Dziecko wykorzystywane seksualnie

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

 

Dziecko wykorzystywane seksualnie
(bibliografia w wyborze)

  

Książki

 1. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.
  Sygn. WypRz   244936
 2. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn.WypRz   243854
 3. Drapieżcy : pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni : kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci / Anna C. Salter ; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. - Poznań : "Media Rodzina", 2005.
  Sygn. WypRz   242584
 4. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009.
  Sygn. CzytR  234887
 5. Dziecko seksualnie wykorzystywane / Danya Glaser, Stephen Frosh ; tł. z ang. Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995.
  Sygn. CzytR   238118
 6. Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / Alice Miller ; przeł. [z niem.] Jadwiga Hockuba. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2006.
  Sygn. WypRz   243978
 7. Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpr. Tomasz Wyżyński. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  Sygn. CzytR   238092
 8. Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym / pod red. Moniki Sajkowskiej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, cop. 2002.
  Sygn. CzytR   238108
 9. Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. - Wyd. 2. - Warszawa : "Scholar", 2008.
  Sygn. WypRz  232350
 10. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "WAM", 2012.
  Sygn. WypRz   239421
 11. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : "Żak", 2008.
  Sygn. CzytR   233684
 12. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2007. - 264 s.
  Sygn. CzytR  231129, WypRz  231130
 13. Pedofilia : geneza i mechanizm zaburzenia / Maria Beisert. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  Sygn. WypRz   238951
 14. Pedofilia : przemoc wobec dzieci / Justyna Pieczko. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2012.
  Sygn. WypRz   240021
 15. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
  Sygn. Czyt  235733
 16. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. - Wyd. 2 rozszerz. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. WypRz   237300
 17. Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Sygn. WypRz   242416
 18. Psychiatria dzieci i młodzieży / red. nauk. Irena Namysłowska ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
  Sygn. WypRz   240330, CzytR   240404
 19. Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004.
  Sygn. CzytR 228080
 20. Skrzywdzona / Cathy, Glass ; [tł. Magdalena Osip-Pokrywka]. - Warszawa : "Hachette", 2009.
  Sygn. WypRz 233576
 21. Tabu seksuologii : [wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej] / red. nauk. Aleksandra Jodko. - Warszawa : "Academica", 2008.
  Sygn. CzytR  233272,  WypRz 233587
 22. Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne / red. Philip C. Kendall ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Sygn. CzytR 235828
 23. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009.
  Sygn. WypRz  234329
 24. Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : "Akapit", 2009.
  Sygn. WypRz  235128, CzytR 235041
 25. Wykorzystywanie seksualne dzieci : teoria, badania, praktyka / pod red. Moniki Sajkowskiej. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2004.
  Sygn. CzytR   238107
 26. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Sygn. WypRz   245443, CzytR   245442
 27. Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii / Alice Miller ; przeł. [z niem.] Barbara Przybyłowska. - Poznań : "Media Rodzina", [1999].
  Sygn. CzytR   222168
 28. Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Sygn. WypRz   242662, CzytR   242661

Dokumenty elektroniczne

 1. Dzieci maltretowane i molestowane [Film] : jak o tym mówić / konsult. Barbara Woynarowska. - Rzeszów : Nagranie własne biblioteki,( Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 2011.
  Sygn. AudRz   967

