Edukacja patriotyczna i obywatelska

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. A to Polska właśnie : VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury : referaty, wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokumenty programowe i metodyczne : IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów / [Christian Chudzik i in. pod kier. Anatola Jana Omelaniuka] ; Ruch Stowarzyszeń Reginalnych Rzeczpospolitej Polskiej we współpr. z Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym we Wrocławiu i Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Wrocław : DTSK "Silesia", 2007.
M 122858

2. Aksjologia życia publicznego / Edyta Pietrzak, Renata Szczepanik, Łukasz Zaorski-Sikora. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011.
JM 72572

3. Ceremoniał szkolny : poradnik z propozycjami scenariuszy uroczystości szkolnych / Aleksander Łynka, Krystyna Łynka. - Warszawa : "Studio Koloru", 2008.
Cz 131217

4. Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
M 131782

5. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016.
M 137717

6. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016.
M 137717

7. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2009.
M 126270

8. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
M 128918

9. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [koordynator prac Jolanta Choińska-Mika]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].
M 126376

10. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [koordynator prac Jolanta Choińska-Mika]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].
M 126376

11. Edukacja i sfera publiczna : idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej / Henry A. Giroux, Lech Witkowski ; przedm. Zbigniew Kwieciński, posł. Tomasz Szkudlarek ; aneks Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2010.
M 130399

12. Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadania wszystkich nauczycieli : opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania / Peter Brett, Pascale Mompoint-Gaillard, Maria Helena Salema ; współpr. Virgilio Meira Soares [i in.] ; red. Sarah Keating-Chetwynd. - Warszawa : Rada Europy : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
M 136420

13. Edukacja obywatelska w działaniu / red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura. - Warszawa : "Scholar", cop. 2013.
M 135609

14. Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerlag. - Kraków : "Impuls", 2007.
M 126656

15. Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka / Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
M 131802

16. Edukacja obywatelska we współczesnej szkole / pod red. Stanisława Kiliana. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
M 131306

17. Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś / pod red. Władysława Sawryckiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Macieja Wróblewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.
M 130628

18. Edukacja regionalna gimnazjalistów : perspektywa pedagogiki społecznej / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. - Olsztyn : "Algraf", 2007.
M 121328

19. Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : "Impuls", 2007.
LM 28455

20. Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Łukasza Kalisza, Artura Konopackiego. - Białystok : "Trans Humana", 2012. M 135064

21. Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Agnieszki Szarkowskiej, Urszuli Wróblewskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2012.
M 135065

22. Maski i twarze patriotyzmu / red. nauk. Maria Karolczak. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera ; [Warszawa ] : Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, 2012.
SM 53592

23. My o przeszłości, przeszłość o nas : problematyka tożsamości narodowej w dawnej i nowej literaturze polskiej / Danuta Dobrowolska. - Toruń : "Ece", 2013.
M 134541

24. Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : "Impuls", 2013.
M 135288

25. “Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. - Kraków : "Universitas", cop. 2015.
Cz 137239

26. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
M 133985

27. Psychologiczne podstawy i społeczny aspekt wychowania integrującego / Zofia Dołęga. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010.
M 127977

28. Rzeczpospolita kompetentna : świadomość obywatelska w procesie edukacji / Anna Matuszek, Piotr Wiroński. - Kraków : "Avalon", 2008. Cz 125211

29. Samorządność wczoraj i dziś : wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego / pod red. nauk. Andrzeja Murzyna. - Kraków : "Impuls", 2011. M 132175

30. Serce w plecaku : pieśni i piosenki każdego Polaka / Maria Tomaszewska ; [il. Agnieszka "Teya" Skulska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2009. CzM 126978

31. Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie / Katarzyna Wereszczyńska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2011. JM 72621

32. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
M 126591

33. Wychowanie patriotyczne : materiały Sympozjum Katechetycznego (Krosno, 30 października 2003 r.) / pod red. Waldemara Janigi, Mirosława Grendusa. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 2005.
M 118996

