Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE: PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROFILAKTYKA Cz. II
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2007 - 2014

 

DRUKI ZWARTE

 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
  Przemyśl WP 97944
 2. Agresja i przemoc u młodzieży w szkole : poradnik nauczyciela i dyrektora / zespół aut. pod red. Jarosława Kordzińskiego. - Aktualizacja 2 - październik 2007. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2007.
  Filia Jarosław WJ 55414
 3. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007.
  Przemyśl CzP 159.9
 4. Agresja - przemoc - asertywność / [oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Joanna Bielan]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010].
  Przemyśl WP 106050
 5. Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : wielowymiarowość uwarunkowań / Agnieszka Żywanowska. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Przemyśl CzP 159.9
 6. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska ; red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2008.
  Przemyśl WP 95844, 95845, 95916
 7. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Przemyśl WP 103106
 8. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; tł. [z niem.] Marta Borowczyk. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2008.
  Przemyśl WP 95952
 9. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Filia Lubaczów WL 44659, 44660
 10. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; [tł. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
  Filia Lubaczów WL 44724, 44735
 11. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Przemyśl WP 97106
 12. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2012.
  Przemyśl WP 105681
 13. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling ; [tł. Krystyna Sip]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Przemyśl WP 14243/b
 14. Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2009.
  Przemyśl WP 99937
 15. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Przemyśl CzP 316
 16. Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; przeł. Daniel Jastrun ; zilustr. Bohdan Butenko. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007.
  Przemyśl WP 94805, 94948, 98789
 17. Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. Anna Malinow. - Warszawa : "Pax", 2007.
  Przemyśl WP 94870
 18. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Filia Jarosław WJ 51839, Filia Lubaczów WL 44557
 19. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103171
 20. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103173
 21. Nie wolno mnie gnębić! : pierwsza rozmowa o... przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz-Kasprzak ; [il. Barbara Nowaczyk-Docz]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.
  Filia Przeworsk WK 4074 B
 22. Niebieska Karta w szkole : procedury / pomysł, wybór i oprac. Leszek Jurek - Rybnik : "Lexdruk", 2013.
  Przemyśl CzP 37.064.2
 23. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
  Przeworsk WK 50897
 24. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. [z ang.] Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Przemyśl CzP 37.064.2
 25. Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Warszawa : "Żak", 2014.
  Lubaczów WL 49240
 26. Powodzenia i niepowodzenia szkolne : źródła, profilaktyka, terapia / pod red. Agaty Jacewicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2009.
  Przemyśl CzP 37.091.3
 27. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
  Przemyśl WP 102000
 28. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
  Przemyśl CzP 316
 29. Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla, Maria Żak. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013.
  Filia Jarosław WJ 55349
 30. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobu przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
  Jarosław WJ 53210
 31. Przemoc i agresja w szkole - próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  Filia Jarosław WJ 52884
 32. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Przemyśl WP 106120, 106834
 33. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Przemyśl WP 96068, 96613
 34. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby; przekł. Robert Mitoraj. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010.
  Przemyśl WP 103205
 35. Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
  Przemyśl WP 105827
 36. Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portmann ; [przekł. z niem. Magdalena Rykowska]. - Wyd. 2 popr. - Kielce : "Jedność", cop. 2007.
  Jarosław WJ 52378
 37. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przemyśl WP 102675
 38. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
  Przemyśl WP 98158
 39. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
  Jarosław WJ 51062
  Lubaczów WL 43044, 43193, 43194
 40. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  Przemyśl WP 96299
 41. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przemyśl WP 106132
 42. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3 Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : "Żak", 2009.
  Przemyśl WP 101049
 43. Trudności wychowawcze we współczesnej szkole / Roman Gawrych ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010.
  Jarosław WJ 55533
 44. Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Marka Babika. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009.
  Jarosław WJ 54896
 45. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010.
  Przemyśl CzP 37.064.2
 46. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010.
  Przemyśl WP 103272
 47. Żyć w radości : ćwiczenia zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2007.
  Przemyśl WP 14196/b

