Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

 1. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : "Impuls", 2001.
  Przemyśl WP 88023, CzP 373.3.046-021.64
 2. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.
  Jarosław WJ 55244
 3. Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krystyna Wojciechowska. - Opole : "Nowik", 2009.
  Lubaczów WL 45837 – 45838, Przeworsk WK 48703
 4. Kiermasz pomysłów : matematyka klasy 0-3 : scenariusze lekcji i zajęć dla nauczycieli i rodziców / zebrała i opracowała Julia Matthews ; z ang. tł. Ewa Łakoma i Mirosław Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
  Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 5. Klubik Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  Przemyśl WP 105778 – 105780
 6. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Jerzy Nowik. - Opole : "Nowik", 2009.
  Przemyśl WP 99938
 7. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik dla nauczyciela / Jerzy Nowik - Wyd. 2 rozsz. - Opole : "Nowik", 2011.
  Przeworsk WK 50556
 8. Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III / Gustaw Treliński. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2004.
  Przemyśl WP 92058
 9. Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych : między wiedzą osobistą a jej formalizacją / Alina Kalinowska. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 50205
 10. Matematyka dla naszych dzieci : gry i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne / Marek Pisarski ; il. Rafał Winiewicz. - Warszawa : "Eceri", 1992.
  Przemyśl WP 80787
 11. Matematyka dla naszych dzieci : nietypowe gry i zabawy matematyczne / Marek Pisarski ; il. Joanna Berka. - Wyd. 2. zm. - Opole : "Nowik", 2011.
  Przeworsk WK 49885
 12. Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przemyśl WP 96661
 13. Nasza matematyka : zabawy i gry dydaktyczne / Henryk Moroz. - Warszawa : "BGW", 1991.
  Lubaczów WL 37364
 14. Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych : diagnoza i terapia / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985.
  Przemyśl WP 69624-69625
 15. O dzieciach matematycznie uzdolnionych : książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. E. Gruszczyk-Kolczyńska i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2012.
  Przeworsk WK 51274
 16. Pomóż mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessorii od lat trzech do klasy trzeciej / Gabriela Badura-Strzelczyk. - Opole : "Nowik", 2008.
  Przemyśl WP 14352/b, 14360/b
 17. Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008.
  Przemyśl WP 97192- 97198
 18. Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów / Dorota Klus-Stańska, Alina Kalinowska przy współpracy Adama Stańskiego. - Warszawa : "Żak", 2004.
  Przemyśl WP 92069
 19. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  Przemyśl WP 105348 – 105350
 20. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009.
  Przemyśl WP 101459
 21. Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Przemyśl WP 106008
 22. Zadania tekstowe w kształceniu zintegrowanym : jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania tekstowe / Krystyna Wojciechowska. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2009.
  Przeworsk WK 48774
 23. Zadania tekstowe w kształceniu zintegrowanym : jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania tekstowe / Krystyna Wojciechowska. - Opole : "Nowik", 2007.
  Przemyśl WP 14361/b

Artykuły z czasopism:

 1. Cele wczesnoszkolnej edukacji matematycznej / Jadwiga Hanisz // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 330-335
 2. Ćwiczenia orientacji przestrzennej : scenariusz do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 5
 3. Diagnoza umiejętności arytmetycznych dzieci 6-7-letnich / Agata Jacewicz //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 182-191
 4. Dostrzeganie regularności geometrycznych przez 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 / Ewa Swoboda // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 119-142, bibliogr.
 5. Dyktando matematyczne / Gustaw Treliński // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 4, s. 79-80
 6. Dylematy merytoryczne wczesnoszkolnej edukacji matematycznej / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. - 2014, nr 2, s. 22-28
 7. Działania prowadzące do wyuczania bezradności matematycznej / Gustaw Treliński // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 4, s. 46-61
 8. Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później - czyli o tym, jak jeszcze lepiej wspomagać rozwój umysłowy dzieci / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 27-31, bibliogr.
 9. Dziecięce budowanie obrazu pojęciowego liczby / Jolanta Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 28-31
 10. Edukacja matematyczna - pomóżmy dziecku zrozumieć / Witold Szwajkowski // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 4-7
 11. Edukacja matematyczna : w zaklętym kręgu / Witold Szwajkowski // Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 10-12
 12. Geometria w edukacji dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Życie Szkoły. - 2011, nr 5, s. 12-19
 13. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk – Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 109-123
 14. Gry planszowe - aktywnie i twórczo na lekcjach matematyki / Beata Burnus // Matematyka. - 2012, nr 10, s. 22-23
 15. Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych / Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł // Edukacja. - 2013, nr 3, s. 60-75
 16. Grzechy matematycznej edukacji / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Matematyka. - 2013, nr 3, s. 33-40
 17. Kłopoty z matematyką dla najmłodszych / Wacław Zawadowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 13-14
 18. Kompetencje matematyczne uczniów kończących pierwszy etap kształcenia - rzeczywistość a oczekiwania nauczycieli / Renata Reclik //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 172-181, bibliogr.
 19. Lecimy w kosmos : scenariusz zajęć dla sześciolatków / Natalia Łasocha // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 26-27
 20. Liczba i cyfra 2 : scenariusz nr 5 dla starszych przedszkolaków według Metody Dobrego Startu / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 39-41
 21. Liczba i cyfra 3 : scenariusz nr 6 dla starszych przedszkolaków według Metody Dobrego Startu / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 47-49
 22. Liczba i cyfra 5 : scenariusz nr 8 zajęć dla starszych przedszkolaków według Metody Dobrego Startu / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 55-57
 23. Matematyka i język angielski - próba integracji / Daria Michalczyk // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 2, s. 89-96
 24. Matematyczna wędrówka : konkurs matematyczny dla klasy I szkoły podstawowej / Bożena Pawluczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 2-3
 25. Matematyka inaczej : (zajęcia lekcyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym) / Hanna Kozłowska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 7
 26. Matematyka na arabskim targu : wprowadzenie równań z niewiadomą w postaci okienka / Marta Mączka // Życie Szkoły. - 2011, nr 5, s. 33-36
 27. Matematyka w edukacji początkowej jako fundament całej matematyki szkolnej / Zbigniew Semadeni // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 1, s. 7-43
 28. Matematyka w klasach I-III - nauczanie przedmiotowe czy zintegrowane ? / Alicja Klich // Życie Szkoły. - 2011, nr 5, s. 5-10
 29. Matematyka w wymiarze europejskim / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 2, s. 83-88
 30. Matematyka w zintegrowanej edukacji / Natalia Ruman // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 20-21
 31. Matematyzowanie jako wiodąca strategia nauczania matematyki w integralnym systemie kształcenia / Gustaw Treliński // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 4, s. 8-16
 32. Nauczanie początkowe matematyki w Polsce i na świecie / Marta Mączka // Nauczanie Początkowe. - 2012/2012, nr 1, s. 98-105
 33. Nie najłatwiejszą, ale najpiękniejszą prowadź ich drogą, czyli o kształceniu umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych / Gustaw Treliński // Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 12-22, bibliogr.
 34. Nietypowe zadania rozwijające myślenie matematyczne : szkolne zadania matematyczne i ich funkcje w początkowym etapie kształcenia / Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czakowska // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 1, s. 44-58, bibliogr.
 35. O uczeniu się matematyki / Jadwiga Hanisz // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 4-12
 36. O żałosnym losie szkolnym uzdolnionych matematycznie dzieci i jak to można zmienić / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ; rozm. przepr. Beata Igielska, Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 3-7
 37. Realistyczne nauczanie matematyki / Gustaw Treliński // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 4, s. 38-45
 38. Uczenie się matematyki w kl. I (na podstawie badań z wykorzystaniem programu "Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole") / Jan Amos Jelinek // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 25-29
 39. Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich / Ewelina Kawiak // Chowanna. - T. 2 (2012), s. 215-224
 40. Uzdolnienia matematyczne maluchów ( z badań) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 17-23
 41. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu / Elżbieta Trojan // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 2, s. 101-103
 42. Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji matematycznej uczniów klas młodszych / Bożena Pawluczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 1-2
 43. Z matematyką na ty / Katarzyna Krajka, Bożena Świtoń // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 20-22
 44. Zabawy manipulacyjne w początkach matematyki / Marianna Liberadzka // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 14-15
 45. Zabawy matematyczne / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 16-17
 46. Zabawy matematyczne dla klasy III / Ewa Witek // Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 23
 47. Zabawy wspomagające : wprowadzanie liter i liczb w klasach 0-1 / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-15
 48. Zadania z pogranicza matematyki i fizyki jako narzędzie do badania rozumowania uczniów klas młodszych szkoły podstawowej / Małgorzata Skura // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 4, s. 129-146, bibliogr.
 49. Źródła błędów w edukacji matematycznej dziecka / Joanna Żądło // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 53-58

 

Autor: Urszula Buczkowska