Wydawnictwa ciągłe

1. 100 najciekawszych inicjatyw w ramach projektu społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 116-151
2. “11 listopada - święto naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć patriotycznych dla dzieci 6-7 letnich z przedszkoli i szkół katolickich / Anna Parafiniuk, Rafał Semołonik.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 20-21
3. “A to Polska właśnie" : na programy lekcji wychowawczych ze scenariuszami o tematyce patriotycznej - dla szkoły podstawowej / Jolanta Sasin.// Wychowawca. - 2017, nr 4, s. 27-35
4. Baba polska i patriotyzm / Marta Olszewska.// Wychowawca. - 2017, nr 7-8, s. 48-50
5. Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) / Maria Sobieszczyk.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 4, s. 39-44
6. Bóg, honor i Ojczyzna w recepcji współczesnej młodzieży - refleksje pedagoga / Anna Przecławska.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację]. - Gdańsk : GWP, 2007. - S. 73-94
7. Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem - bądź dumny z tego, że jestem Polakiem! propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na listopad// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 31-35
8. Czy patriotyzm przetrwa? : i który? / Sławomir Magala.// Odra. - 2015, nr 3, s. 13-18
9. Dziecko w świecie trudnych słów / Bartosz Wojciechowski.// Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 6, s. 27-30
10. Edukacja poza szkoną ławką - poznajemy swoją małą i wielką ojczyznę / Dominika Wojtek.// Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 14-16
11. Edukacja regionalna / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 8-10
12. Flaga jako symbol narodowy : zestawienie bibliograficzne / Katarzyna Hryniewicka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 40-41
13. Gimnazjaliści wobec wartości narodowych / Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 18-23
14. Jacy jesteśmy, Polacy? O kwestiach narodowych w kontekście świata bez granic / Zofia Dończyk-Hnat.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 52-61
15. Jak uczyć patriotyzmu w XXI wieku, 70 lat po II wojnie światowej? / Stanisław Bortnowski.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 10-14
16. Jestem "inny", tzn. jaki? Wychowanie patriotyczne w teorii i praktyce edukacji międzykulturowej / Katarzyna Stankiewicz.//W: Tożsamość teorii wychowania. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 287-298
17. Jestem Polakiem! / Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 12-19
18. Kto Ty jesteś? : Polak mały / Dorota Krzycka.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 6
19. Lekcje patriotyzmu - na nowo odczytane... / Mariusz Malinowski.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 7, s. 14-15
20. Lekcje z zapominania / Anna Pytlewska.// Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 11-15
21. Nauczanie i wychowanie do patriotyzmu : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 10, s. 19-20
22. Nie tylko akademia, czyli garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Justyna Jędrzejak.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 14-17
23. Niebezpieczna książeczka / Jolanta Sikorska-Kulesza.// Mówią Wieki. - 2014, nr 12, s.32-35
24. Niezwykłe lekcje historii / Izabela Szeląg.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 20-21
25. Nowego patriotyzmu musimy się nauczyć". Patriotyzm w dzisiejszej szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 17-22
26. O wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym w edukacji szkolnej / Barbara Jaśniewicz.// Meritum. - 2016, nr 3, s. 7-11
27. O wychowaniu patriotycznym w szkole / Jan Frątczak.// Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 111-121
28. O wychowaniu ptriotycznym inaczej / Janina Osewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 23-25
29. Pamięci Józefa Piłsudskiegi i emigracji w Europie i za Oceanem / Martyna Figiel.// Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 9, s. 17-20
30. Patriotyzm a globalizacja : cykl zajęć kółka czytelniczego / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 26-27
31. Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Agnieszka Kania.// Edukacja. - 2016, nr 1, s. 89-101
32. Patriotyzm w czasach pokoju : niełatwa lekcja dla nas wszystkich / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 49, s. 12
33. Pokochać swoją małą ojczyznę - o edukacji regionalnej dzieci / Teresa Zielonka.// Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 12-13
34. Polska naszą ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na listopad// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 46-52
35. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27
36. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara Kubis.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s. 16-26
37. Rzecz o wychowaniu patriotycznym - przykłady dobrej praktyki / Antonina Telicka-Bonecka.// Meritum. - 2016, nr 3, s. 86-91
38. Samorząd z dala od polityki? / Wojciech Czabanowski, Błażej Skrzypulec.// Znak. - 2011, nr 2, s. 108-113
39. Sektorowy dialog społeczny w edukacji / Leszek Wieczorek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 9-17
40. Ślady polskości w różnych krajach : szkołą praktycznego patriotyzmu / Grzegorz Kiedrowicz.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 9, s. 13-21
41. Społeczne, ekologiczne i ekonomiczne treści w edukacji / Leszek Woźniak.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2012, nr 4, s. 23-31
42. System edukacji obywatelskiej w Polsce i na świecie / Anna Wiłkomirska, Anna Zielińska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 47-64
43. Szkoła z polityką czy bez? : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 54-57
44. Ta, co nie zginęła : montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Ewa Zając.// Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 34-35
45. Tadeusz Kościuszko - człowiek wolności : scenariusz z okazji Roku Kościuszki / Patrycja Winzer.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 29-33
46. Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich" - propozycja dla edukacji zawodowej / Sławomir Piwowarczyk.// Meritum. - 2014, nr 2, s. 57-62
47. Uczestnictwo jako podstawowa kategoria w procesie wychowania do życia społecznego / Wioletta Szymczak.// Edukacja. - 2011, nr 4, s. 107-120
48. Uporczywa obecność patriotyzmu / Dariusz Gawin.// Znak. - 2010, nr 9, s. 29-35
49. W kierunku modelu edukacji obywatelskiej : o uwikłaniu i współzależności demokracji, polityki i edukacji / Błażej Przybylski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 4, s. 26-35
50. Wikirozmowy między uczniem i nauczycielem... O demokracji? / Marek Mencel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 5, s. 25-32
51. Wiki-technologia w edukacji obywatelskiej dzieci / Nadija Kudykina.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 50-52
52. Wolność jest darem : wychowanie obywatelskie w szkole / Krzysztof Gibuła.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 58-60
53. Współczesny patriota - kto to taki? : czy więc pojęcie patriotyzmu w zmieniających się realiach społeczno-politycznych ma w ogóle rację bytu? / Lucyna Bagińska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 30-32
54. Współczesny patriotyzm : kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 12-13
55. Wychowanie obywatelskie w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 2, s. 169-180
56. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 18-20
57. Wychowanie patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 4, s. 17-22
58. Wymieszane i możliwe / Roman Ossowski ; rozm. przepr. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 48-51
59. Wyżej niż chleb, szmalec i kapusta / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 8-11
60. Zabawa i umowa - nierozerwalny duet w wychowaniu dzieci ku demokracji / Agnieszka Olczak.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 4, s. 57-68

Autor: Elżbieta Słowik