Nikotynizm

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl   2010
Zestawiła : Urszula Buczkowska

Nikotynizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2010


Druki zwarte:
 1. Nikotyna - legalny narkotyk [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Alina Kamińska [i in.] ; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. - Kraków : "Rafael", 2007. 
  WP 158
 2. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001.
  WP 89069
 3. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2007.
  CzP 613/614
 4. Psychopatologia / Robert Meyer. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003  WP 93932
  CzP 616
 5. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. [z fr.] Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007. 
  WP 98176

 


Artykuły z czasopism:

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2009, nr 2, s. 16-17
 2. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2009, nr 1, s. 16-17
 3. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 12, wkładka s. 16-17
 4. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 11, s. 16-17
 5. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 7/8, s. 32-35
 6. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 9, s. 16-17
 7. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 6, s. 16-17
 8. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 5, s. 16-17
 9. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 4, s. 16-17
 10. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium. – 2008, nr 3, s. 16-17
 11. ABC zachowań ryzykownych: nikotynizm // Remedium. – 2008, nr 10, s. 16-17
 12. Akcja antynikotynowa : „Nie pal, nie pal papierosów…” / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 18-19 ( inscenizacja – sąd nad papierosem )
 13. Cień wielkiego nałogu / Jolanta Życińska // Charaktery. -  2006, nr 9, s. 66-68
 14. Decyzja należy do ciebie /  Maria Tumiłowicz // Wychowawca. - 2005, nr 1, s.23
 15. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 10/11, s. 12-17
 16. Dymek z papierosa / Stanisław Tubek // Wychowawca. – 2003, nr 12, s. 18-19
 17. Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum / Renata Jaworska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 16
 18. Jak palą nastolatki? // Świat Problemów. – 2002, nr 12, s. 25-27
 19. Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów / Sabina Bartczak // Wychowanie na Co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 23-25
 20. Jak truje palenie? : rozmowa z doc. dr. hab. Przemysławem Bieńkowskim z Zakładu Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii / rozm. przepr. Anna Dodziuk, Dorota Sasal // Świat Problemów. – 2002, nr 12, s. 9-13
 21. Kac po ekstazie / Andy C. Parrott // Charaktery. – 2009, nr 8, s. 88-[91]
 22. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2009, nr 1, s. 33-41
 23. Losy nikotyny w organizmie /Przemysław Bieńkowski // Świat Problemów. - 2001, nr 1, s. 40-43
 24. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3
 25. Nie piję, nie palę…więc jestem : o postawie „Straight Edge” wśród młodzieży / Dominika Łęcka // Problemy Narkomanii. – 2008, nr 4, s. 15-24
 26. Nikotynizm / Andrzej Nowakowski // Lider. – 2005, nr 3, s. 9-10
 27. Palenie jest „uleczalne” / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 32-34, 64
 28. Palenie papierosów – zysk czy strata? / Natalia Sas // Wychowanie na Co Dzień. – 2005, nr 10/11, dodatek s. VII-X    Scenariusz zajęć w gimnazjum.
 29. Palenie tytoniu przez młodzież gimnazjalną: doniesienie z badań / Dorota Zbroszczyk // Opieka Wychowanie Terapia. – 2006, nr 1/2, s. 9-12
 30. Palenie tytoniu wśród nastolatków / Barbara Woynarowska // Remedium. – 2004, nr 12, s. 14-15
 31. Palenie tytoniu w szkole – opinie uczniów / Barbara Woynarowska, Joanna Mazur // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002,  nr 3, s. 10-14
 32. Pokusom mówimy: precz! / Ewa Olejnik // Życie Szkoły. – 2005, nr 3, s. 48-49
 33. Postawy młodzieży wobec nikotyny / Agata Strychowska // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 25-26
 34. Problematyka uzależnień - poradnik bibliograficzny / Tomasz Ruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 44-45
 35. Problemy dorastających nastolatków / Bogdan Stańkowski // Edukacja. – 2005, nr 4, s. 32-48
 36. Projekt edukacyjny "Mądry i silny nie pali"/ Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 14
 37. Punkt zapalny / Wojciech Markiewicz // Polityka. – 2009, nr 47, s. 102-[105]
 38. Rachunek sumienia dla matek palących / Monika Budzińska// Lider. – 2010, nr 7/8, s. 29-30
 39. Rzuć palenie razem z nami : ( nikotynizm drogą do innych uzależnień ) / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 1, s. 63-66
 40. Sąd nad papierosem. Scenariusz profilaktyczny dla kl.IV-VI szkoły podstawowej / Krystyna Pupek // Wychowawca. – 2005, nr 7-8, s. 42
 41. Szkodliwość palenia tytoniu : zestawienie bibliograficzne / oprac. Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 11, s. 30-32
 42. W nałogu od pierwszego papierosa / Joseph R. DiFranza //Świat Nauki. – 2008, nr 6, s. 38-43
 43. Wiem co robię : program profilaktyki zagrożeń dla kl. II-IV szkoły podstawowej / Agata Filipiak, Violetta Malicka // Lider. -  2005, nr 5, s. 20-21
 44. Z chmury dymu … chorób deszcz : czyli rzecz o niektórych skutkach palenia tytoniu / Marek Jurgowiak // Wiedza i Życie. - 2007, nr 2, s. 30-34
 45. Z lulką na humory / Dariusz Łukasiewicz // Polityka. – 2010, nr 9, s. 70-[71]
 46. Z papierosem czy przeciw?/ Tomasz Górski  // Świat Problemów. - 2001, nr 5, s. 40-42
 47. Zaduma nad dymem / Przemysław Bieńkowski // Polityka. - 2007, nr 10, s. 72-74

Autor: Urszula Buczkowska