Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5

Przemyśl

Dorota M. Markocka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego

w Przemyślu

Przemyśl, 2013

Powstanie styczniowe 1863 r.

bibliografia w wyborze za lata 1863-2013

Cz. 5 : Wydawnictwa zwarte

9. Wydawnictwa zwarte

840.1863 : Litwa i Białoruś / Dawid Fajnhauz.- Warszawa: „Neriton” Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1999. - 357, [3] s., 16 s. il., [1] k. mapa złoż. ; 24 cm. – Bibliogr. Indeksy. – ISBN 83-86842-59-8 („Neriton”)

BN nr inw. II 1.928.453II 2.113.103 A

841.    22 stycznia 1863 [Dwudziesty drugi stycznia 1863] / Józef Piłsudski ; z rys. H. Minkiewicza i E. Rydza. - Poznań : Wielkopolska Księgarbia Nakładowa K. Rzepeckiego, 1914. - 110, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Boje Polskie (Poznań) ; t. 1)

BN nr inw. II 2.016.696 AII 130.277 , I 265.119

842.    22 stycznia 1863 [Dwudziesty drugi stycznia 1863] / Józef Piłsudski ; z rys. E. Rydza. - Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego, 1920. - 79 s. : mapka, pl., rys.. ; 24 cm. – (Boje Polskie (Poznań) ; t. 1)

Bibl. MNZP nr inw. 11 993

843.    22 stycznia 1863 [Dwudziesty drugi stycznia 1863] / Józef Piłsudski. - [Warszawa] : Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces, [2013]. - XVI, [2], 110, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Żoliborska). – U dołu s. tyt. i okł.: 150 rocznica Powstania Styczniowego. - Repr., oryg.: Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1914. (Boje Polskie ; t. 1). - ISBN 978-83-62761-52-4

BN nr inw. 1.653.050 ; 1.441.337  

22 stycznia 1863 ; Zarys historii militarnej powstania styczniowego / Józef Piłsudski.- Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze „Graf”, 1989. - II, 122 s., [6] s. rys. : mapy, portr. ; 21 cm.

845.    118 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego / oprac. Ewa Toniak, Mirosław Sobolak, Andrzej Wroński. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1980. - 19 s. ; 21 cm. - Do użytku wew.

BN nr inw. 1.334.862  

846.    Aspekty militarne powstania styczniowego (1863-1864) / Janusz Wojtasik //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 31-46

847.    Austrja a Powstanie Styczniowe / Henryk Wereszycki. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1930. - [4], 314 s. ; 23 cm

848.    Banknoty polskie : niezwykła historia kraju i pieniądza. Z. 6, 1863-1964 : powstanie styczniowe / red. Piotr Lipiński, Jarosław Krawczyk. - Warszawa : „Agora”, 2006. – 22 Wol. : il. kolor. ; 29 cm + rekwizyt. - Wydaw. skoroszytowe - zeszyty wpięte do segregatora. Bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej”. - . ISBN 83-60225-39-7

849.    Biały front / Paweł Jasienica [pseud.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1953. - 288, [2] s. ; 20 cm. – Nazwa aut. : Lech Leon Beynar

BN nr inw. 135.691 ; 671.296

Bibl PWSW nr inw. 6410 H /Czyt.

850.    Bić się czy nie bić? : o polskich powstaniach / Tomasz Łubieński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. - 114, [2] s. ; 20 cm

PBW Przemyśl nr inw. WP 101933

PBW Przeworsk nr inw.WK 21590

851.    Biskup Beniamin Szymański wobec powstania styczniowego / Jerzy Marian Cygan //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 145-159

852.    Bitwa pod Węgrowem (3.II.1863) / Jerzy Strychalski ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. – Siedlce : Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1984. – 23 s. ; 21 cm. – Bibliogr.

Bibl. MNZP nr inw. 28 043

853.    Bitwy i potyczki 1863-1864 : na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu / oprac. Stanisław Zieliński ; Muzeum Narodowe w Rapperswilu.. – Rapperswill : Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego, 1913. - [4], 559, [1] s., [1] k. tabl. : mapa ; 23 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=66792

BN nr inw.II 98.789II 191.571II 803.820 A

854.    Bohaterowie i … szakale //W: Złota legenda chłopów polskich / Franciszek Ziejka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1984. – S. 296-330. – ISBN 83-06-01000-0

PBW Jarosław nr inw. WJ 41075

PBW Lubaczów nr inw. WL 31089

PBW Przemyśl nr inw. WP 66794

PBW Przeworsk nr inw. WK 27761, 39905

855.    By przetrwała pamięć : [Cmentarz Łyczakowski we Lwowie] / Krzysztof Sikora //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / [red. Tadeusz Krząstek] ; Ministerstwo. Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności – Warszawa : „AJ-Press”, 2003. - S. 110-112

856.    Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873 / Zbigniew Fras. - Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 248 s. ; 24 cm. – Bibliografia. Indeks. - ISBN 83-229-1577-2

Bibl P-WIN nr inw. 3081

PBW Krosno nr inw. M 110131

PBW Rzeszów nr inw. CzytR 219925

857.    Dereszewicze 1863 / Stefan Kieniewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 191, [1] s., k. tabl. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 21 cm. – Indeks. – ISBN 83-04-02163-3

PBW Jarosław nr inw. WJ 42884

PBW Lubaczów nr inw. WL 33329

PBW Przemyśl nr inw. WP 73127

PBW Przeworsk nr inw. WK 31349

858.    Do dziejów powstania styczniowego : obrazki z przeszłości Galicyi / Józef Białynia-Chołodecki. – Lwów : nakł. autora, 1912. -66 s. ; 20 cm

859. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji / Eugeniusz Niebelski. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL , 2002. - 656 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., także przy hasłach osobowych słownika biogr. Indeks. - Rozprawa habilitacyjna. - Streszcz. ros.

BN nr inw. II 1.963.543II 2.141.979 A

860.    Dwie drogi : o powstaniu styczniowym / Paweł Jasienica [pseud.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. - 410, [2] s. ; 21 cm. – Indeks. - Nazwa aut. : Lech Leon Beynar

PBW Jarosław nr inw. WJ 14419,WJ 15251

PBW Lubaczów nr inw. WL 4853

PBW Przeworsk nr inw. WK 3793

861.    Dwie drogi : o powstaniu styczniowym / Paweł Jasienica [pseud.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - 403, [2] s. ; 20 cm. - Nazwa aut. : Lech Leon Beynar

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 26375

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 10503/Czytelnia Główna

862.    Dwie drogi / Paweł Jasienica [pseud.]. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 276, [4] s. ; 21 cm. – Indeks. - Nazwa aut. : Lech Leon Beynar. – ISBN

83-06-0267-4

 

PBW Lubaczów nr inw. WL 34678

PBW Przemyśl nr inw. WP 76540

863.    Dwie drogi / Paweł Jasienica [pseud.]. - [Wyd. 4]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1992. - 366, [2] s. ; 20 cm. - Indeks. - Nazwa aut. : Lech Leon Beynar. - Tekst wg. wyd. 2 z roku 1963, przejrzanego i uzup. przez aut. – ISBN 83-07-02299-1

BN nr inw. 1.760.617 ; 1.380.552 A

864.    Dwie drogi : o powstaniu styczniowym / Paweł Jasienica [pseud.] ; wstęp Andrzej Szwarc. - Warszawa : Prószyński Media, 2009. - 390, [3] s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm. - Indeksy. – Nazwa aut. : Lech Leon Beynar. - ISBN 978-83-89325-28-0

BN nr inw. 2.689.741 ; 2.371.672 A

PBW Strzyżów nr inw. BStWy 34193

865. Dwie opinie : wybór pism / Tadeusz Romanowicz ; wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Bernacki.- Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2007  - XXXIX, [2], 227, [11] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 20). -

Indeks. – ISBN 978-83-7188-807-6 (Księgarnia Akademicka). – ISBN 978-83-60125-09-0 (Ośrodek Myśli Politycznej)

Ocena powstania styczniowego przez Stańczyków

866.    Dyskusje na emigracji wokół przyczyn upadku powstania 1863-1864 r., kwestii odbudowy Polski i nieuchronności powstań / Janusz Wojtasik //W: Dyplomacja, polityka, prawo . księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Idziego Panica. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. – S. 175-182

867.    Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864) / Marek Jaeger. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. - 306, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 238). - Bibliogr. Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7306-099-5

BN nr inw. 2.171.709 A ; 998.291

868. Działania militarne na ziemi chełmskiej doby Powstania Styczniowego 1863-1864 Stanisław Wiśniewski //W: Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej : materiały z konferencji naukowej z dnia 17 X 2003 r. – Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydz. Zamiejscowy, 2003. - S. 59-72

869.    Dzieje 1863 roku. T. 5 / przez Autora „Historyi dwóch lat” (Walerego Przyborowskiego) ; wyd. Henryk Mościcki. – Kraków : Gebethner i Wolff ; Warszawa : G. Gebethner, 1919. - [4], VIII, 414 s. ; 23 cm

Dostępna także w wersji cyfrowej : Radomska Biblioteka Cyfrowa :

http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=16136

870.    Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej / Edward Walewander. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. . - 189, [1] s. 21 cm. - Bibliogr. s. 174-184. - Indeks. – Zsfassung. - ISBN 83-7012-032-6

BN nr inw. 1.150.394 ; 1.329.432 A

Bibl. WSD Przemyśl nr inw.32597, 50918, 83921

PBW Dębica nr inw. BDWyp 32911

PBW Krosno nr inw. M 97537

871.    Emigracja postyczniowa 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych i Katedra Historii Nowożytnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. – 292 s. ; 22 cm. – Indeks. - ISBN 978-83-7702-069-2

872.    Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. - 350, [4] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Częśc. materiały sesji nauk. „Zmierzch powstania styczniowego i losy jego uczestników”, która odbyła się 23 maja 2005 r. w Lublinie. – Indeks. - 83-7363-390-1

PBW Strzyżów nr inw. BStWy 33874

873.    Galicya w powstaniu styczniowem / Jan Stella-Sawicki. - Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, 1909. [4], 199 s. : il. ; 21 cm

BN nr inw. 2.028.499 ; 62.825 ; 1.571.149 ; 810.819 A

PBW Przemyśl nr inw. 25907/Cz1P A/94(438)

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 127235 M/dok. Zabezp.

874.    Galicya w powstaniu styczniowem / Jan Stella-Sawicki. - Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Syna, 1913. - Wyd. 2 wznowione. – [4], 199 s. : il. ; 21 cm

Dostępna także w wersji cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2359

BN nr inw. 191.337 ; 414.036 ; 2.017.158 A

875.    Gdy Polacy – kosynierzy postawali rzędem : powstanie styczniowe na terenie powiatu bełchatowskiego / Łukasz Politański. – Zelów : Oficyna Drukarska MR „Marland 2” Marek Rusal, [2011]. – 104 s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Bełchatowska Biblioteczka Historyczna im. Stefana Hellwiga). – ISBN 978-83-926971-1-4

876.    Geneza Komitetu Centralnego Narodowego w 1862 roku / Stefan Kieniewicz. - [Kraków : b.n.w., 1969]. - S. [1], 80-89 ; 24 cm. - Nadb.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-go, 206. Prace Historyczne z. 26, 1969. - Tyt. nagł. - Streszcz. ang.

BN nr inw. 1.708.962 ; 882.337 A

 

877.    Gloria victis : tradycje powstania styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Eliza Markert. - Pruszków : „Ajaks” ; Warszawa : przy współpr. Archiwum Akt Nowych, 2004.. – 181, [2] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [183]. – ISBN 83-88773-82-8 („Ajaks”). - Zawiera spis kombatantów powstania styczniowego

BN/Informatorium nr inw. 43.957 ; 2.542.951 ; 2.224.362 A

878.    Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania i wybuchu powstania styczniowego / Stanisław Królik. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1962. - 205 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 197-199. Indeks

PBW Jarosław nr inw. WJ 8174

PBW Lubaczów nr inw. WL 6541

PBW Przemyśl nr inw. WP 47747

PBW Przeworsk nr inw. WK 6083

879.    Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania i wybuchu powstania styczniowego / Stanisław Królik. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1966. - 212, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 205-[208]. Indeks

PBW Leżajsk nr inw. BLżWy 6224

880.    Historia oręża polskiego 1795-1939 / Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, cop. 1984. - 777, [3] s., [88] s. tabl. ; 20 cm. – (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Powszechna). – ISBN 83-214-0339-5

PBW Lubaczów nr inw. WL 30659

PBW Przeworsk nr inw. WK 27234

881.    Historiografia powstania 1863 roku w III Rzeczypospolitej / Krzysztof Groniowski //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / Ministerstwo. Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności –Warszawa : „AJ-Press”, 2003. - S. 37-68

882.    Historja powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. T. 1 / przez Agatona Gillera. - 2 wyd. - Paryż : Księgarnia Luxemburgska, 1867 (Drukarnia Braci Rouge, Dunon i Fresne). - [4], 370, [1] s. ; 18 cm

Źródła historyczne

883.    BN nr inw. 84.322 ; 43.438 ; 2.006.446

884.    Historja powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. T. 2 / przez Agatona Gillera. - 2 wyd. - Paryż : Księg. Luxemburgska, 1868. - [4], 437, [2] s. ; 18 cm

885.    Źródła historyczne

Dostępna także w wersji cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=19355

BN nr inw. 84.322 ; 43.438 ; 2.006.446  

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 17934

886.    Historja powstania Narodu Polskiego 1863 i 1864 r. Cz. 2 / [Bolesław Limanowski]. - Kraków : Księgarnia Polska, [1894]. - [2], 266, [1] s. ; 22 cm

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 43 042/2

887. Historja ruchu narodowego od 1861 do 1864 r. T. 1. Cz.1, Ruch narodowy przed powstaniem 1863 r. T. 2, Historja ruchu narodowego od 1863 do 1864. Cz. 2, Powstanie polskie 1863 i 1864 r. / [Bolesław Limanowski]. - Kraków : Księgarnia Polska, 1882. - 2 t. (183, [1] s. ; 266, [1] s. ) ; 23 cm. – (Biblioteka Historyczna ; t. 28-29). - Wyd. anon. Nazwa aut.: Bolesław Limanowski. Tomy 1-2 współopr. w jednym woluminie

Dostępne także w postaci cyfrowej : Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa :

T. 1.    http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=9438&from=publication

T. 2.    http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=9440&from=publication

PBW Przemyśl nr inw. 24576/Cz1P A/94(438)

888.    Historya powstania narodu polskiego : 1863 i 1864 r. / Bolesław Limanowski. - Wyd. 2 przerobione. - Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1909 (Kraków : Drukarnia Aleksandra Rippera). - VIII, 516 s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm

PBW Przemyśl nr inw. 32891/Cz1P/A/94(438)

889.    Historya sześciu miesięcy : ustęp z dziejów 1862 roku / Walery Przyborowski. - Wyd. 2. - Warszawa : A. G. Dubowski, 1904 (Warszawska Drukarnia Estetyczna). - 350 s. ; 22 cm

Geneza powstania styczniowego

Dostępna także w postaci cyfrowej : Radomska Biblioteka Cyfrowa :

http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=1393

 

890.    Instrukcja dla lekarzy polowych w powstaniu 1863 roku / Zygmunt Klukowski. - Warszawa : [b.n.w.], 1937. - 21 s. ; 18 cm. - Na s. tyt. w miejscu aut. nazwa wydawcy

BN nr inw. 577.720

891. Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim / Aleksander Medyński ; [zdj. wykonał Jerzy Radwan Kużelewski]. – Lwów : nakł. i dr. Druk. Polska, 1937. – 118, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm

BN nr inw. II 613.914II 186.444

 

892.    Józef Piłsudski o Powstaniu 1863 roku / Instytut Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, Nowy Jork–Londyn ; [przedm. Michał Sokolnicki]. – [Warszawa] : „Pokolenie”, [1989]. – 276 s., [12] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr., rys. ; 20 cm. – Indeksy. - Przedr. faks., oryg. : Londyn : nakł. Gryf Publications LTD., 1963

BN nr inw. 1.706.554 ; 1.841.658  

893.    Kampania Langiewicza 1863 / Wojciech Kalwat. - Warszawa : Bellona, cop. 2012. - 246, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. – (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 233-238. – ISBN 978- 83-11-12387-8

BN nr inw 1.555.567 ; 1.445.237

894. Kielce w okresie powstania styczniowego / Krzysztof Urbański ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : KTN, 1996. – 167 s. : 2 il., faks., fot., portr. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 133-139. – Indeks. – ISBN 83-86006-01-3

895. Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863-1864 / Maciej Grzeszczak. – Poznań : Wydawnictwo „Rys”, 2010. – 75, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 71-[76]. – ISBN 978-83-60517-43-7

896.    Kobiety i powstanie styczniowe / Wiesław Caban //W: Kobieta i świat polityki : Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku : zbiór studiów. [T. 3] / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : „DiG” : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. - S. 59-73. – ISBN 83-85490-24-8 ("DiG")

897. Kodeń w okresie Powstania Styczniowego (1863-1864) / Jarosław Onyszczuk ; Kodeń. Urząd Gminy. - Warszawa ; Kodeń : Gmina Kodeń, 2013. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 158-161. – ISBN 978-83-935866-2-6

BN nr inw. II 1.654.605II 2.460.104 A

898.    Konfiskata ziemi polskiej przez Rossyę po roku 1831 i 1863 : (uwagi i materyały do statystyki Ukrainy, Podola i Wołynia) / Fr[anciszek] Rawita-Gawroński. - Kraków : G. Gebethner i Spółka ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1917. - 44 s. : tab. ; 24 cm.- Na s. tyt. nazwa i pseud, aut., nazwa: Franciszek Gawroński

Dostępna także w wersji elektronicznej : Polska Biblioteka Internetowa :

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=31550

BN nr inw. 198.592 ; 67.965

899.    Kosynierzy i strzelcy : rzecz o irredencie / Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. - 247, [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 232. Indeks. - (A To Polska Właśnie). –ISBN 83-7023-602-2

PBW Przemyśl nr inw. WP 84934

900.    Kościół a powstanie styczniowe w świetle prasy austriackiej lat 1863-1864 / Edward Walewander //W: Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dzienni-karstwa. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. – S. 31-52. – ISBN 83-87704-29-6 (cz. 1)

901. Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów. T. 1-2 / Wacław Tokarz. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1915-1916 (Kraków : Drukarnia „Czasu”). – 2 t. (238 s. ; 259 s. ; 23 cm). – (Biblioteka Krakowska ; nr 50-51)

T. 1 : http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=15550&from=FBC

T. 2 : http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=16173&from=FBC

902.    Kraków w powstaniu styczniowym / red. Kazimierz Olszański. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. - 492 s. : mapa, fot. port. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 449-472. - Indeks

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 11 461

PBW Przemyśl nr inw. WP 82764

903.    Kronika powstań polskich 1794 - 1944 / [oprac. całości zespół pod kier. ] Marian B. Micha-lik ; [oprac. tekstów, not i kalendariów zespół pod kier.] Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : „Kronika”, 1994. - 550, [1] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot. mapy, pl., portr. ; 30 cm. – Indeksy. - ISBN 83-86079-02-9

904. Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / pod. red. Franciszka Leśniaka ; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010. - 608 s. : fot., rys. tab. ; 25 cm. - Indeksy. – ISBN978-83-910572-1-6. - Zawiera : Krosno i okolice przed powstaniem styczniowym w świetle „Dzie-nnika” Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej / Andrzej Kosiek. Udział mieszkańców Krosna i regionu w powstaniu styczniowym / Marian Hubert Terlecki. Wojciech Komorowski - właściciel Żarnowca i powstaniec styczniowy / Zdzisław Łopatkiewicz

PBW Krosno nr inw. M 130702

PBW Krosno nr inw. M 130898

905.    Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864 / przez Józefa Białynię Chołodeckiego. - Lwów : Komitet Obywatelski, 1904 (Z Drukarni i Litografii Pillera i S-ki). - 486, [1] s. ; 24 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=63455

BN/Informatorium nr inw. 69.419 ;BN/Zakł. Rękop. nr inw. 191.639 ; nr inw. 186.642 ; 2.015.624

906.    Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie / zestawił Józef Białynia Chołodecki ; [słowo wstępne Oswald Balzer]. – Lwów : nakł. Komitetu Jubileuszowego, 1909. - 402 s., [2] k. tabl. IX k. tabl. : il. ; 26 cm. – Okł. Broszurowa

Reprod. cyfrowa w  cBN Polona :

907.    Kulisy Powstania Styczniowego / Jędrzej Giertych. - 421, [1] s. : err. ; 22 cm. -Kurytyba : Stefan Czapliński, 1965. – 421 s. : err. ; 22 cm. - (Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego ; nr 4) .- Indeks

BN nr inw. 432.008 ; 2.182.924

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 46153/Czytelnia Główna

908.    Kwestia chłopska w Królestwie Polskim w dobie powstania styczniowego / Emanuel Halicz. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1955. - 361, [3] s., [16] k.tabl. : il. ; 22 cm

PBW Przemyśl nr inw. WP 41684

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 10460 CG

909.    Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym / Janusz Gmitruk //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 85-92

910.    Legendy, podania i obrazki historyczne. 17, Powstanie 1863 r. / Cecylja Niewiadomska. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1920]. - 77, [2] s. ; 18 cm, - (Biblioteczka Młodzieży Szkolnej ; nr 148). - Tyt. okł. : Emigracja 1863 r.

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=11804&from=FBC

BN nr inw.  152.583

911.    Legendy żydowskie o powstaniu 1863 r. / A. Almi [pseud.] ; przeł. Samuel Hirszhorn. - Warszawa : Wydaw. E. Gitlin, 1929 (Warszawa : Zakł. Graficzne „Gloria”). - [4], III, [1], 5-87, [2] s., [1] k. tabl. ; 25 cm. – Nazwa aut. : Szeps Ellachu Hajim

BN nr inw. 551.206 ; 347.682

912.    Legioniści Piłsudskiego ideowymi spadkobiercami powstańców 1863 roku / Jan Konefał //W: Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. – S. 219-233

913.    Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego (1861-1864) / Stanisław Łaniec. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN im. W. Kętrzyńskiego, 2002. - 196 s. : mapy ; 24 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 0585-3893 ; nr 205). - Bibliogr. – ISBN 83-87643-92-0 (OBN)

BN nr inw. 2.514.340 ; 2.177.045  

914.    Litwa w powstaniu styczniowym : bitwy i potyczki na Kowieńszczyźnie (1863-1864) / Stanisław Łaniec ; Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Olsztyn : IH UW-M, 2000. - 144 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 135-144

BN/Mag. Mikroform mf. 104933 z egz. 2.236.770 A ; 2.236.770 A

915.    Lwów opiekunem Sybiraków / Aleksander Medyński. - Lwów : nakł. i dr. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1936. - 35 s., [4] k. tabl. : il. ; 17 cm

916.    Lwów - opiekunem zesłańców syberyjskich i więźniów caratu / Władysław Masiarz //W: Lwów : miasto – społeczeństwo – kultura = L'vìv - misto, suspìl'stvo, kul'tura : studìï z ìstorìï L'vova. T. 4 / pod red. Kazimierza Karolczaka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 311-322. – (Prace Monograficzne - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 326). - ISBN 83-7271-146-1 (t. 4)

PBW Tarnobrzeg nr inw.TG 88672

917.    Lwów w czasie powstania styczniowego : odczyt wygłoszony z ramienia T.S.L., Koła imienia A. Asnyka w sali ratusza lwowskiego w 59 rocznicę wypadków / Józef Białynia Chołodecki. - Lwów : nakładem autora, 1922. - 22 s. ; 24 cm.

