Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Wypożyczalnia
Przemyśl 2018
Zestawiła: Izabela Pelc

Zbigniew Herbert (1924 – 1998)
Bibliografia przedmiotowa cz. II
Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. ,,[...] syn niepodobny do marzenia" : figura ojca i matki w twórczości Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik. //W: Rodzina w świecie współczesnym / pod red. Magdaleny Howorus-Czajki, Katarzyny Kaczor i Aleksandry Wieruckiej. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011 S. 223-233.
  Przemyśl CzP 316
 2. Analiza poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych / Małgorzata Niemczyńska. - Kraków : "Omega", 2000.
  Przemyśl WP 89071
 3. Barbarzyńca w ogrodzie sztuki. O wierszu Z. Herberta "Mona Liza" / Alicja Krawczyk. //Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006 S. 166 - 172.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 4. Herbert-eseista jako interpretator kultury / Elżbieta Konończuk. //W: Czytanie tekstów kultury : metodologia, badania, metodyka / pod red. Barbary Myrdzik, Iwony Morawskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 S. 147-156.
  Przemyśl WP 98281
 5. Kulturowa podróż Zbigniewa Herberta / Jakub Mosz. // W: Aksjologia podróży / red. nauk. Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. Warszawa : AlmaMer Szkoła Wyższa, 2012 S. 239-251.
  Przemyśl WP 105628
 6. O twórczości Zbigniewa Herberta / Mariusz Parlicki. //W: Proza, proza, proza : opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. R. 6 / red. Konrad Strzelewicz. - Kraków : Związek Literatów Polskich, 2000.
  Przemyśl WP 91838
 7. Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności : (Zbigniew Herbert) / Edward Balcerzan. //
  W: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988 S. 220-254.
  Przemyśl WP 90042
  Przemyśl WP 75722
 8. Pojęcia kiełkujące z rzeczy : filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Józef Maria Ruszar]. - Kraków : "Platan", 2010.
  Przemyśl WP 104675
 9. Pomiędzy końcem i Apokalipsą : o wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007.
  Przemyśl WP 96603
  Przeworsk WK 47568
 10. Uczeń rzeki. O wierszu "Do rzeki" Zbigniewa Herberta. //W: Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej / Stanisław Falkowski, Paweł Stępień. - Warszawa : "Świat Książki", 2009 S. 617-631.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 11. Zbigniew Herbert : "Kamień na którym mnie urodzono" / Rafał Żebrowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2011.
  Lubaczów WL 47900
  Przeworsk WK 50684

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. „Na marginesie procesu" Zbigniewa Herberta / Roman Doktór. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999), z. 1, s. 65-74.
 2. "Przepaść Pana Cogito" między antypodami życia / Małgorzata Łukaszuk-Piekara. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999) 1999, z. 1, s. 75-95.
 3. "Sowie zagadki" Zbigniewa Herberta : szkic interpretacyjno-metodyczny / Barbara Myrdzik. // Ojczyzna-Polszczyzna 1994, nr 1, s. 21-29.
 4. "Wszędzie ta sama ziemia" : projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał. // Język Polski w Szkole IV-VI 2015/2016, nr 1, s. 46-59.
 5. Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Beata Przymuszała. // Polonistyka 2003, nr 7, s.397-403.
 6. Cierpiący poeta : rozmowa z Andrzejem Franaszkiem, autorem dwutomowej biografii Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek ; rozm. przepr. Justyna Sobolewska. // Polityka 2018, nr 1, s. 128-130.
 7. Czarna magia : dwa tworzywa - jeden wymiar. Pan Cogito Zbigniewa Herberta i Rene Magritte'a / Iwona Mikołajczyk. // Pamiętnik Literacki 2014, z. 4, s. 87-100.
 8. Czy powiodła się próba rozwiązania mitologii? : interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta / Agnieszka Janiak. // Warsztaty Polonistyczne 1997, nr 3, s. 90 - 96.
 9. Czym jest głos wewnętrzny? O wierszu Zbigniewa Herberta / Tomasz Markiewka. // Przegląd Humanistyczny 2012, nr 3, s. 99-107.
 10. Ekfraza poetycka a audiodeskrypcja / Beata Jerzakowska. // Polonistyka 2013, nr 5, s. 10-13.
 11. Herbert wobec antyku / Francesca Fornari. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999), z. 1, s. 163-178.
 12. Jeden wiersz Zbigniewa Herberta / Wojciech Kudyba. // Roczniki Humanistyczne T. 61 (2013), z. 1, s. [117]-130.
 13. Jednostka? Masa? Tłum? : rozważania o tym, co przemoc robi z człowiekiem / Katarzyna Kozłowska, Anna Stachowicz. // Polonistyka 2013, nr 10, s. 19-23.
 14. Język wiary i niewiary : religijne konteksty poezji Zbigniewa Herberta / Aleksander Fiut. //W: Lektury polonistyczne Kraków : "Universitas", 1997 S. 223-236.
 15. Liryka Herberta : między klasycyzmem a poetyką faktu / Andrzej Kaliszewski. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999), z. 1, s. 179-215.
 16. Listy do Muzy Zbigniewa Herberta jako przykład spójnej konstrukcji opartej na dialogu / Agnieszka Szymańska. // Roczniki Humanistyczne T. 52, (2004) z. 6, s. 181-209.
 17. Myśliciel w meloniku : Zbigniew Herbert "Pan Cogito" / Urszula Wykurz. // Język Polski w Gimnazjum 2017/2018, nr 1, s. 87-99.
 18. Odejmowanie istnienia, czyli "Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito" / Joanna Grądziel-Wójcik. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 49 (1999) 1999, z. 1, s. 39-51.
 19. Pan od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole 2008, nr 4, s. 28-30.
 20. Panie, dziękuję Ci... : scenariusz poświęcony Zbigniewowi Herbertowi przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole 2014, nr 11, s. 30-32.
 21. Prawda jako rekonstrukcja wartości osoby w dramatach Zbigniewa Herberta / Wiktoria Durkalewicz. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 57 (2009) 2009, z. 1, s. 103-112.
 22. Spotkanie z Wielką Matką : sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik. // Pamiętnik Literacki 2012, z. 1, s. 129-145.
 23. Szkic do erotyku (którego nie było?) Zbigniewa Herberta / Wojciech Gutowski. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999) 1999, z. 1, s. 119-139.
 24. Sztuka czy rzemiosło? Wokół eseju Zbigniewa Herberta / Ewa Kujaszewska. // Język Polski w Gimnazjum 2012/2013, nr 3, s. 90-98.
 25. Tajemnica siódmego anioła / Władysław Panas. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999) 1999, z. 1, s. 9-26.
 26. Transgresywność poezji Herberta : pejzażowa forma istnienia pamięci / Mariusz Solecki. // Przegląd Humanistyczny 2005, nr 2, s. 47 - 56.
 27. Węgierska recepcja Herberta / Judit Reimann. // Roczniki Humanistyczne Lublin T. 47 (1999) , z. 1, s. 239-246.
 28. Wyspa źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski. // Polonistyka 2008, nr 5, s. 44-49.
 29. Zbigniew Herbert i krytyka / Eleonora Węgłowska. // Przegląd Humanistyczny 1999, nr 5, s. 103 - 119.
 30. Zbigniewa Herberta eseistyczne egzegezy dzieł sztuki (przykłady) / Maria Cyran. // Język Polski w Liceum 2016/2017, nr 1, s. 23-37.

Autor: Izabela Pelc