Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
Wydział Wypożyczalnia
oprac. Wioletta Szałajko


Gustaw Herling - Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa
Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze
/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

DRUKI ZWARTE:

 1. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Res Publica", 1990.
  Przemyśl WP 80658, 78841
  Przeworsk WK 36809, 36808
 2. Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Res Publica", 1990.
  Przeworsk WK 36886, 36885
  Przemyśl WP 108477
 3. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 1 / Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] : "Plejada", [1990].
  Przemyśl WP 80656
  Przeworsk WK 36887
 4. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1993.
  Przemyśl WP 80878
 5. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 2 / Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] : "Plejada", [1990].
  Przemyśl WP 80657, 107770
  Przeworsk WK 36888
 6. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1995.
  Jarosław WJ 48471
  Lubaczów WL 37715
 7. Etos i artyzm : rzecz o Herlingu-Grudzińskim / pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego. - Poznań : "a5", 1991.
  Przeworsk WK 38392
 8. Studia o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja, biografia / Zdzisław Kudelski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.
  Przeworsk WK 43004
 9. Pielgrzym Świętokrzyski : szkice o Herlingu-Grudzińskim / Zdzisław Kudelski. - Lublin : "Fis", [1991].
  Przeworsk WK 37301, 37167
 10. Pisma zebrane. T. 4, Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński; posł., nota o aut. Zdzisław Kudelski. - Warszawa : "Czytelnik", 1995.
  Przemyśl WP 83026
  Lubaczów WL 37810
 11. Herling-Grudziński i krytycy : antologia tekstów / Gustaw Herling-Grudziński; wybór i oprac. Zdzisław Kudelski. - Warszawa : "Presspublica" ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 12. Ciemny Staw : trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : "Plejada", 1991.
  Przemyśl WP 82305, 79145
 13. Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm, dyskursywność, paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. -Kraków : "Universitas", 2000.
  Przeworsk WK 42777, 42831
  Jarosław WJ 48943
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 14. Dziennik pisany nocą 1980-1983 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1996.
  Jarosław WJ 48470
  Lubaczów WL 38050
 15. Dziennik pisany nocą 1984-1988 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1996.
  Przeworsk WK 39984
  Lubaczów WL 37806
 16. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1997.
  Lubaczów WL 38051
 17. Dziennik pisany nocą 1993-1996 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1998.
  Lubaczów WL 38500
 18. Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat" oraz Opowiadania - "Wieża", "Most", "Drugie Przyjście" / oprac. Zofia Lipiec. - Radom : "Ston I", cop. 1994.
  Przemyśl CzP AL.
 19. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1989.
  Przeworsk WK 36810, 36618, 46033
  Przemyśl WP 108476
 20. Pisma zebrane. T. 1, Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński ; posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski. - Warszawa : "Czytelnik", 1995.
  Przemyśl WP 85295
 21. Rozmowy w Dragonei / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : "Szpak", 1997.
  Przeworsk WK 40150
 22. Rozmowy w Neapolu / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki ; rozmowy przeprowadził, oprac. i przygot. do dr. Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : "Szpak", 2000.
  Przemyśl WP 87726
 23. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
  Przemyśl WP 94956
  Przeworsk WK 46803
 24. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008.
  Przemyśl WP 98458, 98457
 25. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
  Przeworsk WK 49908,
  Lubaczów WL 47758
 26. Dziennik 1957-1958 / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Włodzimierz Bolecki, Marta Herling. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.
  Przemyśl WP 113035
  Przeworsk WK 53666
 27. "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : opowiadania / Feliks Tomaszewski. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994.
  Jarosław WJ 47558/BL/H, 47559/BL/H
  Przeworsk WK 38214
  Przemyśl WP 82113, 82114
 28. Polski esej : studia / pod red. Marty Wyki. - Kraków : "Universitas", 1991.
  Przemyśl WP 90139, 81212
  Przeworsk WK 40352
 29. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1996.
  Jarosław WJ 48068, 47947, 47948
  Przemyśl WP 83256
 30. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1996.
  Jarosław WJ 48123
  Lubaczów WL 39092, 39093, 37800
 31. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1992.
  Przemyśl WP 90260, 90261, 90262, 90263
 32. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
  Przeworsk WK 37843
 33. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004.
  Przemyśl CzP AL.
 34. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
  Przemyśl WP 84578
  Przeworsk WK 40029, 40604, MKsK 821.162.1(091)A/Z
 35. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  Przeworsk WK 38427
  Lubaczów WL 37098, 37099, 37100
 36. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Kraków : "Universitas", cop. 2007.
  Przeworsk WK 47530
  Lubaczów WL 44151, 44152
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 37. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2010.
  WL 47209, 47210
 38. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. - Toruń : "Literat", 2009.
  MKsK 821.162.1(091)
 39. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006.
  Jarosław WJ 51235/BL/H, 51236/BL/H, 51237/BL/H
 40. Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat" / oprac. Anna Marzec. - Warszawa : "Jota", 1991.
  Przemyśl WP 13873/b
 41. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. - Warszawa : "Suplement", [1991].
  Przeworsk WK 1877 B, MKsK 821.162.1(091)A/Z
 42. "Lagry i łagry" : problematyka obozowa w 4 klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego] (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) / Wojciech Kajtoch. - Kraków : "Text", 1994.
  Lubaczów WL 1067 B, 1068 B, 1069 B
  Przemyśl WP 91680, 9632/b, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
  Przeworsk WK 2064 B
 43. Pisarze wobec "innych światów" swoich epok : (Wolter-Borowski-Herling-Grudziński-Sołżenicyn-bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej) / Wojciech Kajtoch ; [wstęp i red. Maria Dziurzyńska-Ścibor] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie, 1994.
  Przemyśl WP 91681
 44. Polen im Exil : eine Anthologie / hrsg. von Krzysztof Dybciak. - Frankfurt am Main : "Suhrkamp", 1988.
  Przemyśl WP 3235/o
 45. Borowski i Herling : paralela / Jan Błoński.//W: Lektury polonistyczne. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 5-14
  Przeworsk WK 40429, 41834, 40901
  Jarosław WJ 48568, 48442
  Przemyśl WP 85476, CzP 821.162.1(091)
 46. "Cud" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - średniowiecznej kroniki ciąg dalszy czy autorska wizja świata? / Piotr Żbikowski.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 361-400
  Przemyśl WP 82625, 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
  Przeworsk WK 41079, 40111, MKsK 821.162.1(091)
  Lubaczów WL 37826
  Jarosław CzJ 821.162.1
 47. "Dziennik pisany nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki.//W: Lektury polonistyczne. - Kraków : "Universitas", 1999. - S. 412-419
  Przeworsk WK 42192, 42129
  Przemyśl WP 94272, CzP 821.162.1(091)
 48. Gustaw Herling - Grudziński - naoczny świadek i refleksyjny badacz łagrów w "Innym świecie" / Anna Marzec.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 339-360
  Przemyśl WP 82625, 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
  Przeworsk WK 41079, 40111, MKsK 821.162.1(091)
  Lubaczów WL 37826
  Jarosław CzJ 821.162.1
 49. Gustaw Herling - Grudziński - "Wieża" / Feliks Tomaszewski.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 375-400
  Przemyśl WP 82625, WP 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
  Przeworsk WK 41079, WK 40111, MKsK 821.162.1(091)
  Lubaczów WL 37826
  Jarosław CzJ 821.162.1
 50. Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat" : fenomenologia cierpienia / Stanisław Stabro.//W: Lektury polonistyczne. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 15-32
  Przeworsk WK 40429, 41834, 40901
  Jarosław WJ 48568, 48442
  Przemyśl GP 85476, CzP 821.162.1(091)
 51. "Inny świat" - Gustaw Herling - Grudziński / Bartłomiej Paszylk.// W: Książki zakazane. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. - S. 70 - 73
  Przemyśl CzP 82(091)
  Przeworsk MKsK 82(091)
 52. Kronikarz i obserwator : widzenia nad Zatoką Neapolitańską / Włodzimierz Bolecki.// W: Lektury polonistyczne. - Kraków : "Universitas", 1999. - S. 420-436
  Przeworsk WK 42192, 42129
  Przemyśl WP 94272, CzP 821.162.1(091)
 53. Książka o ludzkim cierpieniu : Gustaw Herling - Grudziński "Inny świat" / Anna Marzec.// W: Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1998. - S. 55 - 67
  Lubaczów WL 38314, 38315
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 54. "Lagry i łagry" (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) : (esej***1) / Wojciech Kajtoch.// W: Proza, proza, proza. T. 6, Proza, proza, proza. - Kraków : Związek Literatów Polskich, 2000. - S. 363-401
  Przemyśl WP 91838
 55. Oblicza samotności : wypisy - streszczenia, analizy i interpretacje literackie : 4 klasa liceum / wybór wypisów Danuta Ulicka ; streszcz. Robert Szaniawski. - Warszawa : "Polonia Press", 1996.
  Przeworsk WK 42018
  Jarosław WJ 48642
  Lubaczów WL 48564
  Przemyśl WP 11036/b, 11035/b
 56. Pod prąd czarnej fali. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. // W: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. - Warszawa : Świat Książki, 2009. - S. 513-529
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 57. Tajemnica narracji - narracja Tajemnicy : (O sztuce opowiadania "Wieża" - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Beata Nawrot.// W: List, nowela, opowiadanie. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. - S. 92-101
  Przemyśl WP 88677
 58. W cieniu Jałty / Stanisław Burkot.// W: Literatura polska po 1939 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 54-116
  Przemyśl WP 94800
  Lubaczów WL 43786, 43896, 43897
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
  Przeworsk MKsK 82(091)
 59. Wolność zniewolona / Stanisław Burkot.// W: Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 37-91
  Przemyśl WP 90712, 90713, WP 90714, 90715, 90716, 90717, 90711, 90718, 90719, 81097, 81098, CzP 821.162.1(091)
  Jarosław WJ 47482, 48041
  Przeworsk WK 38191, 38053, MKsK 821.162.1(091)
  Lubaczów WL 37133, 37134, 38065
 60. Zielona róża i odrażająca prawda. O poezji Tadeusza Różewicza.// W: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. - Warszawa : Świat Książki, 2009. - S. 530-552
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)

ARTUKUŁY Z CZASOPISM
 1. "Aż do końca świata" : (o " Podzwonnym dla dzwonka" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Włodzimierz Bolecki.// Znak 2003, nr 12, s. 89-107
 2. Będzie trwał mój głęboki cień : refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 15-23
 3. Czarna dziura : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leszek Szaruga.// Znak. - 1997, nr 8, s. 70 - 83
 4. Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ,,Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998? / Ewa Pietruszka.// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 2, s. 23 - 27
 5. Człowiek wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński "Ofiarowanie" / Paulina Węglewska.// Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 47-51
 6. "Dni naszej śmierci..." : o "Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk.// Polonistyka. - 1991, nr 2, s. 78-85
 7. Gustaw Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu : ("Dziennik pisany nocą") / Patrycja Spytek.// Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 29 - 37
 8. Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 5, s. 23-41
 9. Herling-Grudziński i neoawangarda / Aleksandra Dębska-Kossakowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 17 - 27
 10. Krytycy krajowi o Herlingu-Grudzińskim / Zdzisław Kudelski.// Roczniki Humanistyczne. - 1998. - Tom 46, z. 1 specjalny, s. 527-547
 11. Między literaturą faktu a literaturą dokumentu osobistego : uwagi o strukturze "Podróży do Burmy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.// Roczniki Humanistyczne. - Lublin. - T. 57 2009, z. 1, s. 145-154
 12. Peerel, kraj, Polska : w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego / Marcin Wołk.// Znak. - 2000, nr 7, s. 53 - 70
 13. Postawy bohaterów "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wobec systemu totalitarnego / Magdalena Kałamarz.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 18-19
 14. Przekraczanie rzeczywistości : Gustaw Herling-Grudziński, "Gorący oddech pustyni" / Arkadiusz Morawiec.// Znak. - 1998, nr 12 s. 136 - 141
 15. "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 82-93
 16. W stronę eseju : o "Dzienniku pisanym nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Czesław Kłak.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1993, nr 4, s. 61-67

Autor: Wioletta Szałajko