Logopedia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014 r. 
Zestawiła: Marta Wąsacz

Logopedia
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

 

Druki zwarte:

 1. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2005
  CzP 376.36
 2. Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego : (komentarz i tablice) / Irena Styczek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
  WK25420,WK 25421, WK 25422, WK 25423,WP 6064/b, WP 6065/b, WP 6067/b, WJ 38973
 3. Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: l, l', r. Z. 2 / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; [rys. Artur Gulewicz]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004
  WP 13786/b, WJ 1129/b, WK 3562 B, WL 1643 B
 4. Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: s, z, c, dz. Z. 3 / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; [rys. Artur Gulewicz]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004
  WP13787/b, WJ 1130/b, WK 3563 B, WL 1644 B
 5. Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: sz, ż, cz, dż. Z. 1 / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; [rys. Artur Gulewicz]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004
  WP 3785/b, WJ 1128/b, WK 3561 B, WL 1642 B
 6. Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: ś, ź, ć, dź. Z. 4 / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; [rys. Artur Gulewicz]. - Kielce : "MAC Edukacja", [2012]
  WP 14877/b
 7. Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: ś, ź, ć, dź. Z. 4 / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; [rys. Artur Gulewicz]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004
  WP 13788/b, WJ 1131/b, WK 3564 B, WL 1645 B
 8. Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
  WJ 55563, WJ 55584, WK 51611, WP 107052, CzL 49040
 9. Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących / Maria Faściszewska ; il. Krzysztof Spychał, Witold Preyss. - Gdańsk : "Harmonia", 2011
  WK 50333, WP 14871/b
 10. Ćwiczenia służące doskonaleniu wymowy : zeszyt do pracy z uczniem / [Elżbieta Chmielewska]. - Kielce : "MAC", [2001]
  WP 14042/b, WJ 1310/b
 11. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
  WL 48431, WK 51155, WJ 55241, CzP 376-056.264
 12. Diagnoza i terapia w logopedii / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty. - Warszawa : "Elipsa", 2008
  WP 99255
 13. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Zbigniewa Tarkowskiego, Tomasza Zaleskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1993
  WL 37180
 14. Dźwięczna czy bezdźwięczna : materiały obrazkowo-wyrazowe do utrwalania poprawnej wymowy i różnicowania głosek oraz usprawniające technikę czytania i pisania.Cz. 2, Zdania / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WK 50337
 15. Dźwięczna czy bezdźwięczna : materiały obrazkowo-wyrazowe do utrwalania poprawnej wymowy i różnicowania głosek oraz usprawniającetechnikę czytania i pisania. Cz. 1, Wyrazy / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WK 50336
 16. Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu - wyzwania współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Marta Wójcik. - Toruń : "Akapit", 2010
  WP 102929
 17. Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
  WP 73942, WL 37174, WJ 43140, WK 31746, MKsK 376
 18. Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy : (skrypt przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych) / Adam Stankowski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986
  MKsK 376, CzP 37.013.42
 19. Głoskolandia : opowiadania logopedyczne dla dzieci / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
  WP 14650/b
 20. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  WP 103147, WK 50544
 21. Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi / Maciej Kloc. - Gdańsk : "Harmonia", 2011
  WK 4013 B
 22. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. Kraków Akademia Pedagogiczna, 2005
  WK 45779, WL 42617, WJ 51991
 23. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska. - Kraków : "Impuls", 1996
  WJ 48375, WL 39788, WJ 48151
 24. Język i logopedia / red. nauk. Zofia Zaron, Józef Porayski-Pomsta. - Warszawa : Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW : "Bel Studio", 2013
  WP 107075
 25. Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002
  WL 40937, WL 42486, WK 43883
 26. Kształcenie logopedyczne : cele i formy / pod red. Edwarda Łuczyńskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2000
  CzJ 376
 27. Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
  WL 27715, WK 24619, WP 59603, WK 24618, WJ 37905, WJ 53509, CzP 376-056.264
 28. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1999
  CzL 39364
 29. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003
  CzJ 376, CzL 42077
 30. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003
  CzJ 376, CzL 42078
 31. Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław "Alinea", 2005
  WP 93864, WJ 55571, CzP 376.36, CzL 43161
 32. Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012
  WK 51049, WP 106094, CzL 48532
 33. Logopedia. Z. 1 (1960), Zagadnienia kultury żywego słowa / red. Leon Kaczmarek ; Polskie Towarzystwo Logopedyczne. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1960
  WJ 5890
 34. Logopedyczne opozycje głoskowe / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2012
  WK 51088, WP 105691
 35. Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej / Józef Surowaniec. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1996
  CzP 37(03)
 36. Logopedyczny zbiór wyrazów / Janina Wójtowiczowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
  WL 36715, WL 36716
