Szlak Architektury Drewnianej

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
zestawiła : Dorota M. Markocka

Szlak Architektury Drewnianej

bibliografia w wyborze

za lata 1965-2015

A. Wydawnictwa zwarte

1. Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

2. Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Wyd. 2. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2013.

PBW Lubaczów CzL 48662 ,WL 48994

3. Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Wyd. 3. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2015.

PBW Jarosław WJ 56261

4. Szlak architektury drewnianej : [województwo podkarpackie] / Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ; [red. Jan Sołek, Piotr Słaby]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2003.

PBW Przeworsk MKsK Reg 3217/B, WK 3218/B

5. Bachórzec : dawny kościół parafialny pw. św. Katarzyny, obecnie nieużytkowany. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 254-255 : il.

Kościół fundacji Antoniego z Siecina Krasickiego z l. 1760-62 jest przykładem drewnianej architektury barokowej

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

6. Bachórzec (gm. Dubiecko) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Katarzyny, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 10-11 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

7. Bałucianka : cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 55 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

8. Bałucianka (gm. Rymanów) : dawniej cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (parafia w Króliku Polskim) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 12-13 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

9. Blizne (gm. Jasienica Rosielna) : kościół rzymskokatolicki Wszystkich Świętych //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 20-23 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

10. Blizne : kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wraz z zespołem. – (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 35-40 : il.

Kościół z poł. XV w., wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

11. Bonarówka : cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Opieki Matki Bożej. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 27-28 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

12. Bonarówka (gm. Strzyżów) : dawniej cerkiew greckokatolicka Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Opieki Matki Bożej (parafia w Żyznowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 24-25 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

13. Borchów : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie rzymskokatolicka kaplica filialna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 194 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

14. Borchów (gm. Oleszyce) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP (do 1930 r. parafia w Oleszycach), obecnie filialna kaplica rzymskokatolicka NMP (parafia w Oleszycach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 26 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

15. Brzeżawa : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Michała Archanioła. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 96-97 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

16. Brzeżawa (gm. Bircza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Lipie), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła (parafia w Lipie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 31 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

17. Brzeziny (gm. Wielopole Skrzyńskie) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja Biskupa //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 28-30 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

18. Brzeziny : kościół parafialny pw. św. Mikołaja. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 272-275 : il.

Powstanie kościoła datowane na II poł. XV w.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

19. Bystre : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 123-127 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

20. Bystre (gm. Czarna) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Michniowcu), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 32-33 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

21. Cewków : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Dymitra. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 197 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

22. Cewków (gm. Stary Dzików) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 35 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

23. Chłopice : dawna cerkiew greckokatolicka, od 1788 r. kościół parafialny pw. Matki Bożej. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 242-243 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

24. Chłopice : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Matki Bożej, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 36-37 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

25. Chłopice : dzwonnica-kaplica. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 243 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

26. Chmiel : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Mikołaja. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 133 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

27. Chmiel (gm. Lutowiska) : dawniej cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja (parafia w Dwerniku) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 38 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

28. Chotylub : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow, następnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Opieki NMP, obecnie nieużytkowana. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 204 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

29. Chotylub (gm. Cieszanów) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, później filialny kościół rzymskokatolicki Opieki Najświętszej Marii Panny (parafia Cieszanów) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 39 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

30. Chotyniec : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 174-177 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

31. Chotyniec (gm. Radymno) : parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 40-41 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

32. Chyrowa : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 151-152 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

33. Chyrowa (do 1968 r. Hyrowa, gm. Dukla) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Orędownictwa Przenajświętszej Bogurodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Iwli) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 42-43 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

34. Cmolas : dawniej szpitalny kościół rzymskokatolicki Przemienienia Pańskiego, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 9parafia w Cmolasie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 45-47 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

35. Cmolas : kościół filialny (dawny szpitalny) pw. Przemienienia Pańskiego. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 297-299 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

36. Czarna Górna : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Dymitra Męczennika, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 122-123 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

37. Czarna Górna : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 48-49 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

38. Czerteż (gm. Sanok) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego, następnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP (parafia w Sanoku-Dąbrówce), obecnie parafialna cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 50-52 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

39. Czerteż : greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pańskiego. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 87 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

40. Dobra Szlachecka (gm. Sanok) : dawniej greckokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego (wcześniej św. Mikołaja), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego (filia parafii w Mrzygłodzie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 58-59 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

41. Dobra Szlachecka : zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (wcześniej św. Mikołaja), obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ; cerkiew bramna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z dzwonnicą w izbicy, obecnie dzwonnica kościoła rzymskokatolickiego. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 79-81 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

42. Domaradz : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 62-63 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

43. Domaradz : dawny kościół parafialny pw. św. Mikołaja. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 32-33 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

44. Dydnia : dawna plebania. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 43 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

45. Fredropol [Kormanice] : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 184 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

46. Gawłuszowice : kościół parafialny pw. św. Wojciecha. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 308-309 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

47. Gawłuszowice : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha Biskupa i Męczennika //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 6769 : il.

Kościół powstał w1677 r. z fundacji braci Ossolińskich, w 1924 artysta malarz Vlastimil Hoffman wykonał nową polichromię wewnątrz obiektu

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

48. Gogołów (gm. Frysztak) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Katarzyny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 70-72 : il.

Najstarszym elementem wyposażenia świątyni wzniesionej w 1672 jest kamienna późnogotycka chrzcielnica (XV/XVI w.) fundacji Jana Amora Tarnowskiego, wojewody sandomierskiego i ruskiego, ówczesnego dziedzica wsi

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

49. Gogołów : kościół parafialny pw. św. Katarzyny. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 276-278 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

50. Golcowa (gm. Domaradz) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Barbary i Narodzenia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 73-75 : il.

Kościół wzniesiono w IV ćw. XV w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

51. Golcowa : kościół parafialny pw. św. Barbary i Narodzenia NMP. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 30-31 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

52. Gorajec : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Narodzenia NMP, obecnie rzymskokatolicka kaplica filialna [parafii w Cieszanowie]. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 199-203 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

53. Gorajec (gm. Cieszanów) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Żukowie), obecnie filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Cieszanowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 76-77 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

54. Haczów : dawny parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP i Michała Archanioła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 85-89 : il.

Kościół z poł. XV w., zaliczany do największych w Europie średniowiecznych drewnianych obiektów sakralnych, posiada liczne dzieła sztuki : rzeźby – Pieta (ok. 1400), rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem (XV w.), chrzcielnica (XVI w.), drewniane drzwi (XVI w.), polichromia z 1494 r. Zabytek został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. NBP w 2006 r. wyemitował monety 2-i 20-złotowe z wizerunkiem kościoła

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

55. Haczów : stary kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Michała Archanioła. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 47-51 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

56. Hłomcza : cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 77 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

57. Hłomcza (gm. Sanok) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, obecnie parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 91 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

58. Hołuczków : dawna cerkiew parafialna pw. św. Paraskewy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny. – (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 72-73 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

59. Hołuczków (gm. Tyrawa Wołoska) : dawniej cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja (parafia w Tyrawie Wołoskiej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 92 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

60. Hoszów : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. bł. Bronisławy. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 119 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

61. Hoszów (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki bł. Bronisławy (parafia w Ustrzykach Dolnych) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 94-95 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

62. Humniska (gm. Brzozów) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Stanisława Biskupa //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 96-97 : il.

Jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce, wzniesiony w XV w. z fundacji Benka z Żabokruk, starosty przemyskiego, sanockiego i halickiego w 1409 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

63. Humniska : kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 40-41 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

64. Iwonicz (gm. Iwonicz Zdrój) : parafialny kościół rzymskokatolicki Wszystkich Świętych //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 100-101 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

65. Iwonicz : kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 58-59 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

66. Iwonicz Zdrój : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 102 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

67. Iwonicz-Zdrój : dawny kościół parafialny pw. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 61-62 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

68. Iwonicz-Zdrój : zespół zabudowy. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 59-61 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

69. Jabłonka (gm. Dydnia) : parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Boskiej Częstochowskiej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 103 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

70. Jabłonka : kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 41-42 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

71. Jaćmierz (gm. Zarszyn) : parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 104-105: il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

72. Jaćmierz : kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 44-45 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

73. Jasienica Rosielna : kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 34-35 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

74. Jasienica Rosielna : parafialny kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 108-109 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

75. Jaśliska : zespół zabudowy. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 150-151 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

76. Julin : zespół dawnego pałacyku myśliwskiego. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 250-253 : il.

Zespół drewnianych budynków wzniesiony przez II ordynata Łańcuta – Alfreda Potockiego, ukończony w 1880 r., w skład którego wchodzą : pałacyk myśliwski, służbówka, kuchnia i lodownia.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

77. Jurowice : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Jerzego, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. ś.ś. Piotra i Pawła. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 86 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

78. Jurowice (gm. Sanok) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Jerzego, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki śś. Piotra i Pawła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 114-115 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

79. Kalwaria Pacławska : zespół zabudowy. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 186-187 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

80. Klimkówka Centrum (gm. Rymanów) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 117-118 : il.

Najcenniejszym zabytkiem późnogotyckiego malarstwa tablicowego na terenie woj. Podkarpackiego jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I poł. XVI w., będący fragmentem późnogotyckiego tryptyku, będący elementem wyposażenia tegoż kościoła

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

81. Klimkówka : kościół parafialny pw. Michała Archanioła. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 56-57 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

82. Klimkówka (gm. Rymanów) : filialny kościół rzymskokatolicki Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego (parafia Klimkówka Centrum) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 116 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

83. Klimkówka : kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 57 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

84. Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej [skansen]. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 304-308 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

85. Kolbuszowa [skansen]: dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Marka Ewangelisty przeniesiony z Mielca-Rzochowa //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 121 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

86. Komańcza : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Matki Bożej, następnie prawosławna cerkiew filialna (spalona w 2006 r., obecnie zrekonstruowana). - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 146-148 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

87. Komańcza : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej, obecnie parafialna cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 122-123 : il.

Cerkiew odbudowana i zrekonstruowana po pożarze w 2006 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

88. Kosina (gm. Łańcut) : filialny kościół rzymskokatolicki św. Sebastiana (parafia Kosina), obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 127 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

89. Kosina : kościół filialny pw. św. Sebastiana. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 250 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

90. Kotań : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana, obecnie kościół rzymskokatolicki [filialny parafii w Krempnej]. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 156-157 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

91. Kotań (gm. Krempna) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana (parafia w Krempnej), obecnie obiekt nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 129 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

92. Kowalówka : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 198-199 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

93. Kowalówka (d. Żuków, gm. Cieszanów) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP (filia w Cieszanowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 131-132 : il.

W świątyni znajduje się odnowiony XVIII-wieczny ikonostas

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

94. Krempna : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbego. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 154-155 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

95. Krempna : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana, następnie parafialny kościół rzymskokatolicki św. Maksymiliana Kolbego, obecnie obiekt nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 134-135 : il.

Świątynia została poddana renowacji, prace konserwatorskie przy ikonostasie

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

96. Krosno : filialny kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha (parafia w Krośnie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 136-137 : il.

Kościół wzniesiono ok. poł XV w., w wyposażeniu znajduje się m.in. : późnogotycka rzeźba św. Zofii z córkami z I poł. XVI w., rzeźba św. Wojciecha z ok. 1430 r., manierystyczna rzeźba Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z ok. 1600 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

97. Krosno : kościół filialny pw. św. Wojciecha. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 26-27 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

98. Krościenko : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia Matki Bożej, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Narodzenia NMP. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 105 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

99. Krościenko : dawniej cerkiew greckokatolicka Narodzenia Matki Bożej, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 138 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

100. Królik Polski (gm. Rymanów) : parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Wacława //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 141 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

101. Królik Polski : kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Wacława. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 54-55 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

102. Kruhel Wielki : zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 182-183 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

103. Krzeczowice : [dawna] greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja, następnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli, obecnie nieużytkowana. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 235 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

104. Krzeczowice (gm. Kańczuga) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, następnie parafialny kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Boboli, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 142-143 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

105. Krzemienica (gm. Czarna) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Jakuba Starszego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 144-145 : il.

Autorstwo rzeźb w wyposażeniu kościoła przypisywane Tomaszowi Hutterowi

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

106. Krzemienica : zespół kościelny – dawny kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego. – (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 228-229 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

107. Krzeszów : parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia najświętszej Maryi Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 147-148 : il.

Bogate wyposażenie fundacji Zamoyskich

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

108. Krzeszów : zespół kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 295-297 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

109. Kuźmina : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 109 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

110. Kuźmina (gm. Bircza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Nieustającej Pomocy //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 152 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

111. Leszno : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Bazylego Wielkiego, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 180 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

112. Leszno (d. Poździacz, gm. Medyka) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Wasyla Wielkiego, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Poczęcia NMP //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 156-157 : il.

Jeden z najcenniejszych zabytków architektury cerkiewnej na terenie Polski o archaicznym układzie przestrzennym (kuryłosy)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

113. Liskowate : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP, następnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP, obecnie nieużytkowana. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 106-107 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

114. Liskowate (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogarodzicy, następnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (filia w Krościenku) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 162-164 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

115. Lubla (gm. Frysztak) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 166-167 : il.

Kościół wzniesiono w II poł. XV w. lub na przełomie XV i XVI w. ufundowany przez Mikołaja Grota opata cysterskiego w Koprzywnicy, w wyposażeniu m.in. obraz Misericordia Domini z ok. poł. XV w.[rzadki motyw ikonograficzny]

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

116. Lubla : kościół parafialny pw. św. Mikołaja. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 278-280 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

117. Lutcza (gm. Niebylec) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 168-169 : il.

Świątynię wzniesiono w II poł. XV w., w murowanej zakrystii zachowały się trzy kamienne portale z I poł. XVI w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

118. Lutcza : kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, obecnie kościół filialny. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 29-30 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

119. Łęki Górne : kościół parafialny pw. św. Bartłomieja. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 271-272 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

120. Łęki Górne (gm. Pilzno) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Bartłomieja Apostoła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 170-171 : il.

Budowla powstała przed 1484 r. Na wieży zawieszony jeden z najstarszych dzwonów z 1544 r. odlany przez Tymona Ondrijewa w Pskowie

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

121. Łodyna : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Antoniego. – (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 104 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

122. Łodyna (gm. Ustrzyki Górne) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Archaniła Michała (parafia w Brzegach Dolnych), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Antoniego (parafia w Brzegach Dolnych) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 174 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

123. Łodzina : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 78-79 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

124. Łodzina (gm. Sanok) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogarodzicy (parafia w Hłomczy), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Mrzygłodzie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 175 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

125. Łówcza : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Paraskewy, obecnie rzymskokatolicka kaplica filialna pw. Matki Bożej Bolesnej. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 206-208 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

126. Łówcza (gm. Narol) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, następnie filialna kaplica rzymskokatolicka Matki Bożej Bolesnej (parafia w Płazowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 176-177 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

127. Łukawiec : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Dymitra Męczennika, obecnie nieużytkowana. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 217-218 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

128. Łukawiec (gm. Wielkie Oczy) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika (parafia w Bihalach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 180-181 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

129. Łukawiec : dawny rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), obecnie nieużytkowany. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 218-219 : il.

Polichromia autorstwa Mariana Strońskiego z 1952 r.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

130. Łukawiec (gm. Wielkie Oczy) : dawny parafialny kościół rzymskokatolicki Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 182-183 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

131. Markowa : Skansen (Muzeum Wsi Markowa). - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 231-233 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

132. Medyka : kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 181-182 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

133. Medyka : parafialny kościół rzymskokatolicki śś. Piotra i Pawła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 8 : il.

Odnowiony i powiększony staraniem Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w 1850 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

134. Michniowiec (gm. Czarna) : dawna parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia św. Jana Chrzciciela (parafia w Czarnej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 10 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

135. Michniowiec : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 127-128 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

136. Miękisz Stary : cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie nieużytkowana. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 171 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

137. Miękisz Stary (gm. Laszki) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy (parafia w Miękiszu Nowym), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 12 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

138. Młodowice (gm. Fredropol) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia Bogarodzicy (parafia w Kormanicach), obecnie filialna cerkiew prawosławna (parafia w Kłokowicach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 14 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

139. Młodowice : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia Bogarodzicy, obecnie cerkiew prawosławna. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 185-186 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

140. Młyny (gm. Radymno) : dawniej cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Pocieszenia (parafia w Korczowej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 15 : il.

