Autyzm

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc

  

 

AUTYZM

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

 

 WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne / Alina Czapiga // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 68 – 75.  CzP 376.4
 2. Autorski program innowacyjny dotyczący zmian organizacji pracy w szkole dla dzieci autystycznych / Izabela Sokołowaka – Zatorska, Gabriela Waliczek // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 384 – 389.    CzP 376.4
 3. Autyzm – najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym / Michael F. Shaughnessy, Aleexis Perrin // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 221 – 226.    CzP 376.4
 4. Autyzm – nienasycony głód / Edyta Biernacka // W: Drugie opowieści terapeutów / koment. Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 15 – 21. CzP 616
 5. Autyzm / Małgorzata Kowalska – Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 260 – 264.        CzP 37(03)
 6. Autyzm : fakty / Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton ; przekł. [z ang.] Ewa Wiekiera. - Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1999.    WP 92101, WP 92102
 7. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.    WP 87602, WP 87729
 8. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przeł.[z ang.] Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.   WP 10405
 9. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2009.      WP 101336
 10. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.   WP 102269
 11. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.       WP 99864
 12. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007.       WP 94762
 13. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2005.       WP 92444
 14. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.    WP 101704
 15. Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.        WP 89394
 16. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.      WP 99863
 17. Autyzm i zespół Aspergera / pod. red. Uty Frith ; z. jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.       WP 93624
 18. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2007.      WP 96343
 19. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2008.    WP 99251
 20. Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 264 – 270.       CzP 37(03)
 21. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001.     WP 87889, WP 88667
 22. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeł. [z ang.] Sławomir Mili. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994.       WP 82197
 23. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem / Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 171 – 198.     WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377, WP 92376,  CzP 376.1/.34
 24. Do stawiania jakich hipotez upoważniają nas wypowiedzi osób z autyzmem, ich rodziców i terapeutów / Maria Piszczek // W: Czas na dialog! : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków, 13-14 grudnia 2008 / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 93 – 108.    CzP 376
 25. Dorosłe osoby z autyzmem – refleksja praktyka / Alina Perzanowska // W: Czas na dialog! : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków, 13-14 grudnia 2008 / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 85 – 92.      CzP 376
 26. Działania systemu oświaty na rzecz dzieci z autyzmem / Teresa Serafin // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 129 – 132.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377, WP 92376, CzP 376.1/.34.
 27. Dzieci zagubione we własnym świecie – historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 35 – 44.   CzP 376.4
 28. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007.       WP 94772
 29. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.         WP 14698/b, WP 14699/b
 30. Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form / Jacek Błeszyński // W: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki. [T. 2] / red. nauk. Krystyna Baranowicz ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Uniwersytet Łódzki. - Łódź ; Kraków : "Impuls", 1995. – S. 179 – 191.         WP 98724, CzP 37.01
 31. Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? : Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych / Barbara Winczura // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej ; Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007 .  - S. 285-298.     WP 94772
 32. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009.       WP 100964
 33. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009.   WP 101306
 34. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.       WP 95324
 35. Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dziecka autystycznego / Sylwia Nosarzewska // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzeny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2000. – S. 213 – 222.   CzP 376.1/.3
 36. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.      WP 93191
 37. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006.       WP 94238, WP 100721
 38. Opis technik przydatnych w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży z autyzmem / Joanna Grochowska // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 151 – 159.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377,    WP 92376, CzP 376.1/.34.
 39. Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk – Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001. – S. 275 – 287.     CzP 376
 40. Programy wczesnej interwencji O.I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 115 – 122.    CzP 376
 41. Przeciw społecznemu wykluczeniu. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością – przykład Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu / Małgorzata Skórczyńska // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 363 – 372.       WP 95622,  CzP 376
 42. Przyczyny trudności w procesie nauczania osób z autyzmem / Joanna Grochowska // W: Osoba, edukacja, dialog. T. 2 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002 . - S.183 - 191.   WP 88691,  CzP 37.015.3.
 43. Rola rodziców w terapi dziecka z autyzmem - w perspektywie podejścia behawioralnego / Monika Suchowierska // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli ; Doroty Danielewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 . - S. 205-222.         WP 97416
 44. Spektrum zaburzeń autystycznych / Deborah Deutsch Smith // W:  Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. z ang. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008. – S. 271 – 306.    WP 98960, WP 98959, CzP 376
 45. Standardy postępowania diagnostyczno – orzekająco – rehabilitacyjnego w autyzmie dziecięcym / Bożena Balik, Agnieszka Deja, Joanna Grochowska, Ewa Pęczkowska, Michał Wroniszewski // W: Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. – S. 157 – 186.  WP 92346, WP 92347, WP 92348, WP 92349, WP 92350, CzP 376.1/.34
 46. Standardy postępowania diagnostyczno - terapeutycznego we wczesnej interwencji autyzmu dziecięcego i zaburzeń pokrewnych w ujęciu psychiatrycznym (CZR) / Michał Wroniszewski // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 160 – 170.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377,    WP 92376, CzP 376.1/.34.
 47. Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym / Danuta Wosik – Kawala // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – S. 95 – 101.      CzP 376.4
 48. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.         WP 96345
 49. Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych / Stanisława Mihilewicz // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 45 – 54.  CzP 376.4
 50. Wczesna intensywna interwencja w autyźmie dziecięcym / Michał Wroniszewski, Joanna Grochowska // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 133 – 150.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377,    WP 92376, CzP 376.1/.34.
 51. Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 133 – 142.      CzP 376.4
 52. Wpływ procesu terapeutycznego na poziom i profil rozwoju psychoruchowego dzieci z autyzmem / Lucyna Bobkowicz – Lewartowska // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 240 – 251.        CzP 376.4
 53. Wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych ( z doświadczeń przedszkola integracyjnego)/ Wanda A. Jabłońska, Iwona Olszewska, Dorota Zakrzewska // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzeny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2000. – S. 93 – 98.       CzP 376.1/.3
 54. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009.     WP 103261
 55. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.       WP 97930
 56. Wykorzystanie wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych / Magdalena Koniarek, Halina Portalska, Marek Portalski // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 409 – 415.      WP 95622,  CzP 376

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23
 2. Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29.     
  Różnice w zaburzeniach rozwojowych dzieci poniżej 3 roku życia.
 3. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7.                                           
  Czynniki biologiczne, mechaniczne i chemiczne ryzyka wystąpienia autyzmu.
 4. Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Psychologia w Szkole . - 2011, nr 3, s. 134-[140].                                                                                 
  Autyzm - rozpoznanie i leczenie.
 5. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25.
 6. Chłopcy z domku z kart / Jerzy Czerwiński // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 110 – 113.      
  Ojciec dwóch synów z autyzmem opowiada jak dotrzeć do świata dzieci autystycznych i jak z nimi pracować.
 7. Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne ? / Marzenna Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304.
 8. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15.                                                                                                             
  Nauczanie dzieci autystycznych w szkołach masowych - organizacja warunków nauczania uczniów z autyzmem (socjalizacja, terapia i rewalidacja). Autyzm - jednostka chorobowa - typowe zachowania, indywidualne potrzeby dziecka autystycznego.
 9. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta - Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36 – 39.
 10. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak . - (Dzielimy się Doświadczeniami) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 10 (718) listopad, s. 30-36, fot.
 11. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30 – 32.
 12. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44.
  Rola i znaczenie jakie w procesie profesjonalnego niesienia pomocy rodzinom dzieci autystycznych odgrywa rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych rodziców. Na podstawie badań.
 13. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 72 – 76.
 14. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41.
 15. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna . - 2007, nr 4, s. 296-305.                   
  Wg teorii L. Wygotskiego.
 16. Motyl uwięziony w ciemności / Sawrina Stopyra // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143 – 147.
 17. Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25.                                                                               
  Dzieci niepełnosprawne z zaburzeniem autystycznym. Uczeń z autyzmem w szkole. Integracja w szkole sposobem na wyjście z izolacji.
 18. Neurony i roboty kontra autyzm / Mark Turner // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 68 – 71.
  Przyczyny autyzmu. Terapia dzieci autystycznych.
 19. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183.
 20. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem : etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266.
 21. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7.
 22. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42.
 23. Samotność wśród najbliższych. Interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami / Ewa Pisula // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 2, s. 295 – 304.
 24. Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dodatek Przed Szkołą s. 17-24.
 25. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36.
 26. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301.
 27. Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34.
 28. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem : z doświadczeń młodego nauczyciela / Małgorzata Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379.

 

Autor: Izabela Pelc