Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Rzeszów

Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej. - Kraków : "Impuls", 2002.
  Sygn. BLżWy 30564
 2. Codzienny czas w szkole : fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli / Alicja Korzeniecka-Bondar. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. WypRz 247331, BMWyp 67535
 3. Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. BLżWy 32942, WypRz 236084, BKWyp 47977
 4. Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości : wielość dróg do porozumienia / Elżbieta Wesołowska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010.
  Sygn. BSdzW 39818
 5. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2010.
  Sygn. BMWyp 59777, BSdzW 39288, WypRz 235658, CzytR 235657
 6. Edukacja : równość czy jakość? / red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.
  Sygn. BKWyp 48586, CzytR 238932
 7. Edukacja wzbogacająca życie : Porozumienie bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. [z ang.] Anna Mills. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2006.
  Sygn. BŁWyp 33406
 8. Empatyczna klasa : relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson ; [tł. z ang. Danuta Roguś]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.
  Sygn. BSdzW 37384, BMWyp 56687, WypRz 235581, BKWyp 45903, CzytR 230434
 9. Gry psychologiczne w szkole / Jarosław Jagieła. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004.
  Sygn. BSdzW 36556, BMWyp 54871, BLżWy 34871, BKWyp 45153, CzytR 228354
 10. Homo Communicus : szkice pedagogiczne / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000.
  Sygn. CzytR 225667
 11. Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
  Sygn. BSdzW 41989, WypRz 239726, BMWyp 61420, BŁWyp 36618, CzytR 239814
 12. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Sygn. BŁWyp 36520, BŁWyp 36619, BMWyp 61955, WypRz 241237, BKWyp 49358, BStWy 36437, CzytR 241173
 13. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : ćwiczenia i strategie działania dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Sygn. BSdzW 37715, CzytR 230768, BŁWyp 36351
 14. Jak przetrwać w szkole i nie zwariować : poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów / Jan Wróbel ; współpraca : Małgorzata Wróbel (część 3 "Uczniowie"). - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2010.
  Sygn. BLżWy 33061
 15. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Sygn. BMWyp 61612
 16. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. BMWyp 60275, BŁWyp 35978, BStWy 34875
 17. Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych / pod red. Sylwii Badory, Danuty Krystyny Marzec, Janiny Kosmali. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001.
  Sygn. CzytR 227953
 18. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania" się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / pod red. Wojciecha Jana Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007.
  Sygn. BŁWyp 34555, BSdzW 37719, BLżWy 31368
 19. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / pod red. Wojciecha Jana Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007.
  Sygn. BŁWyp 33436, BSdzW 37720
 20. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.
  Sygn. WypRz 234227, CzytR 234005
 21. Komunikacja w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2004.
  Sygn. BMWyp 54997, BŁWyp 32329, WypRz 241914
 22. Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary / red. nauk. Marzena Okrasa, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor. - Toruń : "Adam Marszałek" ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
  Sygn. BMWyp 66833, CzytR 244858
 23. Komunikowanie społeczne w edukacji : dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2006.
  Sygn. WypRz 229896, BSdzW 37721, BLżWy 31369, CzytR 229895
 24. Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Mariana Fiedora, Jana Kubiczka. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.
  Sygn. BSdzW 40653, CzytR 235812
