Biblioterapia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

BIBLIOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów

za lata 1998 - 2005DRUKI ZWARTE


1. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. – Wyd. 2 popr. – Poznań: Media Rodzina, 1999. – 137 s.

PBW nr inw.: 85 832, 85 833

2. Biblioterapia w szkole : poradnik dla bibliotekarzy / Irena Borecka. – Legnica: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, 1998. – 127 s.

PBW nr inw.: 85 488 Wydz. Inf. Bibliogr.

3. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli wprowadzenie do biblioterapii / Irena Borecka, Lidia Ippoldt; Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. – Wrocław: „Silesia”, 1998. – 154 s.

PBW nr inw.: 85 487 Wydz. Inf. Bibliogr.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

4. Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 4, s. 38-42

5. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 1, s. 40-44

6. Bajka terapeutyczna / Maria Molicka // REMEDIUM. - 2002, nr 7/8, s. 18-19

7. Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 2, s. 73-78

(Bajki terapeutyczne, relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne – zagadnienia metodyczne)

8. Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji – alkoholizm / Izabela Kula // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 11, s. 13-16

9. Biblioterapia / Krystyna Baranowicz // EDUKACJA I DIALOG. - 1999, nr 2, s. 34-40

10. Biblioterapia : bibliografia zalecająca (wybór) / Genowefa Surniak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1999, nr 7/8, s. 18  

11. Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drawnel // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 7/8, s. 38-40

12. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedziecka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2000, nr 4, s. 211-214

13. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-96) / Ewa Tomasik // SZKOŁA SPECJALNA. - 1998, nr 1, s. 16-20

14. Biblioterapia – między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji / Małgorzata Czerwińska // ROCZNIKI BIBLIOTECZNE. – R. 45 (2001), s. 105-120

15. Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Machalińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 2, s. 27

16. Biblioterapia pedagogiczna / Justyna Ewelina Konieczna // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2003, nr 1, s. 30-33

17. Biblioterapia - praktyka / Tomasz Kruszewski // BIBLIOTEKARZ. - 2000, nr 3, s. 16-19

18. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych /Agnieszka Andrzejewska // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2001, nr 1, s. 29-31

19. Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy / Irena Borecka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 9, s. 22-23

20. Biblioterapia - warto spróbować / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 9, s. 11-14

(przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym: model postępowania biblioterapeutycznego; - obcy w grupie: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych na podstawie utworów Ireny Jurgielewiczowej „Ten obcy”, „Inna”; - moje pierwsze spotkanie z książką: warsztat biblioterapii dla 10-12 latka z negatywnym nastawieniem do czytania)

21. Biblioterapia z Internetu: na podstawie opracowania Noli Kostner Aiex / Wita Szulc // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 11, s. 11-13

(czym jest biblioterapia – oddziaływanie biblioterapii – kiedy należy stosować biblioterapię – kto powinien prowadzić biblioterapię – w jaki sposób można stosować biblioterapię – wskazówki praktyczne)

22. Biblioterapia z punktu widzenia literaturoznawcy / Urszula Chęcińska //BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI. –2002, nr 4, s. 41-49

23. Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? / Iwona Bukowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 6, s. 22-23

24. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk – Smolec // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 4-5

25. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 1999, nr 1/2, s. 12-13

26. Książka, która leczy / Ewa Biernacka // GUTENBERG. – 2001, nr 2, s. 30-32

27. "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 6, s. 25-26

28. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia, czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 6, s. 10-11

29. Książka wobec dzieci chorych / Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 1, s. 8-10

30. Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii – na przykładzie mitów i baśni / Wiktor Czernianin // PRACE PSYCHOLOGICZNE. – Nr 55 (2002), s. 137-148

31. Niepełnosprawni są wśród nas. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska, Joanna Mazińska, Anna Heinrich // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 10, s. 17

32. O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // SZKOŁA SPECJALNA. - 1998, nr 4, s. 279-284

33. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // BIBLIOTEKARZ. – 2000, nr 7/8, s. 31-33

34. O roli książki w terapii / Tomasz Kruszewski // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2000, nr 5, s. 28-29

35. O rzetelną bibliografię biblioterapii / Wita Szulc // BIBLIOTEKARZ. – 2000, nr 12, s. 13-15

36. O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka // BIBLIOTEKARZ. – 2001, nr 3, s. 11-12

37. Podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin // PRACE PSYCHOLOGICZNE. – Nr 55 (2002), s. 205-210

38. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 10, s. 16-18

39. Pomocny „Biblioterapeuta” / Sylwia Kamińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2004, nr 11, s. 21

(„Biblioterapeuta” – biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu / red. Krystyna Hrycyk)

40. Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 5, s. 2-5

(Biblioterapia w pracy z dziećmi: zdolnymi i wybitnie zdolnymi, nadmiernie wiele czytającymi, bez zdecydowanych zainteresowań poznawczych i czytelniczych, mającymi trudności w nauce, kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania, dyslektycy, niedostosowanymi społecznie, niepełnosprawnymi)

41. Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 1, s. 9

42. Specjalne kategorie użytkowników bibliotek publicznych / Grażyna Bilska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1998, nr 1, s. 10-13

(Biblioterapia)

43. Terapia słowa / Tomasz Kruszewski // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, s. 12-13

44. Terapeutyczny charakter książki / Tomasz Kruszewski // NOWE KSIĄŻKI. - 2000, nr 1, s. 78-79

45. Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2000, nr 1, s. 45-47

46. Warto czytać „Biblioterapeutę”! / Sylwia Kamińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 3, s. 19-20

(„Biblioterapeuta” – biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu / red. Krystyna Hrycyk)

47. Zajęcia, biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 5, s. 16

48. Zastosowanie komputera w biblioterapii. Współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco – młodzieżowej / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr 7 – 8, s. 10 - 12

Autor: Agnieszka Kordybacha