Cerkiew powstała w XVII w. w Dropatach, po 1672 r. przeniesiono ją do Młynów ; w l. 1852-1870 proboszczem greckokatolickiej parafii był Michał Werbycki, autor muzyki do hymnu narodowego Ukrainy

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

141. Młyny : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Bożej Pocieszenia. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 172-173 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

142. Moszczanica : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 196-197 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

143. Moszczanica (gm. Stary Dzików ) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Cewkowie), następnie filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Starym Dzikowie), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 19 : il.

Cerkiew powstała w 1719 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

144. Mrzygłód : zespół zabudowy. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 76-77 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

145. Nowe Brusno : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Paraskewy. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 205-206 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

146. Nowe Brusno (gm. Horyniec Zdrój) : filialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy (parafia Stare Brusno), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 21-22 : il.

Cerkiew powstała w 1713 r. Obecnie w toku rekonstrukcji

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

147. Nowosielce (gm. Przeworsk) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 24-25 : il.

Kościół należał do tzw. „warowni chłopskich” z umocnieniami ziemnymi wokół świątyni. W wyposażeniu kościoła m.in. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w drewnianych sukienkach z pocz. XVI w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

148. Nowosielce [Przeworskie]: kościół parafialny pw. Marii Magdaleny. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 246-249 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

149. Obarzym : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Zwiastowania NMP. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 93 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

150. Obarzym (gm. Dydnia) : filialna cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego (parafia w Izdebkach), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Zwiastowania Najświętszej Panny Marii (parafia w Dydni) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 27 : il.

Cerkiew powstała w 1828 r., obecnie bez wyposażenia oryginalnego

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

151. Olchowiec (gm. Krempna) : filialna cerkiew greckokatolicka Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari (parafia w Komańczy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 28 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

152. Olchowiec : greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, obecnie rzymsko- i greckokatolicki kościół filialny pw. św. Mikołaja. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 153-154 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

153. Opaka (gm. Lubaczów) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Lubaczowie), obecnie w odbudowie //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 29-30 : il.

Cerkiew wzniesiona w 1756 r., spłonęła 2003 r., podjęto odbudowę. Na przyległym cmentarzu liczne nagrobki z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego (XIX/XXw.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

154. Opaka : zespół dawnej greckokatolickiej cerkwi filialnej pw. Narodzenia NMP. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 216 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

155. Osiek Jasielski : kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 264-266 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

156. Osiek Jasielski : parafialny kościół rzymskokatolicki Przemienienia Pańskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 32 : il.

Kościół wzniesiono ok. 1419 r. , lub na przełomie XV/XVI w. ; w wyposażeniu m.in. : późnogotycka chrzcielnica (XVI w.), późnogotycki krucyfiks i obraz malowany na desce (I poł. XVI w.), zaś tryptyk śś. Piotra i Pawła (I poł. XVI w.) w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

157. Piątkowa : cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, obecnie nieużytkowana. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 94-95 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

158. Piątkowa (gm. Dubiecko) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 35-37 : il.

Jedna z nielicznie zachowanych trójdzielnych cerkwi kopułowych na terenie płd.-wsch. Polski

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

159. Pielgrzymka : cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, obecnie cerkiew prawosławna. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 163 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

160. Pielgrzymka (gm. Osiek Jasielski) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Krempnej), obecnie parafialna cerkiew prawosławna .sw. Michała Archanioła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 38-39 : il.

W wyposażeniu cerkwi z XIX w. m.in. cudowna ikona Matki Bożej typu Hodegetria z poł. XVII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

161. Polana (gm. Czarna) : dawniej cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Przemienienia Pańskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 40 : il.

Najstarsza zachowana cerkiew w Bieszczadach datowana na 1790 r., wg tradycji z przełomu XVI i XVII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

162. Polana : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 128-129 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

163. Poręby Dymarskie (gm. Cmolas) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Stanisława i św. Wojciecha //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 41-42 : il.

Kościół wzniesiony w l. 1656-1660 staraniem ówczesnego proboszcza Kaspra Snopkiewicza, w 1979 r. przeniesiony z Cmolasu do Poręb. Odkryto renesansową polichromię z 1669 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

164. Poręby Dymarskie : kościół parafialny pw. śś. Stanisława i Wojciecha. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 300-303 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

165. Prałkowce : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni, obecnie kościół rzymskokatolicki. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 183 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

166. Pruchnik : zespół zabudowy małomiasteczkowej. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 237-241 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

167. Przeworsk : Zajazd „Pastewnik”[skansen]. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 244-245 : il.

Kompleks zabytkowych drewnianych budynków, w którym znajdują się m.in. modrzewiowy XVIII-wieczny dwór z Krzeczowic, tzw. dom tkacki, dom gacki [dawna szkoła] z Gaci Przeworskiej

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

168. Rabe (gm. Czarna) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja (parafia w Hoszowie), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Świętej Rodziny (parafia w Czarnej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 46 : il.

Cerkiew zbudowano w l. 1852-1858. Zachowany oryginalny, częściowo zdemontowany ikonostas z XIX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

169. Rabe : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Rodziny. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 120 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

170. Radruż : dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie użytkowana jako kaplica rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 215 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

171. Radruż (gm. Horyniec) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja Cudotwórcy, obecnie filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Horyńcu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 49 : il.

Cerkiew wzniesiona po 1931 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

172. Radruż (gm. Horyniec) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, obecnie oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 50-51 : il.

Świątynia datowana na XVI w. Odkryto polichromię z 1648 r. Zrekonstruowano ikonostas

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

173. Radruż : zespół cerkiewny – dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Paraksewy, obecnie filia Muzeum Kresów w Lubaczowie. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 210-215 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

174. Rogi (gm. Miejsce Piastowe) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Bartłomieja//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 54-55 : il.

Kościół wybudowany ok. 1600 r. Wyposażenie głównie barokowe i późnobarokowe z XVII i XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

175. Rogi : kościół parafialny pw. św. Bartłomieja. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 62-63 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

176. Roztoka : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow. Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 108 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

177. Roztoka (gm. Bircza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy (parafia w Trościańcu), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Piotra i Pawła (parafia w Kuźminie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 58 : il.

Trzecia z kolei zbudowana w tym miejscu cerkiew pochodzi z 1936 r. Zachował się ołtarz z pierwotnego wyposażenia cerkwi z Matką Boską z Dzieciątkiem pochodzący z końca XVII w. Obraz Matki Boskiej z Roztoki był otoczony szerokim kultem i stanowił cel licznych pielgrzymek

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

178. Równia : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 115-118 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

179. Równia (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej (parafia w Ustianowej Górnej), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (parafia w Ustianowej Górnej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 59-60 : il.

Cerkiew zbudowana prawdopodobnie na pocz. XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

180. Rudka (gm. Sieniawa) : dawna filialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogarodzicy (parafia w Sieniawie), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 63-64 : il.

Cerkiew zbudowana w 1693 r. ; jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury cerkiewnej na terenie płd.-wsch. Polski. W trakcie remontu i rekonstrukcji

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

181. Rudka : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie nieużytkowana. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 256-257 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

182. Rymanów-Zdrój : zespół zabudowy zdrojowej. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 52-53 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

183. Rzepedź (gm. Komańcza) : filialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja (parafia w Komańczy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 65-67 : il.

Obecna cerkiew wraz z dzwonnicą wybudowana w 1824 r., wyposażenie z II poł. XIX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

184. Rzepedź : greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Mikołaja. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 141-142 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

185. Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 88-92 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

186. Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego : Bączal Dolny : dawniej kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja Cudotwórcy//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 69 : il.

Zbudowany w 1667 r. z fundacji Jana Łętowskiego, wyposażenie głównie z XVI-XVII w., w Muzeum od 1975 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

187. Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego : Grąziowa : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 70 : il.

Cerkiew zbudowana w 1731r., w wyposażeniu ikonostas z przeł. XVIII/XIX pochodzący z Poździacza (ob. Leszno), budowla przeniesiona do Muzeum w 1968 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

188. Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego : Ropki : dawniej cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 71 : il.

Cerkiew wybudowana w 1801 r. we wsi Ropki koło Wysokiej w Beskidzie Niskim ; w Muzeum w Sanoku od lat 70 XX w., zrekonstruowana w 2001 r. w sektorze łemkowskim ; w wyposażeniu 4-rzędowy ikonostas z 1891 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

189. Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego : Rosolin : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Onufrego (parafia w Polanie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 72 : il.

Świątynia zbudowana w 1750 r., do Muzeum przeniesiona w l. 1956-1962, oryginalne wyposażenie późnobarokowe, zachowana polichromia

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

190. Siemuszowa : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Przemienienia Pańskiego, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Chrztu Pańskiego. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 73-74 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

191. Siemuszowa (gm. Tyrawa Wołoska) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Chrztu Pańskiego (parafia w Mrzygłodzie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 75-76 : il.

Cerkiew powstała w 1841 r. Zachowany 4-rzędowy ikonostas z II poł. XIX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

192. Siennów (gm. Zarzecze) : parafialny kościół rzymskokatolicki Wszystkich Świętych//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 78-79 : il.

Wybudowany w 1676 z fundacji Marii z Gorajskich Ożarowskiej. Wyposażenie barokowe z I poł XVIII w., z cenną chrzcielnicą wyciętą z jednego kloca drewna

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

193. Siennów : kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 236-237 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

194. Smolnik : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 129-132 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

195. Smolnik nad Sanem (gm. Lutowiska) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia najświętszej Marii panny (parafia w Lutowiskach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 82 : il.

Cerkiew powstała w 1791 r., jest jedną z czterech zachowanych w Polsce cerkwi wzniesionych w stylu prostym (bojkowskim), wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

196. Sonina : dawny kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 228-229 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

197. Sonina (gm. Łańcut) : filialny kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 83-84 : il.

Świątynię wzniesiono w I poł. XVII w., wyposażenie wczesnobarokowe

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

198. Stalowa Wola : kościół parafialny pw. św. Floriana. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 289-290 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

199. Stalowa Wola : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Floriana//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 85 : il.

Kościół zbudowany w 1802 r. jako parafialny pw. św. Jana Gwalberta w miejscowości Stany, w czasie II wojny światowej przeniesiono do Stalowej Woli

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

200. Stare Oleszyce (Wola) : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Opieki NMP, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 195 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

201. Stare Oleszyce (d. Wola Oleszycka, gm. Oleszyce) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca pana Jezusa//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 87 : il.

Obecna cerkiew, druga z kolei pochodzi z 1787 r. Brak pierwotnego wyposażenia

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

202. Stefkowa (gm. Olszanica) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Poczęcia NMP (parafia w Olszanicy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 88 : il.

