Rekreacja i Turystyka

Przemyśl

Gertruda Kmiecik
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Przemyślu Filia w PrzeworskuRekreacja i Turystyka


WYDAWNICTWA ZWARTE:


1. 500 zagadek turystyczno-krajoznawczych / Stefan Sosnowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963.
Przeworsk WK 6327

2. Agrobiznes : podstawy ekonomiki agrobiznesu część 1 : podręcznik dla liceum, technikum i szkoły policealnej w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej / Antoni Kożuch, Agata Mirończuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
Przeworsk MKsK 339, WK 44299

3. Agrobiznes : podstawy ekonomiki agrobiznesu część 2 : podręcznik dla liceum, technikum i szkoły policealnej w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej / Anna Grontkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
Przeworsk MKsK 339, WK 44300

4. Agroturystyka / pod red. Krzysztofa Młynarczyka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002.
Przeworsk WK 44110

5. Agroturystyka / Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
Przeworsk MKsK 339, WK 47043

6. Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej : międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000 / pod red. nauk. Antoniego Jarosza, Romana Fedana. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2000.
Przeworsk WK 44726, 47615

7. Atlas Polski. T. 3, Turystyka i rekreacja / pod red. Rajmunda Mydela. - Kraków : "Fogra", 2003.
Przeworsk CzK 913(438)

8. Beskidy, część wschodnia : Beskid Niski, Bieszczady i ich Pogórza : góry polskie w pytaniach i odpowiedziach / Marek Okoń. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1987.
Przeworsk WK 32507

9. Bieszczady na rowerze / Piotr Szechyński. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2005.
Przeworsk WK 46563

10. Błękitny San : szlak wodny : przewodnik / [tekst Marek Lityński]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2005.
Przeworsk MKsK Reg.

11. Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej / Stanisław Andrzej Bąk. - Warszawa : "Difin", 2007.
Przeworsk MKsK 06

12. Dziennik podróży do Tatrów / Seweryn Goszczyński. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
Przeworsk WK BN 6360

13. Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Roman Łazarek. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001.
Przeworsk WK 44562, 45774

14. Ekonomika turystyki / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Przeworsk WK 46952, 47067

15. Ekoturystyka / Dominika Zaręba. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Przeworsk WK 47249

16. Geoekologia turystyki i wypoczynku / Alicja Krzymowska-Kostrowicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Przeworsk WK 41421

17. Geografia turystyczna / Wiesław Kaprowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004.
Przeworsk WK 45777

18. Geografia turystyczna świata. Cz. 1 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
Przeworsk CzK 91, WK 44974

19. Geografia turystyczna świata. Cz. 2 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
Przeworsk CzK 91, WK 44975

20. Geografia turystyki Polski : przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych / red. nauk. Andrzej Stasiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
Przeworsk MKsK 913(438)

21. Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002.
Przeworsk MKsK 91, WK 37255

22. Gospodarka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Przeworsk WK 47850, 47973

23. Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / Marianna i Roman Łazarkowie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002.
Przeworsk MKsK 339, WK 44563

24. Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich / Józef Kuran. - Wyd. 4 popraw.
i uzup. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1976.
Przeworsk WK 19846

25. Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Przeworsk MKsK 339

26. Krajoznawstwo i jego związki z turystyką / Grzegorz Bieńczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.
Przeworsk MKsK 339, WK 45784

27. Krajobraz i kultura : Sudety w literaturze i kulturze polskiej / Jacek Kolbuszewski. - Katowice : "Śląsk", [1985].
Przeworsk WK 28507

28. Krajoznawstwo i turystyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
Przeworsk WK 29268

29. Marketing usług turystycznych / Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2007.
Przeworsk WK 46604

30. Marketing usług turystycznych / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Przeworsk MKsK 339, WK 47094

31. Marketing w turystyce / J. Christopher Holloway, Chris Robinson. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997.
Przeworsk WK 45752

32. Marketing w turystyce / Susan Briggs. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.
Przeworsk WK 44580

33. Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : "Kraj", 1984.
Przeworsk WK 27863

34. Na tropie przygody / Frantisek Alexander Elstner. - Katowice : Śląsk, 1989.
Przeworsk WK 35665

35. Na turystycznych ścieżkach / Maria Dulębina. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1975.
Przeworsk WK 19731

36. Nad Odrą / Włodzimierz Koszarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
Przeworsk WK 939 B, 30992

37. Największe atrakcje turystyczne Polski / [tekst Zofia Siewak-Sojka]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2006.
Przeworsk MKsK 913(438)

38. Nowe zasady świadczenia usług turystycznych / Hanna Zawistowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005.
Przeworsk WK 45789

39. Nowoczesny biznes turystyczny / Irena Jędrzejczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Przeworsk WK 43518

40. Obsługa ruchu turystycznego / red. nauk. Beata Meyer. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Przeworsk MKsK 339, WK 46400, 47259

41. Od Andów po Hindukusz : dzieło zespołowe / pod red. naczelną Kazimierza Saysse-Tobiczyka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971.
Przeworsk WK 16003

42. Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych / Jan Strugarek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.
Przeworsk CzK 46882

43. Organizacja ruchu turystycznego na wsi : podręcznik dla technikum rolniczego / Jan Sikora. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Przeworsk MKsK 339

44. Organizacja turystyki / Hanna Borne, Andrzej Doliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1998.
Przeworsk MKsK 339, WK 44352

45. Osobliwości Bieszczadów / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", cop. 2003.
Przeworsk MKsK Reg., WK 44708

46. Osobliwości Bieszczadów Wschodnich / Hubert Ossadnik, Wojciech Wesołkin. - Rzeszów : "Libra", 2005.
Przeworsk MKsK 913

47. Osobliwości Huculszczyzny / Jarosław Gawlik. - Rzeszów : "Libra", 2005.
Przeworsk MKsK 913

48. Osobliwości Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", 2002.
Przeworsk MKsK Reg.

49. Osobliwości Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego. [T.] 2 / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", 2003.
Przeworsk MKsK Reg., WK 44936, 44937, 44991, 45754

50. Peregrynacje, wojaże, turystyka / Antoni Mączak. - Warszawa : "Czytelnik", 1984.
Przeworsk WK 28156

51. Podkarpackie : [przewodnik po województwie] / oprac. Stanisław Kłos. - Olszanica : "Bosz", 2005.
Przeworsk MKsK Reg., WK 46019

52. Podróże jako projekt edukacyjny / red. Olga Czerniawska, Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001.
Przeworsk WK 47885

53. Podstawy geografii turyzmu / Jadwiga Warszyńska, Antoni Jackowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Przeworsk WK 21420

54. Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych / Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński, Jerzy Zaborowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, cop. 2002.
Przeworsk WK 44568

55. Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner. - Wyd. 5 zm. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007.
Przeworsk WK 46421, 47562

56. Podstawy turystyki / Tadeusz Łobożewicz, Grzegorz Bieńczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001.
Przeworsk WK 44569, 45794

57. Porty morskie i walory rekreacyjno-turystyczne Pobrzeża Zachodniopomorskiego : (praca zbiorowa) / pod red. Z. Borzyckiego. - Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
Przeworsk WK 23771

58. Prawo w turystyce i rekreacji / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : "Difin", 2007.
Przeworsk MKsK 34

59. Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Adam Pawlicz. - Warszawa : "Difin", 2008.
Przeworsk WK 47575

60. Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
Przeworsk WK 47123

61. Psychologia turystyki / Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
Przeworsk MKsK 339, WK 47583

62. Psychologia w rekreacji i turystyce / Jacek Gracz, Tadeusz Sankowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001.
Przeworsk WK 44815

63. Regionalna geografia turystyczna świata. Cz. 1, Europa i ZSRR / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1990.
Przeworsk WK 42043

64. Regionalne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Grzegorza Gołembskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999.
Przeworsk MKsK 339

65. Robimy sami sprzęt sportowy i turystyczny : na warsztacie młodego technika / Jerzy Niebojewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.
Przeworsk WK 5591

66. Spór o Bieszczady / Witold Stanisław Michałowski, Janusz Rygielski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1986.
Przeworsk WK 30662

67. Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki / Milan Duricek, Kazimierz Obodyński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
Przeworsk WK 46430, 46674

68. Szkolne koła geograficzne i krajoznawczo-turystyczne / Edward Świtalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
Przeworsk WK 29658, 29659

69. Tatrami urzeczeni : dawna turystyka w słowie i obrazie / wyboru dokonał i oprac. Roman Hennel. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1979.
Przeworsk WK 22238

70. Teoria i metodyka turystyki / Tadeusz Chudoba. - Warszawa : "Difin", 2008.
Przeworsk WK 48137

71. Teoria turystyki a zarządzanie turystyką / Tadeusz Chudoba. - Warszawa : "Difin", 2008.
Przeworsk WK 48139

72. Turystyka / [aut. Grażyna Holly]. - Ustrzyki Górne : Bieszczadzki Park Narodowy ; Kraków : "Impuls", [2001].
Przeworsk MKsK 50

73. Turystyka / Władysław W. Gaworecki. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.
Przeworsk MKsK 339, WK 43491

74. Turystyka / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Przeworsk MKsK 339, WK 47280, 47745

75. Turystyka a wychowanie / Krzysztof Przecławski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1973.
Przeworsk WK 17201

76. Turystyka i rekreacja : wymiary teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
Przeworsk WK 46675

77. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / pod red. Renaty Grzywacz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2008
Przeworsk WK 48140

78. Turystyka jako dialog kultur / pod red. Zbigniewa Krawczyka, Ewy Lewandowskiej-Tarsiuk, Jana Wiktora Sienkiewicza. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005.
Przeworsk WK 45803

79. Turystyka kolarska : praca zbiorowa / pod red. Marka Dąbrowskiego. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1989.
Przeworsk WK 36032

80. Turystyka kulturowa / Tadeusz Jędrysiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
Przeworsk WK 47747

81. Turystyka kulturowa : spojrzenie geograficzne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kowalczyka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008.
Przeworsk WK 47746

82. Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania / Agnieszka Wartecka-Ważyńska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.
Przeworsk WK 46904

83. Turystyka oraz mała przedsiębiorczość jako formy aktywizacji obszarów przygranicznych : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Jarosławiu, 17 - 18 września 1999 r. T. 1 / pod red. naukową Antoniego Jarosza. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 1999.
Przeworsk WK 44727, 47621

84. Turystyka szkolna : poradnik dla nauczycieli - kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej / [oprac. i adaptacja Janusz Podoski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1974.
Przeworsk WK 17202, 18494, 19406

85. Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Przeworsk WK 48141

86. Turystyka w regionie bieszczadzkim / Jerzy Wrona. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Przeworsk WK 1393 B

87. Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski / Urszula Szubert-Zarzeczny. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", 2002.
Przeworsk WK 43753

88. Uwarunkowania społeczno - ekonomiczne rozwoju turystyki Karpat Wschodnich / pod red. Romana Fedana, Leszeka Kisiela, Zbigniewa Makieły. - Przeworsk : Urząd Miasta : Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, 2007.
Przeworsk MKsK Reg, WK 46487-46490, 46508-46512

89. Vademecum turysty górskiego / Jerzy W. Gajewski. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1988.
Przeworsk WK 33836

90. W górach / Witold Tyrakowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970.
Przeworsk WK  14734

91. W podziemiach tatrzańskich / Stefan Zwoliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
Przeworsk WK 32927

92. Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej / Kazimierz Denek. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
Przeworsk WK 30058

93. Walory turystyczne Przeworska i okolic : informator turystyczny / Leszek Kisiel, Leszek Kurasz, Marek Wiśniewski. - Przeworsk : Urząd Miasta ; Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, 2006.
Przeworsk MKsK Reg., WK 46482, 46513-46517

94. Wędrówki górskie młodzieży szkolnej / Adam Czarnowski. - Warszawa : "Horyzonty", 1974.
Przeworsk WK 18696

95. Wielka encyklopedia krajoznawcza Polski / [red. Bogusław Czerwiński i in.]. - Poznań : "Publicat", 2008.
Przeworsk CzK 913(438)

96. Województwo Podkarpackie : turystyka aktywna / red. Jan Sołek. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2007.
Przeworsk MKsK Reg.

97. Wpływ procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej na prawo turystyczne : wyniki badań prowadzonych w latach 2001-2002 / Jolanta Jarmul, Joanna Wrona, Hanna Zawistowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.
Przeworsk MKsK 34, WK 45805

98. Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarach współpracy transgranicznej / red. nauk. Mirosław Karapyta, Krzysztof Rejman. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007.
Przeworsk WK 47622

99. Z tobołkiem za Kraków / Stanisław Pagaczewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
Przeworsk WK 22404

100. Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku / Jerzy Gaj. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2001.
Przeworsk WK 44573

101. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym / Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk. - Warszawa : "AlmaMer", 2007.
Przeworsk WK 47605

102. Zarządzanie turystyką / red. nauk. Lesley Pender, Richard Sharpley. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
Przeworsk MKsK 339ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

1. II Krajowa konferencja z cyklu "Ochrona przyrody a turystyka" na temat roli turystyki w edukacji przyrodniczej społeczeństwa / Jerzy Bogucki, Wanda Staniewska-Zątek, Alicja Woźniak // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 12, s.24-25

2. Animacja sportowa w turystyce / Jakub B. Bączek // Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne. - R. 54, nr 2 (2007), s. 44-45

3. Antropologiczne podłoże refleksji filozoficznej nad przyrodą i turystyką / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 3-10

4. Atrakcyjność turystyczna obszarów przygranicznych : na przykładzie Euroregionu "Pro Europa Viadrina" / Małgorzata Mrozińska // Aura. - 2004, nr 1, s. 17-19

5. Czym jest podróż? : socjologiczne spojrzenie na niemetaforycznego turystę / Anna Wieczorkiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - T. 48, nr 3 (2004), s. 201-204

6. Definicje systemu turystyki podstawowym określeniem rzeczywistości turystycznej / Tadeusz Chudoba // Kultura Fizyczna. - R. 58, nr 7/8 (2004), s. 29-30

7. Drogi i bezdroża sportu i turystyki - pytanie o miłość / Tacjan Wójciak // Kultura Fizyczna. - R. 62, nr 1/2 (2008), s. 16-19

8. Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki / Roman Król // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 38-40

9. Edukacja nauczycieli dla krajoznawstwa i turystyki oraz wychowania zdrowotnego w szkole / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 5, s. 4-7

10. Ekologia a turystyka, wychowanie fizyczne i sport /  Tadeusz Łobożewicz // Kultura Fizyczna. - 1996, nr 1/2, s. 4-8

11. Ekologiczne podstawy rozwoju turystyki / Zbigniew Głowaciński // Aura. - 2001, nr 10, s. 4-7

12. Elementy edukacyjne w turystyce górskiej Mieczysława Orłowicza w początkach XX w. / Radosław Targosz // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 9/10, s. 31-33

13. Europejskie miasto historyczne i ruch turystyczny / Joanna Karmowska // Aura. - 2003, nr 12, s. 10-12

14. Finlandia - raj dla osób uprawiających turystykę aktywną / Natalia Łukasik, Anna Ostrowska-Tryzno // Kultura Fizyczna. - R. 62, nr 3/4 (2008), s. 28-32

15. Geografia turyzmu / Rec. Witold Kusiński // Geografia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 252-254

16. Instytucji promującej turystykę nie warto likwidować / Andrzej Pawluszek // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 284, s. B7

17. Jakie czynniki przyrodnicze decydują o atrakcyjności i przydatności turystycznej terenu / Agnieszka Ciechorska // Aura. - 1998, nr 4, s. 5-6

18. Jungfraujoch - turystyka i badania naukowe / Alicja Rogozińska // Aura. - 1999, nr 2, s. 22-23

19. Klan robi turystykę / Iwona Trusewicz // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 125, s. B12

20. Kodeks a turystyka / Magdalena Kachniewska //  Nowe Życie Gospodarcze. - 1996, nr 29, s. 46-47

21. Kodeks etyczny turystyki / Anna Ostrowska // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 3/4, s. 16-18

22. Kontakt turystyczny / Jakub Isański // Polityka. - 2007, nr 16, dod. Niezbędnik Inteligenta, s. 30-33

23. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 2, s. 4-9

24. Misja turysty / Piotr Kłodkowski // Znak. - 2003, nr 8, s. 117-122

25. Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa / Jan Fenczyn, Kazimierz Mrozowicz // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 5/6, s. 8-13

26. Namaste czyli o Szerpach, turystach i dolarach / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2006, nr 28, s. 100-105

27. Nauki o turystyce. Cz. 1 / Rec. Henryk Grabowski // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 3/4, s. 32-33

28. Nie tylko turystyka / Ryszard Pidek rozm. przepr. Tomasz Wolf // Nowe Życie Gospodarcze. - 1996, nr 10, s. 54-55

29. Niewidzialny eksport : zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski / Magdalena Kachniewska // Nowe Życie Gospodarcze. - 1996, nr 15, s. 28-29

30. Nowe oblicze ekoturystyki / Monika Łuczywek // Ekopartner. - 1995, nr 11, s. 12-14

31. Obszary chronione w świadomości potencjalnych organizatorów turystyki / Sylwia Graja // Parki Narodowe. - 2005, nr 4, s. 34-35

32. Percepcja krajobrazu - sposobem na tworzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania turystycznego / Stanisław Piechota // Geografia w Szkole. - 2001, nr 3, s. 148-151

33. Podstawy teorii i praktyki zarządzania turystyką / Rec. Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 5, s. 206-208

34. Prawdziwe pamiątki z podróży : kwestia autentyczności w antropologii turystyki / Anna Wieczorkiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 2, s. 145-177

35. Projekt turystycznego świata / Anna Wieczorkiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - T. 49, nr 1 (2005), s. 95-121

36. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 7 (2007), s. 5-13

37. Refleksja o młodzieży wędrującej... : krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej / Anna Matuszak // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 210-212

38. Rola turystyki w procesie rewalidacji dzieci głuchych i niedowidzących / Barbara Pędraszewska //  Kultura Fizyczna. - 1997, nr 7/8, s. 24-25

39. Ruch turystyczny między Północą a Południem / Jadwiga Winidowa // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 46-47

40. Spacerkiem po koronach drzew - turystyka, business i ekologia z Kanady / Andrzej Wesołowski // Aura. - 2004, nr 9, s. 26-27

41. Społeczne wyznaczniki satysfakcji młodzieży z uprawiania turystyki / Andrzej Łukasik, Kazimierz Gelleta // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 148-155

42. Studia wyższe turystyki i rekreacji - razem czy osobno? / Zygmunt Jaworski // Kultura Fizyczna. - R. 61, nr 11/12 (2007), s. 20-26

43. Szkolne koło turystyczne w rewalidacji młodzieży lekko upośledzonej umysłowo / Anna Sękowska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 101-104

44. Tanatoturystyka - mroczna strona turystyki / Magdalena Muszel // Kultura i Społeczeństwo. - T. 51, nr 1 (2007), s. 151-167

45. Tereny chronione i turystyka w Europie / tł. Ewa Borejszo, Jarosław Borejszo // Parki Narodowe. - 1998 , nr 1 , s. 26-27

46. Travellersi - podróżnicy czy turyści? / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 6 (2006), s. 9-13

47. Turysta : nowa teoria klasy próżniaczej / Rec. Ewa Grzeszczyk // Nowe Książki. - 2002, nr 7/8, s. 29-31

48. Turystyczna szkoła charakterów / Ryszard Makowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 2 (2005), s. 19-23

49. Turystyka - czynnik rozwoju, czy źródło zagrożenia dla środowiska? : Internet w edukacji ekologicznej / Elżbieta Tyralska-Wojtycza // Aura. - 2002, nr 11, dod. s. 4-5

50. Turystyka a religia / Rec. Adam Karwacki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 41-43

51. Turystyka bez stereotypów / Krystyna Sonntag // Nowe Życie Gospodarcze. - 2001, nr 17, dod. s. 2-4

52. Turystyka ekologiczna : zachodnie pogranicze Polski / Anna Pawlikowska-Piechotka // Aura. - 1997, nr 12, s. 12-13

53. Turystyka i sport w życiu Marii Skłodowskiej-Curie : (w 130 rocznicę urodzin wielkiej Polki) / Maria Rotkiewicz // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 4-10

54. Turystyka jako czynnik aktywizujący zespół miejski w Ghadu / Khaled A. Mazuz // Aura. - 2003, nr 2, s. 24-25

55. Turystyka jako element rozwoju gospodarczego i czynnik zmian w środowisku naturalnym : scenariusz zajęć z elementami ścieżki dydaktycznej / Alicja Piegdoń // Aura. - 2001, nr 10, dod. s. 6

56. Turystyka jako forma profilaktyki uzależnień / Danuta Michalska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 39

57. Turystyka jako przekraczanie granic ref. : pedagogiczne aspekty zjawiska / Jan A[dam] Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 6, s. 21-23

58. Turystyka jest towarem / Magdalena Kachniewska // Nowe Życie Gospodarcze. - 1996, nr 30, s. 16-23

59. Turystyka miejska a zainteresowania uczniowskie / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 10/11, s. 27-28

60. Turystyka nad Morzem Śródziemnym - analiza tabeli statystycznej / Florian Plit, Marzenna Owczarz // Geografia w Szkole. - 2003, nr 1, s. 20-25

61. Turystyka narciarska / Grzegorz Sadowski // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 11/12, s. 17-21

62. Turystyka nie musi niszczyć środowiska / Zbigniew Haber, Iwona Chmielewska // Aura. - 1995, nr 11, s. 14-15
 
63. Turystyka przyjazna naturze / Grażyna Smulska // Nowe Życie Gospodarcze. - 1997, nr 21, s. 41-42

64. Turystyka religijna w krajach arabskich tł. : dziedzictwo i współczesność / Rajia Al-Azzawi // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 9/10, s. 21-25

65. Turystyka w parku Balboa : retoryka przestrzeni kulturowej / Anna Wieczorkiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - 1997, nr 3, s. 91-109

66. Turystyka w Parku Narodowym Hortobagy / Andrzej Drożdż // Aura. - 1999, nr 4, s. 21-22

67. Turystyka w Polsce - wybrane aspekty / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 144-150

68. Turystyka wiejska - nowa forma turyzmu? / Jolanta Wojciechowska // Geografia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 267-269

69. Turystyka wymaga serca i pieniędzy / Krzysztof Gerula ; rozm. Adam Cymer // Nowe Życie Gospodarcze. - 2008, nr 10, s. 10-11, 13

70. Turystyka zagraniczna w Polsce w latach 1956-1980 / Paweł Sowiński // Dzieje Najnowsze. - 2002, nr 1, s. 135-144

71. U podstaw teorii turystyki / Józef Lipiec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 4-11

72. Ucieczka od obcości, czyli dokąd zmierza współczesny turysta / Sylwia Małgorzata Stec // Kultura i Społeczeństwo. - T. 48, nr 3 (2004), s. 204-207

73.  W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole / Rec. Bożena Alejziak // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 96-98

74. W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole / Rec. Antoni Zając // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. 28-29

75. Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, s. 108-112

76. Województwo świętokrzyskie a turystyka / Józef Curzydło, Ryszard Kostuch // Aura. - 2001, nr 10, s. 19-21

77. Współczesne przemiany w światowej turystyce / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 205-209

78. Wychowanie do aktywności turystycznej / Jacek Mańczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 54, nr 8/9 (2007), s. 27-29

79. Wyzwania dla światowej turystyki / Krzysztof Gerula, Francesco Frangialli //  Nowe Życie Gospodarcze. - 2007, nr 20, s. 21-23

80. Zagłada milionów "braci mniejszych" : każdy sezon turystyczny zostawia wysoką falę odpadów w parkach narodowych i lasach / Tomasz Kowalik // Aura. - 2006, nr 5, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 140, s. 1-2

81. Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku / Rec. Grzegorz Bieńczyk // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 7/8, s. 30-31

82. Znaczenie środowiska przyrodniczego dla turystyki i rekreacji / Leszek Szpis // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 12, s. 13-14

83. Związki turystyki z ochroną środowiska przyrodniczego / Patrycja Majcher // Aura. - 2005, nr 8, s. 13-14

84. Żydowski ruch sportowy i turystyczny w Polsce w pierwszej połowie XX w. / Jarosław Rokicki // Dzieje Najnowsze. - R. 39, nr 1 (2007), s. 115-119

Autor: Gertruda Kmiecik