Storytelling w edukacji

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Czytelnia

Storytelling w edukacji (bibliografia w wyborze)

 

Artykuły

 1. Czym jest opowiadanie? : scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Magdalena Piasecka.// Polonistyka. - 2017, nr 2, s. 40-41
 2. Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 3-5
 3. Ćwiczenia typu storytelling w nauczaniu języka angielskiego / Janina Skrzypczyńska.// Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 127-130
 4. Digital storytelling w polskiej edukacji / Laura Szczepaniak-Sobczyk.// W: Wyzwania współczesnej pedagogiki. - Gdańsk : Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa ; "CeDeWu", 2015. - S. 265-276
  Sygn. Rzeszów WypRz 244882,  CzytR 244721, Mielec BMCzy 66836   
 5. Do lamusa? : (o opowiadaniu na lekcjach języka polskiego) / Bożena Olszewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 5-8
 6. Dzieci tworzą bajki i opowiadania : kreatywna działalność przedszkolaków / Maria Molicka.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s.72-76
 7. Dziecko jako twórca : opowiadania tworzone przez dzieci kończące edukację przedszkolną / Sławomira Pusz.// W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 330-338
  Sygn. Rzeszów WypRz 246459,  CzytR 246458, Sędziszów  BSdzW 46700
 8. Edukacyjne aspekty opowiadania cyfrowych historii w przestrzeni miejskiej / Laura Szczepaniak-Sobczyk.// W: Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : "CeDeWu", 2016. - S. 85-100
  Sygn. Rzeszów WypRz 245610,  CzytR 245838, Mielec  BMWyp 67044, Sędziszów BSdzW 46584,
 9. Jak opowiadać wciągające historie? : podstawy storytellingu. Cz. 1, Zarządzanie emocjami / Michał Larek // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 42-43
 10. Jak zaplanować opowieść? / Michał Larek.// Polonistyka. - 2017, nr 1, s. 48-49
 11. Nie ma pisania bez opowiadania / Leokadia Pawliszak.// Polski w Praktyce. - 2009, nr 3, s. 27-28
 12. Nowa metoda aktywizacji zawodowej młodzieży - Story Cheering // Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 52-53
 13. O (nie)zbędności opowiadania : refleksje teoretyczno-krytyczne na temat badań narracyjnych i perspektywy storytelling / Dorota Rancew-Sikora, Katarzyna Skowronek.// Studia Humanistyczne AGH. - T. 14/1 (2015), s. 7-24
  http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.1/human.2015.14.1.7.pdf
 14. Od mitu do opowiadania i bajki w kulturze krajowców Papui-Nowej Gwinei / Franciszek M. Rosiński.// W: Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2016. - S. 133-151
  Sygn. Rzeszów WypRz 245318,  CzytR 245317, Sędziszów BSdzW 46268
 15. Opowiadanie - jak rozwijać kompetencje czwartoklasisty / Ewa Nowel.// Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2017/2018, nr 1, s. 39-52
 16. Opowiadanie jako środek wzmacniający język dziecka / Mariola Chowaniec.// Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 4-6, bibliogr.
 17. Opowiadanie w społecznym układzie stołu : analiza konwersacyjna spotkań rodzinnych / Dorota Rancew-Sikora.// Studia Humanistyczne AGH. - T. 14/1 (2015), s. 25-43
  http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.1/human.2015.14.1.25.pdf
 18. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie. Wpływ świata nadrealnego na rozwój świadomości / Jaśmina Erna Morawiecka.// Biblioterapeuta. - 2018, nr 1, s. 38-45
 19. Słowo jest twórcze : o storytellingu w pracy z dziećmi / Mateusz Świstak.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 10, s. 12
 20. Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania / David M. Boje, Nazanin Tourani.// W: Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 215-241
  Sygn. Rzeszów WypRz 239802,  CzytR 242110
 21. Storytelling w nauczaniu języków obcych / Natalia Zduńczyk.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 3, s. 24-25
 22. Storytelling w wersji cyfrowej / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 3-5
 23. [Storytelling with children - recenzja] / Piotr Stalmaszczyk. // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 4, s. 372-373
 24. Sztuka i siła opowiadania : o narracji w terapii pedagogicznej / Barbara Skałbania, Ewa Małgorzata Szumilas.// W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 289-299
  Sygn. Rzeszów CzytR 246575, Strzyżów  BStWy 38032, Mielec BMWyp 67223, Kolbuszowa  BKWyp 50309, Łańcut  BŁWyp 37705, Sędziszów  BSdzC 46776
 25. Sztuka opowiadania w szkole / Edyta Ślączka-Poskrobko.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 16-17
 26. Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska.// Poradnik Językowy. - 2009, z. 8, s. 68-82, bibliogr.
 27. Użycie krótkiego opowiadania do rozwoju kompetencji literackiej ucznia / Darius Langhoff.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 152-156
 28. Wybrane aspekty sprzyjające dobru dziecka / Krystyna Lubomirska.// Kwartalnik Pedagogiczny. – 2016, nr 4, s. 186-196
 29. Zakoduj się na czytanie / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 3-6
 30. Zobaczyć opowiadanie obrazu / Anna Pilch.// W: Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - S. 15-26
  Sygn. Rzeszów  WypRz 245596,  CzytR 245828

 

Rzeszów, 19.03.2019 r.

oprac. Ewelina Kutyła-Stręciwilk

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Ewelina Kutyła-Stręciwilk