Cerkiew wzniesiona w 1840 r., zachowany fragment cerkiewnego ołtarza (1797 r.) z ikoną Opieki Matki Bożej pochodzący z poprzedniej cerkwi, zdemontowany ikonostas zawieszony na ścianach

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

203. Stefkowa : zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 112-113 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

204. Stubienko (gm. Stubno) : dawniej filialna cerkiew Narodzenia Bogurodzicy (parafia w Stubnie), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki (parafia w Stubnie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 91 : il.

Świątynia wzniesiona w 1849 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

205. Stubienko : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 178 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

206. Szczawne : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, obecnie prawosławna cerkiew filialna. – (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 140-141 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

207. Szczawne (gm. Komańcza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy, obecnie filialna cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (parafia w Morochowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 92-93 : il.

Cerkiew powstała w l. 1888-1889 w typie płn.-wsch. Łemkowskim, w wyposażeniu 5-kondygnacyjny ikonostas

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

208. Szczutków : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Dymitra Męczennika, obecnie rzymskokatolicka kaplica filialna pw. św. Wawrzyńca. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 216-217 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

209. Szczutków (gm. Lubaczów) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika, obecnie filialna kaplica św. Wawrzyńca (parafia w Łukawcu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 94-95 : il.

Cerkiew wzniesiono w 1904 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

210. Szebnie (gm. Jasło) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Marcina, obecnie nieczynny kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 96-97 : il.

Świątynia powstała w 1607 r. Elementy wystroju kościoła z XVIII w. ufundowała rodzina Gorajskich

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

211. Szebnie : kościół parafialny pw. św. Marcina, obecnie nieużytkowany. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 280-281 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

212. Średnia Wieś : kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 110-111 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

213. Średnia Wieś (gm. Lesko) : parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 98-99 : il.

Kościół wzniesiony w II poł. XVI w. jako kaplica dworska rodu Balów, całe wyposażenie świątyni z I poł. XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

214. Świątkowa Mała : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny [parafii w Desznicy]. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 159-162 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

215. Świątkowa Mała (gm. Krempna) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Świątkowej Wielkiej), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła (parafia w Desznicy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 100-101 : il.

Łemkowska cerkiew wzniesiona w 1762 r., w wyposażeniu niekompletny barokowy ikonostas (1670 r.) z rokokowymi elementami , prawie dwumetrowa ikona „Sąd Ostateczny (1653 r.), ikona „Wóz Ognisty” także z XVII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

216. Święcany : kościół parafialny pw. św. Anny. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 269-270 : il.

Świątynia powstała w 1520 r.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

217. Święcany (gm. Skołyszyn) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Anny//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 104-105 : il.

Świątynia powstała w 1520 r., nawa pokryta późnorenesansową polichromią, w ołtarzu gł. późnogotycki obraz św. Anny (z lat 1540-1550), w wyposażeniu drewniane figury : Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ok. 1380 r), św. Wojciecha (ok. 1400 r.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

218. Targowiska (gm. Miejsce Piastowe) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Małgorzaty//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 106-107 : il.

Kościół zbudowano w l. 1736-1740 z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki poprzedniej starszej świątyni, wyposażenie z różnych epok (od XVI do XIX w.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

219. Targowiska : kościół parafialny pw. św. Małgorzaty. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 51-52 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

220. Trzcinica (gm. Jasło) : dawny parafialny kościół rzymskokatolicki św. Doroty, obecnie nieczynny kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 108-109 : il.

Kościół powstał pod koniec XV w., jego konstrukcja należy do najstarszego typu zrębowych kościołów drewnianych, w wyposażeniu m.in. gotycki portal do zakrystii, drzwi z XV w. z gotyckimi okuciami, polichromia renesansowa z monumentalnym przedstawieniem św. Krzysztofa z poł. XVI w., ołtarze z końca XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

221. Trzcinica : kościół parafialny pw. św. Doroty. - (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 266-268 : il.

Powstanie kościoła datowane jest na I ćw. XVI w.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

222. Trześniów : zespół dworski. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 46 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

223. Turzańsk (gm. Komańcza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie filialna cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła (parafia w Komańczy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 111-112 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

224. Turzańsk : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, obecnie cerkiew prawosławna. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 143-146 : il.

Cerkiew greckokatolicka wzniesiona w latach 1801-1803 (obecnie filialna cerkiew prawosławna), wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

225. Tyniowice : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Dymitra, obecnie nieużytkowana. - (Trasa VII :Rzeszowsko-Jarosławska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 241 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

226. Tyniowice (gm. Roźwienica) : dawniej cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, później kościół rzymskokatolicki św. Antoniego, obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 113 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

227. Tyrawa Solna : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Jana Chrzciciela, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła. - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 74-75 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

228. Tyrawa Solna (gm. Sanok) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Jana Chrzciciela, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła 9parafia w Mrzygłodzie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 114-115 : il.

Obecna cerkiew wzniesiona w 1837 r., w wyposażeniu m.in. ikonostas z 1838 r., barokowy ołtarz (II poł. XVII i XIX w.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

229. Ulanów : kościół filialny pw. św. Trójcy (tzw. flisacki). - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 294-295 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

230. Ulanów : parafialny kościół rzymskokatolicki Świętej Trójcy//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 118-119 : il.

Prawdopodobnie ufundowany w 1690 r. przez Jędrzeja Zamoyskiego, wojewodę smoleńskiego

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

231. Ulanów : kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary. - (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 290-294 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

232. Ulanów : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela i św. Barbary//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 116-117 : il.