918.    Manifest 22 stycznia 1863 roku / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : „Interpress”, 1989. - 163, [1] s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm. – (Panorama Dziejów Polski - Fakty i Mity) . - Bibliogr. s. 160. – ISBN 83-223-2384-0

BN nr inw. 1.177.257 ; 1.371.028

919.    Medale, odznaki, biżuteria, numizmatyka i filatelistyka powstania styczniowego / Marian Kowalski. - Międzyrzec Podlaski : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1987. - 62, [2] s. : fot. ; 24 cm. – ISBN 83-00-02325-9

BN nr inw. 1.144.236 ; 1.314.865 A

 

920.    Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie lubelskim / Adam Polski, Andrzej Kasprzak. – Lublin ; Fajsławice : Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 2007. – 244 s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 225-227. Indeks. – ISBN 978-83-918448-5-4

921.    Miejsce straceń powstańców 1863 roku w Lublinie : Leon Frankowski, Kazimierz Bogdanowicz i inni / Wiesław Śladkowski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993. – 50, [1] s. : 1 fot., 2 portr. ; 21 cm. - Nota bibliogr. s. 49-50. – ISBN 83-227-0532-8

922.    Między pamięcią a historiografią : lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939) / Lidia Michalska-Bracha. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanisty-czno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011. - 404 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 345-384. Indeks. – ISBN 978-83-7133-462-7

BN nr inw. 2.764.676 ; 2.450.546

923.    Między tekstem a „rematem” : rocznicowe piśmiennictwo historyczne o powstaniu styczniowym (1900-1918) w postmodernistycznej perspektywie / Lidia Michalska-Bracha //W: Tekst źródła : krytyka, interpretacja / pod red. Barbary Trelińskiej. – Warszawa : „DiG”, 2005. – S. 423-432. - Referaty z konferencji „Tekst źródła - krytyka, interpretacja”, Kazi-mierz Dolny, 17-18 października 2003 r. - ISBN 83-7181-385-6

924.    Nasze wysiłki zbrojne doby porozbiorowej : zarys organizacji / Bronisław Pawłowski. – Warszawa : nakł. Księgarni W. Jakowickiego, 1918 (Drukarnia Państwowa Królestwa Polskiego). – 34 s. ; 20 cm.

M.in. o powstaniu styczniowym 1863-1864 r.

PBW Przemyśl nr inw. 1347/B /Cz1P/ A 94(438)

925.    Narodziny tajemnego państwa polskiego : 1859-1862 / Franciszka Ramotowska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 477, [3] s., [16] s. tabl. : faks., portr., rys. ; 21 cm. - Indeksy. – ISBN 83-01-09592-X

BN/Informatorium nr inw. 20.054 ; nr inw. 1.157.047 ; 1.341.085

PBW Tarnobrzeg nr inw.TG 68352

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 212470

926.    Na zgromadzeniu w rocznicę narodowego powstania z r. 1863 : d. 22 stycznia 1877 / Kornel Ujejski //W: Przemówienia Kornela Ujejskiego : 1863-1893. – Wyd. 3 uzup. – Przemyśl : nakł. Księgarni Jelenia i Langa, 1893. – S. 96-100

Bibl. MNZP nr inw. 20242

927.    Naród w defensywie : rozważania historyczne / Aleksander Gella. - London : Veritas Foundation Publication Centre, 1987. – 204 s., [2] k. tabl. : il., mapy ; 22 cm. – Indeks. - ISBN 0-901215-93

M.in. o powstaniu 1863r.

Bibl P-WIN Przemyśl nr inw. 2258

928.    O patriotycznej symbolice przedmiotów w dobie powstania 1863 roku / Jan Tyszkiewicz. - [Warszawa : b.n.w.], 1966. - S. [1], 108-112 : il. ; 24 cm. - Nadb.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XIV, 1966, nr. 1. - Tyt. nagł.

BN nr inw. 2.248.809

929.    O powstaniu styczniowem 1863 r. / Mieczysław Gawlik. – Lwów : nakładem Towarzystwa im. Piotra Skargi, [1913]. – 40 s. ; 20 cm

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 51490

930.    O powstaniu styczniowym : wybór pism / Aleksander Hercen ; oprac. i wstępem opatrzyli Ludwik Bazylow i Mirosław Wierzchowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1962. - 383, [1] s. ; 21 cm

PBW Lubaczów nr inw. WL 6276 ; WL 6446

PBW Przemyśl nr inw. WP 47172

PBW Przeworsk nr inw.WK 5921

931.    O powstaniu styczniowym : wybrane dokumenty, odezwy i wyjątki z opracowań i pamiętników / zebrał i opatrzył przypisami Władysław Bortnowski. - Warszawa : [b.n.w.], 1950 („Prasa Wojskowa”). – 94 s. : il. ; 21 cm

Bibl. MNZP nr inw. 6 577, 15 356

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 22 135

PBW Jarosław WJ 446 ; WJ 1940

PBW Przemyśl nr inw. WP 1817

PBW Przeworsk nr inw. WK 19 394

932.    O powstaniu w roku 1863 : odczyt w 30. letnią rocznicę powstania : obchodzoną przez Towarzystwo Rękodzielnicze „Gwiazda” wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w styczniu b.r. w Brodach / Franciszek Szyndler. – Brody : nakł. Drukarni F. Westa, 1893. – 27 s. ; 22 cm

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 13 938

933.    O szarym Lwowie / napisał Franciszek Jaworski ; z przedm. Ludwika Finkla. - Lwów : H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende ; Warszawa : E. Wende, [1917]. - X, [2], 245, [2] s., [12] k. tabl. ; 23 cm. – PB 1917 s. 39. - (Biblioteka Historyczna Altenberga)

934.    Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=6063

BN nr inw. 938.796, 190.145 1.511.660, 2.002.355 A

935.    Obchody rocznic powstania styczniowego na Podlasiu / Wanda Więch-Tchórzewska //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 207-223

936.    Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863 - 21 II 1864 : wybrane bitwy z Powstania Styczniowego / Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1962. -

258, [2] s., [6] k. tabl. złoż. : il., mapy, portr. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 241-246. - Indeksy.

PBW Przemyśl nr inw. WP 44388

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 56 021, 56 022,

PBW Tarnobrzeg nr inw. TG 8594

937.    Oddział księdza Brzóski / Krzysztof Groniowski. - [Warszawa : b.n.w.], 1959. - S. [1], 832-840, [1] k. mapa ; 24 cm. - [Nadb.: Przegląd Historyczny T. L., 1959, z. 4]. - Tyt. okł.

BN nr inw. 1.419.892 A

 

938.    Ogólna charakterystyka powstania w 1863 r. : wydanie pośmiertne w 25-tą rocznicę powstania / przez Agatona Gillera. - Lwów : M. Darowski, 1888. - S. VI, 3-28 ; 22 cm. - Estr. XIX, wyd. 2, T. 8, s. 372.

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=2302

BN nr inw. 186.847, 342.192, 195.949

939.    Organizacja powstania styczniowego / Edward Maliszewski. - Warszawa : Polska Składni-ca Pomocy Szkolnych, 1939. - 120 s. ; 19 cm

940.    Orzeł Biały i barwy biało-czerwone w polskich powstaniach narodowych XIX wieku / Stefan Krzysztof Kuczyński. - [Warszawa : b.n.w., 1998]. - S. [1], 38-55 : il. ; 24 cm. - [Nadb.:] „Niepodległość i Pamięć”. 1998, nr 10. - Tyt. nagł.

BN nr inw. 1.849.315

941.    Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych : (zarys monograficzny) / Jan Detko. - Warszawa : „Czytelnik”, 1965. – 302, [2] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 297-[303]

PBW Przeworsk nr inw.WK 8422

PBW Lubaczów nr inw.WL 8445

PBW Przemyśl nr inw.WP 15490 ; WP 50710

942.    Pamiątka Powstania 1863 roku : w pięćdziesiątą jego rocznicę / Marya Bogusławska. – Kraków : nakł. Koła Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1913. - 61 s. ; 19 cm.

Dostępna także w postaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8621

943.    Pamiątka z 1863 r. - Lwów : druk. W. Kanieckiego, 1869. - 112 s. ; 24 cm

 

Bibl.Kapituły Przemyśl nr inw. 15 819 1

944. Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej… / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1996. – 435, [4] s. : il., faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 404-406. Indeksy. – ISBN 83-900715-2-9

945. Partyzanci Kresów Północno-Wschodnich w powstaniu styczniowym : (ziemie białoruskie) / Stanisław Łaniec. – Toruń : „Top Kurier”, 1996. – 110 s. : il. mapki ; 21 cm. - Bibliogr. s. 89-100. – ISBN 83-86875-04-6

946.    Partyzanci żelaznych dróg roku 1863 : kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym / Stanisław Łaniec. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1974. - 309, [2] s., 12 s. tabl. : il., mapy, portr. ; 25 cm. - Bibliogr.

BN nr inw. 933.024 ; 855.341 A

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 29 804

Bibl. TPN Przemysl nr inw. 14 058

PBW Przemyśl nr inw. WP 20486

947.    Partyzantka na Podlasiu : 1863-1864 / Stanisław Góra ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej do 1939 r. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976. - 302, [6] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 276-286. Indeksy

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 4418

948.    Personel sanitarny w poszczególnych oddziałach / Franciszek Białokur. - Warszawa : skł. gł. Bibljoteka Oficerskiej Szkoły Sanitarnej i Główna Księgarnia Wojskowa, 1928. - 27 s. ; 24 cm. – (Materiały do Opracowania Służby Zdrowia w Powstaniu Styczniowym 1863-1864 roku). - Odb.: Lekarz Wojskowy, 1928, t. 11, nr 1-2.

BN nr inw. 553.610

949.    Perswazyjność prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego na przykładzie leksyki / Leonarda Mariak. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001. - 235, [1] s. : tab. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński , ISSN 0860-2751 ; t. 401). - Bibliogr. s. 219-226. – ISBN 83-7241-200-6

PBW Przeworsk nr inw. WK 45333, WK 45334

PBW Lubaczów nr inw. WL 42653, WL 42654, WL 42655

PBW Przemyśl nr inw. WP 88859, WP 94201

950.    Pieczęcie powstańcze 1863-1864 / Jurij I. Sztakelberg ; przekł. autoryzowany [z ros.] Wiktorii Śliwowskiej ; przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz ; tablice pieczęci i il. do dr. przygot. Stefan K. Kuczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 388, [3] s., [40] s. faks. ; 25 cm. - Indeksy. - Oryg. w rps. – ISBN 83-01-07937-1

BN nr inw. 1.147.616, 1.326.854 A

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 11 435

Bibl. TPN Przemysl nr inw. 19700

PBW Lubaczów nr inw. WL 35175

PBW Przeworsk nr inw. WK 34196

951.    Pisma / Marian Langiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - 249, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm

PBW Brzozów nr inw. BM 15220

PBW Mielec nr inw. BMWyp 17081

PBW Rzeszów nr inw.WypRz 125640

952.    Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 3 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - [6], 299, VII, [2] s., [1] k. mapa : 1 portr. ; 25 cm. - Przedr. fotooffs., oryg. : Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938. – ISBN 83-03-02860-X (całość). – ISBN 83-03-02901-0 (t. 3)

PBW Jarosław nr inw. WJ 47119

PBW Przemyśl nr inw. 78946/CzP 929-052 A/Z

PBW Przeworsk nr inw. WK 36760

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 30132/3 Czytelnia Główna

953.    PIUS IX a Polska w dobie powstania styczniowego / Krzysztof Lis; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1996. – 372, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 335-354. – ISBN 83-228-0499-7

954.    Pius IX a wojna partyzancka Polaków z Rosją : powstanie styczniowe (1863-1864) / Jan Kania. – Kraków : „Spes”, 2000. – 311 s. ; 24 cm. - (Studia z Dziejów Stosunków Polsko-Watykańskich). -  Bibliogr. s. 301-310. – ISBN 83-87186-28-7

955.    Polityka czartoryszczyzny w okresie powstania styczniowego / Irena Koberdowa. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1957. - 236, [3] s., [4] k.tabl. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.

PBW Mielec nr inw. BMWyp 19145

956. Polska nad Sekwaną albo Powstanie styczniowe w oczach Francuza / Maria Babnis ; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. – Gdańsk : Biblioteka Gdańska PAN, 2003. – 178, [1] s. : il. (w tym kolor.), portr. ; 30 cm.. – Bibliogr. [wybór] s. 177-178. Indeks. - ISBN

83-913672-1-5

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 24 515

957.    Polska po powstaniu styczniowym : sytuacja ekonomiczno-polityczna w poszczególnych zaborach / [oprac. Mieczysław Orlański] ; Wydział Historii Partii KC PZPR. Wydział Szkolenia Partyjnego KC PZPR. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1952. - 69, [3] s. ; 21 cm. - (Wybór Tekstów Źródłowych do Historii Polskiego Ruchu Robotniczego ; z. 1)

PBW Dębica nr inw. BDWyp 1425

958.    Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych : 1794-1944. T. 1 / Witold Lisowski. – Warszawa : Bellona, 2006. - 407, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 405-407. – ISBN 83-11-10413-1 (Bellona). – ISBN 978-83-11-10413-6 (Bellona). – ISBN 83-901089-2-5 (Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza)

959.    Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych : 1794-1944. T. 2 / Witold Lisowski. – Warszawa : Bellona, 2006. - 426, [6] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 425-[427]. – ISBN 83-11-10413-1 (Bellona). – ISBN 978-83-11-10413-6 (Bellona). – ISBN 83-901089-2-5 (Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza)

960.    Polska w czasach walk o niepodległość / red. Marian Zgórniak, Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski. - Kraków : Fogra”, cop., 2001. - 360 s. : il., mapy ; 25 cm. - Bibliogr. s. 341-342. - Indeks. - ISBN 83-85719-58-X ; 83-85719-35-0

Bibl.WSD Przemyśl nr inw. 81404

PBW Leżajsk nr inw. BLżWy 31657

961.    Polska wojna partyzancka : 1863-1864 : okres dyktatury Romualda Traugutta / Leon Ratajczyk ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej , 1966. - 394, [2] s., [3] k. złoż. : fot., mapy ; 25 cm. - Bibliogr. s. 354-[369]. – Indeksy

Bibl. PWSW nr inw. 3991 H, 6440 H

PBW Jarosław nr inw. WJ 11620

962.    Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym / Andrzej Bukowski. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1964. - 214 s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 192-[194]

PBW Krosno nr inw. M 52839

PBW Rzeszów nr inw. WypRz 70964, 83098

963.    Powiśle Puławskie w powstaniu styczniowym 1863 r. : 140 rocznica wybuchu powstania styczniowego / Stanisław Pać. – Puławy : Towarzystwo Przyjaciół Puław, 2003. – 101 s., [3] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 88-95. Indeks. – (Studia Puławskie. Nowa Biblioteka Puławska; nr 1). – ISBN 83-902991-5-1

964. Powstania polskie 1794-1830-31-1863. T. 3, Dzieje powstania styczniowego 1863-1864 / August Sokołowski. – Berlin ; Wiedeń : nakł. Benjamina Harza, [1910]. – 344 s., [7] k. tabl. skł., [12] k. tabl. kolor. ; il. kolor. : portr. ; 23 cm. – Opis wg okł.

Bibl. MNZP nr inw. 18 487

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 16 921

965.    Powstanie niespełnionych nadziei 1863. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984 (Krak : DWWLA). - 58, [6] s. : tabl. kolor., [2] tabl. luź., il., fot., portr ; 29 cm. – (Arsenał Polski). - ISBN 83-03-00484-0

BN nr inw. 1.080.766, 1.295.502 A 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 9011, 25 951

Bibl. MNZP 7 694

PBW Przemyśl nr inw. WP 65766, WP 65767

PBW Przeworsk nr inw. WK 1398 B,  28548 MKsK 94(438)

966.    Powstanie styczniowe / Anna Fischerówna. - Przemyśl : Książnica Naukowa, 1927 (Przemyśl : Drukarnia Knollera i Syna). - 35 s.  il. ; 16 cm. – (Czytanki Historyczne ; 6)

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 5 630

967. Powstanie styczniowe : z 12-ma portretami / Artur Śliwiński. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1919 (Warszawa : Drukarnia M. Arcta). – 245, [1] s. : portr. ; 20 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1471

968.    Powstanie styczniowe / Artur Śliwiński. - Wyd. 2. - Warszawa [i in.] : M. Arct, 1921 (Warszawa : Druk Romana Kaniewskiego). – 247 s. : 12 tabl. : portr. ; 20 cm

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 19 202

PBW Przemyśl nr inw. 42449/Cz1P/A 94(438)

969.    Powstanie styczniowe / Artur Śliwiński. - Wyd. nowe ilustrowane przejrzane i zaopatrzone w indeks nazwisk. - Londyn : Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1945. - 186, [1] s., [8] k. tabl. : il., portr. ; 18 cm. - Indeks

Bibl. Kapituły Przemyśl nr inw. 7 607 1

970.    Powstanie styczniowe / Ewa Białynia [pseud.]. - Warszawa : M. Arct, 1925. - 121 s. ; 20 cm. – Nazwa aut. : Pohoska Hanna

971.    Powstanie styczniowe / Janina Leskiewiczowa // W: Zarys historii Polski / pod red. Janusza Tazbira ; aut. Tadeusz Manteuffel [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – S. 476-486. – (Z Prac Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk). - Bibliogr. s. 814-819. – Indeks. - ISBN 83-06-00377-2

 

PBW Przemyśl nr inw. 40595/Czyt/CzP 94(438)

PBW Przeworsk nr inw. 23362/Czyt/MKsK 94(438)

 

972.    Powstanie Styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1963. - 236, [8] s., [4] k. tabl. : fot., mapy, portr. ; 30 cm

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 9 855

PBW Jarosław nr inw. WJ 15962,  1101/CzJ 94(438) M

PBW Lubaczów nr inw. WL 7222

PBW Przemyśl nr inw. WP 8053, WP 8054,  45123/CzP 94(438)

PBW Przeworsk nr inw. WK 7283

973.    Powstanie Styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1973. - 242, [2] s., [4] k. tabl. kolor. : il., fot., pl., rys. ; 30 cm.

PBW Lubaczów nr inw. WL 17363

PBW Przemyśl nr inw. WP 19419

974.    Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz ; [oprac. kartogr. Barbara Zygmuntowicz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 801 s. : il., mapki, pl. ; 24 cm

Bibl. MNZP nr inw. 12 421

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 13 286

PBW Jarosław nr inw. WJ 22787

PBW Lubaczów nr inw. WL 16351

PBW Przeworsk nr inw. WK 16374

975.    Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 799, [1] s., [28] s. tabl., [2] k. mapy : fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN  83-01-03652-4

BN nr inw. 1.112.444, 1.271.683 A

BN/Zakł. Rękop. nr inw. 1.105.939

PBW Jarosław nr inw. 1100/CzJ 94(438)

PBW Lubaczów nr inw. WL 29124

PBW Przemyśl nr inw. WP 63139

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 24185 Czytelnia Główna

976.    Powstanie Styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 80 s. : faks., fot., mapy, portr. ; 27 cm. – (Dzieje narodu i państwa polskiego ; III) – 49. – ISBN 83-03-02058-7. - Opis wg okł. - Koniec tekstu na s. 3 okł. - Wskazówki bibliogr. s. 78

Bibl AP Przemyśl nr inw. 11527

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 19644

PBW Lubaczów nr inw. WL 47513

PBW Przeworsk nrinw.33596/MKsK 94(438), WK 33597

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 27546/49 Czytelnia Główna

977.    Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz ; [red. Maria Skowronek]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009. - XVI, 793, [3] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – (Klasyka Polskiej Historiografii). – Indeksy. – ISBN 978-83-01-15806-4

Bibl. PWSW Przemyśl nr inw. 9704 H

978.    Powstanie styczniowe / Zbigniew Grabowski ; Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. - 103, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 103-[104]. – ISBN 978- 83-63755-06-5

BN nr inw. II 1.654.687II 2.460.121 A

979.    Powstanie styczniowe / zespół aut. i współpr. Alina Jurkiewicz-Zejdowska [i in.]. – Warszawa : Bellona, 2013. - 205, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-11-12548-3 (Bellona). – ISBN 978-83-63631-33-8 (Narodowe Centrum Kultury)

980. Powstanie styczniowe : katalog zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolu-cyjnego : nabytki z lat 1957-1975 / oprac. Helena Wiórkiewicz, Kalina Czyra, Barbara Andrzejewska. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, 1982. – 239 s. : il., portr. ; 25 cm

Bibl. MNZP nr inw. 26052

981.    Powstanie styczniowe 1863 r. : (6 rycin) / Mieczysław Gawlik. - Lwów [i in.] : Wydawnictwo Zakładu Nar[odowego] im. Ossolińskich, 1925 (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowe-go im. Ossolińskich). - [4], 48, [1] s. : il. ; 19 cm. – (Nasza Biblioteka /Lwów ; nr 3)

Dostepna także w wersji cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8639

BN nr inw. 503.280, 237.441

982.    Powstanie styczniowe 1863 : IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963 : referaty i dyskusja. [1] / [red. Stefan Kieniewicz]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1963. - 458, [1] s. ; 23 cm

Bibl. MNZP nr inw. 11 176

983.    Powstanie styczniowe 1863 : IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963 : referaty i dyskusja. 2 / [red. Stefan Kieniewicz]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1964. - 348 s. : err. ; 21 cm

Dostępny także w wersji elektronicznej : Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa :

http://kpbc.umk.pl/publication/41772

984. Powstanie styczniowe 1863 roku w opinii Józefa Piłsudskiego / Jan Pytel //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / [red. Tadeusz Krząstek] ; Ministerstwo. Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności – Warszawa : „AJ-Press”, 2003. - S. 89-96

985.    Powstanie styczniowe (1863-1864) / napisał August Sokołowski. - Poznań : „Kurpisz”, 2002. - 345, [1] s., [8] s. tabl. kolor., [8] s. tabl. : il. ; 28 cm. - Przedr., oryg.: Wiedeń : nakł. Franciszka Bondego. – Tyt. okł. : Powstania polskie 1863. - ISBN 83-88841-30-0

BN nr inw. 1.797.425, 2.188.699 A

BN/Czyt. Zb. Specjal. 3.453

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 80 743

986.    Powstanie styczniowe 1863-1864 / Jan Grabiec [pseud.]. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, [1916] (Warszawa : Drukarnia „Naukowa”). - 267, [5] s. ; 18 cm. - Na s. tyt. pseud. aut. Nazwa aut.: Józef Dąbrowski.