Artykuły

 1. Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 358-364
 2. Bezpieczne dzieciaki : program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych / Joanna Węgrzynowska, Julia Amarowicz-Pietrasiewicz // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 173-184
 3. Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci / William N. Friedrich// Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 4, s. 41-50
 4. Cyberpornografia i cyberseks / Anna Wrona // W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009. - s. 302-322, bibliogr.
 5. Czynniki modyfikujące ujawnienie przez dziecko doświadczeń wykorzystania seksualnego / Magdalena Uławska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 48-58, bibliogr.
 6. Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie / Olga Galimska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 64-68
 7. Dotyk, który boli : "Niepotrzebne" statystyki... / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 60-65
 8. Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej / Kazimierz Pospiszyl // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 37-54, bibliogr.
 9. Dziecko molestowane - jakie sygnały powinny zaniepokoić nauczyciela? / Małgorzata Warzkiewicz.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 3, s. 60-61
 10. Dziecko - ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 8-9
 11. Dziecko skrzywdzone : jak rozmawiać z uczniem dotkniętym przemocą seksualną / Magdalena Alenowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2012, listopad, s. 54-56
 12. Dziecko w Sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 32-36
 13. Dziwny dotyk / Barbara Viper // Ergo : Forum Wychow. - 2005, nr 3, s. 44-47
 14. Emocjonalna pułapka / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 49-51
 15. Gdy dom nie ma wyjścia / Agnieszka Koczyk.// Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 28-32
 16. Internetowe stereotypy / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 30-31
 17. Jak pomagać dzieciom ? / Jadwiga Kuśmierska // Świat Probl. - 2005, nr 3, s. 7-10
 18. Jak pomóc dziecku wykorzystywanemu seksualnie? / Magdalena Czub.// Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 15-19
 19. Jak przeciwdziałać przemocy seksualnej / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 83-85
 20. Kampanie społeczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 161-172
 21. Kłopot z kokardką : pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie / Jolanta Zmarzlik, Beata Pawlak-Jordan // Niebieska Linia. - 2010, nr 5,s. 5-8
 22. Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci / Agnieszka Izdebska // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 13-15
 23. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i seksualną eksploatacją / oprac. Gabriela Roszkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 188-191
 24. Narysować zło : rysunek dziecka w diagnozie i terapii ofiar molestowania seksualnego / Anna Wierzchosławska.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2014/2015, nr 4-1, s. 70-77
 25. Nowe regulacje karne dotyczące przestępstw związanych z pedofilią / Tomasz Pudo // Państwo i Prawo. - 2007, z. 4, s. 57-68
 26. O dobro dziecka skrzywdzonego / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 4,s. 5-8
 27. O seksualnym wykorzystywaniu dzieci / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 40-56
 28. Pomaganie dzieciom niepełnosprawnych intelektualnie - ofiarom wykorzystywania seksualnego / Carla Ivens // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 75-104, bibliogr.
 29. Pomaganie dzieciom skrzywdzonym przez zły dotyk / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 26-29
 30. Poradnictwo dla opiekunów jako forma wspierania terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie / Monika Zielona-Jenek // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 96-110, bibliogr.
 31. Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym (po nowelizacji k.k.) / Monika Płatek // Państwo i Prawo. - 2011, z. 2, s. 3-18
 32. Praktyczne oraz prawne rozważania wokół problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym również za pośrednictwem internetu i nowoczesnych technologii / Agata Grabowska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 95-104, bibliogr.
 33. Problem krzywdzenia dzieci : postawy i doświadczenia warszawskich nauczycieli / Joanna Włodarczyk // Świat Problemów. - 2010, nr 3, s. 21-24
 34. Profil sprawcy, profil ofiary : przestępstwo współżycia z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia / Małgorzata Dziewanowska.// Archiwum Kryminologii. - T. 34 (2012), s. 367-399
 35. Program STACJA : szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży? / Elżbieta Bielecka, Joanna Winiarska, Wojciech Ronatowicz // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 4, s. 45-65, bibliogr.
 36. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci / David Finkelhor // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 4, s. 7-36
 37. Przypadki krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym / Gabriela Kohn // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 3, s. 7-23
 38. Przywrócić dzieciństwo / Joanna Kuzebska // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 32-33
 39. Rodzinne uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 77-81
 40. Rola pedagoga szkolnego w diagnozowaniu wykorzystywania seksualnego dziecka / Edyta Laurman-Jarząbek // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - s. 85-91
  Sygn. CzytR  235314
 41. Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172
 42. Rozwój idei i działań społecznych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem / Ewa Jarosz // Polityka Społeczna. - 2005, nr 9, s. 13-19, bibliogr.
 43. Seksualność w procesie wychowania dziecka / Zbigniew Izdebski ; rozm. przepr. Katarzyna Grunt, Agata Kapela.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 14-18
 44. Symptomy u dziecka doświadczającego przemocy seksualnej / Magdalena Alenowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2012, listopad, s. 32-33
 45. Systemowa pomoc dzieciom krzywdzonym : doświadczenia Stanów Zjednoczonych / Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 121-137
 46. Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania / Monika Jaroszewska // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 26-32
 47. Terapia traum seksualnych z dzieciństwa / Jolanta Hojda.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 4, s. 8-12
 48. Uwodzenie dzieci w internecie / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2008, nr 6, s. 19-22
 49. W czterech ścianach... / Katarzyna Migdał // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 48-49
 50. Wiedza na temat seksualności i reakcji emocjonalnej jako wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci - wyzwania teoretyczne i badawcze / Sonja N. Brilleslijper-Kater.// Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 4, s. 70-83
 51. Wyjść poza koło przemocy / Marcin Koczyk // Psychol. w Szk. - 2005, nr 1, s. 27-35
 52. Wykorzystanie seksualne : rozmowa z dzieckiem / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 29-30
 53. Wykorzystanie seksualne dzieci / Maria Beisert, Agnieszka Izdebska.// Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 2, s. 48-66, bibliogr.
 54. Wymowa sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s, 60-63
 55. Wzorce przywiązania a konsekwencje wykorzystywania seksualnego / Magdalena Czub.// Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 21-24
 56. Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie / Agnieszka Widera-Wysoczańska // Przegląd Psychologiczny. - 2005, nr 3, s. 295-312, bibliogr.
 57. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci poprzez oferowanie terapii potencjalnym sprawcom - berliński "Projekt prewencyjny Dunkelfeld" / Klaus M. Beier [i in.] // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 140-150, bibliogr.
 58. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu w rodzinie / Kevin Browne // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 48-74, bibliogr.

  

Rzeszów, 26.01.2017 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska