Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa

Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2009


Druki zwarte
  1. 55 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu : 1952-2007 / [opracowanie materiałów pod red. Marii Dziamby]. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 2007
  Przemyśl WP 14245/b
  Lubaczów WL 44600
  Jarosław CzJ 37
  Przeworsk Mosk. 02

  2. 60 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie 1945-2005 / pod red. Teresy Gębarowskiej i Marty Jarosiewicz ; [Józefa Barcińska i in.]. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2005
  Przemyśl WP 14154/b

  3. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Marcina Drzewieckiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993
  Przeworsk WK 38272
  Lubaczów WL 36909

  4. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany / Jacek Wojciechowski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1999
  Przeworsk WK 41381

  5. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008
  Jarosław WJ 1350/b

  6. Kuratoryjne biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej : wybór źródeł / oprac. Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2006
  Przemyśl WP 95140

  7. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
  Przeworsk WK 40995

  8. Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Mirosławy Majewskiej i Mariana Walczaka. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006
  Przemyśl CzP 02

  9. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 1946-2006 / [oprac. zespół: Zbigniew Ślesiński i in.]. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, 2006
  Przemyśl WP 14153/b
Artykuły z czasopism
  1. A może "po dobroci", czyli jak zaprosić dłużnika do biblioteki? / Anna Kraszkiewicz //  PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2006, nr 5, s. 31 – 32

  2. Biblioteka pedagogiczna – uboga krewna czy partner do współpracy? / Maria M. Siuda // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1997, nr 7-8, s, 1-3

  3. Biblioteka pedagogiczna : reforma – usługi – promocja / Janina Parysz // NOWA SZKOŁA. – 2002, nr 12, s. 7-8

  4. Biblioteka pedagogiczna centrum edukacji medialnej – marzenia a rzeczywistość / Agnieszka Pietryka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2004, nr 9, s. 11-12

  5. Biblioteka pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym / Janina Parysz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2007, nr 4, s. 3-5

  6. Biblioteka pedagogiczna wobec przemian społecznych i edukacyjnych / Elżbieta Falkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1999, nr 6, s. 7-9

  7. Biblioteki pedagogiczne są potrzebne / Kinga Hechsman //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 7
   
  8. Biblioteki (pedagogiczne) wyrzucone na margines / Ewa Bieniasz // BIBLIOTEKARZ. – 1993, nr 9, s. 8-9

  9. Biblioteki pedagogiczne - ewolucja do czego? / Agnieszka Jankowska //  Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11, s. 3 - 6

  10. Biblioteki pedagogiczne – nowe uregulowania prawne / Krystyna Kuźmińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 12, s. 18-19

  11. Biblioteki pedagogiczne – sieć do likwidacji czy nasz atut w Unii Europejskiej / Kinga Hechsman // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2004, nr 9, s. 12-15

  12. Biblioteki pedagogiczne - ważna sieć, ważna sprawa / Kinga Hechsman //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 8 - 9

  13. Biblioteki pedagogiczne – zapomniane placówki resortu edukacji? / Janina Parysz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1998, nr 6, s. 9-12

  14. Biblioteki pedagogiczne u progu reform… i co dalej? / Robert Miszczuk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 1, s. 9-10

  15. Biblioteki pedagogiczne u progu reformy administracyjnej kraju… i co dalej? / Barbara Elżbieta Zybert // BIBLIOTEKARZ. – 1999, nr 4, s. 2-7

  16. Biblioteki pedagogiczne w 2000 roku / Barbara Elżbieta Zybert // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2001, nr 11, s. 3-8

  17. Biblioteki pedagogiczne w nowej rzeczywistości / Marzena Kowalczuk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2002, nr 2, s. 6-8

  18. Biblioteki szkolne , publiczne i pedagogiczne w zreformowanym systemie oświaty / Jadwiga Andrzejewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1999, nr 1, s. 3-8

  19. Centrum informacyjne miejscem programowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole / Hanna Batorowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 5, s. 6-10

  20. Działania edukacyjne biblioteki – multimedialnego centrum informacji / Bożena Szyszkowska – Sienkiewicz // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 2, s. 12-13

  21. Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 9, s. 8-11.

  22. E-learing na usługach bibliotek pedagogicznych? // BIBLIOTEKARZ. – 2008, nr 4, s. 19-20

  23. E-Twinning : w multimedialnym centrum informacji / Bożena Boryczka // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 2, s. 1-2

  24. Europejska i krajowa sieć współpracy bibliotek pedagogicznych w zapewnianiu jakości / Sylwia Czacharowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2004, nr 9, s. 15-16
   
  25. Gromadzenie zbiorów w bibliotece pedagogicznej : teoria i praktyka / Renata Zwierzyńska // BIBLIOTEKARZ. – 2002, nr 2, s. 15-16

  26. ICIM 2008 : próba diagnozy / Mirosława Bogacz // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 1, s. 1-5
   
  27. Informacyjne i pedagogiczne zadania bibliotek systemu oświaty w Polsce : możliwość czy konieczność ? / Marcin Drzewiecki // BIBLIOTEKARZ. – 2001, nr 7/8, s. 8-12
   
  28. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 2, s. 8-10

  29. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników : część I / Szymon Przybyszewski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2007, nr 3, s. 9-11

  30. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników : część II / Szymon Przybyszewski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2007, nr 4, s. 7-11

  31. Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce / Anna Żarów // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2006, nr 11, s. 3-4

  32. Internetowy serwis informacyjny „Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP” pomocą dla bibliotekarza i czytelnika / Adrian Eliasz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 9, s. 10-13

  33. Język haseł przedmiotowych w bibliotece pedagogicznej: z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach / Bożena Zwierzyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 9, s. 3-8

  34. Kartoteki metodyczne biblioteki pedagogicznej w warsztacie pracy nauczyciela / Janina Parysz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1996, nr 10, s. 1-2

  35. Kilka słów o współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Grażyna Imporowicz //  Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 4-7

  36. Kilka uwag o regulaminie ICIM / Mirosława Bogacz // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 1, s. 21-23

  37. Klimaty biblioteki pedagogicznej / Piotr Wendorff // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2004, nr 6, s. 15-16

  38. Klimaty biblioteki pedagogicznej / Maria Rejmer-Szalla // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2004, nr 3, s. 3-5

  39. Komputeryzacja bibliotek pedagogicznych / Anita Radaś, Agata Bruszewska // BIBLIOTEKARZ. – 1997, nr 6, s. 11-15

  40. Kuratoryjna biblioteka pedagogiczna międzywojennego Lwowa jako warsztat pracy dla nauczycieli / Jolanta Dzieniakowska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2007, na 1, s. 109-126

  41. Kuratoryjna biblioteka pedagogiczna w Wilnie (1924 - 1939). Geneza. Organizacja / Jolanta Dzieniakowska //  Dzieje Najnowsze. - R 38, nr 1(2006), s. 47 - 63

  42. Mamy ICIM, czyli na co zwrócić szczególną uwagę / Elżbieta Gucwa // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 1 s. 18-21

  43. Miejsce bibliotek pedagogicznych w popularyzacji nowatorstwa pedagogicznego / Danuta Kęsicka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1990, nr 4-5, s. 24-26

  44. Między biblioteka szkolną, publiczną i pedagogiczną : projekt edukacyjny / Anna Dorota Zdunek //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 22-23

  45. Niszczenie książek i czasopism w wypożyczalni i czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku / Maria Rejmer - Szalla //  Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 39 - 42

  46. Nowe media w bibliotece / Jolanta Włochacz, Piotr Tarnowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1996, nr 11, s. 5-7

  47. O bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w MEN-ie / Joanna Michalak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 4, s. 16-17

  48. O multimediach okiem pedagoga / Janusz Morbitzer // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 6, s. 1-3

  49. O potrzebie współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych słów kilka / Magdalena Włodyka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1995, nr 47, s. 19-20

  50. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka a edukacja regionalna / Jolanta Korzeniewska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 12, s. 4

  51. Potencjał informacyjny Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska, Małgorzata Sikorska //  Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 8 - 11

  52. Potrzebna jest współpraca bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Bogusława Misiejuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 10, s. 27
   
  53. Potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki pedagogicznej / Beata Walczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 1, s. 5-8

  54. Problemy przygotowania młodzieży do korzystania z informacji w dobie multimediów / Marcin Drzewiecki // BIBLIOTEKARZ. – 1999, nr 3, s. 3-6

  55. Program edukacji czytelniczej i medialnej – moduł biblioteczno-informacyjny na spotkaniach grupowych w szkołach ponadgimnazjalnych / Jadwiga Andrzejewska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 9, s. 1-5

  56. Projekt naprawczy czytelnictwa : z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 2, s. 18-19

  57. Projekt programu edukacji czytelniczej i medialnej dla nauczycieli wszystkich typów (w tym nauczycieli bibliotekarzy) / Jadwiga Andrzejewska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 12, s. 1-3

  58. Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych (2007/2008) //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 34

  59. Promowanie dorobku twórczego nauczycieli / Janina Parysz //  Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 14-16

  60. Reforma systemu szkolnego : rola współpracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych / Anna Radziejowska-Hilchen // BIBLIOTEKARZ. – 2000, nr 1, s. 23-24
   
  61. Rola bibliotekarza systemowego w automatyzacji bibliotek / Elżbieta Górska // BIBLIOTEKARZ. – 2001, nr 2, s. 5-10

  62. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. [poz. 824]; w sprawie ramowego statutu biblioteki pedagogicznej. [poz.825] // DZIENNIK USTAW RP. 2003, nr 89

  63. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1999, nr 3, s. 16-20

  64. Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna / Katarzyna Rossienik // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 5, s. 33-34

  65. System Zarządzania Jakością ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie / Grażyna Stoma // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 1, s. 1-2

  66. Tradycyjne i nowoczesne formy i treści : konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 2, s. 22-23

  67. Tworzenie języka haseł przedmiotowych w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych : strategie działania / Wanda Klenczon // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 2, s. 6-8

  68. Udział biblioteki pedagogicznej w kształceniu młodego czytelnika / Beata Walczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1998, nr 10, s. 3

  69. Usługi online w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 7-8, s, 11 - 16
   
  70. Ustawa o bibliotekach a biblioteki pedagogiczne i szkolne / Bolesław Howorka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1994, nr 1, s. 4-6

  71. W stronę marketingu. Cz. I / Maria Rydz // BIBLIOTEKARZ. – 2000, nr 1, s. 6-11
   
  72. W stronę marketingu. Cz. II / Maria Rydz // BIBLIOTEKARZ. – 2000, nr 2, s. 18-22
   
  73. Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne integrują się / Jadwiga Chruścińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 2, s. 19-20
   
  74. Współpraca bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi / Ewa Bieniasz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1993, nr 1/2, s. 5-7

  75. Współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Jamorska //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 8
   
  76. Współpraca bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Ewa Bieniasz // NOWA SZKOŁA. – 1995, nr 4, s. 25-27
   
  77. Wykorzystanie ICIM – z doświadczeń własnych / Elżbieta Gucwa // BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI. – 2008, nr 2, s. 6-7


Autor: Elżbieta Krupa