Blogi

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

BLOGI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002 - 2017
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Druki zwarte

 1. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 /s. 239-240/
  Przemyśl WP 97958
  Lubaczów WL 45095
  Jarosław WJ 53110
  Lubaczów CzL 45094
 2. Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Malgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa : "Scholar", 2009 / s. 341-361/
  Przemyśl WP 100669
 3. Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu / Grzegorz Mazurek. - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2008
  Przemyśl WP 95935
 4. Blogowanie / Jill Walker Rettberg ; przekł. Michał Szczubiałka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
  Lubaczów WL 48136
  Przeworsk WK 50971
 5. Blogowanie w biznesie : rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów /Jeremy Wright ; przeł. Kinga Robson. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Jarosław WJ 52350
 6. E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania /red. nauk. Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer ; współpr. Paweł Wieczorek. - Warszawa : "Poltext", 2015 /s. 125-154/
  Przemyśl WP 107993
 7. Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasuwolnego /red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2008
  Jarosław WJ 52870
 8. Homo creator czy homo ludens? : twórcy - internauci - podróżnicy / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2008 /s. 187-198/
  Przeworsk WK 48070
 9. Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności /red. nauk. Dorota Majka - Rostek. - Warszawa : "Difin", 2010 /s. 75-89/
  Lubaczów WL 47081
  Lubaczów WL 47082
  Przemyśl WP 103149
 10. Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Adam Marszałek; [Wrocław] : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008 /s. 200-210/
  Przemyśl WP 97802
 11. Komunikowanie (się) w mediach elekronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia/ red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
  Przemyśl WP 101540
 12. "Małe tęsknoty?" : style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie /red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009 / s. 115-125, 173-186 /
  Przemyśl WP 100764
  Lubaczów WL 46061
  Lubaczów WL 46062
 13. Media i dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. - Warszawa : "Poltext", 2012 /s. 26 -39, 214-225/
  Przemyśl WP 106771
 14. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży /Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011 /s. 47-81/
  Przeworsk WK 50476
  Przemyśl CzP 316
 15. Poradnictwo : kolejne przybliżenia / red. nauk. Magdalena Piorunek ; [aut. Aouil Bassam i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2011 /s. 341-361/
  Przemyśl WP 104818
 16. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013 /s. 36-50/
  Przemyśl WP 106126
  Lubaczów WL 48598
  Przeworsk WK 51203
  Jarosław WJ 55552
 17. Wirtualność jako realność /red. nauk. Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014 /s. 43-57, 136-151/
  Przemyśl WP 108807
 18. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. - Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014
  Przemyśl WP 108056
  Lubaczów WL 49480

 

Artykuły z czasopism:

 1. Amatorska twórczość literacka publikowana w formie blogów w opinii studentów // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 27-29
 2. Autor nie umarł. Żyje w Internecie / Agnieszka Bieńko // Polonistyka. - 2014, nr 5, s. 31-34
 3. Babiniec: jak wspierają się uzależnione kobiety?/Wojewódzka Barbara// Świat Problemów.– 2014, nr 3, s. 14-17
 4. Blog jako dokument osobisty – specyfika dziennika prowadzonego w Internecie/Olcoń Marta// Kultura i Społeczeństwo. – 2003, nr 2, s. 123-143
 5. Blog jako nowa forma komunikowania politycznego/ Cieślik-Florczyk Małgorzata// Język Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 3, s. 25-34
 6. Blog jako przestrzeń wymiany informacji. – Bibliogr./ Trojnar Mariusz // Edukacja. – 2010, nr 2, s. 104-111
 7. Blogerzy i blagierzy : o internetowym pamiętnikarstwie/ Szwechłowicz Joanna// Polonistyka.- 2007, nr 1, s. 51-54
 8. Blogi i blagi/ Cieślik Mariusz // Polityka. – 2003, nr 23, s. 78-79
 9. Blogi, blagi, bluzgi/ Łazarewicz Cezary// Polityka. – 2007, nr 41, s. 22-24
 10. Blogi od kuchni/ Stolarz Barbara// Polityka. – 2014, nr 3, s. 87-89
 11. Co masz w torebce? : polska blogosfera / Marcin Teodorczyk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 62-64
 12. Flirt literatury z maszyną Turinga/ Wojciechowski Jacek// Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 1, s. 81-94
 13. Gdy trwoga, pisz do bloga/Parzuchowski Michał// Charaktery. – 2002, nr 12, s. 39-40
 14. Internet jako theatrum śmierci : o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie/ Kapralska Łucja, Maksymowicz Agata// Kultura i Społeczeństwo. – 2009, nr 3, s. 191-208
 15. Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana) / Marta Kowalczuk// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44
 16. Motylki czyli Anorexia nervosa/ Wasilewska-Ostrowska Katarzyna// Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 24-26
 17. Nagi biznes / Edwin Bendyk// Polityka. - 2007, nr 44, s. 88-90
 18. Narzędzia TIK a komunikacja tekstowa / Dorota Janczak// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 48-51
 19. Nie masz blogu? Załóż blog! / Mirosław Naleziński// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 12, s. 24
 20. O la bloga! / Czubaj Mariusz, Filipiak Mirosław, Socha Piotr // Polityka. – 2006, nr 20, s. 4- 12
 21. Pamiętnik zagubiony w sieci / Marcin Matuzik// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 44-47
 22. Poradnicza blogosfera w procesie wychowania dziecka/ Koperski Łukasz// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2015, nr 6, s. 11-17
 23. Prowadzę blog, nie bloga / Bralczyk Jerzy, rozm. przepr. Maria Aulich // Głos Nauczycielski. –2011, nr 42, s. 6
 24. Rola specjalistycznych blogów w rozwoju zawodowym/ Litaszewska, Elwira, Polcyn-Matuszewska Sylwia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2015, nr 9, s. 50-53
 25. Specyfika komunikacji językowej w mikroblogowym środowisku komunikacyjnym: (na przykładzie serwisu Blip) / Tomasz Chyrzyński// Poradnik Językowy. - 2011, nr 4, s. 63-75
 26. TED otwiera świat / Gregorczyk Grażyna, Kędracka-Feldman Ewa. – Bibliogr. // Meritum. – 2012, nr 4, s. 27-31
 27. W sieci wsparcia / Novotney Amy, tł. Paulina Pajak // Charaktery. – 2014, nr 11, s. 36-39
 28. Zawód : bloger/ Solska Joanna // Polityka. – 2014, nr 34, s. 36-38

 

Autor: Elżbieta Krupa