Świątynia ufundowana w 1643 r. przez Jana Hilarego Ulińskiego, chorążego halickiego, w wyposażeniu m.in. malowidło Sądu Ostatecznego będące powiększona kopią obrazu Hansa Memlinga, ołtarz gł. z 1760 r., ołtarze boczne z lat. 1736-1747

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

233. Ulucz : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (pierwotnie klasztorna). - (Trasa II : Sanocko-Dynowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 82-84 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

234. Ulucz (gm. Dydnia) : dawniej cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego (pierwotnie klasztorna), obecnie filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 120-121 : il.

Świątynia powstała w l. 1510-1517 należała do zespołu zabudowań klasztornych unickiego zakonu bazylianów, w ocenie dendrologicznej datowana na 1659 r. Zachowania częściowo polichromia figuralna z l. 1682-1683

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

235. Ustianowa Górna : dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Paraskewy, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 114-115 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

236. Ustianowa Górna (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej parafialna cerkiew św. Paraskewy, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Panny Marii//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 123-124 : il.

Świątynia powstała w1792 r., w ołtarzu gł. kopia cudownego obrazu Matki Bożej z Sokala

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

237. Wielkie Oczy : dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Mikołaja, obecnie nieużytkowana. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 220-221 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

238. Wielkie Oczy : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja Cudotwórcy (parafia w Żmijowiskach), obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 128-129 : il.

Cerkiew z l. 1924-1925, jedyny na Podkarpaciu obiekt o konstrukcji szachulcowej, obecnie popada w ruinę

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

239. Wietrzno : kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 63-64 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

240. Wietrzno (gm. Dukla) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Michał Archanioła//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 130-131 : il.

Kościół zbudowano w 1752 r. z wykorzystaniem elementów z wcześniejszej, rozebranej budowli, jest to XVII wieczny obiekt o późnogotyckich tradycjach ciesielstwa małopolskiego ; w wyposażeniu m.in. ołtarz gł. z gotyckim obrazem tablicowym Matki Boskiej Anielskiej (ok. 1480 r.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

241. Wisłok Wielki (gm. Komańcza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Onufrego Pustelnika, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki św. Onufrego//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 132-133 : il.

Cerkiew wzniesiono w l. 1850-1853, w wyposażeniu m.in. trójstrefowy ikonostas z II poł. XIX w., ołtarz gł. z cyborium

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

242. Wisłok Wielki : zespół cerkiewny – [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. św. Onufrego, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Onufrego. - (Trasa IV : Sanocko-Dukielska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 149 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

243. Wojtkowa : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Maksymiliana Kolbego. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 107 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

244. Wojtkowa (gm. Ustrzyki Dolne) :dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogarodzicy, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki św. Maksymiliana Kolbe//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 135 : il.

Cerkiew z 1910 r., wzniesiona na miejscu starszej z 1752 r. – w stylu tzw. „narodowym”

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

245. Wola Wielka (gm. Narol) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy (parafia w Krupcu), następnie filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Łukawicy), obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 136-137 : il.

Cerkiew i wolnostojąca dzwonnica powstały w 1755 r., zachowane elementy wystroju z XVIII-XIX i początku XX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

246. Wola Wielka : zespół cerkiewny – dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Opieki NMP. - (Trasa VI : Lubaczowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 208-209 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

247. Wrocanka (gm. Miejsce Piastowe) : parafialny kościół rzymskokatolicki Wszystkich Świętych//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 140-141 : il.

Świątynia zbudowana w 1770 r., zachowana polichromia z przeł. XVI/XVII w., wyposażenie gł. późnobarokowe

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

248. Wrocanka : kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. - (Trasa I : Krośnieńsko-Brzozowska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 64-65 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

249. Zadąbrowie : cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, obecnie nieużytkowana. - (Trasa V : Przemyska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 170 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

250. Zadąbrowie (gm. Orły) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy (parafia w Świętem), później filialny kościół rzymskokatolicki Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (parafia Orły-Zadąbrowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 143 : il.

Początkowo była to kaplica z 1584 r. lub z 1660 r., podczas przebudowy dodano bogatą dekorację rzeźbiarską na elewacji zewnętrznej

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

251. Zaklików : dawniej filialny kościół rzymskokatolicki św. Anny (parafia w Zdziechowicach), obecnie kaplica cmentarna//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 146 : il.

Kościół z ok. 1580 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

252. Zaklików : kościół pw. św. Anny (obecnie kaplica cmentarna). – (Trasa IX : Tarnobrzesko-Niżańska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 288 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

253. Załęże (gm. Osiek Jasielski) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela, obecnie nieczynny kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 83 : il.

Kościół pochodzi z 1760 r., w wyposażeniu były m.in. dwa obrazy namalowane na desce (ok. 1480 r.) :Matka Boża z dzieciątkiem i Matka Boża Apokaliptyczna, drewniany krucyfiks z I poł. XVI w., które przeniesiono do nowego kościoła

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

254. Załęże : kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela. – (Trasa VIII : Jasielsko-Dębicko-Ropczycka) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 264 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

255. Żłobek (d. Żołobek, gm. Czarna) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogarodzicy (parafia w czarnej Górnej), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Nieustającej Pomocy (parafia w Czarnej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 157-158 : il.

Cerkiew powstała w 1830 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

256. Żłobek : [dawna] cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - (Trasa III : Ustrzycko-Leska) //W: Szlak Architektury Drewnianej : Podkarpackie / [red. Jan Sołek]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. – S. 121 : il.