 25. Komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie : szanse i zagrożenia dla edukacji / pod red. Gabrieli Andrzejewskiej, Kazimierza Czerwińskiego, Małgorzaty Schneider. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2010.
  Sygn. BSdzW 40468
 26. Konflikt w szkole : studium etnograficzne / Katarzyna Wajszczyk. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2015.
  Sygn. BSdzW 46191
 27. Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Ewa Jówko. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. BSdzW 46699, BŁWyp 37811
 28. Nauczycielskie perypetie : [o wojnie wszystkich ze wszystkimi] / Dariusz Chętkowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  Sygn. BSdzW 39466, BMWyp 59864, BŁWyp 36358, WypRz 235710, BKWyp 48309, BStWy 34697
 29. Porozumienie bez przemocy czyli Język Żyrafy w szkole / Towe Widstrand ; współpr. Marianne Gothlin, Niclas Ronnstrom ; [tł. Katarzyna Głodowska]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005.
  Sygn. CzytR 230482
 30. Porozumienie bez przemocy czyli Język Żyrafy w szkole / Towe Widstrand ; współpr. Marianne Gothlin, Niclas Ronnstrom ; [tł. Katarzyna Głodowska]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
  Sygn. WypRz 235582
 31. Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001.
  Sygn. WypRz 225672, CzytR 225671
 32. Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych = Educational space versus social challenges and expectations = Obrazovatel'noe prostranstvo v kontekste vyzovov i ozidanij sovremennogo obsestva / red. nauk. Irina Surina. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. BSdzW 39884, BMWyp 61314, BŁWyp 34828, BKWyp 48300, CzytR 237553
 33. Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. - Kraków : LIBRON - Filip Lohner, cop.2017.
  Sygn. BSdzW 47131
 34. Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego : studium teoretyczno-emiryczne / Ewa Bochno ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2004.
  Sygn. BMWyp 55570, WypRz 230085, CzytR 230084
 35. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. - Warszawa : "Difin", 2018.
  Sygn. BStWy 208 U, BKWyp 50439, BStWy 38444, CzytR 247950
 36. Szansa na międzypokoleniowy dialog w kontekście rozumienia słów z zakresu moralności przez współczesne podmioty edukacyjne / Zdzisław Aleksander. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.
  Sygn. BSdzW 39632
 37. Szkolna niekomunikacja : bariery w dyskursie wczesnoszkolnym / Anna Wileczek, Iwona Możdżonek. - Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
  Sygn. BMWyp 66799, BSdzW 47134, WypRz 244976, CzytR 244709
 38. Szkoła : wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016.
  Sygn. WypRz 245281
 39. Szkoła dialogu : jak skutecznie porozumiewać się / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
  Sygn. CzytR 37802 B
 40. Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
  Sygn. BMWyp 67136, WypRz 245423, BSdzW 46622, BKWyp 50104, BStWy 37903
 41. Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Sygn. BMWyp 66504
 42. Szkoła jako wspólnota osób : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Ewa Puchała. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
  Sygn. BSdzW 39638, BMWyp 59138
 43. Szkoła wspólnych działań : czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
  Sygn. BMWyp 67137, BKWyp 49981
 44. Sztuka dialogu : teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość / Marian Śnieżyński. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005.
  Sygn. CzytR 229364
 45. Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej / Aleksander Sztejnberg. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2007.
  Sygn. BSdzW 45678
 46. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Sygn. BMWyp 66802, BŁWyp 37176, WypRz 244876
 47. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekł. z jęz. włos. Anna Gogolin]. - Kielce : "Jedność", 2018.
  Sygn. BMWyp 67397, BLżWy 35593, BKWyp 50482, BLżWy 35369, BStWy 38470

 Artykuły:

 1. A może by tak razem...? - współpraca i skuteczne rozwiązywanie problemów / Katarzyna Leśniewska.// - 2011, nr 5, s. 25-29
 2. Analiza transakcyjna w praktyce szkolnej / Maria Brudnik.// Forum Oświatowe. - 2009, t. 2, s. 89-105
 3. "Bal przebierańców" - różne oblicza (pseudo)wspólnot pokoju nauczycielskiego / Joanna Małgorzata Łukasik.// W: Wyzwania szkolnej codzienności : Challenges of School Everyday Life / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. - Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2015, S. 15-30
  Sygn. CzytR 244881
 4. Dlaczego gramy i w co gramy..., czyli o emocjonalnych pułapkach / Katarzyna Koszewska.// - 2012, nr 5, s. 40-44
 5. Dobra współpraca / Kinga Rusin.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 47-48
 6. Dobry zespół to podstawa : kształtowanie umiejętności pracy w grupie wśród nauczycieli / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, styczeń, s. 41-42
 7. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym / Stefan Wlazło.// W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / red. Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2012, S. 250-262
  Sygn. BKWyp; 48765 BŁWyp 36060; BŁWyp 37450; BMWyp 61254; BSdzW 41627; BStWy 35922; CzytR 239311; WypRz 239312; WypRz 239313
 8. Gry psychologiczne i strategia obrony : lekcja 3 / Janusz Żmijski.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 43-49
 9. Integracja nauczycieli kluczem do sukcesu placówki / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, kwiecień, s. 50-51
 10. Integracja środowiska nauczycielskiego / Janusz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 29-34
 11. Integracja zespołu nauczycielskiego / Maria Pecyna.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 11, s. 58-59
 12. Jak przezwyciężać trudności w pracy zespołów nauczycielskich? / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2019, nr 3, s. 10-14
 13. Klimat pokoju nauczycielskiego / Joanna Małgorzata Łukasik.// Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 5/6, s. 51-58, bibliogr.
 14. Komunikacja dla współdziałania / Wanda Papugowa.// Wychowawca 2013. - nr 10, s. 5-9
 15. Konflikty i mobbing a bezpieczeństwo psychofizyczne jednostki w szkołach różnego szczebla / Joanna Hałaj.// W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / Joanna Barbara Hałaj. - Toruń : Adam Marszałek 2010, s. 15-28
  Sygn. BSdzW 40653; CzytR 235812
 16. Komunikacja - ludzie i ludzie; ludzie i teksty / Andrzej Łopata.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 2, s. 46-60
 17. Komunikacja społeczna w przywództwie : perspektywa zapobiegania konfliktom interpersonalnym w grupie / Jan Wojciech Maliszewski.// W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek. - Toruń : Adam Marszałek 2010, S. 182-203
  Sygn. BSdzW 40653; CzytR 235812
 18. Konflikt w szkole? Negocjuj! / Magdalena Goetz.// Sygnał 2017. - nr 6, s. 51-55
 19. Konflikty w pracy przyczyną obniżenia efektywności zespołu / Agnieszka Folga, Joanna
  Kołakowska.// W: "Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek 2008, nr 10, s. 4-8
 20. Konflikty w środowisku szkolnym / Remigiusz Koc, Stanisław Kowalik.// W: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki /red. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 2011, S. 192-219
  Sygn. BKWyp 48299; BLżWy 35029; BŁWyp 35839; BMCzy 60416; BMWyp 60417; BSdzW 41005; CzytR 237310; WypRz 237499; WypRz 237556
 21. Kształtowanie przez dyrektora umiejętności pracy w grupie wśród nauczycieli / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, listopad, s. 48-49
 22. M jak... manipulacja / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 1, s. 16
 23. Mediacja w komunikacji szkolnej / Kinga Musialska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 6-7
 24. Między współpracą a rywalizacją : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 68-71
 25. Między słowami : skuteczne komunikowanie się nauczycieli / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 5-8
 26. Mity o pracy z zespołem / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 28-32
 27. Narracje – przemoc- negocjacje: trzy wymiary trójpodmiotowej komunikacji szkolnej w spojrzeniu fenomenologiczno-hermeneutycznym / Danuta Opozda.// W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek. - Toruń : Adam Marszałek 2010, s. 145-156
  Sygn. BSdzW 40653; CzytR 235812
 28. Nauczyciel - pedagog - psycholog : współpraca czy rywalizacja?/ Małgorzata Kaleta-Witusiak.// W: Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / red. Jolanta Szczurkowska, Agnieszka Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2013, S. 175-196
  Sygn. BLżWy 34407; BMWyp 61744; CzytR 240740; WypRz 241319
 29. Nauczycielskie sieciowanie i doświadczenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Anna Płusa, Agata Arkabus.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 1-2, s. 62-67
 30. O potrzebie rozmowy w szkole / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 85
 31. Organizacja pracy grup zadaniowych w szkole / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 32-36
 32. Organizacja pracy zespołowej / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 28-31
 33. Podążając za jakością : przykłady dobrych praktyk w zespołach zadaniowych /
  Agnieszka Bukowińska, Krystyna Bernacka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 7, s. 46-51
