Wyrostkiewicz.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 8-10
 61. Kto się boi mediów? : wybrane aspekty społeczne i edukacyjne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego / Katarzyna Ziębakowska-Cecot.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 37-45
 62. Kultura popularna i media w edukacji szkolnej - zarządzanie treściami kształcenia w dobie zmiany społecznej / Beata Dyrda, Maciej Bernasiewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7-8, s. 14-17
 63. Manipulacja w mediach / Joanna Chwaszcz.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 16-17
 64. Media dla człowieka / Michał Drożdż.// Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 6-7
 65. Media pomagają, czy szkodzą? : konspekt lekcji w klasie 6 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Dudek.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s.11
 66. Media też są szkołą / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 9-16
 67. Media w edukacji : telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich. Cz. 1/ Kazimierz Mikulski.// Fizyka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 35-40
 68. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 28-30
 69. Media w edukacji wczesnoszkolnej (wybór bibliografii) / Anna Łojek.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 94-97
 70. Media w kulturze / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 5-7
 71. Media w służbie człowiekowi / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 5-7
 72. Medialność a sprawność edukacyjna ucznia / Janusz Morbitzer.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 50-59
 73. Miejska witryna internetowa nauczycieli bibliotekarzy / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s.7
 74. Moja rekomendacja : Program Power Point / Łucja Terelak.// Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s.59-60
 75. Moja szkoła jest medialna : (działalność Fundacji Media Evolution) / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 40-43
 76. Na wyprawę do Afryki : lekcja w pracowni komputerowej dla klasy V / Dorota Prążyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s.18-20
 77. Nadążyć za zmianami : (nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole / Izabela Rudnicka.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji nr 02, s. 3-5
 78. Nauczyciele i uczniowie w gąszczu mediów i multimediów / Danuta Brzezińska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 3-4
 79. Ninateka - też biblioteka, czyli o kulturalnym internecie / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-26 (Biblioteka - Centrum Informacji)
 80. Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof / Tomasz Goban-Klas.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 42-46
 81. Nowe media w edukacji - bilans zysków i strat / Adam Regiewicz.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 3, s. 44-65
 82. O potrzebie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 5-7
 83. O swobodnym dostępie do Internetu raz jeszcze / Mirosława Bogacz.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s.8-9
 84. Od Internetu do... wizyty w teatrze : (propozycja metodyczna) / Agnieszka Harasimik.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 84-91
 85. Od okienka z poezją do DTP / Renata Otolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 9-11
 86. Odkryj dziecku technologię! / AN [Aleksandra Nowotyńska].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 36 (9 IX), s. 12
 87. Oswoić media / Ewa Maksymowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s.18-20
 88. Otwarte zasoby internetu szansą dla edukacji ustawicznej / Sławomir Koziej.// Edukacja. - 2010, nr 4, s. 45 - 53
 89. Pasowanie na komputeroludka/ Małgorzata Jędrzejczyk.// Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 482
 90. Pedagogiczny aspekt programów i gier komputerowych / Marek Sokołowski.// Edukacja. - 2001, nr 1, s.68-74
 91. Picasa w bibliotekach szkolnych (część 2) : Picasa Web Albums / Izabela Rudnicka.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, dod. nr 3, s. 17-18
 92. Polskie biblioteki cyfrowe : jako narzędzie wspierające edukację / Marzena Jarocka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-16
 93. Portal Nauczyciela.pl - nowoczesna edukacja.// Chemia w Szkole. - 2008, nr 5, s.22-24
 94. Pracownia internetowa i co dalej? / Bożena Falencka-Jasińska.// Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7-8, s.14-16
 95. Przed telewizorem : scenariusz zajęć dla klasy trzeciej / Agnieszka Pytel.// Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 51-52
 96. Przegląd edytorów zdjęć online / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 9-12
 97. Przestrzeń medialna najmłodszych jako podstawa rozwoju ikonosfery i logosfery oraz poznawania natury mediów / Elżbieta M. Minczakiewicz.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7-8, s. 20-24
 98. Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej / Ewelina Konieczna.// Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 52 - 55
 99. Przygotowanie polonistów do edukacji medialnej / Danuta Rajewicz.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 3, s. 95-103
 100. Publiczne media elektroniczne w Polsce i Unii : wybrane zagadnienia / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 42-45
 101. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 40-46
 102. Smartfon multimedialny / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 22-23
 103. Spotkajmy się w Internecie / Mirosław Grusiewicz.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 5, s.64-68
 104. Sprawdzian z tworzenia stron internetowych / Iwona Lipowicz-Orłowska.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s.47-49
 105. Systemy informacji geograficznej w szkole / Rafał Kroczak.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 5, s. 6-10
 106. Szkolna sala kinowa : Sala cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Dzięki wykorzystaniu w niej technik multimedialnych możliwe jest kształcenie na miarę XXI w. / Barbara Marciniak-Jędrzejczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s.19
 107. Szkoła - medium wobec mediów / Mariusz Menz.// Edukacja Medialna. - 2000, nr 2, s.20-25
 108. Świadomość filmowa licealistów / Danuta Rajewicz.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 61-64
 109. Ta straszna telewizja! / Danuta Rajewicz.// Polonistyka. Wydanie specjalne. - 2008, nr 2, s. 34-37
 110. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38
 111. Technologie informacyjno-komunikacyjne dla edukacji / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 43-46
 112. Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, wkładka, s. V-VII
 113. Utrwalenie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera / Renata Lemisiewicz.// Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s.38-40
 114. W poszukiwaniu rzetelnej informacji : scenariusz lekcji technologii informacyjnej / Anna Dobraczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s.10-11
 115. W powodzi informacji - jak korzystać z różnych źródeł informacji : scenariusz zajęć z języka polskiego i z edukacji czytelniczej i medialnej przeprowadzonych w klasie pierwszej technikum / Iwona Drozd, Wiesława Tarasińska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s.14-15
 116. W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec.// Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s.50-53
 117. Wczesna edukacja medialna w rodzinie : uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów / Anna Kołodziejczyk.// Edukacja. - 2013, nr 3, s. 17-36
 118. Webquest jako forma realizacji treści ścieżki czytelniczo-medialnej / Maria Chachuła.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s.7
 119. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s.26-29
 120. Wizualne opowieści w Adobe Spark, czyli jak zwizualizować życie biblioteki / Anna Szeląg.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-14
 121. Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 27-34, bibliogr.
 122. Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów / Justyna Dobrołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 7-13
 123. Współczesne media na lekcjach języka polskiego. Cykl lekcji w klasie IV. [Cz. 1] / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 4, s. 62-82
 124. Współczesne media na lekcjach języka polskiego. Cykl lekcji w klasie IV. [Cz. 2] / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 4, s. 83-93
 125. Współczesne media na lekcjach języka polskiego. Cykl lekcji w klasie V / Mirosława Iwasiewicz, Janina Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 4, s. 83-93
 126. Współpraca szkoły z mediami w praktyce / Maria Buszman-Witańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 32-34
 127. Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk.// Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 22-24
 128. Wycieczka do Londynu, czyli edukacja kulturowa z wykorzystaniem Internetu / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 83 – 87
 129. Wykorzystanie komputera w edukacji przyrodniczej w klasach początkowych / Ilona Nowakowska.// Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s.45-47
 130. Wykorzystanie tabletów na lekcji / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 56-59
 131. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu historii przez podkarpackich nauczycieli / Urszula Szymańska-Kujawa.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s.55-65
 132. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 45-48
 133. Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusze lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Szałata.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19
 134. Wzbogacamy lekcje historii z Nową Erą : edukacja w cyfrowym wymiarze czyli nauczycieli i uczeń 2.0 / Anna Równy.// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 6, s. 46-50
 135. Zaprezentuj zdjęcia w MyAlbum / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 17-18
 136. Zaproszenie do biblioteki cyfrowej / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s.89-95
 137. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! (część 2) / Renata Otolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 3, s. 9-10
 138. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! (część 3) / Renata Otolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 8-9
 139. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! (część 4) / Renata Otolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 8-10
 140. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! / Renata Otolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 10-12
 141. Zmienić świat... serialami / Albert Bandura.// Charaktery. - 2009, nr 1, s. 46-51
 142. Znalezione w Internecie (1) / Mirosław Łoś.// Fizyka w Szkole. - 2003, nr 3, s.169-170
 143. Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum / Beata Duda.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 24

 

Autor: Anna Szewczyk