 37. Łamigłówki logopedyczne z głoską r : zadania ułatwiające terapię logopedyczną / Romana Sprawka. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WP 15059/b
 38. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę. 10 / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2012
  WP 14943/b
 39. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych. 4 / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2012
  WP 15060/b
 40. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2005
  WP 13730/b
 41. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2005
  WP 13731/b
 42. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz. 2 / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Wyd. 3 zm. - Kraków : "Impuls", 2008
  WP 14270/b, WP 14357/b
 43. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź. 1 / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2008
  WP 14311/b
 44. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni, (ń) / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2005
  WP 13732/b
 45. Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013
  WK 51135, WP 105956
 46. Nasze dziecko uczy się mowy / Leon Kaczmarek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1966
  WK 10518
 47. NLP w logopedii / Harald Panknin, Urban Elsasser ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013
  WK 51138, WP 105963
 48. Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010
  WP 102957, WL 47538
 49. Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia / Katarzyna Węsierska. - Toruń : "Akapit", 2013
  WP 107025
 50. Początki i rozwój polskiej logopedii / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1998
  WK 42272
 51. Pomocnik logopedyczny dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym utrwalających prawidłową wymowę głoski s / Małgorzata Grzelak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010
  WP 14656/b
 52. Pomówmy o zacinaniu / Renee Byrne ; z ang. przeł. Tomasz Zaleski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989
  WP 82027, WJ 46299, WJ 46300, WK 35476, WK 35477
 53. Powodzenia i niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia) / pod red. Agaty Jacewicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2009
  CzP 37.091.3
 54. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  WL 44464,
 55. Rozrywki i zadania do głowy łamania : przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymowa głosek s, z, c, dz. Cz. 1, z, s / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2013
  WP 14996/b
 56. Rozrywki i zadania do głowy łamania : przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymowa głosek s, z, c, dz. Cz. 2, dz, c / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2013
  WP 14997/b
 57. Rozrywki i zadania do głowy łamania : przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymowa głosek sz, ż, cz, dż. Cz. 1, sz, ż / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2013
  WP 14999/b
 58. Rozrywki i zadania do głowy łamania : przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymowa głosek sz, ż, cz, dż. Cz. 2, cz, dż / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2013
  WP 14998/b
 59. SLI i inne zaburzenia językowe : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
  WP 105249
 60. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : "Impuls", 2004
  WK 45102
 61. System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : "Żak", 2007
  WJ 52084
 62. Szelest w pyszczku : wierszyki - zabawy słowne usprawniające wymowę dziecka / Tadeusz Rybicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
  WP 9887/b, WK 2076 B
 63. Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
  WP 82036, WK 25001, WP 61019, WP 61021, WL 28269
 64. Terapia logopedyczna dzieci przedszkolnych : z badań teoretycznych i praktyki / Krystyna Błachnio. - Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980
  CzP 376-056.264
 65. Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk, "Harmonia", 2011
  WL 47497, WL 47498, CzP 376-056.264
 66. Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek sz-s, s-ś, sz-ś : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk, "Harmonia", 2012
  WP 14946/b
 67. Uczymy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne, 1994
  WJ 48073, WL 37145, WL 37146
 68. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WP 102302
 69. Wokół problematyki zaburzeń mowy : z doświadczeń polskich i słowackich / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013
  WP 106378
 70. Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty: Teresa Włodarczyk]. - Kraków : "Impuls", 2012
  WP 105725
 71. Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego / Krystyna Błachnio. - Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium" ; Parkowo : "KMB-Druk", 2011
  WP 105398
 72. Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia/ Marzenna Zaorska. - Toruń : "Akapit", 2009
  CzP 376-056.264
 73. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007
  WJ 51914, WP 97166, WK 48286
 74. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
  WJ 50953
 75. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2014
  WK 51667
 76. Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków : "Impuls",2008
  WL 46154, WL 46155,WP 96524, WJ 52152, WK 47762, WJ 52340, WK 48281,
 77. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 4 bez zmian. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002
  WK 44625
 78. Zaburzenia tempa i płynności mowy / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010
  WP 102014
 79. Zarys logopedii / Irena Styczek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
  WL 14893, WL 14894

