Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.    ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2011
Sygn.  Cz   130573
2.    Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012
Sygn. BM   36911,  JM   72729,  M   132978
3.    Albert i dzieciaki : klasa integracyjna / Aleksandra Chmielewska. - Wyd. 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017
Sygn. JM   74167,  M   138882
4.    Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.   BM   37351,   SM   53381,  UM   26877,  Cz   135850
5.    Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.   Cz   136089
6.    Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniow głębiej upośledzonych umysłowo / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa : Kompendium Katarzyna Szumniak, Jadwiga Zdebiak, cop. 2011
Sygn.  M   132597
7.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Sygn. Cz   138410
8.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Sygn. Cz   138411
9.    Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012
Sygn. M   134120
10.  Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2012
Sygn. BM   36889,  LM   29981,  M   133674
11.  Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Frohlich ; przeł. Renata Namińska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
Sygn.  BM   37923, JM   73637,  M   136949,   SM   53895,  LM   30541
12.  Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością / pod red. Marty Wójcik i Beaty Antoszewskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2015
Sygn.  Cz   136839
13.  Efektywna integracja szkolna : systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym / Grzegorz Wiącek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008
Sygn.  BM   35393,  JM   71582,  UM   26206,   Cz   126162
14.  Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 1, Jesień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.   Cz   135679
15.  Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 2, Zima / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.  Cz   136092
16.   Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 3, Wiosna / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.   Cz   136091
17.  Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 4, Lato / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Krzysztof Spychał, Joanna Masłowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn. Cz   136090
18.  Funkcjonowanie osobiste i społeczne : podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Sygn. BM   37968,  Cz   138227
19.  Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Sygn.  BM   36177,  UM   26207,   Cz   129396,  LM   29129
20.  Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : karty pracy / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.  Cz   136235
21.  Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : zadania domowe / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn. Cz   136238
22.  Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 1, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / [red. Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Agnieszka Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.   BM   37404,  SM   53382,  Cz   136236
23.  Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 2, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / [red. Ewa Staszkiewicz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Agnieszka Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Sygn.  BM   37405,   SM   53383,   Cz   136237
24.  Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : "Harmonia", 2012
Sygn.  BM   37327,  SM   53279,  UM   26603,    Cz   134806
25.  Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna : przewodnik / Ministerstwo Edukacji Narodowej. Departament Funduszy Strukturalnych. - Warszawa : "Fundusz Współpracy", 2010
Sygn.  M   129513,  M   129513
26.  Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012
Sygn. LM   29722,   SM   52861,   Cz   132666
27.  Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Wójcik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Sygn. M   139099,  Cz   139046
28.  Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
Sygn.  BM   37084, LM   30262,  M   133901
29.  Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : "Impuls", 2008
Sygn.  LM   28391,   M   125494,  SM   50630, UM   24909
30.  Nadeszła zima : karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
31.  Sygn.  Cz   137933
32.  Nareszcie lato : karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
              Cz   137934
33.  Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych / Katarzyna Karpińska-Szaj. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013
Sygn.  Cz   134218
34.  Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
Sygn. BM   34743,  JM   70857,  M   124219, Cz   124510
35.  Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta Zawadzka-Bartnik. - Kraków : "Impuls", 2010
Sygn.  M   128221,  SM   53069,   UM   25975,  LM   29077
36.  Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011
Sygn.  BM   35937,   LM   29385,  M   131178,  SM   53392,   UM   25976
37.  Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Sygn.   BM   38137,  Cz   138788
38.  Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Sygn.  BM   38140,  Cz   138683,  JCz   74145
39.  Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego / Katarzyna Plutecka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013
Sygn.  JM   73335,   M   133824
40.  Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój - problemy psychopedagogiczne : studium wybranych zespołów i przypadków / Marzenna Zaorska. - Toruń : "Akapit", 2011
Sygn.  BM   36278,  JM   72531,  M   132553
41.  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015
Sygn.   M   137354,   LM   30511
42.  Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010]
Sygn. BM   36969,   JM   72701,    LM   29925,  M   130854, M   131364,  Cz   130853,  SM   51880,   UM   25893,  UM   26617
43.  Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
Sygn.   BM   36968,   JM   72703,  LM   29927,  M   130852,  M   131366,   Cz   130851,  SM   52725, UM   26619
44.  Poznajemy zawody i miejsca pracy : materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2015
Sygn.  BM   37542,  JM   73516,  M   136549
45.  Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014
Sygn. BM   37331, JM   73382, JM   73382,  UM   26917,   Cz   135896
46.  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
Sygn.  BM   36780,  LM   29815,  M   132971,  Cz   133371,  SM   52769,  UM   26490
47.  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013
Sygn.  BM   37104,  SM   53537,   UM   26727,  LM   30198
48.  Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie : teoria i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych / [red. prowadz. Zuzanna Kalicka-Karpowicz] ; przekł. Elżbieta Cieślik. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017
Sygn.  M   139107
49.  Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013
Sygn.  M   134869,  LM   30200
50.  Przyszła wiosna : karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Sygn.    Cz   138013
51.  Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2018
Sygn.   JM   74260,   M   139383
52.  Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2017
Sygn.  BM   38116, JM   74108,  M   138752
53.  Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2011
Sygn.   BM   36207,  JM   72115,   LM   29400,   M   131430
54.  Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009
Sygn. BM   35255,  JM   71134,  M   126930,   M   128037
55.  Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008
Sygn.   BM   34477,   LM   27977,   M   123351,   SM   50452,  UM   24553
56.  Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010
Sygn.  JM   72015,  M   130838
57.  Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2011
Sygn.   M   131648
58.  Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. - Kraków : "Impuls", 2013
Sygn. M   135439
59.  Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010
Sygn.  M   130683,  SM   51616
60.  Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Sygn.  JM   71942,   M   130708
61.  Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Sygn.  BM   34910, JM   70797, LM   28181,  M   123690,  SM   50656,  SM   52387
62.  Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2008
Sygn.   LM   28161,   M   123899,  Cz   123898,   SM   50462
63.  Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Sygn.  BM   36219,  JM   72291,  M   132309, SM   53241,  UM   26258,  LM   29538
64.  Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lokś. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011
Sygn.   M   132693,  SM   52627
65.  Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Sygn.   BM   36597,   BM   36597,   M   130049,   SM   51653
 
 
 
      Wydawnictwa ciągłe
 
1.     ABC programów profilaktycznych / Agnieszka Górecka // Remedium 2011, nr 9, wkładka, s. 16-17
2.    Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Paulina Mitońska // Wychowawca 2015, nr 3, s. 8-9
3.    Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Marta Kożuchowska // Remedium 2017, nr 1, s. 13-14
4.    Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole 2010, nr 6, s. 12-14
5.    Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz // Edukacja 2010, nr 2, s. 16-23
6.    Dlaczego TIK w szkole specjalnej? / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Meritum 2016, nr 4, s. 26-42
7.    Doskonalenie procedur diagnostycznych w pedagogice specjalnej / Jerzy Stochmiałek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, nr 2, s. 16-33
 
 
 
8.    Dzieci cienia / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny 2014, nr 6, s. 21-23
9.    Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły 2011, nr 4, s. 48-50
10.  Dziecko z dyspraksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2014, nr 6, s. 50-53
11.  Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w szkole / Magdalena Grochowska-Popławska // Dyrektor Szkoły 2012, nr 10, s. 54-58
12.  Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły 2015, nr 1, s. 13-14
13.  Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz // Nauczyciel i Szkoła 2014, nr 1, s. 185-192
14.  Edukacja włączająca, czyli inkluzja w edukacji / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2015, nr 10, s. 4-7
15.  Edukacja włączająca jest po prostu dobra / Marek Tarwacki // Nowe Horyzonty Edukacji 2013, nr 1. s. 47-50
16.  Edukacja włączająca w praktyce / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2017, nr 12, s. 47-51
17.  Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 3, s. 27-34
18.  Jak dobrze nauczać dziecko niepełnosprawne? / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły 2015, nr 4, s. 2-5
19.  Kilka uwag o udziale ucznia niepełnosprawnego w kulturze / Marek Mariusz Tytko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2008, nr 4, s. 67-72
20.  Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka // Szkoła Specjalna 2017, nr 4, s. 245-250
21.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostepnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2013, nr 12, s. 50-53
22.  Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (Cz. 1) / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna 2011, nr 3, s. 215-223
23.  Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (Cz. 2) / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna 2011, nr 4, s. 296-302
24.  Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008, nr 9, s. 10-15
25.  Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła 2013, nr 4, s. 31-33
26.  Metody pracy lekcyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2014, nr 5, s. 17-20
27.  Muzyka przełamuje bariery / Agnieszka Wątróbska // Wychowanie Muzyczne 2016, nr 3, s. 27-29
28.  Niepełnosprawność, czyli każde dziecko jest inne / Oksana Kotormus // Nowa Szkoła 2015, nr 3, s. 46-48
29.  Nowe media wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka // Remedium 2015, nr 12, wkł. Na Uzależnienia Behawioralne, s. 1-6
30.  Odkrywać siebie i innych : integracja na lekcjach plastyki / Anna Niziołek  // Wychowawca 2008, nr 10, s. 12-13
31.  Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog 2011, nr 1/2, s. 26-33
32.  Organizacja pracy edukacyjnej z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością / Bogumiła Bobik, Krystyna Moczia // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, nr 1, s. 134-149
33.  Po pierwsze, nie izolować : edukacja włączająca i nauczanie indywidualne - zmiany, byle nie na gorsze / Halina Drachal // Głos Nauczycielski 2017, nr 21, s. 8.
34.  Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / Hanna Krauze-Sikorska // Życie Szkoły 2009, nr 3, s. 16-21
35.  Pracownia komputerowa dla uczniów z niepełnosprawnościami / Jacek Zadrożny // Dyrektor Szkoły 2014, nr 11, s. 48-51
36.  Programowanie na specjalne zamówienie / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Meritum 2017, nr 4, s. 69-78
37.  Przyjacielskie relacje : uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska // Nowa Szkoła 2015, nr 3, s. 39-45
38.  Słowa zamknięte w kroplach atramentu : o tworzeniu i recepcji twórczości przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna 2015, nr 5, s. 369-378
39.  Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością wzroku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna 2017, nr 4, s. 285-291
40.  Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Tomasz Bobrowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2008, nr 1, s. 75-94
41.  Terapia sztuką w edukacji artystycznej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Wychowanie na co Dzień 2014, nr 2, s. 35-42
42.  Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu w szkole masowej / Paulina Zawadzka // Głos Pedagogiczny 2018, nr 6, s. 50-52
43.  Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej / Anna Rojek // Wychowawca 2015, nr 3, s. 16-17
44.  Uczeń z dyspraksją w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 2, s. 11-16
 
 
 
45.  Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną : jak osiągnąć sukces edukacyjny? / Barbara Marcinkowska // Głos Pedagogiczny 2016, nr 5, s. 6-9
46.  Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkoły - wybrane aspekty funkcjonowania / Jolanta Lipińska-Lokś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 5, s. 34-44
47.  Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty / Ewelina Krzymowska // Wychowawca 2015, nr 3, s. 5-7
48.  Uczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w polskiej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły 2012, nr 6, s. 53-56
49.  Uczeń z zaburzeniami percepcji słuchowej lub wadą słuchu / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2009, nr 1, s. 47-58
50.  Uczeń z zespołem Aspergera w szkole / Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły 2015, nr 6, s. 57-58
51.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Rutkowski // Nowe Horyzonty Edukacji 2014, nr 3, s. 50-57
52.  Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej / Mirosława Suchocka // Wychowawca 2011, nr 11, s. 23-26
53.  Wspieranie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie przystosowania społecznego / Monika Masłowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, nr 3, s. 91-101
54.  Wspomaganie komunikacji językowej i interakcji społecznych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Katarzyna Pardej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 4, s. 8-16
55.  Życie w chaosie : uczeń dyspraktyk. Może też w twojej klasie? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski 2011, nr 49, s. 11
 
 
                  Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne
 
                                                                  
                                                                                                               

Autor: Małgorzata Penar