Kazimierz Przerwa – Tetmajer

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

Kazimierz Przerwa – Tetmajer
(bibliografia przedmiotowo-podmiotowa)

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

 1. Język poezji Kazimierza Tetmajera / Urszula Kęsikowa. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1988.
  Sygn. CzytR   209116
 2. Kazimierz Przerwa- Tetmajer / Antoni Mazanowski. – Lwów : W. Zukerkandl, [b.r.]. – 131 s.
  Sygn. Wyprz  30480; WypRz  29473
 3. Kazimierz Tetmajer : próba biografii / Krystyna Jabłońska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969.
  Sygn. CzytR   107163; WypRz   107164
 4. Młoda Polska. 3, Kazimierz Tetmajer, Jan Lemański, Adolf Nowaczyński / Jan Lorentowicz. - Warszawa : S. Orgelbranda Synowie, [1913].
  Sygn. CzytR   98015
 5. Od romantyków do Kasprowicza : studya i szkice literackie / Zygmunt Wasilewski. - Wyd. nowe. - Lwów : Towarzystwo Wydawnicze : Gubrynowicz i Syn ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1914.
  Sygn. WypRz   139442 M
 6. Pisarze polscy : wrażenia literackie  / Jan Sten. – Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1903. – 168 s.
  Sygn. WypRz  137133, WypRz 139344 M
 7. Poezja Młodej Polski : Kazimierz Tetmajer, Jan Kasprowicz, Leopold Staff, Tadeusz Miciński / Aleksandra Szczepanek. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1990.
  Sygn. CzytR   31560 B; WypRz   31561 B; WypRz   31562 B
 8. "Poezje" Kazimierza Przerwy-Tetmajera / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006.
  Sygn. WypRz   235885
 9. Portrety: [Ser.1] / Zdzisław Dębicki. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1927. – 324,[1] s.
  Sygn. CzytR 34080;  WypRz 45226
 10. Powieść epicko-realistyczna : Tetmajer, Orkan, Sieroszewski, Reymont, Berent : literatura, rozbiory, charakterystyki, treść ideowa / Adam Galiński [pseud.]. - Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930.
  Sygn. WypRz   30459; WypRz   70107
 11. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
  Sygn. WypRz   2895; WypRz   53985
 12. Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przybyszewskiego / Stanisław Mrazek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
  Sygn. WypRz   176652; WypRz   176653; WypRz   176654
 13. Współcześni : charakterystyki pisarzy i dzieł / Zygmunt Wasilewski. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1923. – 340, [1] s.
  Sygn. CzytR 67089

ARTYKUŁY

 1. Kazimierz Przerwa Tetmajer w Wlnie w 1906 roku i pierwszy po powstaniu styczniowym publiczny odczyt w języku polskim / Roman Jurkowski.// Pamiętnik Literacki. - 2012, nr 2, s. 167-177
 2. Młodopolski pesymizm w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera "Ironia" / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 59-71

 

BIBLIOGRFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI

 1. Anioł śmierci :  romans. T.1.  /  Kazimierz Przerwa - Tetmajer – Warszawa : Gebethner i Wolf, 1898. – 296 s.
  Sygn. WypRz 154697 M
 2. Anioł śmierci :  romans. T.2.  / Kazimierz Przerwa - Tetmajer – Warszawa : Gebethner i Wolf, 1898. – 235 s.
  Sygn. WypRz 154698 M
 3. Bajeczny świat Tatr / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa : Biblioteka Groszowa, [b.r.]. – 154 s.
  Sygn. WypRz 142776 M
 4. Cienie / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Kraków : Centralne Biuro Wydawnicze NKN. – 92 s.
  Sygn. WypRz 102967
 5. Erotyki / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Kraków : Księgarnia J. Czreneckiego, [b.r.], 16 s.
  Sygn. WypRz 176791 M
 6. Gra fal / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. - Warszawa : E. Wende i S-ka, 1925.
  Sygn. WypRz 160463 M
 7. Hasła / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. –  Kraków : Księgarnia D. E. Friedleina, 1901. –  69, [3] s.
  Sygn. WypRz   160463 M
 8. Judasz : tragedia w 4 aktach / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Wyd. 2. – Kraków : J. Czarnecki, 1917. – 150, [5] s.
  Sygn. WypRz 118163 M; WypRz 130394
 9. Koniec epopei ; Waterloo / Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; [posł. Janusz Wilhelmi]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Sygn . WypRz   39234
 10. Ksiądz Piotr / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. - Wyd. 11. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  Sygn. WypRz   681 M
 11. Legenda Tatr : Maryna z Hrubego : Janosik Nędza Litmanowski / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972.
  Sygn. WypRz   132085
 12. Legenda Tatr. T. 1, Maryna z Hrubego / Kazimierz Przerwa- Tetmajer. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
  Sygn. WypRz   87298; WypRz   87396
 13. Legenda Tatr. T. 2, Janosik Nędza Litmanowski / Kazimierz Przerwa- Tetmajer. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
  Sygn. WypRz   87397
 14. List otwarty do pana Wilhelma Feldmana / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa :  Gebethner i Wolff, 1909. – 18 s.
  Sygn. WypRz  19294 B M
 15. Melancholia / Kazimierz Przerwa - Tetmajer.  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1899. – 246, [1] s.
  Sygn. WypRz  102968 M
 16. Młoda Polska : wybór poezji / [Bogusław Adamowicz i in.] ; oprac. Tadeusz Żeleński (Boy). - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1947.
  Sygn. Sygn. CzytR 2897; WypRz 117319-320, WypRz 117336-337, WypRz 129941,WypRz 29643
 17. Na Skalnym Podhalu / Kazimierz Przerwa- Tetmajer. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972.
  Sygn. WypRz   132042
 18. Na Skalnym Podhalu / Kazimierz Tetmajer ; il. Andrzej Stopka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1957.
  Sygn. WypRz   17653
 19. Na Skalnym Podhalu / Kazimierz Tetmajer ; il. Andrzej Stopka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960.
  Sygn. WypRz   34783
 20. Na Skalnym Podhalu. T. 1 / Kazimierz Tetmajer ; il. Andrzej Stopka ; wstęp na na nowo oprac. Aniela Łempicka ; tekst ustalił, przypisy i słowniczek sporządził Roman Hennel. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967.
  Sygn. WypRz   92476
 21. Na Skalnym Podhalu. T. 2 / Kazimierz Tetmajer ; il. Andrzej Stopka ; wstęp na na nowo oprac. Aniela Łempicka ; tekst ustalił, przypisy i słowniczek sporządził Roman Hennel. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967.
  Sygn. WypRz   92477
 22. Notatki literackie / Kazimierz Przerwa -Tetmajer. – Warszawa : Orgelbrand, 1916. – 170, [1] s.
  Sygn. WypRz 130935 M
 23. O żołnierzu polskim 1795 - 1915 / Kazimierz Przerwa - Tetmajer.  – Oświęcim : Nacz. Kom. Narodowy, 1915. – 97, [2] s.
  Sygn. WypRz   98645 M
 24. Otchłań : fantazja psychologiczna / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa : Biblioteka Dzieł Wyborowych, [b.r.]. – 140 s.
  Sygn. WypRz 168003 M
 25. Panna Mery : powieść / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Kraków : J Czarnecki, [b.r.]. – 176 s.
  Sygn. WypRz 112935 M
 26. Pisma polityczne / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa : Kuncewicz i  Hofman, [b.r.]. – 193 s.
  Sygn. WypRz  89139 M
 27. Poezje / Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; wybór i wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Sygn. WypRz   208230
 28. Poezje / Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; wybrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Sygn. WypRz   22709
 29. Poezje : wydanie zbiorowe. T. 1 / Kazimierz Przerwa-Tetmajer. - Warszawa : "Biblioteka Polska", [1923?].
  Sygn. CzytR   135624; WypRz   142827;  WypRz   150255
 30. Poezje : wydanie zbiorowe. T. 2 / Kazimierz Przerwa-Tetmajer. - Warszawa : "Biblioteka Polska", [1923?].
  Sygn. CzytR   135625; WypRz   142828;  WypRz   150256
 31. Poezje : wydanie zbiorowe. T. 3 / Kazimierz Przerwa-Tetmajer. - Warszawa : "Biblioteka Polska", [1923?].
  Sygn. CzytR   135626; WypRz   142829;  WypRz   150257
 32. Poezje : wydanie zbiorowe. T. 4 / Kazimierz Przerwa-Tetmajer. - Warszawa : "Biblioteka Polska", [1923?].
  Sygn. CzytR   135627; WypRz   142830;  WypRz   150258
 33. Poezje wybrane / Kazimierz Tetmajer ; oprac. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  Sygn. CzytR   100297,  WypRz   100298
 34. Rewolucja / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Kraków : D. F. Friedlein, 1906. – 212, [3] s.
  Sygn. WypRz 132501 M
 35. Romans panny Opolskiej z panem Główniakiem : anegdota / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa : Gebethner i Wolff, [b.r.]. – 302, [1] s.
  Sygn. WypRz 132799 M
 36. Szkice / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa : Kuncewicz i Hofman, [b.r.]. – 193 s.
  Sygn. WypRz 89139
 37. W czas wojny : nowele / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Kraków : J. Czarnecki, [b.r.]. – 194, [5] s.
  Sygn. WypRz 134978
 38. Waterloo : powieść / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Warszawa :  E. Wende, 1925. -167, [1] s.
  Sygn. WypRz 131543 M
 39. Sonet polski : wybór tekstów / wstępem i objaśn. zaopatrzył Władysław Folkierski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  Sygn. WypRz   143162
 40. Wiersze /  Kazimierz Przerwa – Tetmajer. – Wyd. 2 . – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 142, [2] s.
  Sygn. WypRz   93600
 41. Z wielkiego domu / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. Pamiątki Kościuszkowskie / Wiktor Gomulicki. - Warszawa : Biblioteka Domu Polskiego, 1925.
  Sygn. WypRz   142773 M
 42. Zatracenie : romans / Kazimierz Przerwa - Tetmajer. – Kraków : Księgarnia Wiedza i Sztuka  „Sztafeta”, 1921. – 256 s.
  Sygn. WypRz 178766 M
 43. Zawisza Czarny : fantazja dramatyczna / Kazimierz Przerwa - Tetmajer . – Kraków : W. L. Anczyc, 1901. – 123 s.
  Sygn. WypRz 114834 MRzeszów, 29.02. 2016 r.
oprac. Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa