Zarządzanie w oświacie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

 

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Być dyrektorem szkoły : poradnik dla tych, którzy nie wiedzą w co ręce włożyć / Anna Lidia Brzywca. - Gdynia : "Novae Res", 2013.
  Sygn. WK 51509
 2. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001.
  Sygn. WK 43858, WK 46182
 3. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd. 4. - Poznań : "eMPi2", 2004.
  Sygn. WK 45251
 4. Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000.
  Sygn. MKsK 37
 5. Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Poznań : "eMPi2", 2002.
  Sygn. WK 44297, WK 45239
 6. Jak organizować Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli? / Danuta Elsner i Krystyna Knafel. - Chorzów : "Mentor", 2000.
  Sygn. WK 42814
 7. Jak planować rozwój placówki oświatowej? : teoria i praktyka / pod red. Danuty Elsner. - Chorzów : "Mentor", 2001.
  Sygn. WK 43429
 8. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi2", 2003.
  Sygn. WK 44298, WK 45245
 9. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. WK 49777
 10. Kontrola w szkole : jak nie dać się zaskoczyć / Elżbieta Królikowska. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.
  Sygn. WK 42517
 11. Marketing szkoły / Jan Fazlagić. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  Sygn. WK 49924
 12. Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.
  Sygn. WK 48762
 13. Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : poradnik / Irena Dzierzgowska, Stefan Wlazło. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000.
  Sygn. WK 43130, WK 43132, MKsK 37
 14. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1 / red. Wojciech Książek [i in.] ; oprac. Elżbieta Kiełbasińska ; współaut. Małgorzata Bajer [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000.
  Sygn. WK 2742 B, MKsK 371.3
 15. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 2, Organizacja nadzoru pedagogicznego / red. Wojciech Książek [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000.
  Sygn. WK 2744 B, MKsK 371.3
 16. Nadzór pedagogiczny czyli jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny / Artur Pasek. - Toruń : "BEA", 2004.
  Sygn. MKsK 37
 17. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Wyd. 2. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.
  Sygn. WK 42516, WK 42983, WK 43103, MKsK 37
 18. Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
  Sygn. WK 47542
 19. O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły / Maria Koszmider. - Łódź : "Annał", 2000.
  Sygn. WK 42682, WK 42720, WK 42721, WK 42746, MKsK 37
 20. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zm. i zaktual. - Poznań : "eMPi2", 2000.
  Sygn. WK 42780, MKsK 37
 21. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, 2000.
  Sygn. WK 42872
 22. Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce / pod red. nauk. Henryka Moroza. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Sygn. WK 48089
 23. Promocja szkoły : 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki / [Małgorzata Celuch]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2011.
  Sygn. MKsK 37.07
 24. Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller ; [aut. podrozdz. "Kształtowanie wizerunku szkoły" Marcin Chłodnicki]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2006.
  Sygn. WK 46840
 25. Przywództwo edukacyjne : odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności / Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
  Sygn. WK 50829
 26. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn. WK 50144, WK 50358
 27. Rada szkoły, Rada Oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2002.
  Sygn. WK 43805
 28. Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. - Poznań : "eMPi2", 2006.
  Sygn. MKsK 37
 29. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządowców i dyrektorów szkół / Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  Sygn. WK 51007, WK 51008, CzK 51006
 30. Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Rafał Otręba. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Sygn. WK 50802, MKsK 37
 31. Vademecum menedżera oświaty : praca zbiorowa / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.
  Sygn. MKsK 37
 32. W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy : praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, 2000.
  Sygn. WK 42867, WK 42868, WK 42869
 33. Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole / Jan Łuczyński. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
  Sygn. WK 50817
 34. Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krzysztofiak. - Warszawa : C. H. Beck, 2009.
  Sygn. MKsK 37.07
 35. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Sygn. WK 50966
 36. Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
  Sygn. WK 49802

