Eurosieroctwo

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.      Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców / Wioletta Danilewicz // Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. naukowy. Anna Karpińska. – Białystok : „Trans Humana”, 2005. – S. 283-295
 
M 119164
 
2.      Doświadczenie rozłąki. O sytuacji dzieci w rodzinach migracyjnych / Bożena Matyjas // Pedagogiczne refleksje... : księga jubileuszowa dedykowana Józefie Brągiel / red. Beata Górnicka, Alicja Kurcz. Opole : Uniwersytet Opolski, 2012. -  S. 293-303
 
M 133870
           
3.      Dziecko i rodzina w obliczu rozłąki migracyjnej / Elżbieta Hałaburda // Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk. Joanna Szymanowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. -  S. 193-204
 
M 136876
           
4.      Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz // Dziecko
a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 185-192
 
Cz 126651
 
5.      Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska // Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 49-56
 
M 128224
 
6.      Eurosieroctwo jako negatywny skutek migracji zarobkowej rodziców / Maria Potoczek // Rzeczywistość dziecka Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012. -  S. 423-434
                                                                     
M 133155
 
7.      Eurosieroctwo - problem współczesnej rodziny i szkoły / Beata Kraus // Patologie społeczne, przestępczość, niedostosowanie społeczne : wyzwania dla współczesnej profilaktyki / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Ewa Gładysz. - Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka, 2014. -  S. 161-168
 
Cz 136010
 
8.      Eurosieroctwo - wpływ zjawiska na funkcjonowanie współczesnej rodziny / Renata Kowal // Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. – S. 49-68
 
Cz 131343
 
9.      Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie / Ryszard Neć // Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. -  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. -  S. 541-556
 
 M 130692
 
10.  Eurosieroctwo jako patologia i jego negatywne konsekwencje / Małgorzata Lachowska // Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. – Ostrów Świętokrzyski : Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, 2010. – S. 39-50
 
M 131595
 
11.  Eurosieroctwo jako współczesne zagrożenie dla dzieci i młodzieży / Nella Stolińska-Pobralska // Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata /  red. nauk. Ewa Gładysz. - Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka, 2014. – S. 179-188
 
M 136009
 
12.  Eurosieroty - cena emigracji / Bogdan Więckiewicz // Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza. Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011. – S. 11-33
 
 M 134863
 
13.  Eurosieroty - nowe zjawisko w Polsce / Joanna Gorczyńska //Kondycja współczesnych rodzin / pod red. Wojciecha Muszyńskiego. Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - S. 167-179
                                                                                             
 M 136852
 
14.  "Eurosieroty" w szkołach polskich - problemy dydaktycze i wychowawcze / Elżbieta Dolata // Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak.  Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010 S. 207-216, bibliogr.
 
M 130886
 
15.  Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodzica za granicę / Marta Bugla, Agata Halek, Anna Matwiej // Rodzina : diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. – S. 232-240
 
M 128334      
 
16.    Jakość życia rodziny w świetle zjawiska migracji / Justyna Michałek // Rozwojowe
 
wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : „Difin”, 2010. – S. 157-167
 
M 127837, Cz 129009
 
17.  Kryzys psychiczny u dorastającej młodzieży w kontekście emigracji zarobkowej rodziców / Barbara Pilecka // Wychowanie w środowisku : między tradycją
 
a wyzwaniami cywilizacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. – S. 211-214
 
M 129043, M 129044, Cz  129042
 
 
18.   Masz mało czasu. Pomyśl. Dziecko albo „saksy”. Nowe zagrożenia XXI wieku / Kazimierz Pierzchała // Oblicza edukacji w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Agaty Popławskiej. – Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2012. – S. 373-376
 
M 134132         
 
19.   Migracja rodziców źródłem dysfunkcjonalności środowiska wychowawczego dziecka / Agnieszka Sadowska // Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny /  red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 S. 37-48.
 
Cz 131343   M 134364
 
20.   Migracja zarobkowa a funkcjonowanie rodziny / Anna Krasnodębska // Człowiek wobec wyzwań współczesności : konteksty edukacyjne / red. nauk. Anna Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna. - Opole : Uniwersytet Opolskie, 2013 S. 149-158

M 135253
 
21.   Nieśmiałość dziecka a migracja zarobkowa rodziców / Krzysztof Kazimierz Przybycień / Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej / red. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. – S. 149-159
 
M 129167
 
22.   Odpowiedzialność rodzicielska w rodzinie migracyjnej / Barbara Kromolicka // Pedagogiczne refleksje... : księga jubileuszowa dedykowana Józefie Brągiel / red. Beata Górnicka, Alicja Kurcz. Opole : Uniwersytet Opolski, 2012 S. 305-314
                                                                                                                     
M 133870
 
23.   Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin /
 
Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2010. – 230, [1] s. : il. ; 23 cm.. – Bibliogr. S. 225-230. – ISBN 978-83-7641-194-1
 
M 127824, M 128187
 
24.   Poczucie osamotnienia u dzieci z rodzin migrujących zarobkowo / Barbara Sordyl // Wychowanie w środowisku : między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. – S. 215-220
 
M 129043,  M 129044    Cz  129042
 
25.   Postawy rodzicielskie a nieprzystosowanie społeczne euro sierot / Agnieszka Lewicka, Paweł Maciaszczyk // Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. Mieczysław
Dudek. – Krasnystaw : [b. w.], 2010. – S. 129-142
M 126609
 
26.   Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011.
 
M 134863
 
27.   Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców / Maria Łukawska // Wychowanie, profilaktyka, terapia /  pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. -  Kraków : "Impuls", 2012 S. 91-101
 
Cz 133255
 
28.   Problem samotności wśród dzieci wywodzących się z rodzin emigrantów zarobkowych / Karina Śliwińska // Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk .- Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013 S. 94-11
 
M 133255
 
29.   Przyczyny pesymistycznego stylu atrybucji u eurosierot / Sylwia Piekut-Burzyńska // Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2012 S. 107-122
 
 Cz 135876
 
30.   Pytania do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji zarobkowej / Zofia Kawczyńska-Butrym // Rodzicielstwo : między domem,  
prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008. – S. 227-237
 
Cz 124765
 
31.   Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających : holistyczny model wsparcia / Anna Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016
 
M 138295
 
32.   Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce : wybrane aspekty / Wioletta Danilewicz // Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red.
Andrzeja W. Janke. – Toruń : „Akapit”, 2008. – S. 66-73
 
M 128339
 
33.   Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców / Edyta Mituła // Rodzina we współczesności. – Wrocław : „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – S. 163-185
 
Cz 126694
 
34.   Rzeczywistość dziecka / pod red. nauk. Jana Krukowskiego. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012
 
M 133155
 
35.   Samotność dziecka w rodzinie dotkniętej emigracją zarobkową w kontekście teoretycznym i perspektywie empirycznej / Barbara Lulek // Rzeczywistość dziecka / pod red. nauk. Jana Krukowskiego. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. – S. 435-451
 
M 133155

36.   Sieroctwo emigracyjne - problemy i możliwości działań profilaktycznych  / Stanisław Kaczor, Teresa Z. Garleja // Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. –
S. 185-192
 
Cz 130609
 
37.    Skutki eurosieroctwa dla rozwoju dzieci / Wanda Jakubaszek // Relacje i konteksty
(w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. – S. 183-191
 
M 130831
 
38.   Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
 
M 130835
 
39.   Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : "Difin", 2012.
 
M 133538
 
40.   Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących / Ewa Dubiel. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014.
 
M 136217
 
41.   Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji / Teresa Kukołowicz // Rodzina Współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. – Wyd. 2. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, [2007]. – S. 58-70
 
M 114287, M 120997, M 129963
 
42.  Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
 
Cz 130609, M 130707
 
43.  Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego / Aleksandra Nowakowska // Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. – Warszawa : „Difin”, 2009. – S. 101-116
 
M 126507, Cz 126691

44.  Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010

M 131595

45.  Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010
 
M 129609,  Cz 132365 
 
 
Wydawnictwa ciągłe
 
 
1.      „Cała Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów / Sylwia Urbańska // Kultura i Społeczeństwo. –
2010, nr 3, s. 61-88
 
2.      Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 38, s. 7
 
3.      Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 12-15
 
4.      Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz // Pedagogika Społeczna, 2008, nr 3, s. 81-86
 
5.      Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl // Nauczanie
Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 26-30
 
6.      Emigracja zarobkowa rodziców i eurosieroctwo dzieci przedszkolnych / Ewa Sowa-Behtane. - Edukacja i Dialog 2014, nr 11-12, s. 44-49
 
7.      Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2010, nr 7, s. 43-44
 
8.      Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 10, s. 3-9
 
9.      Eurosieroctwo - wybór bibliografii / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 10, s. 59-60
 
10.  Eurosieroctwo - zjawisko społeczne charakterystyczne dla zstępującego pokolenia / Ryszard Borowicz, Maria Marta Urlińska, Janis Vanags // Kultura i Edukacja 2014, nr 3, s. 23-36
 
11.  Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień, 2008, nr 6, s. 3-5
 
12.  Eurosieroctwo w rozwoju dziecka / Janusz Rusarczyk // Remedium. – 2017, nr 4, s.
18-19
 
13.  Eurosieroty / Ewa Winnicka // Polityka. – 2007, nr 46, s. 34-40
 
14.  Eurosieroty / Krzysztof Błachewicz // Wychowawca . – 2012, nr 3, s. 16-19
 
15.  Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia
w Szkole. – 2013, nr 1, s. 4-12
 
16.  Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 37-43
 
17.  Jak pomóc transanarodowym? : co piąte polskie dziecko przeżyło rozłąkę z jednym lub obojgiem rodziców z powodu rodzicielskiej migracji . Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 50, s. 11
 
18.  Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
 
19.  „Kukułcze dzieci” – problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20
 
20.  Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka / Beata Boćwińska-Kiluk, Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60
 
21.  Migracje rodzicielskie – skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje / Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 143-162, bibliogr.
 
22.  Migracje zarobkowe, a funkcje wychowawcze rodziny / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. – 2017, nr 5, s. 36-42
 
23.  Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę / Anna Zielińska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 87-104
 
24.  Polskie badania nad zjawiskami patologicznymi wśród emigrantów / Monika Puchalska // Rzeszowskie Studia Socjologiczne. – 2013, nr 2, s. 199-211
 
25.   Postawy wychowawcze rodziców-migrantów w percepcji dzieci / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 163-181
 
26.   Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 67-69
 
27.   Rodzice wyjechali / Anna Mercik // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 18
 
28.   Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. – 2009, nr 2, s. 22-24
 
29.   Rodziny nomadyczne : razem, ale na odległość / Maria Kożuchowska // Remeduium. – 2017, nr 7-8, s. 28-29
 
30.   Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów / Justyna Wrzochula-Stawinoga // Życie Szkoły. – 2014, nr 3, s. 16-19
 
31.   Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8
 
32.   Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77
 
33.   Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s. 105-142
 
34.   W zawieszeniu : „Eurosieroty” w naszej klasie / Ewa Miłoszewska // Głos
Nauczycielski. – 2009, nr 20, s. 11
 
35.   Wnioski i rekomendacje / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s. 182-188
 
36.   Wokół pojęcia „eurosieroctwo” / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka - Wychowanie - Terapia. – 2008, nr 3-4 s. 40-42
 
37.   Wpływ emigracji zarobkowej na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, s. 3-15
 
38.   Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „emigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 21-26
 
39.   Zarobkowe migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny.
– 2006, nr 1-2 s. 51-66
 

Autor: Elżbieta Wilusz