Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1963-2012

 

MŁODA POLSKA

 

Władysław Stanisław Reymont – Chłopi

Wydawnictwa zwarte :

 1. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Tomasz Weiss // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 . - S. 201 – 220 
  WP 76263, WP 76264, CzP 821.162.1(091)
 2. Chłopi / Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Anna Popławska, Maria Zagnińska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", 2012.
  WP 104916
 3. Młoda Polska / Artur Hutnikiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
  CzP 821.162.1(091)
 4. Młoda Polska / Teresa Nowacka. - Wyd. 5 uzup. dodruk. - Warszawa : "Verbum", 2003. – S. 103-114
  CzP 821.162.1(091)
 5. Ocalone w pamięci / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska // W: Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005 . - S. 103-148
  WP 98941
 6. Pozycja Reymonta wobec kultury ludowej / Irena Lechowa // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . - S. 316-325 
  WP 22016, WP 22017
 7. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001.
  CzP 821.162.1(03)
 8. Świat reymontowskich "Chłopów" / Włodzimierz Próchnicki // W: Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980 . - S. 133 – 141
  WP 40525, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 9. Władysław Reymont : "Chłopi" / Ignacy Matuszewski // W: O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie / Ignacy Matuszewski ; wyboru dokonał i oprac. Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965 . - S. 230 – 239      
  WP 10299, WP 90333, WP 90573, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism :

 1. "Chłopi" Władysława Reymonta / Maria Jolanta Olszewska // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 24-29, bibliogr.
 2. Wątek kozła ofiarnego w Chłopach Reymonta / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 49 – 62

 

 

Stanisław Wyspiański – Wesele

 

Wydawnictwa zwarte :

 1. Dyskusja o Polsce w bronowickiej chacie - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Tomasz Weiss // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S. 146-161    
  WP 73501, WP 73502, CzP 821.162.1(091)
 2. Jaka Polska? / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska // W: Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005 . - S. 53-102
  WP 98941
 3. Młoda Polska / Artur Hutnikiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
  CzP 821.162.1(091)
 4. Młoda Polska / Teresa Nowacka. - Wyd. 5 uzup. dodruk. - Warszawa : "Verbum", 2003. – S. 127-152
  CzP 821.162.1(091)
 5. O "Weselu" Wyspiańskiego / Aniela Łempicka // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . - S. 304-315
  WP 22016, WP 22017
 6. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001.
  CzP 821.162.1(03)
 7. Stanisław Wyspiański / Aniela Łempicka // W: Literatura okresu Młodej Polski. T. 2 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967 . – S. 55-106
  WP 90861, WP 42759, WP 52869, CzP 821.162.1(091)
 8. Stanisława Wyspiańskiego walka z mitami : (próba interpretacji "Wesela") / Franciszek Ziejka // W: Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980 . – S. 142-151
  WP 40525, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1. - S. 142 - 151
 9. Wernyhora i złoty róg. Interpretacja symbolów "Wesela" / Eugeniusz Kucharski // W: Między teorią a historią literatury / Eugeniusz Kucharski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. [606]-623
  WP 90891, 91354, 71431, 71432
 10. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
  WP 93772
 11. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995.
  CzP AL.
 12. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Stefania Sztaudynger. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963.
  WP 7731, WP 48376
 13. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Tomasz Weiss // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . – S. 338-358
  WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091)
 14. Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski. - Wyd. 2. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.  
  WP 31282 BN, WP 90306 BN
 15. W kręgu mitów polskich / Franciszek Ziejka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. 
  WP   99486

Artykuły z czasopism :

 1. "Co się komu w duszy gra" czyli czytanie tekstu "Wesela" / Bogumiła Małek // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 15-17
 2. Język wybranych bohaterów dramatu widmowego w ,,Weselu’’ S. Wyspiańskiego / Maria Wojtak // Język Polski w Szkole Średniej . - R.9: 1994/95, z.4, s.66-75
 3. Historia powraca upiorem. Rewizja narodowej imaginacji w Weselu Stanisława Wyspiańskiego / Rafał Nawrocki // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 34 – 43
 4. Jak Wyspiański organizuje wyobraźnię odbiorcy Wesela? / Bożenna Jankiewicz // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 78 – 90

 


Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni

 

Wydawnictwa zwarte :

 1. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
  WP 23736, WP 23737
 2. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego jako powieść-czyn / Jan Majda // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 . – S. 203-218 
  WP 90639, WP 90200, WP 81499, CzP 821.162.1(091)
 3. Ludzie bezdomni : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Agnieszka Mocyk. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010. 
  WP 102109
 4. Ludzie bezdomni : powieść / Stefan Żeromski ; [wstępem opatrzyła Danuta Zawiślan]. - Wyd. 18. - Warszawa : "Czytelnik", 1969. 
  WP 51319
 5. Młoda Polska / Teresa Nowacka. - Wyd. 5 uzup. dodruk. - Warszawa : "Verbum", 2003. – S. 58-73
  CzP 821.162.1(091)
 6. Quo vadis, Judime : ("Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego) / Jan Walc // W: Wielka choroba / Jan Walc. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 . - S. 32-45 
  WP 79737
 7. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001. 
  CzP 821.162.1(03)
 8. Stefan Żeromski : "Ludzie bezdomni" / Ignacy Matuszewski // W: O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie / Ignacy Matuszewski ; wyboru dokonał i oprac. Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965 . - S. 240 – 252
  WP 10299, WP 90333, WP 90573, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism :

 1. „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego : próba interpretacji wymowy ideowej utworu / Małgorzata Zakrzewska // Polonistyka . – 1985, nr 9, s. 687-704
 2. Czytając Żeromskiego / Piotr Rosiński // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 1, s. 100-102
 3. Judym - lęk przed bliskością / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 4, s. 27 – 40
 4. Oblicza Joanny Podborskiej / Leszek Barszcz // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 595-600
 5. Poetyka powieści młodopolskiej w aspekcie genologicznym :  ( na przykładzie „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego) / Ewa Pogonowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/98, z. 2, s. 15-23
 6. Próba tragizmu epickiego – „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego / Magdalena Popiel // Pamiętnik Literacki. – 1998, z. 2, s. 59-92
 7. Uroda życia w „Ludziach bezdomnych” / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 254-355

 

 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer – poezje

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Dlaczego lubimy melancholię, smutek, żal? : "Anioł Pański" K. Przerwy - Tetmajera / Jan Jakóbczyk // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - S. 165 – 170
  CzP 821.162.1(091)
 2. Kazimierz Przerwa Tetmajer "Melodia mgieł nocnych" (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym) / Jacek Kolbuszewski // W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. - Warszawa : "Stentor", cop. 1999 . – S. 129-140
  CzP 821.162.1(091)
 3. Kazimierz Tetmajer / Jan Błoński // W: Literatura okresu Młodej Polski. T. 1 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968 . – S. 279-320
  WP 42763, WP 42764, WP 42765, WP 12445, WP 12451, CzP 821.162.1(091)
 4. Między wierszami : słownik poezji : gimnazjum / Artur Dzigański. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010. – S. 119-120, 255-256
  CzP 82(03)
 5. Na początku był tytuł... : "Melodia mgieł nocnych" K. Przerwy - Tetmajera / Jan Jakóbczyk // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . – S. 174-177
  CzP 821.162.1(091)
 6. O poezji K. Przerwy-Tetmajera / Jan Zygmunt Jakubowski // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . – S. 296-303
  WP 22016, WP 22017
 7. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001.
  CzP 821.162.1(03)
 8. Słownik poezji : liceum / Artur Dzigański. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008.
  CzP82(03)
 9. Słownik poezji : liceum : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne / [oprac. haseł Elżbieta Górecka, Anna Popławska]. - Kraków : "Greg", 2005.
  CzP 82(03)
 10. Wybrane wiersze Kazimierza Tetmajera / Maria Podraza - Kwiatkowska // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd.3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . – S. 323-337
  WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091)
 11. Z młodopolskim artystą na przekór mieszczaństwu : "Evviva l'arte" K. Przerwy - Tetmajera / Jan Jakóbczyk // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . – S. 171-173 
  CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. Młodopolski pesymizm w wierszu Kazimierza Przerwy - Tetmajera Ironia / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 59 – 71
 2. O monologu i dialogu edukacyjnym / Barbara Myrdzik // Polonistyka. – 1995, nr 8, s. 523-528   
  Dialog edukacyjny na lekcji języka polskiego za pośrednictwem lektury wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera ,,Koniec wieku XIX’’.
 3. O życiu i śmierci. Wokół jednego wiersza Tetmajera / Katarzyna Wądolny-Tatar // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 293-295      
  Interpretacja wiersza „Życie”
 4. Pytania niekoniecznie naiwne. W. Szymborskiej „Schyłek wieku” / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/98, z. 1, s. 48-53              
  Poetycka synteza dorobku mijającego stulecia w wierszach W. Szymborskiej i K. Przerwy – Tetmajera „Koniec wieku XIX”
 5. Pytanie o człowieka w poezji Kazimierza Tetmajera / M. Stala // Ruch Literacki. – 1992, z. 1/2, s. 27-43

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

 

Witold Gombrowicz – Ferdydurke

 

Wydawnictwa zwarte :

 1. Adaptacje niemożliwe : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza w reżyserii Jerzego Skolimowskiego / Anna Marzec // W: Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996 . – S. 67-75
  CzP 37.016:811.162.1+821.162.1, WP 103285
 2. Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 
  CzP 821.162.1(091)
 3. Dwudziestolecie międzywojenne / oprac. Iwona Pięta. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – S. 73-80
  CzP 372.881.116.21
 4. Dwudziestolecie międzywojenne / Teresa Nowacka. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 2004. – S. 83-98
  CzP 821.162.1(091)
 5. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Włodzimierz Maciąg // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 . – S. 243-262
  WP 76263, WP 76264, CzP 821.162.1(091)
 6. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / oprac. Anna Mądry. - Toruń : "Literat", 2009.
  WP 98887
 7. Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. 
  WP 83096
 8. Gra w Gombrowicza / Jerzy Jarzębski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. - 514, [2] s. ; 20 cm . – Indeks
  WP 62807, WP 94276, CzP 821.162.1 (091)A/Z
 9. Ja, Ferdydurke : Gombrowicza świat interakcji / Zdzisław Łapiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1985. 
  WP 72146
 10. Klucze do Gombrowicza / Jerzy Jarzębski // W: Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980 . – S. 170-179
  WP 40525, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 11. Literatura polska pod znakiem Gombrowicza / Jerzy Jarzębski // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza ; Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997 . T. 1. – S. 237-252
  WP 85476, CzP 821.162.1(091)
 12. Między absurdem a groteską - potencjały znaczeniowe ciała w twórczości Witolda Gombrowicza / Agnieszka Zalewska-Meler // W: Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji : migracje słowa i obrazu / red. nauk. Agnieszka Zalewska-Meler. - Toruń : "Akapit", 2011 . - S. 35-52
  WP 103763
 13. Problemy związane z człowiekiem na podstawie utworów Witolda Gombrowicza / Stanisław Wroński // W: Problemy w literaturze / Stanisław Wroński. - Kraków : ["Puls"], 2006. - Cz. 3. - S. 49-72
  WP 96675
 14. Rozbieranie Józia. Lektura "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Jan Błoński // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. - Kraków : "Universitas", 1997. - T. 1. - S. 229-[246]
  CzP 821.162.1(091)
 15. Witold Gombrowicz twórcą indywidualnego mitu / Barbara Tomalak // W: Interpretacje i szkoła / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. - S. 60-69
  WP 103024

Artykuły z czasopism :

 1. Adaptacje niemożliwe : "Ferdydurke'' Gombrowicza na ekranie / Anna Marzec // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 3, s. 39 – 46
 2. Bohater Ferdydurke wobec „chłystka” w sobie / Klaudia Soloduch // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 55-61
 3. Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku – próba analizy „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Aleksandra Klich-Siewiorek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/99, z. 2, s. 62-67
 4. Kto się boi Witolda Gombrowicza? / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. - 2007. nr 8, s. 39-44
 5. Między ekstazą a zakazem : homoerotyzm w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Jarosław Błochowiak // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 4, s. 79-95
 6. Między powiastką a filozofią : o „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Janusz Margański // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 1, s. 125-139
 7. Propozycje szkolnego odczytania „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w kl. III liceum / A. Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/89, z. 4, s. 400-409, bibliogr.
 8. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001.  CzP 821.162.1(03)
 9. Spotkanie z groteską : Witold Gombrowicz "Ferdydurke" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 20-32.
  WP 75512, WP 75513
 10. Spotkanie z Witoldem Gombrowiczem w „Ferdydurke” / Andrzej  Łopata // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/89, z. 4, s. 393-400, bibliogr.
 11. Witold Gombrowicz "Ferdydurke" / oprac. Leszek Żuliński. - Warszawa : "Jota", 1990.  WP 13881/b
 12. Wstęp do „Ferdydurke” w szkole / Irena Szypowska // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 3, s. 28-38

 

Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe

 

Wydawnictwa zwarte :

 1. Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
  CzP 821.162.1(091)
 2. Dwudziestolecie międzywojenne / oprac. Iwona Pięta. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – S. 113-118
  CzP 372.881.116.21
 3. Dwudziestolecie międzywojenne / Teresa Nowacka. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 2004. – S. 99-115
  CzP 821.162.1(091)
 4. Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego : Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1988. - S. 7-19
  WP 75512, WP 75513
 5. "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1999.
  WP 13850/b, CzP AL.
 6. Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz ; oprac. Karol Rzehak. - Kraków : "Greg", 2008.
  WP 103365, WP 98408
 7. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001.
  CzP 821.162.1(03)
 8. Zwiedzanie "Sklepów cynamonowych" / Jerzy Jarzębski // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. - T. 1. - S. 213-[227] 
  CzP 821.162.1(091), WP 85485, WP 94270

Artykuły z czasopism :

 1. Droga do prozy Brunona Schulza / Anna Marzec // Polonistyka. – 1985, nr 6, s. 435-444
 2. Metafizyka i religia w cyklu opowiadań / Krystyna Jakowska // Roczniki Humanistyczne KUL. - T. 45 (1997), z. 1, s. 37-48
 3. Migotanie tajemnicy : o prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie / Sławomir Jacek Żurek // Polonistyka. – 1997, nr 7, s. 426-430, bibliogr.
 4. "Na krawędzi rzeczywistości" czyli mityczne przestrzenie dzieciństwa : propozycja opracowania prozy Schulza w starszych klasach szkoły podstawowej, w liceum i na zagranicznych lektoratach uniwersyteckich / Maria Jędrychowska // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1993, nr 1, s. 57-64
 5. Surrealny wgląd we wnętrze świata i człowieka / Andrzej Łopata // Język Polski w szkole Średniej. – 1998/99, z. 3, s. 24-34
 6. „Wprawić uczniów w drżenie” prozą Brunona Schulza ? Anna Mazurkiewicz // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 296-300

 

Stefan Żeromski - Przedwiośnie

Wydawnictwa zwarte :

 1. Analiza dzieła literackiego w szkole / Władysław Szyszkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – S. 104-111,
  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1
  WP 4200, WP 11780,  WP 49314 
 2. Dwie przestrogi. "Przedwiośnie" oraz "Popiół i diament" / Jacek Łukasiewicz // W: Rytm, czyli Powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980 / Jacek Łukasiewicz. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993 . - S. 10 – 25
  WP 81832, CzP 821.162.1(091) 
 3. Dwudziestolecie międzywojenne / oprac. Iwona Pięta. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – S. 104-113
  CzP   372.881.116.21
 4. Dwudziestolecie międzywojenne / Teresa Nowacka. - Wyd. 3. - Warszawa : "Verbum", 2004. – S. 5-24
  CzP 821.162.1(091)
 5. Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
  CzP 821.162.(091)
 6. Jaka Polska? / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska // W: Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005 . - S. 53-102
  WP 98941
 7. "Przedwiośnie" / Artur Hutnikiewicz // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . - S. 341-353
  WP 22016, WP 22017
 8. "Przedwiośnie". Lektura polityczna i powieść na długie lata / Magdalena Lubelska // W: Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980 . - S. 152 – 162
  WP 40525, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1.
 9. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Włodzimierz Maciąg // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. - T. 1. -       S. 5-[28] 
  CzP 821.162.1(091), WP 85485, WP 94270
 10. "Przedwiośnie": państwo czy rewolucja / Leszek Szaruga // W: Współczesna powieść polityczna : sens literatury, sens historii / Leszek Szaruga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 . - S. 52 – 65
  CzP 821.162.1(091)
 11. R.XIII "Przedwiośnie" / Ludwik Stolarzewicz // W: Powieść liryczna : Przybyszewski, Żeromski, Daniłowski, Strug : literatura, rozbiory, charakterystyka, treść ideowa / Adam Galiński [pseud.]. - Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 189-195. - Bibliogr.
  Cz1P A/821.162.1(091)
 12. Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2001.
  CzP 821.162.1(03)

 

Artykuły z czasopism :

 1. Dwie przestrogi „ Przedwiośnie” – „ Popiół i Diament”/ Jacek Łukasiewicz // Odra. – 1988, nr 11, s. 44-50
 2. Genderowe aspekty Przedwiośnia / Milena Matuszewska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 18-23
 3. Jakie jest ideowe przesłanie ,,Przedwiośnia''? / C. Kubaszewski // Przegląd Humanistyczny. -  1989, nr 6, s. 141-149
 4. Piszemy "Przedwiośnie" naszych czasów / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 3-13
 5. "Przedwiośnie" : Stefan Żeromski / Ewa Truszkiewicz // Cogito. – 2005, nr 20, s. 88-92
 6. Z pomocniczych notatek do lekcji o ,,Przedwiośniu'' Stefana Żeromskiego / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z 1 s. 28-43

 

Autor: Urszula Buczkowska