PBW Rzeszów CzytR 239271

PBW Przemyśl Czyt/Premisliana

 

 

B. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

 

257. Badania archeologiczne w Uluczu pow. Brzozów woj. Rzeszów w roku 1964 / Tadeusz R. Żurowski.//Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok…. – 1964, s. 46-48

258. Cerkiew na kresach Podkarpacia / tekst i fot. Janusz Mazur.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 2, s. 22-24

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu

259. ...Jedyny niemal tego rodzaju zabytek w Galicyi... / tekst i fot. Damian Nowak, tekst Andrzej Żygadło.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 4, s. 32-38

Cerkiew w Uluczu

260. Drewniana cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorajcu koło Lubaczowa / Eugeniusz Zawałeń. // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 2, 2000, s. 59-83

261. Drewniana cerkiew znad Sanu / Ryszard Brykowski.//Spotkania z Zabytkami. – 1981, nr 6, s. 49

Cerkiew w Uluczu

262. Drewniany kościół śś. Wojciecha i Stanisława i jego przeniesienie do Poręb Dymarskich / Marian Kornecki.// Currenda. – 1988, nr 7-8, s. 334-342

263. Kościół w Gawłuszowicach / August Bocheński.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, - 1974, nr 19, s. 39-46 : il.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8785&from=publication

264. Gotycki kościół jak nowy / Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 29

Drewniany kościół św. Bartłomieja z XV w. w Łękach Górnych

265. Konserwacja cerkwi w Uluczu / Michał Czajnik, Wojciech Kurpik. //Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965, nr 2, s.11-14

http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/9103

266. Kościół na leśnej polanie / tekst i fot. Arkadiusz Bednarczyk ; fot. Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 5, s. 24-25 : fot., mapka

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVII w. w Chłopicach

267. Kształtowanie się malarskiego wystroju drewnianej cerkwi w XVI-XVIII wieku na przykładzie zabytków Radruża / Jarosław Giemza. //Rzeszowska Teka Konserwator-ska. – T. 2, 2000, s. 63-94

268. Miejsce odpoczynku Świętego / Marcin Nabożny.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 2, s. 32-34, fot. kolor., mapka, ryc.

Drewniany kościół św. Wojciecha w Krośnie

269. Modrzewiowa świątynia / tekst i fot. Izabela Fac.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 3, s. 22-23 : fot. kolor., mapka

Drewniany Kościół Przemienienia Pańskiego z XV w. w Osieku Jasielskim

270. Modrzewiowa świątynia / tekst i fot. Krzysztof Kamiński.//Skarby Podkarpackie. - 2008, nr 2, s. 9-11

Drewniany XVII-wieczny kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Gawłuszowicach

271. Kościół niezwykły / Andrzej Capiga.// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 13, s. 10

Kościół św. Anny w Zaklikowie

272. Odnowiona / tekst i fot. Radomir Dawidziak.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 5, s. 18-19 : fot. kolor., mapka

Drewniany kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie

273. Odnowiona perła architektury / (bw.).// Sztafeta. – 2014, nr 44, s. 8

Drewniany kościół św. Anny w Zaklikowie

274. Prace konserwatorskie w Gawłuszowicach / Marta Maciąga. – (Kronika Wydarzeń Regionalnych)//Rocznik Ziemi Mieleckiej. – T. 1, 1971, s. 126

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR 123721

275. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik. //Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1972, nr 16, s. 34-39 : il.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8770&from=publication

276. Przeszłość zaklęta w drewnie / tekst Izabela Fac ; fot. Piotr Kuźniar.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 6, s. 39-41

Drewniana cerkiew grekokatolicka w Krempnej, obecnie kościoła katolickiego pw. św. Maksymiliana Kolbego

277. Starszy niż się wydaje ? / tekst i fot. Agnieszka Pajęcka.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 3, s. 34-35

Drewniany kościół pw. Michała Archanioła w Wietrznie z gotyckim obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem

278. Szlak świątyniami znaczony / oprac. tekstu i fot. Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 2, s. 20-22 : fot. kolor., mapka

Szlak Architektury Drewnianej w gminie Dydnia

279. Świadek przeszłości / tekst i fot. Izabela Fac.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 2, s. 12-13 : fot. kolor., mapka

Drewniany XVII-wieczny kościół pw. św. Marcina w Szebniach

280. Ważki element krajobrazu / Tomasz Róg.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 36-37

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XVI w. w Gorajcu

281. Wieś Gorajec – wybrane karty z jej historii sztuki cerkiewnej / Eugeniusz Zawałeń.//Peremyśki Dzwony. – R. 3, 1994, nr 1, s. 12-14

282. Wykopaliska na górze cerkiewnej w Uluczu /Tadeusz R. Żurowski // Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965, s. 27-28

283. Wystrój kościoła w Haczowie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1745 r./ Jadwiga Malinowska.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T.2, 1985, s. 151-172

284. Zagadki i tajemnice polichromii / tekst Antoni Adamski ; fot. Krzysztof Zieliński, Marta Nikiel, Zdzisław Świeca.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 1, s. 8-13

Polichromie z XV-wiecznego kościoła w Brzezinach

285. Zapomniany / oprac. tekstu Krzysztof Zieliński ; fot. Jacek Stankiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 5, s. 42-43 : fot. kolor., mapka, bibliogr.

Zabytkowy XVII-wieczny kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie

 

Autor: Dorota M. Markocka