Dziecko z zespołem Downa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła : Urszula Buczkowska

 

Dziecko z zespołem Downa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992 – 2013

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. - Warszawa : "W.A.B.", 2002. Jarosław WJ 49453
 2. Dorosłość z zespołem Downa z perspektywy rodziców i preferowanych przez nich postaw i wzorów społeczno-kulturowych / Elżbieta M. Minczakiewicz // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 113-124, bibliogr. Lubaczów WL 44714
 3. Down i zespół wątpliwości : studium z socjologii cierpienia / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. - Warszawa : "Semper", 1995. Lubaczów WL 39654, 39655
 4. Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham ; tł. [z ang.] Marzenna Pawlak-Rogala. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Przemyśl WP 80000
 5. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007. Przemyśl WP 94772
 6. Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. Przemyśl CzP 616
 7. Efektywność wczesnych programów terapeutycznych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci z zespołem Downa / Agnieszka Łaba // W: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 135-144, bibliogr. Przemyśl WP 99266
 8. Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w grupie przedszkolnej / Anna Borzęcka // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce. Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010. - S. 230-239, bibliogr. Przemyśl WP 103553
 9. Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców / Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001. Jarosław WJ 52738, Jarosław CzJ 376
 10. Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa / Monika Gołubiew-Konieczna // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. Kraków : "Impuls", 2003. - S. 257-267, bibliogr. Przemyśl WP 89492
 11. Ku lepszej przyszłości : zespół Downa : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Siegfried M. Pueschel ; tł. Anna Dembińska. - Zakrzewo : "Replika", 2009. Przeworsk WK 48825
 12. Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Małgorzta Młynarska. - Kraków : "Impuls", 2002. Przemyśl WP 12518/b
 13. Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące / Elżbieta M. Minczakiewicz, Jacek J. Błeszyński // W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - S. 65-129 Przemyśl CzP 376-056.264
 14. Osoby z zespołem Downa / Agnieszka Żyta // W: Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową. Toruń : Adam Marszałek ; Olsztyn : współpr. wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. - S. 268-288, bibliogr. Przemyśl WP 106020
 15. Poczucie sensu życia a jakość funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa / Elżbieta Minczakiewicz // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005.- S. 110-118 Przemyśl WP 94006
 16. Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Tomasz Smereka. - Kraków : "Impuls", 2002. Przemyśl WP 12519/b
 17. Postawy rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa wobec rehabilitacji / Grażyna Kwaśniewska // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. Kraków : "Impuls", 2003. - S. 143-151, bibliogr. Przemyśl WP 89492
 18. Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa w obliczu marginalizacji / Bassam Aouil, Anna Sajnóg // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 242-265, bibliogr. Przemyśl WP 93226
 19. Problemy psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji w świetle piśmiennictwa i własnych badań naukowych / Ludwika Sadowska ; Agata Gruna-Ożarowska // W: Dziecko chore. Kraków : "Impuls", 2007. - S. 129-170 Przemyśl WP 94772
 20. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej ; Kraków : "Impuls", 2008. Przemyśl WP 100011
 21. Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa / Dorota Danielewicz // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 123-144 Przemyśl WP 97416
 22. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2010. Przemyśl WP 102235
 23. Upośledzenie umysłowe - niepełnosprawność umysłowa / Jadwiga Komender // W: Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - S. 92-108 Przemyśl CzP 616
 24. Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa / Teresa Kaczan // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków : Impuls, 2008. - S. 349-3627 Przemyśl WP 97163
 25. Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 133-142, bibliogr. Przemyśl CzP 376.4
 26. Wsparcie społeczne rodzin postawionych wobec dylematu narodzin dziecka z zespołem Downa i wyzwań związanych z jego wychowaniem / Elżbieta Maria Minczakiewicz // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010. - S.453-480 Przemyśl WP 102887
 27. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2008. Przemyśl WP 101485
 28. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa / Teresa Kaczan, Robert Śmigiel // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Kraków : Impuls, 2012. - S. 35-62 Przeworsk WK 51038
 29. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym / Małgorzata Skórczyńska // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków : Impuls, 2008. - S. 341-347 Przemyśl WP 97163
 30. Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Warszawa : "Difin", 2013. Lubaczów WL 48660
 31. Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa / Ewa Zasępa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. Kraków : "Impuls", 2003. - S. 39-46, bibliogr. Przemyśl WP 89492
 32. Zespół Downa : księga pytań i odpowiedzi / Elżbieta Maria Minczkiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. Przemyśl WP 102104
 33. Zespół Downa : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Brian Stratford ; z ang. tł. Elżbieta Zdzienicka, Barbara Mroziak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993. Przemyśl WP 80935
 34. Żółte kółka : mam na imię Inna / napisała i zil. Eliza Piotrowska. - Łódź : "Czarna Owieczka", 2011. Jarosław WJ 54609
 35. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. - Kraków : "Impuls", 2011. Przemyśl WP 103734

 

Artykuły z czasopism :

 1. Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa : do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 48-50
 2. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25
 3. Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta – Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 30 – 31
 4. Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 58-60
 5. Edukacja dzieci z zespołem Downa / Magdalena Rzepa // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 56-57
 6. Moje życie będzie inne / Stanisław Krajewski ; rozm. przepr. Elżbieta Zakrzewska-Manterys // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 108-113
 7. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s.67-75
 8. Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa - kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 24-25

Autor: Urszula Buczkowska