PBW Przemyśl nr inw. 24 577/Cz1P/A 94(438)

987.    Powstanie styczniowe 1863-1864 / Jan Grabiec [pseud.]. - Wyd. 2 (uzup.). – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Jakuba Mortkowicza ; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze, 1921. – 217, [5] s. ; 20 cm. - Na s. tyt. pseud. aut. Nazwa aut.: Józef Dąbrowski.

988.    Powstanie styczniowe 1863-1864 / Jerzy Zdrada //W: Historia Polski 1795-1914 / Jerzy Zdrada. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005. – S. 453-508. -  Bibliogr. s. 820-838. Indeks. – ISBN 83-01-14506-4

 

PBW Przemyśl nr inw. WP 94 088

989.    Powstanie styczniowe 1863-1864 //W: Dzieje narodu polskiego w zarysie / Anatol Lewicki. – Wyd. nowe. – Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1904 (Warszawa : Druk. Tow. Akcyjnego S. Orgelbranda S-ów). – S. 461-478

PBW Przemyśl nr inw. 21 286/Cz1P/A 94(438)

990.    Powstanie styczniowe 1863-1864 : aspekty militarne i polityczne : materiały z sympozjum / pod red. nauk. Janusza Wojtasika. – Warszawa : Bellona, 1995. - 215, [1], s. : mapy, 47 tabl., [40 s. tabl., [8] s. map ; 21 cm. – ISBN 83-11-08277-4. – Zawiera : Powstanie styczniowe w historiografii polskiej / Stefan Chojnecki. Aspekty militarne powstania styczniowego (1863-1864) / Janusz Wojtasik. Uzbrojenie oddziałów powstańczych w latach 1863-1864 / Bronisław Góra. Duchowieństwo rzymskokatolickie wobec powstania styczniowego / Franciszek Stopniak. Wpływ obchodów rocznicy powstania styczniowego na kształtowanie się świadomości narodowej chłopów od lat dziewięćdziesiątych XIX w. do 1918 r. / Jan Molenda. Tradycje powstania styczniowego w społeczeństwie polskim doby popowstaniowej / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Specyfika polskiego systemu dowodzenia w powstaniu styczniowym / Dominik Strasburger. Wojskowe znaczenie Warszawy w powstaniu styczniowym / Jerzy Przybylski. Próby utworzenia marynarki wojennej w powstaniu styczniowym / Józef Wiesław Dyskant; Powstanie styczniowe w południowo-zachodnim rejonie Królestwa Polskiego / Czesław Korus. Romuald Traugutt w tradycji ikonograficznej / Tomasz Katafiasz. Udział Żydów mazowieckich w powstaniu styczniowym w świetle monografii miast i regionów zachodniego Mazowsza / Paweł Fijałkowski. Uwagi o wojsku powstania styczniowego / Roman Łoś.

991.    Powstanie styczniowe (1863-1864) jako improwizowana wojna partyzancka / Janusz Wojtasik //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / [red. Tadeusz Krząstek] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności – Warszawa : „AJ-Press, 2003”. - S. 7-17

992.    Powstanie styczniowe 1863-1864 : walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja / pod red. Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - 334 s. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 185. - Tekst częśc. ros. Streszcz. pol. przy pracach. – ISBN 83-7133-271-8

BN nr inw. 2.587.448, 2.193.458 A

993.    Powstanie Styczniowe : 1863-1864 : wrzenie, bój, Europa, wizje / pod red. Sławomira Kalembki ; [przedm. Stefan Kieniewicz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 760, [3] s. : faks., fot., mapy, nuty, 1 pl., portr., err. ; 26 cm. - Spis treści także fr. i ros. – ISBN 83-01-06011-5

Bibl. AP Przemyśl nr inw.25950, 13 347

 

994.    Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / [red. Tadeusz Krząstek] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : „AJ-Press”, 2003. - 208 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr., rys. ; 30 cm. – ISBN 83-7237-136-9 (AJ-Press)

BN nr inw. 2.190.257 A

995.    Powstanie styczniowe na Białostoczczyźnie : w 150. rocznicę wybuchu / oprac. Bartłomiej Samarski, Janusz Danieluk ; Archiwum Państwowe w Białymstoku. – Białystok : Archiwum Państwowe : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2013. – 81 s. : 39 tabl. il. ; 24 cm. – Bibliogr. S. 40. – ISBN 978-83-7657-120-1

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 32 249

996.    Postanie styczniowe na Kujawach : (Szlak turystyczny) / Paweł Dzianisz. - Bydgoszcz : Sekcja Turystyczno-Krajoznawcza Komisji Obchodów Tysiąclecia Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, 1966. - 171 s. ; 15 cm

997.    Powstanie styczniowe na Litwie / Stanisław Łaniec ; Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.- Olsztyn : Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - 172 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 163-172

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=34478

Utwór chroniony prawem autorskim. Publikacja cyfrowa jest dostępna na stanowiskach komputerowych w czytelniach Biblioteki Narodowej

BN nr inw. 2.244.886 A

998.    Powstanie Styczniowe na Południowym Podlasiu : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta, Fundacja Kult. Podlaskiej. -Węgrów-Warszawa : MOBN, 1994. - 154, [1]s. : il., 1 mapa, portr. ; 21 cm. - (Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, ISSN 0208-8894 ; nr 58). (Studia i Materiały. z Dziejów Powstania Styczniowego ; T. 1)(Biblioteka Węgrowska ; T. 1). - Materiały z sesji popularnonaukowej, Węgrów, 3 II 1993 r. – Bibliogr. s. 25-26. Indeks. – ISBN 83-900647-3-1. - Zawiera : Miejsce roku 1863 w dziejach powstań narodowych i historii regionalnej / Jerzy Skowronek. Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 r. na tle innych bitew powstania styczniowego / Tadeusz Swat. Władysław Rawicz - naczelnik cywilny województwa podlaskiego / Arkadiusz Kołodziejczyk. Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego i greckokatolickiego Podlasia w powstaniu stycznio-wym (1862-1865) / Józef Kazimierski. Paulini Leśniańscy wobec powstania / Eustachy Rakoczy. Działalność powstań-cza księdza generała Stanisława Brzóski Tadeusz Krawczak. Mogiły, miejsca straceń i pamiątki powstania styczniowego na południowym Podlasiu / Tadeusz Swat

999.    Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu / Ryszard Juszkiewicz ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. – Warszawa : MAKO, 1992. - 206, [2] s. : fot. mapy, portr. ; 21 cm. - (Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, ISSN 0208-8894 ; nr 56). – Indeksy. – ISBN 83-900573-3-6

1000.Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu / Ryszard Juszkiewicz //W: Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920 / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. – S. 159-194

1001.Powstanie styczniowe na Zachodnim Mazowszu : praca zbiorowa / pod red. Anny Słoniowej. – Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta : Towarzystwo Miłośników m[iasta] Warki1987. - 93, [3], s. : faks., fot., portr. ;24 cm. – (Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, 0208-8894 ; nr 51). – Zawiera : Warka i okolice w powstaniu styczniowym / Bogdan Jagiełło. Partyzantka na terenie woj. sandomierskiego w latach 1863-1864 / Jan Boniecki. O „miedzę” od Warki, to jest za Pilicą, w puszczy kozienickiej w latach 1863-1864 / Witold Dąbkowski. „W hołdzie bohaterom powstania styczniowego 1863 r.”/ Aleksander Gajewski

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 19 573

1002.Powstanie styczniowe na Ziemi Brzeskiej (luty-lipiec 1863) / Tamara Kabot //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 47-62. – ISBN 83-87088-23-4

1003.Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Muzeum, 2003. - 97, [2] s. : fot., mapki, portr., rys. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 89-95. – ISBN 83-911814-5-6

BN nr inw. 2.517.392, 2.173.142 A

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 22 896

Bibl. MNZP nr inw. 35 986

PBW Lubaczów nr inw. CzL 41315, CzL 41316, CzL 4131

1004.Powstanie styczniowe : sprawy, regiony, ludzie : materiały z sesji naukowej, Lublin, 21-22 I 1993 / pod red. Wiesława Śladkowskiego. – Lublin : nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993 [druk] 1994. – 310 s. ; 24 cm. – (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia, ISSN 0239-4251 ; Vol. 48). – Zawiera : Stefan Kieniewicz jako wydawca źródeł do dziejów powstania styczniowego / Wiktoria Śliwowska. Wpływ wydarzeń 1863 r. na gospodarkę Królestwa Polskiego / Wiesław Caban. Świadomość chłopów pokolenia powstania styczniowego / Helena Brodowska. Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów / Zygmunt Zieliński. Kwestia polska w publicystyce rosyjskiej doby powstania styczniowego / Leszek Piątkowski. Szwajcaria wobec powstania styczniowego / Jan Lewandowski. Ekspedytura warszawska w powstaniu styczniowym w świetle akt z procesu Romualda Traugutta / Krystyna Wróbel-Lipowa; Tadeusz Mencel - historyk powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu / Albin Koprukowniak. Rady powiatowe w guberni lubelskiej w latach 1861-1863 / Tomasz Demidowicz. Powstańcze epizody w biografiach przemysłowców lubelskich / Bronisław Mikulec; Gertruda Sowińska: Zamojszczyzna w powstaniu styczniowym / Gertruda Sowińska. Henryk Mierzwiński: Ludność żydowska południowego Podlasia wobec powstania styczniowego / Henryk Mierzwiński. Narastanie świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864-1917 w świetle akt Kancelarii Gubernatorstwa Lubelskiego / Józef Tomczyk. Uczestnicy spisków i walk niepodległościowych lat 1833-1855 w powstaniu styczniowym / Stanisław Wiśniewski. Udział młodzieży i dzieci w powstaniu styczniowym / Wiktoria Śliwowska, Zofia Strzyżewska. Polacy w Meksyku 1863-1876 : ze studiów nad losami uczestników powstania styczniowego / Mariusz Kulczykowski. Bracia Żulińscy - powstańcze losy, doświadczenia, tradycje / Halina Florkowska-Francić. Leon Frankowski w świetle nowych badań / Wiesław Śladkowski. Marcin Borelowski „Lelewel” / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Karol Krysiński - bohater czy zdrajca / Eugeniusz Niebelski. Kampania letnia gen. Heydenreicha-Kruka / Zdzisław Bieleń. Dyskusja / oprac. Henryk Bałabuch

 

Bibl. MNZP nr inw. 32 232

1005.      Powstanie styczniowe w Augustowskiem / Stanisław Chankowski ; Białostockie Towarzystwo Naukowe. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 260, [4] s. : il., mapa ; 23 cm. – (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, ISSN 0067-6470 ; nr 17). -

1006.      Powstanie styczniowe w miastach na przygranicznych rubieżach Lubelszczyzny i Podlasia / Stanisław Wiśniewski //W: Powstanie styczniowe 1863-1864 : walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja / pod red. Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. 31-39

1007.      Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów / Lidia Michalska-Bracha ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 330, [2] s., [16] s. tabl. (gł. kolor.) : il., faks., fot., portr., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 281-312. Indeks. – ISBN 83-7133-221-1

BN nr inw. 2.532.309, 2.213.234 A

1008.      Powstanie styczniowe w pisarstwie i działalności ks. Wojciecha Michny / Beata Lorens //W: Szkice z dziejów Polski południowo-wschodniej i Europy XIX i XX wieku : prace uczniów ofiarowane w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin profesora Mariana Stolarczyka / pod red. Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Jerzego Kuzickiego: - Przemyśl : Oficyna Wydawnicza Mercator, 2005. – S. 79-86. – ISBN 83-921788-0-7

1009.      Powstanie Styczniowe w powiecie mławskim : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Juszkiewicza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. - Warszawa-Mława : MOBN : TPZM, 1994. - 121, [4] : mapy ; 21 cm. – (Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. S. Herbsta, ISSN 0208-8894 ; nr 61)(Materiały i Studia z Dziejów Powstania Styczniowego. T. 3). - Materiały z sesji naukowej, 20 I 1993 r. - Zawiera : Teren operacji / Ryszard Juszkiewicz. Z dziejów militarnych Powstania Styczniowego (1863-1864) / Janusz Wojtasik. Udział duchowieństwa katolickiego na Mazowszu w Powstaniu Styczniowym / Michał Marian Grzybowski. Działania zbrojne w powiecie mławskim (wojna partyzancka) / R. Juszkiewicz. Udział Żydów w Powstaniu Styczniowym / Mariusz Bondarczuk

1010.      Powstanie styczniowe w powiecie pułtuskim / Stefan Gadomski – Pułtusk : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta w Warszawie. Stacja Naukowa w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1989. – 16 s. ; 24 cm.

1011.      Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim : walki powstańcze 1863-1864 / Jacek Pożarowszczyk. – Radzyń Podlaski : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2011. – 101 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 97-101. – ISBN 978-83-62217-12-0

1012.      Powstanie styczniowe w Puszczy Kozienickiej / Witold Dąbkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 436, [4] s. ; 20 cm

PBW Jarosław nr inw.WJ 25362

PBW Przemyśl nr inw.WP 20929

1013.      Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem / Ryszard Szwed. – Radomsko : Muzeum Regionalne, 1987. - 46, [2] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm

Bibl. MNZP nr inw. 29649

1014.      Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem / Ryszard Szwed. – [Wyd. 2 uzup. i popr.]. – Radomsko : Muzeum Regionalne, [1995]. - 75 s. : faks., fot. (w tym kolor.), 1 pl., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-901594-2-2

Bibl. MNZP nr inw. 32 565

1015.      Powstanie styczniowe w tradycjach Wojska Polskiego / Tadeusz Krząstek //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / [red. Tadeusz Krząstek] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności – Warszawa : „AJ-Press”, 2003. - S. 97-109. – ISBN 83-7237-136-9 (AJ-Press)

1016.      Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim / Ryszard Szwed. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 265, [1] s. : 1 il., 5 map, portr., tab. ; 21 cm. – Bibliogr. Indeksy

PBW Jarosław nr inw. WJ 31790

PBW Przemyśl nr inw. WP 35241

1017.      Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego / [oprac. Wanda Bigoszewska, Maria Słoniewska ; fot. Zygmunt Gamski, Lucyna Koper ; oprac. graf. Piotr Borowy] ; Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Minister-stwa Obrony Narodowej, 1966. - 227, [1] s., [18] k. : il. ; 18 cm.

BN/DŻS XVII 13

1018.      Pożyczka narodowa w powstaniu styczniowym / Zbigniew Chodyła ; Muzeum Narodowe w Poznaniu. - Poznań : Muzeun Narodowe, 1972 dr. ukończ. 1973. - 57, [1] s., [14] k. tabl. : il., portr. ; 25 cm. - (Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu ; t. 7)

BN nr inw. 1.096.5941.229.068 A

Bibl. TPN Przemyśl nr inw.13 700

1019.      Północna Suwalszczyzna w Powstaniu Styczniowym / Stanisław Łaniec. – Toruń : „Top Kurier”, 2002. – 102, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. – ISBN 83-86875-31-3

1020.      Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego / Kazimierz Olszański. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 (Kraków : Krakowska Drukarnia Narodowa). - 256 s. ; 25 cm. – (Prace Komisji Nauk Historycznych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 35). - Streszcz. ang., ros. – Indeks

Bibl. AP Przemyśl nr inw.22 712

Bibl. MNZP nr inw. 18 663

BN/MAG ZDK 973.619 ;BN nr inw. 877.406 A

1021.      PBW Przeworsk nr inw. WK 19 766

1022.      Prasa podlaska z lat 1923-1933 o powstaniu styczniowym / Andrzej Borys //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 189-194

1023.      Prasa podziemna powstania styczniowego / Janina Kulczycka-Saloni. - Warszawa : [b.n.w.], 1958. - S. 9-27 ; 21 cm. - Tyt. nagł. - Odb.: „Kwartalnik Prasoznawczy”, nr 3

BN/ZDK nr inw.17.740

1024.      Przed nocą styczniową / Barbara Petrozolin-Skowrońska //W: Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920 / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. – S. 123-138. – ISBN 83-87516-25-2

1025.      Przed tą nocą / Barbara Petrozolin-Skowrońska. – Warszawa : „Pax”, 1988. – 404, [3] s. ; 21 cm. – Nota bibliograficzna s. 385-[396]. Indeks. – ISBN 83-211-0926-8

1026.      Przeszłość umiera dwa razy : powieść prawdziwa / Stanisław Kirkor. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. - 204, [3] s., [8] k. tabl. : il., portr. ; 25 cm. – Indeks

PBW Jarosław nr inw. WJ 31188

PBW Lubaczów nr inw. WL 24332

PBW Przemyśl nr inw. WP 34293, WP 34294

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 19342/Czytelnia Główna

1027.      Przyczynek do udziału unitów w powstaniu styczniowym / Florentyna Rzemeniuk //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 93-109

1028.      Przyczynki do historii kwestii polskiej : (rękopisy z lat 1863-1864) / Karol Marks ; [tł. gł. z niem. Zygmunt Bogucki ; red. Maria Adamska ; wstęp Celina Bobińska]. - Wyd. 2. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986. - LXIX, 1026, [4] s., [2] k. tabl. : faks., fot., 1 portr. ; 25 cm. - Tyt. równol. : Beiträge zur Geschichte der polnischen Frage : (Manuskripte aus den Jahren 1863-1864).- Teksty równol. pol. i niem. oraz pol., ang. i fr. ; wstęp i przypisy pol. -   Bibliogr. s. 969-973.- Indeksy

PBW Jarosław nr inw. WJ 43432

PBW Lubaczów nr inw. WL 33711

PBW Przemyśl nr inw. WP 73639

1029.      Radomscy bernardyni w dobie powstania styczniowego / Elżbieta Orzechowska. – Radom : Katedra Radomska : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2008. – 119 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 113-119. – ISBN 978-83-7204-669-7 (Wydaw. ITE - PIB)

1030.      Reveries. Odwilż i powstanie styczniowe (1855-1864) / Norman Davies //W: Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795 / Norman Davies ; tł. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. – Kraków : „Znak”, 1991. – S. 437-463. – ISBN 83-7006-023-4

 

PBW Przemyśl nr inw. WP 79 138

PBW Przeworsk nr inw. WK37204

1031.      Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe / Józef Kowalski. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1949. - 291, [4] s., [1] k. tabl. ; 20 cm. – (Biblioteczka Historyczna – Książka i Wiedza)

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 9

PBW Lubaczów nr inw. WL 1221

PBW Przemyśl nr inw. WP 1413, WP 33307

PBW Przeworsk nr inw.WK 1023

1032.      Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe / Józef Kowalski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1955. – 151, [1] s. : il., tabl. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 446-451

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 22 000

1033.      Rewolucyjne sądy i wyroki : rzecz osobista / przedstawiona przez Zygmunta Kaczkowskiego. - Paryż ; Wiedeń : nakł. autora, 1866 (Wiedeń : Druk. XX. Mechitarystów). - [2], 87 s. ; 26 cm

Dostępna w także w wersji elektronicznej : Polska Biblioteka Internetowa :

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30157

1034.      Robotnicy angielscy wobec Powstania Styczniowego / Henryk Katz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - 100 s. ; 23 cm. – Z zasiłku Polskiej Akademii Nauk. - (Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych - Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 0208-4201 ; nr 56). – Streszcz. ang. 

PBW Przemyśl nr inw. WP 31311

1035.      Rok 1863 / J. Grabiec [pseud.]. - Poznań : nakł. Zdzisława Rzepeckiego i Ski ; New York : Polish Book Importing Co., 1913 (Poznań : Drukarnia Dziennika Poznańskiego). - [8], 464, [4] s., 13 k. tabl. : il., 1 mapa ; 22 cm. - Na s. tyt. pseud aut. - Nazwa aut.: Dąbrowski Józef

1036.      PBW Przemyśl nr inw. 19 510/Cz1P/A/94(438

1037.      Rok 1863 / J. Grabiec [pseud.]. – Wyd. 2. – Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1922 (Poznań : Drukarnia Dziennika Poznańskiego). – 357, [2] s. : il., portr. ; 26 cm. – Na s. tyt. pseud. aut. - Nazwa aut. : Józef Dąbrowski

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 19 727

1038.      Rok 1863 / J. Grabiec [pseud.]. - Wyd. 3. - Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1929 (Poznań : Drukarnia Dziennika Poznańskiego). - 470, [1] s., [9] k. tabl. : il. ; 23 cm. – Na s. tyt. pseud. aut. - Nazwa aut. : Józef Dąbrowski

1039.      Rok 1863 : w pięćdziesiątą rocznicę / J. Grabiec [pseud.]. - Poznań : nakł. Zdzisława Rzepeckiego i Ski, 1913(Poznań : Drukarnia dziennika Poznańskiego). – [8], 464, [4] s., [10] k. tabl. kolor., [1] k. tabl. : il., 1 mapa ; 25 cm. – Na s. tyt. pseud. aut. - Nazwa aut. : Józef Dąbrowski

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 29 769

Bibl. MNZP nr inw. 27 564

Bibl. Kapitulna Przemyśl nr inw. 10342 1

1040.      Rok 1863 / Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1989. - 211, [4] s. : 1 portr. ; 21 cm. - Indeks. – ISBN 83-05-12327-8

BN nr inw. 1.150.677, 1.329.715

PBW Przeworsk nr inw. WK 35993, WK 39847, WP 78621

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 29873/ Czytelnia Główna

1041.      Rok 1863 / Konstanty Wojciechowski. //W: Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863. Lwów ; Warszawa : „Książnica-Atlas”, 1928. - S. 3-13

1042.      Rok 1863. T. 1 / Stanisław Koźmian. - Warszawa : skł. gł. Jan Fiszer, 1903. - [4], 261 s. ; 19 cm

1043.      Rok 1863. T. 2 / Stanisław Koźmian. - Warszawa : skł. gł. Jan Fiszer, 1903. - [4], 339 s. ; 19 cm

1044.      Rok 1863. T. 3 / Stanisław Koźmian. - Warszawa : skł. gł. Jan Fiszer, 1903. - [4], 386 s. ; 19 cm

1045.      Rok 1863 //W: Porozbiorowe dzieje Polski czyli jak naród polski walczył za ojczyznę / opowiedział Tomasz Siemiradzki. – Cieszyn : nakł. Polskiego Towarzystwa Wydawniczego, 1910 (Cieszyn : „Tow. Domu Narodów” P. Mitręgi). – S. 225-303

