Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2016
Zestawiła: Lilianna Żywutska

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży
w szkołach i placówkach.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993 - 2016

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Architektura wiedzy w szkole / Stanisław Dylak. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przemyśl WP 107048
 2. Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum : na bazie pracowni internetowej komputerów Macintosh / Leszek Bernaczyk. - Poznań : "Nakom", 1999.
  Jarosław WJ 199/b, Lubaczów WL 1741 B, Przeworsk CzK 2311 B, Przemyśl CzP 37.091.214
 3. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Lubaczów WL 49903, Przemyśl WP 109546
 4. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Lubaczów WL 49904, Przemyśl WP 109547
 5. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : "IUVI", 2016.
  Przeworsk WK 52734, Przemyśl WP 110475
 6. Dydaktyka informatyki : modelowanie i symulacje komputerowe / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Przemyśl WP 101976
 7. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [oraz] Janusz Janczyk, Danuta Morańska, Marcin Musioł. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
  Przemyśl WP 93301
 8. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Przemyśl WP 100833, Jarosław WJ 52174, Lubaczów WL 44917, Przeworsk WK 48065
 9. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
  Przemyśl WP 106701
 10. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005.
  Przeworsk WK 45865, Lubaczów WL 43020
 11. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : "Żak", cop. 2013.
  Przeworsk WK 51416, Przemyśl WP 106708
 12. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 52071, Przemyśl WP 108856
 13. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Baińska [i in.]. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  Przemyśl WP 106346, Przemyśl WP 106347
 14. Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
  Lubaczów WL 49858
 15. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / [koordynator prac Zbigniew Semadeni]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].
  Jarosław WJ 53289, Lubaczów CzL 46174, Przemyśl CzP 37.091.214, Przeworsk MKsK 37.091.214
 16. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
  Przeworsk WK 47833, Lubaczów WL 44928, Lubaczów WL 44929, Przemyśl WP 98874
 17. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysak i Marty Kondrackiej-Szali. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2010.
  Przemyśl WP 102870
 18. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przeł. Patrycja Szmyd. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
  Przemyśl WP 108364, Przeworsk WK 52171, Przemyśl WP 108430, Lubaczów WL 49772, Jarosław WJ 56083
 19. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. - Kraków : "Impuls", 2004.
  Przemyśl WP 92435, Przemyśl CzP 372.881.116.21
 20. Informatyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Krzysztof Loryś, Zygmunt Mazur, Rafał Nowak ; konsult. Tomasz Greczyło, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013.
  Przemyśl WP 15087/b
 21. Informatyka w szkole : poradnik dyrektora i nauczyciela : praca zbiorowa / [aut. Leszek Lewoc i. in.]. - Wrocław : "Vulcan", 1993.
  Jarosław WJ 47931, Przeworsk WK 38142, Przemyśl WP 97027, Przemyśl CzP 37.091.113/.2
 22. Intel - nauczanie ku przyszłości : wspierane przez Microsoft : kurs dokształcający w umiejętności posługiwania się komputerem podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli / oprac. przyg. Andrzej Burewicz, Małgorzata Miranowicz, Nikodem Miranowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Intel, 2002.
  Lubaczów WL 45567
 23. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum : program Interblok / [aut. programu Zdzisław Bednarek i in.]. - Kraków : "Omega", 2013.
  Przemyśl WP 15004/b, Przemyśl WP 15006/b, Przemyśl WP 15005/b
 24. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  Lubaczów WL 46057, Przemyśl CzP 02
 25. Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej / Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
  Przemyśl WP 95195
 26. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Przeworsk WK 51982, Przemyśl WP 107942, Lubaczów WL 49529
 27. Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? : poradnik / Agnieszka Wedel-Domaradzka, Anita Raczyńska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, [2013].
  Przemyśl WP 109688
 28. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  Przemyśl WP 107266
 29. Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela / Andrzej Serdyński. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007.
  Jarosław WJ 51998
 30. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba. - Kraków : "Impuls", 2002.
  Przemyśl WP 87984, Przeworsk WK 43806
 31. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański, 2009.
  Przemyśl WP 101245
 32. Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej / praca zbiorowa pod red. Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : "Scholar", 2011. Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej / praca zbiorowa pod red. Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  Przemyśl WP 103587
 33. Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych : studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski / Krzysztof Łuszczek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2013.
  Przemyśl WP 106362
 34. Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  Lubaczów WL 48442, Przemyśl CzP 37.016:028+316.77
 35. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Lubaczów WL 48070, Przeworsk WK 50946
 36. Lekcje z komputerem : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla gimnazjum / Wanda Jochemczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003.
  Lubaczów WL 1576 B, Jarosław WJ 1195/b
 37. Mała szkoła w przestrzeni medialnej / pod red. nauk. Marty Wrońskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
  Przemyśl WP 110003, Przeworsk WK 52594
 38. Meandry e-learningu / Grażyna Penkowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przemyśl WP 102118
 39. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008.
  Przeworsk WK 47538, Jarosław WJ 52005/10d, Lubaczów WL 44622, Przemyśl WP 96580
 40. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
  Przemyśl WP 104807
 41. Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007.
  Jarosław WJ 51169, Lubaczów CzL 44623
 42. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
  Przemyśl WP 93312
 43. Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002.
  Przeworsk WK 43886
 44. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji informatycznej / red. Wojciech Książek [i in.] ; oprac. Jerzy Dałek, Krzysztof Święcicki ; przy współpr. Henryka Białka. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
  Jarosław WJ 552/b, Lubaczów WL 1276 B, Przeworsk WK 2905 B, Przemyśl CzP 37.014
 45. Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
  Przemyśl WP 108890
 46. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : "Żak", 2015.
  Przemyśl WP 109859
 47. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001.
  Przeworsk WK 43191, Przeworsk CzK 43190, Przemyśl CzP 37.016:004
 48. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  Przemyśl WP 107285
 49. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011.
  Lubaczów WL 47101, Przeworsk WK 49928, Przemyśl WP 103176, Jarosław WJ 55437
 50. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kraków : "Impuls", 2004.
  Przemyśl CzP 371.3
 51. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Lubaczów WL 48597, Jarosław WJ 55196, Przeworsk WK 51184, Przemyśl WP 106125
 52. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Przemyśl WP 101043, Przeworsk WK 49858
 53. Szybki start : komputer na lekcjach plastyki : program autorski : szkoła podstawowa / Marek Kołodziej. - Gdynia : [b. w.], 1999.
  Jarosław WJ 174/b, Przeworsk CzK 2374 B, Przemyśl CzP 37.091.214
 54. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej / Zbigniew Osiński. - Toruń : "Mado", cop. 2005.
  Lubaczów WL 42856
 55. Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych / Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom : Politechnika Radomska, cop. 2005.
  Przemyśl WP 93097
 56. Technologia informacyjna w pracy dydaktycznej i innowacyjnej nauczyciela / Dorota Siemieniecka ; Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
  Przemyśl WP 96303
 57. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Przemyśl WP 108046, Jarosław WJ 56258
 58. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Wojciecha Folty ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
  Przemyśl WP 102773
 59. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. Przeworsk WK 52169, Przemyśl WP 108431, Jarosław WJ 56080, Lubaczów WL 49894
 60. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006.
  Przemyśl WP 93795
 61. Wychowawcze aspekty "rewolucji" informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008.
  Przeworsk WK 47551, Przemyśl WP 96587
 62. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
  Przemyśl WP 94943
 63. Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009.
  Przemyśl WP 100056, Przeworsk WK 48750
 64. Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy 4. [Cz. 2] / pod red. Małgorzaty Skura i Michała Lisickiego. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Przemyśl WP 107226, Lubaczów WL 49343, Przeworsk WK 51980, Jarosław WJ 55959
 65. Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. - Toruń : "Mado", cop. 2005.
  Przemyśl WP 93257

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Ewa Palka. // Język Polski w Gimnazjum. - R.18, nr 1(2016/2017), s. 21-34
 2. Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieży / Marcin Drzewiecki. // Bibliotekarz. - 2011, nr 2, s. 9-13
 3. BYOD w praktyce szkolnej / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 48-51
 4. Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii? / Maciej M. Sysło. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10 (220/221), s. 34-41
 5. Cyfrowa szkoła, czyli jaka? / Małgorzata Rostkowska. // Meritum. - 2013, nr 4, s. 22-26
 6. Czy i po co nauczać małe dzieci programowania? / Dorota Janczak. // Meritum. - 2013, nr 2, s. 68-72
 7. Czy kształcenie kompetencji kluczowych w ramach projektu e-Akademia Przyszłości wpłynęło na poziom osiągnięć egzaminacyjnych uczniów szkół uczestniczących w projekcie? / Henryk Szaleniec, Bartosz Kondratek. // W: Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. Kraków : Grupa Tomami, 2013. - S. 84-98
  Przemyśl WP 107493
 8. Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Ewa Palka. // Język Polski w Gimnazjum. - R. 17, nr 1(2015/2016), s. 37-62
 9. Dwa światy - cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci. Cz. 2 / Radosław Mysior. // Remedium. - 2014, nr 10, s. 8-9
 10. EDU TRENDY 2013 : rozwiązania edukacyjne XXI wieku / Lidia Pokrzycka. // Nowa Szkoła. - 2014, nr 1, s. 43-46
 11. Edukacja nauczycielska a technologia informacyjna / Bartosz Miodek. //W: Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 109-125, bibliogr.
  Przemyśl WP 99164
 12. Edukator technologii informacyjnej i komunikacyjnej / Ewa Kędracka. // Meritum. - 2009, nr 4, s. 80-84
 13. Global Mapper - profesjonalny program geoinformacyjny w nauczaniu geografii / Rafał Kroczak. // Geografia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 25-27
 14. Grupy dyskusyjne Google jako narzędzie efektywnej komunikacji nauczyciela z uczniem / Ewa Palka. // Język Polski w Liceum. - R. 17, nr 2(2015/2016), s. 51-68
 15. Informatyczne kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym / Izabela Jaros. // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 113-122
 16. Internet - kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym / Lidia Pawelec. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 39 (61), nr 2 (2015/2016), s. 7-15
 17. Jak cyfrowa szkoła wspiera proces uczenia się i nauczania / Colin Rose. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5/6, s. 6-16
 18. Jak cyfrową bajkę zmienić w rzeczywistość? / Dorota Janczak. // Meritum. - 2011, nr 4, s. 37-41
 19. Jak wykorzystać Google Street View na różnych przedmiotach / Michał Luberda. // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2013, [nr] 4, s. 8-10
 20. Jaki nauczyciel w e-szkole? / Emilia Musiał. // Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 15-24
 21. Kompetencje cyfrowe dzieci / Anna Brzezińska, Joanna Matejczuk. // Remedium. - 2013, nr 11, s. 6-8
 22. Kompetencje informatyczne / Elżbieta Hałaburda. // W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. / red. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow .- Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 111-125
  Przemyśl WP 106848, Jarosław WJ 55449
 23. Komputer w kształceniu zintegrowanym / Sebastian Taboł. // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 32-39
 24. Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona / Stanisław Dylak. // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 3/4, s. 6-13
 25. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn. // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 26-27
 26. Mobilna edukacja w szkole? / Michał Luberda. // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2014, [nr] 2, s. 22
 27. Nowe media dla nowego ucznia / Adam Regiewicz. // Język Polski w Gimnazjum. - R. 17, nr 4 (2015/2016), s. 7-23
 28. Nowe media w edukacji - bilans zysków i strat / Adam Regiewicz. // Język Polski w Liceum. - R. 17, nr 3 (2015/2016), s. 44-65
 29. O potrzebie powszechnego kształcenia informatycznego / Zbigniew Ledóchowski. // W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia. / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. Kraków : "Impuls", 2015. - S. 189-205
  Przemyśl WP 109546
 30. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski. // Meritum. - 2010, nr 2, s. 34-38
 31. Po co komu technologia informacyjna w szkole? / Marek Konieczniak. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9-10, s. 56-59
 32. Proces nauki i nauczania : w jaki sposób platforma edukacyjna może usprawnić oraz zmniejszyć nakłady pracy nauczyciela / Colin Rose. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1/2, s. 6-13
 33. Tablice interaktywne na co dzień / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz. // Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 10-13
 34. Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni edukacyjnej / Wielisława Osmańska-Furmanek, Jacek Jędryczkowski. // Chowanna. - T. 2 (2012), s. 253-263
 35. Technologia w szkole / Izabela Breguła. // Życie Szkoły.- 2015, nr 8, s. 2-5
 36. TIK nie gryzie / Marcin Zaród. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 54-58
 37. Uczymy się poprzez obrazy, czyli miejsce infografiki we współczesnej szkole / Izabela Rudnicka. // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2014, [nr] 4, s. 3-5
 38. W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych? / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki. // Meritum. - 2011, nr 4, s. 42-44
 39. Witryny Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Ewa Palka. // Język Polski w Liceum. - R. 17, nr 4 (2015/2016), s. 43-67
 40. Z edytorem tekstu łatwiej tworzyć korespondencję seryjną / Jolanta Fieducik. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 65-67

 

Autor: Lilianna Żywutska