Przemyśl

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHAPRZEMYŚL

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2007


DRUKI ZWARTE

1. Aleje pamięci: przemyskie cmentarze / Irena Zając; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Przemyślu. – Ostrów:” San-Set”, 2004. – 112 s.: fot.
  PBW Wyp. nr inw. 89 334

2. Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944-1954 / Roksana Szczęch ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Instytut Historii i Archiwistyki. - Przemyśl : "Fort" Tomasz Idzikowski, 2006
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

3. Arboretum Bolestraszyce: przewodnik / Jerzy Piórecki, Kazimierz Zarzycki; Arboretum i Zakład Fizjografii. – Wyd. 3. – Bolestraszyce: AiZF, 2000. – 27 s.
   PBW Wyp. 12 061/b

4. Artyleria twierdzy Przemyśl. Cz. 1, Artyleria forteczna / Julian W. Kurek, Mariusz Kurek. - Przemyśl : "San-Set", 2002 PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

5. Bełwin: zarys dziejów / Zdzisław Konieczny; Archiwum państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 2003. – 39 s.
   PBW Wyp. 89 367

6. Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 2, Czasy upadku : (prowizoryczne sprawozdanie na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego, z 6 załącznikami) / Franz Stuckheil ; [red. t. Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004
    PBW   Wyp.   12482/b, Czyt.   00/09(438-11-13)

7. 25 lat "Solidarności" 1980-2005 : Region Południowo-Wschodni : MKZ Jarosław : Region Ziemia Przemyska / Krzysztof Prokop. - Przemyśl : Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2005
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

8. Dzieje Podkarpacia. T. 6, Pamiętniki i wspomnienia / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2002
    PBW   Czyt.   94(438)

9. Dzieje Przemyśla. T. 2 (1340-1772), Cz.1 U schyłku średniowiecza / pod red. Feliksa Kiryka; aut. August Fenczak [i in.]; Urząd Miejski. – Przemyśl: Wydaw. TPN, 2003. – 263 s.
    PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

10. Forty Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : ROKEiN, 2001
    PBW   Wyp.   89037

11. Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy : z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracjami w tekście / Mieczysław Orłowicz. - Krosno : "Roksana", [2004]
    Przemyśl   WP   13804/b PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

12. Legendy nadsańskie / Jerzy Bajer; il. Henryk Cebula. – Jarosław: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, [2002]. – 75 s.
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

13. Legendy przemyskie / Mateusz Pieniążek. – Rzeszów: „Edytor”, 2003. – 143 s.
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

14. Linia Mołotowa: krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na ziemi przemyskiej i Roztoczu / Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. – Przemyśl: ROKEiN, 2000. – 103 s.
   PBW Wyp. 11822/b

15. Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku : powstanie, zagospodarowanie, układy przestrzenne / Jan Malczewski. - Rzeszów : "Carpathia" ; Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2006
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

16. Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność. Zróżnicowanie religijne: tożsamość / Grzegorz Babiński. – Kraków: NOMOS, 1997. – 279 s.
   PBW   Czyt.   00/09(438-1-13)

17. Powiat przemyski w Europie / Starostwo Powiatowe w Przemyślu; [aut. Anna Musiał]. – Przemyśl: „Grafit”, 2003. – 55 s.
   PBW   Czyt.   00/09(438-1-13)

18. Powiat przemyski w latach 1944-1956 / pod red. Krzysztofa Kaczmarskiego i Mariusza Krzysztofińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw Przemyślu, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Rzeszów. - Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006 PBW   Czyt.   00/09(438-1-13)

19. Przemyśl 1656-1657 / Andrzej Borcz. - Warszawa : "Bellona", 2006
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

20. Przemyśl: historia wiary narodów i dzieje sztuki / fot. Bogusława Świtała; oprac.. historyczne Henryk Borcz. – Ząbki: „Apostolicum”, 2004
   PBW   Czyt.   00/09(438-1-13)

21. Przemyśl i okolice / Marcin Korzec. - Wyd. 2, dodr. - Krosno : "Roksana", 2004
   PBW   Wyp.   12571/b, 12572/b, 14089/b

22. Przemyśl: Katedra / tekst i red. Jerzy Zub. – Tarnobrzeg: Wydaw. „ABC”, 2000. – 27 s.: fot. (Przewodnik po zabytkach sztuki)
   PBW   Czyt.   00/09(438-1-13)

23. Przemyśl w marcu 1915 = Przemyśl im Marz 1915 / [red. z. Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2005
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

24. Przemyśl: Zamek / tekst i fot. Jerzy Zub. – Tarnobrzeg: Wydaw. „ABC”, 2000. – 27 s.; fot. (Przewodnim po zabytkach sztuki)
   PBW   Czyt.   00/09(438-1-13)

25. Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej: od połowy XIV do początków XVIII wieku / Michał Proksa, AP w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”. – Przemyśl: AP, 2001. – 468 s.
   PBW Wyp. 88 468

26. Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004 PBW   Wyp.   92560, 92561

27. Tajemnice twierdzy przemyskiej / Jan Różański. – Wy. 2. – Przemyśl: Wydaw. „San-Set”, 2000. – 135 s.
    PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

28. Thomas Hutter (1696-1745): rzeźbiarz późnego baroku Jakub Sito. – Warszawa: Instytut sztuki polskiej Akademii nauk; przemyśl: regionalny Ośrodek Kultury Edukacji i Nauki, 2001. – 329 s.
   PBW Wyp. 87 872

29. Twierdza Przemyśl / Franz Forstner ; tłum Jan Bańbor ; dodatkiem opatrzył Dariusz Radziwiłłowicz. – Warszawa: Bom Wydawniczy Bellona, 2000. – 320 s.
    PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)

30. Twierdza Przemyśl: pierwszy obwód obronny / Tomasz Idzikowski; współpr. Janusz Bator [i In.]; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki; Towarzystwo Przyjaciół Nauk. –Przemyśl: ROKEiN, 2002. – 191 s.
   PBW   Czyt.   00/09(438-11-13)


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

31. Adam Żak / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2005, nr 5, s. 39

32. Apolinary Garlicki / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2005, nr 3, s. 39

33. „Barbarossa” nad Sanem / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 5, s. 4-7

34. Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego : ojcowie przemyskiego kościoła / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 3, s. 4-7

35. Brama Przemyska / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 11, s. 34-35

36. Czarny szlak forteczny / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 4, s. 34-35

37. Czerwony szlak przemysko – Sanoki / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 2, s. 35-37

38. Dzieje żydowskiej rodziny Grossmanów z Przemyśla / Józef Frankiewicz// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 6, s.12 – 14

39. Forteczny Park Kulturowy Twierdzy Przemyśl / Beata Kot // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 4, s. 16-17

40. Fryderyk Smutny – adwokat i długoletni burmistrz Przemyśla / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 4, s. 42

41. Geneza przybycia salezjanów do Przemyśla : stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907-2007 / Artur Świeży // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 3, s. 3

42. Henryk Jordan – lekarz społecznik / Ryszard Józwik// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 7, s.7

43. Henryk Rose – pedagog, żołnierz i miłośnik teatru / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 8, s. 42

44. Historia gemmy z przemyskiego muzeum (magiczny amulet – gemma bizantyjska) / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 2, s. 12-13

45. Humanista dwóch miast – Jerzy Kolankowski / Dariusz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2005, nr 8, s. 39

46. Józef Wilk – artysta i pedagog / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 3, s. 42

47. Julian Kolankowski / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2005, nr 1, s. 39

48. Kazimiera Budynowa ze Smutnych – w służbie muzyki i teatru / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 2, s. 42

49. Kopiec, Kurhan, AWACS / Lucja Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 0, s. 2 (Kopiec Tatarski)

50. Kruhel Mały i Wielki / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2005, nr 8, s. 6-9

51. Kto kocha króla Stasia? Rządy starościńskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w Przemyślu / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 4, s. 3-5

52. Legenda o przemyskim utopcu i małym chłopcu imieniem Radko/ Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. - 2007, nr 6, s. 8 – 10

53. Lekarz – filantrop Władysław Hibl / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 12, s. 42

54. Miłośnik książek i regionu – Józef Pacykowski / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 6, s. 42

55. Najdowcipniejszy z mecenasów przemyskich : Cyryl Czerlunczakiewicz / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 9, s. 42

56. Nauczyciele przemyskich szkół autorami ballady o Jurku Bitschanie / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYSL. – 2006, nr 5, s. 8-9

57. Niebieski Szlak Karpacki / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 1, s. 38 – 40

58. Niebieski szlak staromiejski / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 5, s. 36-38

59. „Niepokorny” Henryk Bogdański – symbol epoki spisku/ Lucjan Fac// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 1, s. 5 – 7

60. Niezwykłe spotkanie z Aniołem / ks. Sylwester Łącki CSMA// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 1, s. 12 – 13

61. O pochodzeniu przemyskich nazwisk (1) / Teresa Węgrzyn// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 6, s.32 – 33

62. O pochodzeniu przemyskich nazwisk (2) / Teresa Węgrzyn// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 7. s. 36 - 37

63. Oblicze kulturowe naszego regionu i pogranicza polsko – ruskiego / Żaneta Niedbała // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 3, s. 14-15

64. Ojciec Makary Demeski – męczennik za Przemyśl / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 4, s. 8

65. Pałac Lubomirskich dawniej i dziś / Żaneta Niedbała // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 5, s. 14-15

66. Pierwsza dama „Fredrem” (Eugenia Tarnawska) / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 4, s. 41

67. Poczta obozowa / Grzegorz Wołk // NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 7, s. 8 – 9

68. Poetka z Przemyśla (Jadwiga Damska – Łempicka / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 11, s. 8

69. Pogórze Przemyskie / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 8, s. 36-37

70. Pomiędzy gabinetem a teatrem – dr Juliusz Kowal / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 7, s. 42

71. Powrót gwardiana (Krystyn Szykowski) / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 2, s. 6-7

72. Przemyska legenda (Edward Lech) / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 2, s. 39

73. Przemyska Rzeczpospolita / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 2, s. 10-11

74. Przemyski zwierzyniec / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 5, s. 6-7

75. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (6) GARBARZE / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 1, s. 36-38

76. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (7) LIPOWICA / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 2, s. 36-37

77. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (8) PRZEKOPANA / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 3, s. 38-40

78. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (9) BŁONIE I LEMPERTÓWKA / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 4, s. 38-39

79. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (10) SIELEC / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 5, s. 38-39

80. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (11) PIKULICE / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 6, s. 36-37

81. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (12) NEHRYBKA / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 7, s. 36-37

82. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (13) BUDY MAŁE I WIELKIE / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 8, s. 38-39

83. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (14) KMIECIE I OSTRÓW / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 9, s. 38-39

84. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (15) ZASANIE część wschodnia / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 10, s. 34-36

85. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (16) ZASANIE część zachodnia (1) / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 11, s. 38-39

86. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (17) ZASANIE część zachodnia (2) / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 12, s. 40-41

87. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (18) PODGÓRZE I CEBULANKA (1) / Dariusz Hop// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 1, s. 36 – 37

88. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (19) PODGÓRZE I CEBULANKA / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 2, s. 38-39

89. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (20) ZIELONKA / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 3, s. 36-37

90. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (21) ZNIESIENIE (1) / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 4, s. 38-39

91. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (22) ZNIESIENIE (2) / Dariusz Hop // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 5, s. 34-35

92. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (23) PRAŁKOWCE / Dariusz Hop//  NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 6, s. 34 – 35

93. Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (24) PODZAMCZE 1 / Dariusz Hop// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 7, s. 34 – 35

94. Przemyskie epizody Ignacego Krasickiego / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 2, s. 4-6

95. Przemyskie epizody listopada wolności / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 2, s.2-4

96. Przemyskie szlaki spacerowe. Szlak zasański / Jakub Sadowy// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 6, s. 36 – 37

97. Przemyśl miastem wielu narodów (1) Żydzi / Jacek Błoński //  NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 7, s. 10 - 12

98. Przemyśl okiem turysty / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 3, s. 30-31

99. Przemyśl podczas najazdu szwedzkiego 1656 r. / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 3 s. 2-3

100. Przemyśl w czasie II wojny / Jacek Błoński//  NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 1, s. 10 – 11

101. Przemyśl w okresie wczesnopiastowskim / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 2, s. 3-6

102. Przepłynęli przez miasto jak woda... / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 1, s. 8 – 9

103. Przewodnictwo turystyczne w Przemyślu / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 6, s. 8-9

104. Przypadki króla Jana (Jan III Sobieski) / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 9, s. 3-5

105. „Ryś” / Zenon Andrzejewski // NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 6, s.6 – 7

106. San – rzeka regionu (1) / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 5, s. 16-17

107. San – rzeka regionu (2) / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 6, s. 14-15

108. Smaki i smaczki … czyli Przemyśl od kuchni / Danuta Wiech // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 3, s. 41

109. Skomplikowany żywot Stanisława Orzechowskiego (herbu Oksza) / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 5, s. 3-5

110. Stanisław Jurek / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2005, nr 2, s. 39

111. Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–2007 : oratorium salezjańskie dla chłopców na Zasaniu (cz. 1) / Artur Świeży // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 5, s. 10-11

112. Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–2007 : oratorium salezjańskie dla chłopców na Zasaniu (cz. 2) / Artur Świeży // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 6, s. 6-7

113. Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–2007 : formy działalności oratoryjnej w okresie międzywojennym (cz. 1) / Artur Świeży // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 7, s. 36-38

114. Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–2007 : formy działalności oratoryjnej w okresie międzywojennym (cz. 2) / Artur Świeży // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 8, s. 6-7

115. Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–2007 : formy działalności oratoryjnej w okresie międzywojennym (cz. 3) / Artur Świeży // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 11, s. 8-10

116. Śladami Jana Matejki (1) / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 3, s. 10-11 (wybitne postacie historyczne związane z Przemyślem, miejsca i zabytki przemyskie w obrazach Matejki)

117. Śladami Jana Matejki (2) / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 4, s. 6-7

118. Śladami Jana Matejki (3) / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 5, s. 12

119. Tajemnice Kopca Tatarskiego / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 10, s. 12-13

120. Turcy w Przemyślu / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 1, s. 2-4

121. W obronie Polski i Polaków - Rudolf Chirowski / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2005 nr 7, s. 39

122. Wacław Hieronim z Bogusławie. Sierakowski herbu – Ogończyk biskup przemyski od 1742 do 1760 roku / Ryszard Jóźwik // NASZ PRZEMYSL. – 2005, nr 7, s. 6-7

123. Węgrzy w Przemyślu / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 3, s. 3-6

124. Władysław Tarnawski / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. – 2004, nr 3, s. 39

125. Wojna o trupy wuja z bratankiem / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 6, s. 4 – 5

126. Zadwórze. Polskie Termopile / Lucjan Fac// NASZ PRZEMYŚL.- 2007, nr 7, s. 4 – 6

127. Zamek Kazimierzowski? / Lucjan Fac // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 7, s. 3-5

128. Zapomniane dzieje ulicy Franciszkańskiej / Jacek Błoński // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 9, s. 6-7

129. Zginął za wolność (Ryszard Siwiec) / Grzegorz M. Lewandowski // NASZ PRZEMYŚL. – 2006, nr 2, s. 7

130. Zielony szlak przemysko – bachórski / Jakub Sadowy // NASZ PRZEMYŚL. – 2007, nr 3, s. 38-39

Autor: Agnieszka Kordybacha