Gry komputerowe 2005-2011

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011

Wydawnictwa zwarte

1. Małe tęsknoty?: style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń: Adam
Marszałek, 2009.
BM 35243; M 127454; SM 51265

2. Agresja dzieci i młodzieży: uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo
Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
JM 71953; LM 29222; M 129664; SM 50189; UM 24513

3. Co ogłupia nasze dzieci?: nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków:
"Salwator", 2011.
BM 36164; LM 29123; M 130577; SM 52165; UM 26199

4. Cyberświat: możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa: "Żak", 2009.
M 130619; SM 52043; UM 26085

5. Cyfrowe marzenia: historia gier komputerowych i wideo / Piotr Mańkowski. - Warszawa: "Trio": Collegium Civitas, 2010.
BM 35881; JM 72191; M 130527

6. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
Warszawa: "Aspra-Jr", 2010.
BM 35407; JM 71819; M 129212

7. Dzieciństwo w opresji: pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa / Christian Rittelmeyer;
z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska ; z wykorzystaniem tłumaczenia Andrzeja Murzyna. - Kraków: "Impuls", 2009.
M 127530; SM 52133 

8. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysak i Marty Kondrackiej-Szali. - Toruń:
Adam Marszałek, cop. 2010.
M 131263 

9. Gry komputerowe, Internet i telewizja: co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra; przekł.
[z ang.] Jacek Partyka. - Kraków: "eSPe", 2006.
LM 28572; M 126925; SM 51499

10. Handel duszami naszych dzieci: studium o Pokemonie / John Paul Jackson; [przekł. z ang.] Natalia Rolińska. - Wrocław: "Aetos", 2001.
M 113918

11. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży: od teorii do praktyki: poradnik: praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal.
- Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
CZ 126947

12. Komputerowi mordercy: tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych / Iwona Ulfik-Jaworska; Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
2005.
M 124606

13. Kultura gier komputerowych / Jon Dovey, Helen W. Kennedy; przekł. Tomasz Macios, Anna Oksiuta. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński,
2011.
JM 72356; LM 29723; M 131939

14. Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał. T. 1 / red. nauk. Augustyn Surdyk; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.
M 126484; UM 25090

15. Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał. T. 2 / red.nauk. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja; Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.
M 126485; UM 25091

16. Media w edukacji, kulturze i zmianie społecznej - odniesienia kognitywne: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi
Bronisławowi Siemienieckiemu w 60. rocznicę urodzin / red. nauk. Stanisław Juszczyk. - Toruń: Adam Marszałek, cop. 2010.
M 131622

17. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk. - Toruń: Adam Marszałek, cop. 2006.
CZ 120639

18. Literatura i media: po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.
M 129833; LM 29463

19. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
BM 36490; JM 72568; CZ 132647

20. Projektowanie gier: podstawy / Ernest Adams; [tł. Jacek Janusz, Piotr Pilch, Mateusz Wieloch]. - Wyd. 2. - Gliwice: "Helion", cop. 2011.
M 130107

21. Przemoc: konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów: Uniwersytet
Rzeszowski, 2007.
BM 35220; JM 71516; M 128023; M 128084

22. Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2009.
JM 71386; M 127604; SM 51638; UM 26234

23. Wirtualny plac zabaw: gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak; wstęp Wiesław Godzic. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
M 120610

24. Wychowawcze aspekty "rewolucji" informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2008.
M 125037 

25. Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-
Jaworska. - Lublin: "Gaudium", 2002.
M 122910
26. Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel; tł. [z niem.] Anna Malinow. - Warszawa: "Pax", 2006.
LM 28218; M 119696

Wydawnictwa ciągłe
1. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63-67
2. Fascynacja młodzieży grami komputerowymi / Stanisław Juszczyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9-10, s.47-51
3. Gry komputerowe - przyjaciel czy wróg? / Barbara Kubiak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 58-60
4. Gry komputerowe - złe czy dobre? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 28-31
5. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1,
s. 34-43
6. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49
7. Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14-21
8. Gry komputerowe, czyli między ekstatycznym entuzjazmem a moralną paniką: krótki zestaw dopowiedzeń, uzupełnień i uściśleń / Bogusław Skowronek // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 3, s. 35-42
9. Gry mogą wiele człowieka nauczyć, czyli młodzież o grach komputerowych i wideo: w odpowiedzi na ankietę // Nowa Polszczyzna. -
2005, nr 3, s. 3-7
10. HOMO SAPIENS, HOMO FABER, HOMO LUDENS, czyli gry i zabawy w elektronicznych kursach / Wojciech Przyłuski // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 97-103
11. Imaginarium: z komputerem za pan brat / Andrzej Goździkowski // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 13
12. Internet i gry komputerowe - szanse i zagrożenia: zestawienie bibliograficzne / Sabina Frost // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11,
s. 21-22
13. Jakie są przyczyny popularności gier komputerowych? / Jerzy Szeja // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 3-6
14. Komputerowe gry dydaktyczne - sposób na atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 22-24
15. Komputerowe RPG w szkole / Paweł Sporek // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 24-30
16. Uzależnienia od komputera i Internetu. Czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s. I-IV
17. Zabawa - geoinformacją / Witold Warcholik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 71-77
18. Zabawa naszych czasów / Mirosław Filiciak // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 7-11
19. Zabawa w zabijanie: gry komputerowe a dzieci / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 16-18

Autor: Katarzyna Materna