Artykuły z czasopism:

 1. Afazja znana i nieznana / Sławomira Załęska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 41-49, bibliogr.
 2. Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią) / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 264-270, bibliogr.
 3. Co zrobić, żeby mówić i nie zaniemówić : o tym , jak ekonomicznie wykorzystywać narząd głosowy (część 1) / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 22-32, bibliogr.
 4. Co zrobić, żeby...co zrobić, żeby mówić i nie zaniemówić czyli jak usprawniać narząd głosowy (część 3) / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s. 35-40, bibliogr.
 5. Diagnoza i wspomaganie rozwoju mowy dzieci sześcioletnich / Beata Wołosiuk //W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 497-506, bibliogr.
 6. Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.31-33
 7. Dom pełen dźwięków. Zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 37
 8. Dotychczasowe możliwości kształcenia logopedów w Polsce / Marzena Zaorska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 3-8
 9. E-Logo-Edukacja - czyli nowoczesna platforma do ćwiczeń logopedycznych przez Internet / Joanna Jatkowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 104
 10. Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania / Ewa Morawiecka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21 - 28
 11. Gdzie płynie czas / Elżbieta Szeląg.// Charaktery. - 2007, nr 3, s. 58 - 60
 12. Gimnastyka buzi i języka / Małgorzata Kwiatkowska, Iwona Kawalec, Magdalena Ohnsorge // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 41-43
 13. Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców / Beata Pituła, Małgorzata Kitlińska-Król // Chowanna. - Katowice. - 2009 2009, t. 1(32), s. 187-205
 14. Logopeda radzi / Antoni Bochniarz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 54 - 55
 15. Logopeda w oświacie / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2010, nr 8 (716) wrzesień, s. 5-9, fot.
 16. Logopeda wraca za 20 minut... / Katarzyna Wolińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 57 - 58
 17. Logopedyczne zabawy z rakiem / Elżbieta Sachajska // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1994, nr 3, s. 45-47
 18. Logorytmika w rozwoju przedszkolaka / Katarzyna Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 19-23
 19. Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio - psycho - lingwistyczna / Teresa Szymańska – Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 37 - 50
 20. Mowa z wadą / Urszula Ratajczak.// Charaktery. - 2012, nr 9, s. 70 - 74
 21. Mówi się?! Fonetyka w kształceniu polinistycznym / Olga Przybyla // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 2, s. 28 - 39
 22. Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej / Karolina Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 40-43. - Bibliografia
 23. Muzyka w terapii logopedycznej / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, wkł. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII
 24. Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 36-38
 25. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59 - 63.
 26. O potrzebie profilaktyki logopedycznej / Agnieszka Bieniek-Nowakowska,Katarzyna Ziomek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 32-34
 27. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 27-30
 28. O zaletach grupowej terapii osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 15-18
 29. Oddech moja siłą / Grażyna Paracka // Lider. - 2007, nr 9, s. 14-15
 30. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 47-49
 31. "Podróż logopedyczna" / Elżbieta Sachajska // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1993, nr 2, s. 52-56
 32. Powiedzmy to sobie wyraźnie / Katarzyna Kamińska-Hol // Polski w Praktyce. - 2011, nr 4, s. 38-39, bibliogr.
 33. Problemy opieki logopedycznej na dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodowik-Tylikowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 114-131
 34. Problemy poprawnej wymowy / Anna Soltys-Chmielowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 2, s. 101-107
 35. Profilaktyka i terapia logopedyczna w Polsce : refleksje w kontekście zmian w zakresie opieki, edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 22-27
 36. Profilaktyka logopedyczna / Aneta Romanowska, Katarzyna Kruszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 42-45
 37. Profilaktyka logopedyczna / Anna Błaszczyk – Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 56 - 58
 38. Profilaktyka logopedyczna / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 54 - 56
 39. Profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 45 - 46
 40. Profilaktyka logopedyczna / Małgorzata Kubacik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 48 - 49
 41. Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej : rola nauczyciela / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 8-11
 42. Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9
 43. Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 92-104
 44. Spotkanie logopedy z rodzicami / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 47 - 51
 45. Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności ! : wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia / Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, wkładka s. I-VII, bibliogr.
 46. Sytuacja dzieci chorych w kontekście opieki logopedycznej / Dorota Otapowicz, Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Sobaniec // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa. Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 413-420.
 47. Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 380-386
 48. Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, dod. s. I- II
 49. Tajemnice płynnej mowy / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2012, nr 6, s. 64 - 68
 50. Terapia oraz wsparcie dzieci z palatolalią i ich rodzin / Katarzyna Szeler // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 12-15
 51. Twój głos to skarb - pozwól mu wybrzmieć : część druga / Sylwia Prusakiewicz-Kucharska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 50-51
 52. Twój głos to skarb - pozwól mu wybrzmieć : część pierwsza / Sylwia Prusakiewicz-Kucharska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 52-53
 53. Twój głos to skarb - pozwól mu wybrzmieć : część trzecia / Sylwia Prusakiewicz-Kucharska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 54-55
 54. Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych / Anna Śliwińska, Teresa Szymańska – Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 81 - 92
 55. W trosce o mowę dziecka / Urszula Kapela, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 36 - 38
 56. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 35-38. - Bibliografia
 57. Wczesna profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 50 - 53
 58. Wierszyki logopedyczne / Magdalena Rybak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 48
 59. Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się / Ewa Repelewicz // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia. Toruń : Adam Marszałek, 2004. - S. 145 – 156
 60. Wspomaganie logopedyczne w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych z dysfunkcją mózgu / Michał Bitniok // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2008. - S. 105-114, bibliogr.
 61. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Magdalena Rzytka, Adranna Siebers // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 54 - 58
 62. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Małgorzata Gumińska // Życie Szkoły. - 2010, nr 8 (716) wrzesień, s. 18-24
 63. Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 275-286
 64. Zabawy kształtujące słuch fonetyczny / Mirosława Kierska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 42 - 45
 65. Zabawy logopedyczne / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 51 - 53
 66. Zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 51

Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Autor: Marta Wąsacz