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Agresja / Beata Rechnio.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16
 2. Agresja / Józef Pustelnik.// Lider. - 2007, nr 9, s. 16-18
 3. Agresja / Krystyna Piwko.// Lider. - 2007, nr 11, s. 8-10
 4. Agresja! / Patrycja Łuczak.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 16-18
 5. Agresja a empatia wśród studentów / Sławomir Ślaski, Iwona Puławska, Joanna Szwarc.// Remedium. - 2010, nr 12, s. 4-5
 6. Agresja, czyli nic prostego / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 54-55
 7. Agresja dobra i zła / Katarzyna Baumann.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 60-62
 8. Agresja dzieci i młodzieży / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 17-20
 9. Agresja dzieci i młodzieży : przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie - bibliografia J. R.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 60-64
 10. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31
 11. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27
 12. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29
 13. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-12
 14. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 22-23
 15. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki.// Lider. - 2007, nr 12, s. 8
 16. Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 26-29
 17. Agresja jako zachowanie społeczne / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.// Chowanna. - 2008, T. 2 (31). s. 191-201
 18. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39
 19. Agresja na placu zabaw : przemoc rówieśnicza. Kiedy dziewięciolatek staje się oprawcą... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 2, s. 12
 20. Agresja pod lupą / Beata Igielska.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 16, s. 8
 21. Agresja - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-46
 22. Agresja - przyczyny powstawania, możliwe środki przeciwdziałania / Ewa Masłowska.// Problemy Narkomanii. -2007, nr 1, s. 63-67
 23. Agresja w różnym wieku - przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska.// Remedium. - 2009, nr 4, s. 8-9
 24. Agresja w sporcie / Zbigniew Dziubiński, Andrzej Smoleń.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 26-30
 25. Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji / Katarzyna Gazicka.// Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 80-94
 26. Agresja werbalna najmłodszych / Wioletta Budny.// Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 7, s. 14-16
 27. Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania / Andrzej Gazicki, Wiesław W. Kubielski.// Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 33-40
 28. Agresja wśród uczniów klas 4-6 / Monika Jaworska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 137-147
 29. Agresywna strategia radzenia sobie młodzieży w społecznych sytuacjach trudnych, w aspekcie lęku i modelującego wpływu rodziców / Danuta Borecka-Biernat.// Forum Oświatowe. - 2008, nr 2, s. 45-62
 30. Agresywne dziewczęta / Kamila Młynarczyk.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 14-15
 31. Alkohol, doping farmakologiczny a agresja kibiców piłkarskich / Adam Bieleniewicz.// Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 19-24
 32. Ani śladu? Jak przemoc wpływa na małe dziecko / Katarzyna Fenik.// Niebieska Linia. - 2014, nr 1, s. 8-9
 33. Antidotum na przemoc / Magdalena Korczak.// Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 20-22
 34. Bullying - osaczanie w szkole / Maria Brudnik-Dąbrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 8, s. 27-33
 35. Bullying uprzedzeniowy i jego rodzaje / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 16-21
 36. Cechy zachowań agresywno - przemocowych uczniów polskich szkół w świetle relacji nauczycieli (komunikat z badań) / Janusz Surzykiewicz.// Edukacja. - 2013, nr 5, s. 139-149
 37. Chcemy rozmawiać, bo chcemy czuć się bezpieczni / Wioletta Szczerbińska.// Remedium. - 2013, nr 12, s. [33]
 38. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 133-139
 39. Co z tą przemocą : bezpieczeństwo. MEN: przestępczość w szkołach maleje. Opozycja: nieprawda, rośnie! / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 7
 40. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 55 - 60
 41. Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-VIII
 42. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży (projekt metodyczny zajęć) / Iwona Morawska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV
 43. Deklaracje postaw wobec przemocy rówieśniczej wśród gimnazjalistów / Aleksandra Tłuściak - Deliowska.// Psychologia Rozwojowa. - T. 18, nr 3 (2013), s. 75-86
 44. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk - Ćwik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13
 45. Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 7. s. 18-28
 46. Dlaczego uczniowie są wredni? / Janusz Gęsicki.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-17
 47. Działania zapobiegające występowaniu przemocy i agresji w szkole / Angelika Barczyk.// Nauczyciel i Szkoła. -2008, nr 3/4, s. 125-138
 48. Dzieciństwo pełne bólu : krzywdzenie najmłodszych jest bardziej powszechne, niż się wydaje / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 25, s. 12
 49. Dziewczęca przemoc i jej uwarunkowania : wstęp do metodyki powieści "Ja, Blanka" E. Barańskiej / Elżbieta Szefler.// Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 18-30
 50. Emocje to zły doradca : jak postępować w sytuacji uczniowskiej agresji? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 16, s. 11
 51. Ewaluacja programu profilaktyki zachowań agresywnych "Pozytywnie nakręceni. Myślę-czuję-działam!" / Maja Łoś.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 4-9
 52. Gdy uczeń nie widzi granic / Ewa Maksymowska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 24-33
 53. Gdy uczeń uczniowi jest prześladowcą / Adam Krasnosielski.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 13-20
 54. Gliniarz w gimnazjum? / Leszek Pawelski.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 16-19
 55. Głos w dyskusji o agresji w szkole / Dorota Ślepowron-Korwin.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 29-30
 56. Gnębiciel w klasie : postępowanie z dzieckiem - sprawcą przemocy rówieśniczej / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 3, s. 12
 57. Jak przeciwdziałać agresji? : propozycje zabaw w świetlicy / Ewa Wędzina.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 19-20
 58. Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów? / (prelekcja dla rodziców) / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 19
 59. Jak rozpoznać ofiarę przemocy? / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 22-26
 60. Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68
 61. Jak uwodzi zło / Philip Zimbardo ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka.// Charaktery. - 2007, nr 8, s. 10-19
 62. Każde Twoje słowo zmienia życie / Maria M. Poulain.// Niebieska Linia. - 2014, nr 1, s. 10-11
 63. Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 29-34
 64. Korzenie zła / Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs.// Charaktery. - 2008, nr 4, s. 26-29
 65. Kozioł ofiarny : psychologiczny warsztat pracy nauczyciela - przemoc w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 1, s. 12
 66. Kto uczy agresji? Cz. 1 / Wioletta Budny.// Przegląd Oświatowy. -2007, nr 15, s. 13-14
 67. Maksimum korzyści minimalnym kosztem / Lucyna Kirwil ; rozm. przepr. Beata Igielska.// Głos Nauczycielski. -2007, nr 18/19, s. 4
 68. Mam prawo do życia w miłości : ćwiczenia zapobiegające agresji wśród dzieci / Barbara Bleja [et al.].// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 26
 69. Mobbing / Magda Mastalerz. // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 42-43
 70. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80
 71. Mobbing wśród nauczycieli a kultura organizacyjna - relacja z badań / Elżbieta Strutyńska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 133-151
 72. Model i obserwator, czyli patrz i ucz się / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 56-61
 73. Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich / Jan Feliks Terelak, Wiktor Łukojć.// Kultura Fizyczna. -2007, nr 7/8, s. 1-12
 74. "Nawet Jaś zrobiłby to lepiej", czyli jak dorośli nieumyślnie krzywdzą dzieci / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 101-108
 75. Nić porozumienia / Katarzyna Wioska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 35-40
 76. Nie uda się bez rodziców / Piotr Kowalczuk.// Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 2, s. 17-18
 77. Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32
 78. "Nim będzie za późno" - zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole / Adam Krasnosielski, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 28-31, bibliogr.
 79. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44
 80. O co chodzi z tą (nie)bezpieczną szkołą? / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, luty, s. 62-63
 81. O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg.// Język Polski w Szkole 4-6.- 2009/2010, nr 4, s. 39-41
 82. Oblicza przemocy / Małgorzata Nowotka.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 28-29
 83. Ofiary przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 38-40
 84. Podkultury młodzieżowe w szkole : o konieczności działań profilaktycznych i naprawczych / Aneta Baranowska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 21-28
 85. Porozumienie bez przemocy : konspekt zajęć terapeutycznych / Joanna Pelikan.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13
 86. Pójdziesz z nami : scenariusz przedstawienia / Justyna Czernicka.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 23-25
 87. Praca z dzieckiem agresywnym / Grzegorz Borkowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 25
 88. Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 81-90
  /Szkoła pełna jest przemocy fizycznej i psychicznej, słownej i pozawerbalnej. Jedną z najbardziej dotkliwych jej form jest ośmieszanie. Niestety, okazuje się, że to nie rówieśnicy, ale nauczyciele stosują ją najczęściej wobec uczniów./
 89. Przeciwdziałanie agresji / Marta Komorowska.// Remedium. - 2009, nr 2, s. 8-9
 90. Przeciwdziałanie agresji i przemocy : porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 8-13
 91. Przeciwdziałanie przemocy w szkole : wybrane inicjatywy na szczeblu europejskim / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95
 92. Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 29-32
 93. Przemoc i agresja w szkole : wskazówki dla rodzica: jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 28
 94. Przemoc słowna / Rafał Ryszka.// Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 10-11
 95. Przemoc w szkole, agresja : zestawienie bibliograficzne / Alina Szczepankiewicz.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 28
 96. Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9
 97. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 33-36
 98. Przemoc wobec dzieci w Polsce / Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik.// Remedium. - 2013, nr 9, s. 22-24
 99. Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 1, s. 18-29
 100. Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 20-26, bibliogr.
 101. "Razem przeciw agresji" : program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych / Joanna Ambroży.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 16-26
 102. Redukowanie agresji poprzez integrację grupy na zajęciach wf / Krzysztof Skalik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 2, s. 16-19
 103. Relacje (nie)bezpieczne : nauczyciel nie może być ani sprawcą, ani biernym świadkiem przemocy w szkole / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 51-52, s. 18
 104. Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5
 105. Skąd tyle agresji w szkole? / Mariusz Wilk.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 72-74
 106. Społeczne uwarunkowania agresji / Grażyna Kałużna-Lis.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 10-11
 107. Społeczno-moralna aprobata przemocy w życiu społecznym wśród nastolatków - relacja z badań / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 131-150
 108. Sport a agresja / Paulina Janowiec.// Lider. - 2009, nr 5, s. 27-29
 109. Sposób na niedobre myśli i czyny / Magdalena Dziedziak-Wawro.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 63 - 72
 110. Sprawcy i ofiary / Aleksandra Karasowska.// Remedium. -2007, nr 10, s. 6-7
 111. Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 22-24
 112. Stabilność agresji w biografii człowieka / Adam Mikrut.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 23-27
 113. Syndrom agresywności a cechy osobowości sprawców przestępstw o charakterze agresywnym / Adam Łukasik.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 31-37
 114. Syndrom agresywności nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Magdalena Tomala.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 10-14
 115. Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116
 116. Szkoła a zachowania agresywne uczniów / Anna Marzec-Tarasińska.//W: Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 77-100.
 117. Szkoła bez przemocy? : relacja z debaty / Elżbieta Nerwińska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 30-31
 118. Szkoła i przedszkole a przemoc wobec dziecka / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2014, nr 1, s. 5-7
 119. Szkoła jako miejsce (nie) dla każdego? : o dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną / Irena Sosnowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 44-49
 120. Szkoła pod napięciem / Danuta Borecka - Biernat.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 112 - 119
 121. Szkoła na straży szacunku : zbiór zasad, które chronią nauczyciela przed agresywnymi zachowaniami uczniów / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 38-40
 122. Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów / Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266
 123. Temat tabu / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 18, s. 8
 124. Teorie agresji / Małgorzata Nowotka.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 10-11
 125. Teorie agresji a sens wychowania / Małgorzata Nowotka.// Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 7, s. 13-14
 126. To nie są "końskie zaloty" : zaczepki, molestowanie, gwałt - co powinna w takiej sytuacji zrobić szkoła? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 28-29, s. 13
 127. Trening Pewności Siebie / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 47-55
 128. Trzy lekcje nt. przemocy w gimnazjum / Krystyna Lewkowicz.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 29-31
 129. Uczeń do nauczyciela : - Ty debilu! : nauczyciela chroni prawo / J. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 10(2339) 6 marzec, s. 8
 130. Uczeń podczas lekcji wychowania fizycznego - zachowania utrudniające pracę nauczyciela / Maria Brudnik.// Forum Oświatowe. - 2009, nr 1, s. 105-121
 131. Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci / Marta Komorowska.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 6-7
 132. "Ustawka" na boisku : pseudokibice w klasie, jak sobie radzić? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 38, s. 11
 133. Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21
 134. Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22
 135. W roli kozła, w masce błazna / Katarzyna Siemieniuch.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 4-12
 136. Walka młodych kotek : kultura ukrytej agresji i rywalizacji jako wszechobecny element dziewczęcej codzienności w perspektywie socjologii / Katarzyna Stadnik.// Kultura i Edukacja. - 2008, nr 4, s. 56-72
 137. Warunki pracy polskich nauczycieli a ich kondycja psychofizyczna / Jacek Pyżalski.// Meritum. - 2014, nr 2, s. 70-78
 138. Widowisko sportowe - fair play w edukacji do kulturalnego odbioru / Jolanta E. Kowalska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s. 11-15
 139. "Witamy w Akademii Helltona" czyli o mobbingu w szkole / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. -2008, nr 11, s. 14-16
 140. Wokół agresji / Mira Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 50-51
 141. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne/ Katarzyna Potaczała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 39-44
 142. Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży / Jerzy Nowocień.// Kultura Fizyczna.- 2007, nr 9/10, s. 6-13
 143. Wyrządzam krzywdę (o)sobie / Jadwiga Radwańska.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 52-54
 144. Zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej / Alicja Gorący, Mirosław Mikicin.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 22-24
 145. Zachowania agresywne - model psychologiczny / Marta Komorowska.// Remedium. - 2008, nr 11, s. 6-7
 146. Zachowania agresywne dziewcząt i chłopców popełniających czyny karalne w świetle badań Skalą Agresji Bussa-Durkee (1961) / Agnieszka Roszkowska, Joanna Kucharewicz.// Chowanna. - 2007, T. 1, s. 25-38
 147. Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania / Marta Karbowa.// Remedium. - 2009, nr 3, s. 8-9
 148. Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 13-22
 149. Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 55-71
 150. Zjawisko agresji w szkołach, w opinii nauczycieli wf / Jacek Dembiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 15-20
 151. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 19-25
 152. Zjawisko przemocy uczniowskiej : (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak.// Nowa Szkoła. - 2007 nr 1, s. 31-36
 153. Zjawisko przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych z małego miasta / Tomasz Biernat.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2014, nr 9, s. 3-8
 154. Zrozumieć zachowanie ucznia / Marta Melka.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 44-51
 155. Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne / Teresa Zygmunt.// Lider. - 2008, nr 9, s. 13-16

 

FILMY:

 1. Agresja [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009].
  Przeworsk WK 100 DO
 2. Agresja [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2010].
  Przemyśl WP 457/E/fe
 3. Dręczyciele [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2010].
  Przemyśl WP 303/E/fe
 4. Misiek [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012.
  Przemyśl WP 401/E/fe
 5. Mobbing [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009].
  Przemyśl WP 458/E/fe
 6. Powstrzymać agresję [Film] / scen. i realizacja Marcin Wołkowicz ; oprawa graficzna Iwona Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2007.
  Przemyśl WP 329/E/fe
 7. Znalezione, nie kradzione [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w klasach IV-VI szkoły podstawowej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2011.
  Przemyśl WP 311/E/fe

 

Autor: Agnieszka Biedroń