PBW Przemyśl nr inw. 22 484/Cz1P/A/ 94(438)

1046.      Rok 1863 : historja na usługach ludzi i stronnictw. T. 1 / Kazimierz Bartoszewicz. - Kraków : nakł. Autora, 1895. - 191, [1] s. ; 21cm

1047.      Rok 1863 : materiały sesji zorganizowanej 24 II 1993 w Kielcach / pod red. Wiesława Cabana. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. – 90 s. ; 23 cm

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 15881

1048.      Rok 1863 na Kresach Mohilewskich / Edward Maliszewski. – Warszawa : Wydawnictwo „Straży Kresowej”, 1920. – 33 s. : err. ; 26 cm

Dostępna także wpostaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8653

 

1049.      Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - 223 [2] s. ; 24 cm. – (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach ; nr 23). - Materiały z sesji naukowej, Siedlce, 22 IV 1993 r. – Bibliogr. przy niektórych rozdz. – ISBN 83-87088-23-4

 

1050.      Rok 1863 na Podlasiu - refleksje podlaskie i uniwersalne / Jerzy Skowronek //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 9-30

 

1051.      Rok 1863 na Rusi. [T. 1], Ruś Czerwona i Wschód / Franciszek Rawita Gawroński. - Lwów : H. Altenberg, 1902. -  XVI, 352, XLIX s., 4 k. tabl. : il. ; 22 cm

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 11 800

BN nr inw. 2.021.679, 193.813, 69.865, 62.966

1052.      Rok 1863 pod znakiem Orła i Pogoni / Bogdan Jagiełło. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 151, [1] s. : il., faks., 1 fot., 1 mapa, portr. ; 17 cm. – (Biblioteczka Historyczna). – ISBN 83- 02-04730-9

PBW Przeworsk nr inw. WK 38159

1053.      Rok 1863 w zaborze pruskim : udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym / Zdzisław Grot. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963. - 238, [1] s., [15] k. tabl. : il., 1 mapa, portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 213-215. Indeks

PBW Jarosław nr inw. WJ 37412

PBW Przemyśl nr inw. WP 41010, WP 47514

PBW Przeworsk nr inw. WK 6309

1054.      Rola lasów w Powstaniu Styczniowym na Lubelszczyźnie i Podlasiu Zbigniew Malesza //W: Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej : materiały z konferencji naukowej z dnia 17 X 2003 r. – Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydz. Zamiejscowy, 2003. - S. 83-95

1055.      Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym / Piotr Łossowski, Zygmunt Młynarski ; Instytut Polsko-Radziecki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. - 239, [1] s. ; 24 cm. - Wyd. z zasiłku Instytutu Polsko-Radzieckiego w Warszawie.

PBW Przemyśl nr inw.WP 47191

1056.      Rosnące znaczenie działań nieregularnych / Ryszard Jakubczak //W: Powstanie styczniowe : historia i tradycje : opracowanie zbiorowe / [red. Tadeusz Krząstek] ; Ministerstwo. Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności – Warszawa : „AJ-Press”, 2003. - S. 75-88. - ISBN 83-7237-136-9 (AJ-Press)

1057.      Ruch chłopski w walce o ziemię 1861-1864 / Tomasz Szczechura. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. - 201, [3] s. : mapy ; 21 cm. – Bibliogr.

PBW Przeworsk nr inw. WK 5954

PBW Przemyśl nr inw. WP 59095

1058.      Rzecz o roku 1863. T. 1 / Stanisław Koźmian. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896 (Kraków : Drukarnia „Czasu”). - 326 s. ; 22 cm

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 22239

Bibl. MNZP nr inw. 26301

1059.      Rzecz o roku 1863. T. 3 / Stanisław Koźmian. – Wyd. 2. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896 (Kraków : Drukarnia „Czasu”). - [4], 384 s. ; 22 cm

Bibl. MNZP nr inw. 26 302

1060.      Sądy i prawo w powstaniu styczniowym / Maksymilian Stanulewicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - 260 s. ; 24 cm. – (Poznańskie Studia Historyczne). - Bibliogr. s. [247]-260. – ISBN 83-7177-253-X

BN nr inw. 2.552.3552.243.917

1061.      Słupca wobec wydarzeń 1863 roku / Bogna Wojciechowska. – Słupca : Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1988. – 77, [2] s., [1] k. mapa : 2 faks., fot., 3 pl., portr. ; 20 cm.

1062.      Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864 / Stanisław Zieliński. - Rapperswil : nakł. autora, 1913 (Kraków : Krakowska Drukarnia Nakładowa pod zarz. Adolfa Nowaka). - 58 s., [1] k. tabl. ; 27 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=65562

1063.      Spiskowcy i partyzanci 1863 roku / opracowanie zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - 735, [1] s. ; 29 cm. – Indeks

BN nr inw. 137.022, 671.948 A

PBW Lubaczów nr inw. WL 14242, WL 14243

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt Gł. 10846

1064.      Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. - XVII, [1], 408, [2] s., [12] k. tabl.: il., mapy ; 25 cm

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 25 526

PBW Przemyśl nr inw. WP 30261, WP 44328, WP 47639

1065.      Sprawa włościańska w zaborze rosyjskim i powstanie narodowe w 1863 i 1864 roku //W: Stuletnia walka narodu polskiego o niepodległość / Bolesław Limanowski. - Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe : Księgarnia Polska B. Połoniecki, 1906 (Kraków : Drukarnia Narodowa). – S. 330-407, [1] : portr.

 

PBW Przemyśl nr inw. 21838/Cz1P/A/94(438)

1066.      Sprawa włościańska w zaborze rosyjskim i powstanie narodowe w 1863 i 1864 roku //W: Studwudziestoletnia walka narodu polskiego o niepodległość / Bolesław Limanowski. – Kraków : nakł. i własn. Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1916 (Kraków : Drukarnia Narodowa). – S. 314-382 : portr.

PBW Przemyśl nr inw. 28487/Cz1P/A/94(438)

1067.      Statut Towarzystwa Przytulisko Uczestników Powstania 1663-64. / Stowarzyszenie Przytuliska Uczestników Powstania 1863/4 roku. - Kraków : Towarzystwo Przytulisko Uczestników Powstania 1863/64, 1895. - 8 s. ; 15 cm

BN/MAG DŻS XVIA 6

1068.      Statut Towarzystwa Weteranów Polskich z r. 1863./ Towarzystwo Weteranów Polskich z roku 1863. - Lwów : Nakł. Komitetu, 1887. - [4] s. ; 21 cm. - Tyt. nagł. - Estr. nie notuje.

BN/MAG DŻS ID

1069.      Szwecja wobec powstania styczniowego / Jadwiga Wróblewska ;  Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych – Wrocław ; Gdańśk [ i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 202, [5] s. ; 21 cm. – (Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe , ISSN 0433-230X ; nr 84). – ISBN 83-04-02061-0

 

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 26793 CG

1070.      Śladami polskich bitew / Krzysztof Nowiński. – Warszawa : „Sport i Turystyka - Muza”, 2004. – 197, [3] s. : il. kolor., mapy, pl., portr. ; 21 cm. - (Ocalić od zapomnienia). - ISBN 83-7319-376-6

1071.      Ślady Powstania Styczniowego z terenu gminy Sawin Hubert Wiciński //W: Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej : materiały z konferencji naukowej z dnia 17 X 2003 r. – Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydz. Zamiejscowy,2003. - S. 73-82

1072.      Śląsk a powstanie styczniowe / Edmund [Leon] Odorkiewicz. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2003. – 38, [1] s., [4] s. tabl. : il., 1 mapa ; 24 cm. - Przedr. art. z „Zarania Śląskiego”, 1960 z. 1. . – ISBN 83-87455-62-8

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 31 380

1073.      Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864 : struktura organizacyjna / Franciszka Ramotowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Warszawa : „DiG”, 1999. - [4], 727 s. ; 25 cm. – Indeksy. - Tyt. okł. :Tajemne państwo polskie. – ISBN 83-7181-079-2

BN/Informatorium 40.177 ; BN/Zakł. Rękop. 40.179 ;

BN nr inw.  2.501.984 2.143.884

1074.      Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864 : struktura organizacyjna. Cz. 2 / Franciszka Ramotowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Towarzystwo Miłośników Historii. - Warszawa : „DiG”, 2000. - [4], 507 s. ; 25 cm. – Indeksy. – Tyt. okł. :Tajemne państwo polskie. – ISBN 83-7181-148-9 (cz. 2)

BN/Informatorium 40.177 ; BN/Zakł. Rękop. 40.179 ;

BN nr inw.  2.501.984 2.143.884

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 20987

1075.      Tatarzy litewscy w wojsku polskiem w powstaniu 1831 roku / Leon Kryczyński. - Wilno : [b.n.w.], 1932. - [3], 59, [2] s. ; 25 cm. - Odb.: Rocznik Tatarski. R. 1932.. – Zawiera : Kryczyński Najman-Mirza, Leon : O stosunku muślimów do powstania 1863 r. 7 historycz-nych rysunków wojska tatarskiego w Polsce

BN nr inw. 581.479, 566.828

1076.      Terror powstańczy 1862-1864 / Marek Jaeger. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. - 219 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 182-190. Indeksy. - Streszcz. ang. – ISBN 978-83-85638-88-9

BN nr inw. 2.700.593, 2.427.615  

1077.      Terror wobec ludności cywilnej Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych stosowany przez oddziały i żandarmerię powstańczą w latach 1863-1864 / Wacław Nowak //W: Powstanie styczniowe 1863-1864 : walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja / pod red. Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. 41-54

1078.      Tradycja powstania styczniowego w Polsce Podziemnej 1939-1945 / Piotr Matusak //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 195-206

1079.      Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. W. Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1992. - 428, [3] s., [48] s. tabl., [18] k. tabl. złoż. : faks., fot., mapy, pl., portr. ; 25 cm. - Wskazówki bibliogr. s. 277-279, 410-411. - Indeks. – ISBN 83-05-12578-5

BN/Zakł. Rękop. 26.937 

BN nr inw. MAG KS  1.721.143, 1.800.381  

1080.      Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. W. Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1994. - 428, [4] s., [48] s. tabl., [18] k. tabl. złoż. : faks., fot., mapy, pl., portr. ; 25 cm. – ISBN 83-05-12578-5

PBW Lubaczów nr inw. WL 37036

PBW Przeworsk nr inw. WK 38316

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 32254/ Czytelnia Główna

1081.      Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1997. - 428, [4] s., [48] s. tabl., [18] k. tabl. złoż. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 24 cm. - Wskazówki bibliogr. s. 277-279, 410-411. - Indeks. – ISBN 83-05-12889-X

BN nr inw. 1.753.092, 1.835.005  

PBW Jarosław nr inw. WJ 48228

1082.      Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 2000. -  428, [4] s., [48] s. tabl., [18] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 25 cm. - Wskazówki bibliogr. - Indeks. – ISBN 83-05-13126-2

BN/Czyt. Zb. Specjal. 39.322 ; BN nr inw. 1.933.912 , 2.118.943

1083.      Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 2006. - 428, [2] s., [48] s. tabl., [18] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Wskazówki bibliogr. s. 410-411. Indeks. – ISBN 83-05-13443-1

BN nr inw. 2.568.595, 2.255.772

PBW Przemyśl nr inw. WP 95711

1084.      Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym / Marian Hubert Terlecki. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej : „Roksana” [i in.], 1997. - 159 s. : 2 il., 1 faks., 2 fot., 1 mapa, portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 145-156. – ISBN 83-87282-46-4

BN nr inw. 1.902.812, 1.855.932

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 24 417

PBW Przeworsk nr inw. WK 43269

1085.      Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym / Stanisław Myśliborski-Wołowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1968. - 279 s., [1] k. mapa : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 255-[261]. Indeksy

1086.      PBW Przemyśl nr inw. WP 14169

1087.      Udział Rosjan, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców w powstaniu styczniowym 1863-1864 / Tadeusz Książek, Zygmunt Młynarski. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, dr. 1963. - 50, [2] s. ; 22 cm. – (Materiały do Referatów - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej ; R. 1963, 8). - Bibliogr.