 34. Pokonać trudności w pracy zespołowej / Katarzyna Szczepkowska, Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 32-35
 35. Pokój nauczycielski...? oraz inne pytania o psychologiczne znaczenie przestrzeni i zakamarków szkoły / - Anna Piekarska.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 20-22
 36. Pokój nauczycielski jako przestrzeń dyskursu edukacyjnego / Beata Zamorska.// W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności] / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010, S. 369-388
  Sygn. BKCzy 48004; BKWyp 48005; BLżWy 32707; BŁWyp 34911; BMCzy 59800; BMWyp 59801; BMWyp 61039; BSdzW 39715; BStCz 34693; CzytR 235787; WypRz 235788
 37. Procedura dotycząca tworzenia i działania zespołów nauczycielskich w szkole / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, wrzesień, s. 31
 38. Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) / Tomasz Jurczyk. // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / red. Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2012, S. 263-272
  Sygn. BKWyp 48765; BŁWyp 36060; BŁWyp 37450; BMWyp 61254; BSdzW 41627; BStWy 35922; CzytR 239311; WypRz 239312
 39. Razem do wspólnego celu : organizacja pracy szkolnych zespołów / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 9, s. 14-17
 40. Relacje interpersonalne między przywódcą edukacyjnym a społecznością szkolną / Joanna Urbańska.// W: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin" 2016, S. 254-263
  Sygn. BŁWyp 37466; BSdzW 46427; BStWy 37780; CzytR 245289; WypRz 245450
 41. Relacje interpersonalne w szkole. Perspektywa kompetencji i umiejętności kierowniczych (nauczycielskich) w odniesieniu do sytuacji konfliktowych / Wojciech J. Maliszewski.// W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek. - Toruń : Adam Marszałek 2010, s. 157-181
  Sygn. BSdzW 40653; CzytR 235812
 42. Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności : wymagania w pracy - zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli / Łukasz Baka.// Psychologia Społeczna. - T. 8, nr 4 (2013), s. 422-434
 43. Rozwijanie kapitału społecznego jako zadanie nauczycieli / Maria Deptuła.// - T. 2 (2013), s. 29-41
 44. Rzeczowe dyskusje na trudne i kontrowersyjne tematy / Krystyna Ratyńska-Olechnowska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 17-19
 45. Ryzyko skutecznej komunikacji / Violetta Kruczkowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 46-47 
 46. Słaby kapitał społeczny hamulcem rozwoju / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4 , s. 3-12
 47. Solista w 9 rolach : nauczyciel w pracy zespołowej / Magdalena Goetz.// - 2011, nr 5, s. 30-33
 48. Szkolne umowy i porozumienia / Ewa Góralczyk.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 14-22
 49. Szkoła wielu aktywności, czyli przestrzeni interpersonalnej kultury współbycia / Bronisława Dymara.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2012, nr 3, s. 3-8
 50. Takt w szkolnym zwierciadle / Inocenty Marek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 34-40
 51. Toksyczny pokój nauczycielski a zadania wychowawcze szkoły / Janusz Mastalski.// W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : "Impuls" 2006, S. 175-186, bibliogr.
  Sygn. BŁWyp 32944; CzytR 230094; WypRz 230095
 52. Twórcza osobowość, kreatywny zespół / Joanna Wojciechowicz-Bednarek.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 30-33
 53. W co grać z tymi, którzy grają : analiza transakcyjna jako narzędzie zarządzania zespołem / Jakub Myszkorowski.// Magazyn Trenera 2015. - nr 37, s. 38-40
 54. W co grają ludzie? : analiza transakcyjna w szkole / Trojan Marchwiak.// Katecheta 2009. - nr 7-8, s. 73-80
 55. W co gramy.../ Katarzyna Koszewska.// - 2012, nr 6, s. 29-34
 56. Wspólne grono - od intrygi do porozumienia / Anna Torbicka.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 82-85, bibliogr.
 57. Współdziałanie czy rywalizacja? : o sztuce budowania kapitału społecznego nauczycieli / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz,.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 8-16
 58. Współpraca. Niezbędna umiejętność / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 14, s. 16
 59. Współpraca nauczycieli warunkiem współpracy uczniów - z doświadczeń szkoleniowych OEIiZK / Małgorzata Rostkowska, Ewa Kędracka.// - 2011, nr 3, s. 34-39
 60. Współpraca pedagoga z nauczycielami w ramach zespołu / Piotr Wiliński.// Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 46-50
 61. Współpraca pomiędzy nauczycielami oraz współpraca z rodzicami : podstawa budowania społeczności szkolnej / Bożena Popiela.// - 2015, nr 4, s. 44-47
 62. Współpraca w zespołach : realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.1. w praktyce / Jan // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, kwiecień, s. 18-21
 63. Współpracujmy! Ale jak? / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 10, s. 16
 64. Współzawodnictwo i współpraca w szkole a rynek oświatowy / Maria Dowgiert.// Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s.11-15
 65. Zgrany tandem nauczycielski / Magdalena Jastrzębska, Anna Pietras.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 22-23

 

Styczeń 2020
oprac.
Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

 

Autor: Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska