Grupa rówieśnicza

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Grupa rówieśnicza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2008


WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Encyklopedia Pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa: Fundacja Innowacja, 1993. – S. 220-223 : Grupy rówieśnicze

2. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze / Tadeusz Pilch // W : Pedagogika społeczna; człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Warszawa: „Żak”, 1999. – S. 174-186

3. Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych / Małgorzata Michel  // W : Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. -  Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 113-127


ARTYKUŁY  Z CZASOPISM

1. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła // Remedium. – 2007, nr 4, s. 1-3

2. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła // Remedium. – 2007, nr 6, s. 8-9

3. Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę / Barbara Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 3-5

4. Integracja w grupie edukacyjnej / Błażej Smykowski // Edukacja. – 2003, nr 3, s. 60-71

5. Klasa gimnazjalna / Mariusz Bartczak // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 59-66

6. Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych / Katarzyna Palus // Remedium. – 2005, nr 7/8, s. 10-11

7. Kto rządzi w klasie? / Michał Młynarczyk // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 36-39

8. Nieformalne grupy rówieśnicze / Krystyna Schulz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 54- 56

9. Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 3-8

10. Przemoc rówieśnicza w szkole a współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce /Zenon Jasiński // Wychowanie na Co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 3-7

11. Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 40-42

12. Rówieśnicy / Błażej Smykowski // Remedium. – 2005, nr 6, s. 6-7

13. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 38-39

14. Tętniąca życiem klasa… / Anna Błaż // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 57-60

15. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Prusko, Ewa Arkuszewska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, s. 26-31

                   

Autor: Urszula Buczkowska