Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Kordybacha


PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE
PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROFILAKTYKA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2006
DRUKI ZWARTE

1. Agresja / Barbara Krahe ; przekł. Jacek Suchecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 256 s.
Przemyśl WP 89 396, 92 131

2. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Przemyśl CzP 37.018.2

3. Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania i przejawy / Adam Mikrut. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005
Przeworsk WK 45981

4. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Przemyśl WP 89362

5. Agresja u dziecka i nastolatka : jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Antier, przekł. [z fr.] Joanna Kokowska. - Kraków : "eSPe", 2003
Jarosław WJ 50712

6. Agresja w przedszkolu ; poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; przekł. Magdalena Jałowiec. – Kielce : „Jedność”, 2001. -123 s.
Przemyśl CzP 37.018.2

7. Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003
Przeworsk WK 44981

8. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004
Przemyśl WP 92053

9. Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Solińska. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

10. Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
Lubaczów WL 41002

11. Autoagresja : mowa zranionego ciała / Gloria Babiker, Lois Arnold ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. – 220 s.
Przemyśl WP 87 957

12. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska i Elżbieta Hornowska. - Warszawa : "Scholar", 2004
Lubaczów WL 41772

13. Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 4. - Kielce : "Jedność", 2005
Jarosław WJ 50733 , 50734

14. Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003
Lubaczów WL 41597

15. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004
Jarosław CzJ 376.5

16. Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 86 s.
Przemyśl WP 89 033

17. Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych / Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki. - Wyd. 2. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006
Przemyśl WP 93314

18. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
Jarosław WJ 50094

19. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przekł. [z ang. Jarosław Rybski]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Jarosław WJ 50724
Przeworsk WK 45203

20. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznawanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; przekł. [z ang.] Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Jarosław WJ 50021
Przeworsk WK 44799, 45568
Lubaczów WL 41610

21. Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dziecka / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Uflik. – Warszawa: Wydaw. Krupski i S-ka, 2001
Przemyśl WP 87 697


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

22. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZE. – 2005, nr 1, s. 52–55

23. Agresja w szkole / Beata Kubik // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 104–112

24. Agresja w szkole / Danuta Adamczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 23-24

25. Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-53

26. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 7

27. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2006, nr 2, s.11–21

28. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka–Pleczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 63–70

29. Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja u uczniów / Janina Janowska // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 41-45

30. Bo tak trzeba... : (rzecz o agresji w szkole) / Mirosław Choina // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 24–28

31. Bullying – przemoc szkolna : rozpoznawanie i zapobieganie / Maciej Macko // Edukacja. – 2003, nr 3, s. 80–88. – Bibliogr.

32. Bullying w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 28–33

33. Bullying wśród uczniów – charakterystyka zjawiska i jego skutki / Krystyna Dmitruk–Sierocińska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 9–10. – Bibliogr.

34. Chętni do bitki / Piotr Żak // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 25–27

35. Czy ktoś im pomoże? / Irena Bekier // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 101–111

36. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 17–19

37. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży (projekt metodyczny zajęć) / Iwona Morawska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1/2, dod. s. I–IV

38. Decyzja należy do ciebie... : propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła – 2002, nr 9, s. 23–25

39. Determinaty "drugiego życia" szkoły / Patryk Zawadzki. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 20–23

40. Dlaczego zachowujemy się agresywnie / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 139–141

41. Dokształcanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole / Anna Karłyk. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 174–184

42. “Drugie życie” szkoły / Marek Jędrzejowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 19-24

43. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 29–33

44. "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 44–45

45. "Fala" w szkole – istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 8–13

46. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 21-25

47. Gdy się biją / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 51–52

48. Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania / Ewa Bilińska-Suchanek // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 5-14

49. Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 44–45

50. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49

51. Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwona Głapka, Elżbieta Michalak // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 43–44

52. Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 56–59

53. Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław Dworakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 32-34

54. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk. – Bibliogr. // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 53–62

55. Jak rozmawiać z rodzicami ucznia agresywnego / Anna Manturzewska–Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 101–103

56. Jak w szkole można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym? / Ewa Kosińska // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 8-9

57. Kiedy w szkole pojawia się przemoc… / Agnieszka Milczarek // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 37–50

58. Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 49-55

59. Konfrontacja projektów uczniowskich / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 2, s.48–49

60. Kultura fizyczna - sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Kucharczyk // Lider. - 2006, nr 6, s. 10-11

61. Między spójnością a agresją / Grażyna Mendecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 6-8

62. Młodzież o przemocy / Wiesław Walc // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 38–41

63. Mobbing i bulling jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa–Bilkiewicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49–51

64. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej : nowe narzędzie badawcze / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka. – Sum. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 331–345

65. Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy / Małgorzata Czarnecka // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 35–37

66. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32–38

67. Nie dopuszczaj do „rzutu kotem”, czyli warto zorganizować otrzęsiny / Lew Sawicki // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 20

68. Nie milcz! Szkolna debata uczniowska / Justyna Hałgas // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 1–2

69. Niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 69–81

70. O agresji... / Krystyna Bonenberg // Aura. – 2002, nr 4, s. 32–33 (Tajemnice zdrowia )

71. O agresji uczniowskiej / Adam Frączek ; rozm. przepr. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 3–8

72. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 26–30

73. O „króliczkach” raz jeszcze / Urszula Zdrojewska–Bielawska // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 17–19

74. O potrzebie badań przemocy szkolnej oraz o konieczności jej powstrzymania / Mirosław Wojciechowski. – Sum. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. [105]–117

75. O przemocy szkolnej oraz o konieczności jej powstrzymywania / Mirosław Wojciechowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 5–6, s. 82–90

76. Pakty i umowy o nieagresji / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo–Wycho–wawcze. – 2002, nr 5, s. 42–44

77. Podręczniki a problem agresji / Jerzy Gąsowski // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 30-34

78. Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów / Bożena Krupa // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2005, nr 10, s. 36–38

79. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14–16

80. Program ,,Bezpieczna szkoła. Stop agresji'' / Anna Łazikiewicz, Iwona Osiecka // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 44–45

81. Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" / Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 42–43

82. Program NIE! dla przemocy, TAK! dla kultury / Agnieszka Gorlach // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 42–44

83. Program profilaktyczno–edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 20–26

84. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 46–52

85. Program "Stop przemocy" w gimnazjum / Agnieszka Iłendo–Milewska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 47–48

86. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15

87. Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania / Jolanta Lipińska // Nowa Szkoła. – 2000, nr 1, s. 35-38

88. Przemoc sama się nie skończy / Ewa Czemierowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 152–154

89. Przemoc rówieśnicza w szkole – współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 3–7

90. Przemoc w szkole – jej uwarunkowania i zapobieganie : (próba syntezy wyników badań) / Justyna Krot // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 8–12

91. Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 40-42

92. Przemoc wobec dzieci : propozycja zmian systemowych / Paweł Jaros // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 8–14

93. Przyczyny współczesnej agresji / Marcin Hume, Daniel Wiśniewski // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 1, s. 28-30

94. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek. – Bibliogr. // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 79–85

95. Reakcje świadków przemocy / Irena Zielińska // Problemy Opiekuńczo–Wycho–wawcze. – 2002, nr 2, s. 47–48

96. Refleksje profesorów pedagogiki na marginesie wydarzeń w toruńskiej "budowlance" : aktualne problemy wychowawcze / Andrzej Olubiński [i in.] // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 3–4

97. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie / Jolanta Burian // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 35–37

98. Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz. – Bibliogr. // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 59–68

99. Sposób na przemoc w szkole - próba budowy koncepcji / Mirosław Wojciechowski // Lider. – 2000, nr 5, s. 6-7

100. Strategie redukcji agresji w szkole / Lidia Chylewska – Barakat, Mouta Barakat// Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 35-39

101. Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. - 2006, nr, 1 s.3-24

102. Szkoła chora na agresję / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 87–99

103. Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj. – Bibliogr. // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 3–24

104. Szkolny program walki z agresją / Ewa Kowalewska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 41–42

105. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 30–32

106. Trening Zastępowania Agresji (cz. 1) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 29–36

107. Trening Zastępowania Agresji (cz. 2) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-90

108. Trening Zastępowania Agresji / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 23–28

109. Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 26-28

110. Trening Zastępowania Agresji (ART) w szkole / Justyna Hałgas // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 1-3

111. Trudne dziecko – trudne wyzwanie / Alicja Buglińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 14-16

112. Trudny uczeń w szkole / Jarosław Jagieła. – Bibliogr. // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 47–58

113. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska. // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 33–36

114. Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 91–94

115. Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym : (analiza porównawcza form i uwarunkowań agresji młodzieży szkół podstawowych i policealnych) / Joanna Różańska – Kowal, Bernadetta Izydorczyk // Chowanna. – 2000, t. 1, s. 32-44

116. Zagadnienie agresji… / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 3–9

117. Zdrowe sposoby wyrażania złości alternatywą dla zachowań agresywnych : scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej / Maria Chwalczewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 18-19

118. Zjawisko agresji i lęku w szkole / Anna Rożnowska // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 76–85

119. Zjawiska patologiczne w szkołach / Janina Rus // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 42–43

120. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 26-28

121. "Żyj inaczej - nie ulegaj żadnej presji, baw się, działaj bez agresji". Samorządowa Szkoła Podstawowa - Autorski program prozdrowotny / Grażyna Dereń-Dublicka, Krystyna Korczak // Lider. - 2005, nr 2, s. 13-15

Autor: Agnieszka Kordybacha