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. A może tak...? / Liliana Budkowska, Alicja Oleska.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 33-36
 2. Czy gminie potrzebna jest strategia edukacyjna? / Monika Gałażewska, Renata Kluska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s.36-37
 3. Czynniki związane z zarządzaniem wiedzą w szkole / Jan Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 10-11
 4. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 43-45
 5. Demokracja w szkole? / Krystyna Sarczewska ; rozm. przepr. Anna Rękawek ; rozm. przepr. Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s.3-5
 6. Demokratyczne zarządzanie szkołą / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 12-15
 7. Demokratyczny dyrektor w obywatelskiej szkole / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 42-45
 8. Dyrektor przejrzystej szkoły / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 25-28
 9. Dyrektor szkoły jako menedżer / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, wkładka, s. III-VIII, bibliogr.
 10. Działanie w sytuacjach trudnych / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 10-12
 11. Egzaminy zewnętrzne miernikiem jakości szkoły / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I- IX
 12. Ewaluacja : zaproszenie do rozwoju / Leszek Korporowicz.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 67-72
 13. Finansowanie realizacji zadań : Wydatki bieżące i zmiany w planie finansowym / Antoni Jeżowski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.7-10
 14. Gotowi na wszystko? - reakcja kryzysowa w szkole / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s.26-27
 15. Jak napisać koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły? / Anna Beata Juklaniuk.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 10
 16. Jak skutecznie promować szkołę? / Katarzyna Maj.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-12
 17. Jakość nauczania a wielkość szkoły / Amir Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 32-33
 18. Jakość szkoły w codziennej praktyce / Ewa Tomaszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 20-22
 19. Jeszcze raz o bezpieczeństwie / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s.29
 20. Kadra w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 19-23
 21. Kierowanie zgodne z wartościami / Witold Kołodziejczyk.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 6-8
 22. Kilka refleksji na temat doskonalenia szkoły / Bengt-Gote Freding.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 24, 26
 23. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28
 24. Kto za co odpowiada // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 18-27
 25. Ludzie i priorytety / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 12-13
 26. Marketingowe zarządzanie szkołą : szansa na reformę polskiej oświaty? / Jan Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 14-15
 27. Menedżer zarządzania jakością - warto czy nie warto? / Lidia Turska.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 40-41
 28. Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 17-20
 29. Mierzenie jakości - fakty i fikcje / Beata Safuta.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 14-16
 30. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 1 / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 34-38
 31. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 2 / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 33-35
 32. Model kompetencji dyrektora szkoły / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 11-16
 33. Motywowanie pracowników / Irena Dzierzgowska, Amir Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, wkł. s. I-VIII
 34. Motywująca rola dyrektora szkoły / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s.39-41
 35. Niebezpieczna i biurokratyczna szkoła / Jerzy Lackowski.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s.14-16
 36. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII
 37. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 1 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 29-32
 38. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 2 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 29-31
 39. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 3 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 33-35
 40. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 4 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 33-34
 41. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 5 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 31-35
 42. Obsługa finansowa szkół / Antoni Jeżowski.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s.37-39
 43. Obyś cudze dzieci uczył... : czyli prawda o pracy nauczyciela / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s.33-35
 44. Od czego by tu zacząć / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s.16-19
 45. Osobisty harmonogram dyrektora : dziesięć zasad, które warto wykorzystać w praktyce / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. III-VIII
 46. Planowanie finansowe w szkole / Antoni Jeżowski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s.16-23
 47. Program rozwoju szkoły - zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 25-26, 29
 48. Program zarządzania wiedzą dla polskiej szkoły / Amir Fazlagic.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s.19-22
 49. Promowanie jakości pracy / Joanna Jamrużek.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s.12-16
 50. Rejestr szkolnych dokumentów.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8,s.46-48
 51. Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły / Aneta Anna Wiktorzak.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 23-25
 52. Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16
 53. Siedem zadań instytucji zarządzającej wiedzą / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-II, VII-VIII
 54. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33
 55. Standardy dyrektora szkoły : w poszukiwaniu zagranicznych podpowiedzi / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-14
 56. System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s.22-24
 57. System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.14-16
 58. Sześciolatki w szkołach - bilans zysków i strat / Małgorzata Tonia.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.25-26
 59. Szkolny system jakości / Leszek Weichert.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 34-38
 60. Szkoła jako organizacja ucząca się : od teorii do praktyki / Erik Groth.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 39-40
 61. Szkoła wolna - wolność ubezpieczająca / Zbigniew Ignacy Paśko.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s.27-28
 62. To nie jest takie proste / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.20-22
 63. Twórzmy szkołę razem z uczniami / Jackie Denis ; przeł. Danuta Elsner ; przeł. Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s.26-29
 64. W kryzysie nie bądź sam! / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.40-42
 65. Wiedza ukryta w zarządzaniu placówką oświatową / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 32-33
 66. Wiosna dyrektorów, czyli w poszukiwaniu jakości / Jan Potworowski.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 10-13
 67. Wspierać czy wymuszać ? / Danuta Czarnecka.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 13
 68. Zadania dyrektora szkoły.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 24-35
 69. Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s.13-15
 70. Zarządzanie przez rozwój / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 29-30
 71. Zarządzanie publicznymi środkami finansowymi w szkole / Andrzej Pery.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 9-13
 72. Zarządzanie sobą - inwestycja, która zawsze się opłaca / Renata Gut.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s.36-37
 73. Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII
 74. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 14-15

Autor: Anna Szewczyk