BN nr inw. 326.411, 703.978

1088.      Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym / Andrzej Kunisz ; Muzeum Okręgowe w Tarnowie. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 375, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 335-340. - Indeks. – ISBN 83-03-02672-0

BN nr inw. 1.157.164, 1.341.202  

1089.      Udział Żydów w walce o niepodległość Polski / Janusz Konrad Urbach. – Łódź : Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, 1938. - IX, 206 s., [24] k. tabl. : il. ; 23 cm.

BN nr inw. II 385.702II 1.410.328, AII 612.990

1090.      Unici wobec Powstania Styczniowego na ziemi chełmskiej Witold Kołbuk //W: Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej : materiały z konferencji naukowej z dnia 17 X 2003 r. – Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydz. Zamiejscowy, 2003. - S. 46-58

1091.      Uzbrojenie i jego wpływ na sztukę wojenną w polskich powstaniach lat 1830-1864 / Janusz Wojtasik //W: Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od XVI do XX wieku / pod red. Jerzego Wajsa. – Warszawa : Akademia Obrony Narodowej : Wojskowy Instytut Historyczny, 2001.. – S. 252-288. - ISBN 83-88062-67-0

1092.      W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903 / kom. wyd. : Bronisław Szwarce, Józef Kajetan Janowski, Henryk Czaplicki, Ignacy Kinel, Bolesław Anc. – Lwów : nakł. Komitetu Wydawniczego, 1903 (Lwów : czcionkami Drukarni Ludowej). – 558 s. : err. ; 23 cm. – Zawiera : Cz. 1, Dokumenty urzędowe. Cz. 2, Wspomnienia, listy i różne osobiste dokumenty : Zygmunt Chmieliński : (urywek ze wspomnień) / Bolesław Anc. Kókweta : wspomnienie z lat dziecinnych / Józefa z Zagórowskich Anc. Ostatnie dnie konnego litewskiego oddziału / Antoni Barancewicz. Panasówka – Batoż / Józef Benz. Bitwa pod Żyżynem / Mikołaj Wasyliewicz Berg. Z wyprawy Dunajewskiego / Jan Bobek. Mój udział w powstaniu / Roman Bocheński. List pisany do kapitana Junoszy / Józef hr. Hauke. Mój udział w powstaniu / Władysław Brandt. Bitwa pod Konstangalią. / Karol Brzozowski. Po Miechowie / M. Chełmoński. Na drogach tułaczki / Henryk Czaplicki. Z naszej martyrologii / M. Dalbor (Ćwikliński). Usiłowanie szlachty uwłaszczenia chłopów : (wyjątek z pamiętnika) / Bronisław Deskur. Noc styczniowa : [wiersz] / Seweryna Duchińska. Wspomnienie Sandomierzaka / Władysław Bończa Dygulski. Bitwa pod Panasówką / Michał Fusek. Przedwczesny wybuch powstania : z ostatnich prac przedśmiertnych / Agaton Giller. Mielęcki – Taczanowski / Hipolit Gliszczyński. Z oddziału Jagmina : (wspomnienie) / Rafał Hirsch.  Na Żmudzi :(wspomnienie) / Józef Jankowski. Biały Janek / Józef Kajetan Janowski. W obozie Czachowskiego / Stanisław Jarmund. Urywek z pamiętnika / Jan Nowacki (kpt. Junoska).  Dzieje Żuawa / Filip Sandbra Kahane. Francesco Poma / (ze wspomnień tułactwa) / Ignacy Kamiński. 85 pozycji wspomnień, relacji itp.

Dostępna także w postaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8740&from=FBC

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 14 510

1093.      W Galicji i na Wschodzie : przyczynek do dziejów powstania 1863 / Teodor Tomasz Jeż [pseud.]. - Poznań : Jan Konstanty Żupański, 1880. - XI, [1], 203 s. ; 25 cm. - Nazwa aut.: Zygmunt Miłkowski

Dostępna także w wersji elektronicznej : Polska Biblioteka Internetowa :

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41540

BN nr inw. 192.516, 67.334, 91.144

PBW Krosno nr inw. Cz 99282

1094.      W hołdzie przeszłości 1863-1864 : województwo świętokrzyskie / Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : KTN, 2003. – 171, [4] s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 155-157. Indeksy. – ISBN 83-86006-76-5

1095.      W kręgu sprawy ks. Piotra Ściegiennego / Zygmunt Młynarski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - 184, [4] s., [3] k. tabl. : il. ; 21 cm.

1096.      Ściegienny Piotr (1801-1890)

PBW Lubaczów nr inw. WL 5552

1097.      W pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego : kazanie wygłoszone na uroczystym obchodzie w Rzeszowie dnia 26. stycznia 1913 / Stefan Momidłowski. - Rzeszów : nakł. aut., 1913. – 19 s. ; 22 cm

1098.      BN nr inw. 67.715, 1.418.984 A

1099.      W półwiekową rocznicę : powstańcom i organizatorom Tarnopolszczyzny w hołdzie / Aleksander Medyński. - Tarnopol : Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1913. - [4], 88 s. ; 23 cm

1100.      W rocznicę styczniowej nocy / Stanisław Rachwał. - Lwów : Rada Parafialna Parafii św. Andrzeja (Klasztor OO. Bernardynów), 1919 r. - 16 s. ; 18 cm

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 59 813

1101.      W stulecie wybuchu powstania styczniowego na ziemiach polskich : pokłosie z sesji naukowej w UJ w dn. 22 I 1963 / red. Józef Buszko. - Kraków : nakł. UJ , 1964. - 135, [5] s. ; 25 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne ; 91, z. 13)

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 7355

1102.      W sześćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego : 22 stycznia 1863 roku / J. Grabiec [pseud.]. – Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1923 (Warszawa : Zakłady Graficzno-Wydawnicze „Książka”). – 39, [1] s. ; 17 cm. - Nazwa aut. : Dąbrowski, Józef

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=219028&from=&dirids=1&ver_id=&lp=23&QI=80D466C5153650AA60115BB38AB51014-1

Biblioteka Kórnicka PAN nr inw. 136 937

1103.      W 66 rocznicę powstania styczniowego : 1863-1929 / [wstęp Z[ygmunt] Zygmuntowicz]. - Lwów : Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów, 1929 (Lwów : Drukarnia „Sztuka”). - 16 s. ; 19 cm

1104.      Walka o niepodległe państwo: od filomatów do powstania styczniowego / Jerzy Topolski // W: Zarys dziejów Polski / Jerzy Topolski. – Warszawa : „Interpress”, 1982. – S. 166-173. – Bibliogr. s. 275-[276]. - ISBN 83-223-1886-3

PBW Jarosław nr inw. WJ 39653

PBW Lubaczów nr inw. WL 29334-335

PBW Przemysl nr inw. WP 63503, 63504/Czyt/CzP 94(438)

PBW Przeworsk nr inw. WK 26125

1105.      Walka o wolność w roku 1863 / Fr. Rawita Gawroński . - [Lwów] : Komitet 1863-1913, 1913 (Lwów : Drukarnia „Prasa”). - 145, [2] s il., portr. ; 21 cm. - Na s. tyt. nazwa i pseud. aut., nazwa: Franciszek Gawroński. - Praca nagrodzona pierwszą nagrodą na konkursie Komitetu 1863-1913

BN nr inw. 69.489, 68.404, 1.410.744

Bibl. MNZP nr inw. 12 002

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. MG 38 526

1106.      Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1954. - 243, [1] s., [1] k. złoż. : il., mapa, portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka dla Każdego)

PBW Przeworsk nr inw. WK 3892

1107.      Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1956. - 247, [1] s., [1] k. złoż. : il., mapa, portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka dla Każdego)

PBW Jarosław nr inw. WJ 4456

PBW Przemyśl nr inw. WP 47640

1108.      Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1965. - 185, [3] s., [17] k. tabl. : fot., pl., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy Historycznej). - (Historia Polski)

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 27368

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 12 295

PBW Lubaczów nr inw. WL 11156, WL 11157

PBW Przemyśl nr inw. WP 47395

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw. 10542/Czytelnia Główna

1109.      Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1983. – 240 s. : 9 tabl. : il. ; 20 cm. – Bibliogr.. – ISBN 83-214-0303-4

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 8612

Bibl. MNZP nr inw. 25 969

PBW Przeworsk nr inw. WK 25616

1110.      Warszawa w Powstaniu Styczniowym (1863-1864) / Tadeusz Swat //W: Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920 / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. – S. 139-157

1111.      Watykan a powstanie styczniowe / Irena Koberdowa. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1958. - 51, [1] s. ; 17 cm

PBW Jarosław nr inw. WJ 4477

PBW Przeworsk nr inw. WK 2360

1112.      Watykan a powstanie styczniowe / Irena Koberdowa. - Wyd. 2. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1960. - 50, [1] s. ; 17 cm

PBW Jarosław nr inw. WJ 5227, WJ 14082

PBW Przemyśl nr inw. WP 250/b, WP 55538, WP 55539, WP 55542

1113.      Wiązanka szczegółów do dziejów powstania styczniowego : temata do odczytów / Józef Białynia-Chołodecki. – Lwów : nakł. Małopolskiej Straży Obywatelskiej, 1928. – 18 s. ; 23 cm

Dostępna także w wersji elektronicznej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/publication/1307

1114.      Wielka historia Polski. T. 4. Cz. 1, Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864) / Marian Zgórniak. Cz. 2, Od niewoli do niepodległości (1864-1918) / Józef Buszko ; kom. red. Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski, Marian Zagórniak. - Kraków : „Fogra”; Warszawa : „Świat Książki”, cop. 2003. - 760 s. : il., fot., portr., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 347-348, 723-724. – Indeks. – ISBN 83-7391-148-0, - ISBN 83-85719-77-6 (t. 4, „Froga”)  

Bibl. WSD Przemyśl nr inw. 79 160

1115.      Wielki Książę Konstanty w Warszawie : 1862-1863 / Irena Koberdowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. - 305 s. ; 20 cm. - Indeks

PBW Jarosław nr inw. WJ 6968, WJ 15678

PBW Przemyśl nr inw. WP 45739

1116.      Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863-1864 / Bogusław Polak. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 45, [3] s., [12] s. tabl. : il., pl., portr. ; 22 cm. – (Z Dziejów Wielkopolski). – Bibliogr. s. [47]

Bibl. MNZP nr inw. 26 465

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 22 311

PBW Jarosław nr inw. WJ 39863

PBW Lubaczów nr inw. WL 385

PBW Przemyśl nr inw. WP 6423/b

PBW Przeworsk nr inw. WK 26055, WK 26056

1117.      Wizje niepodległości / Andrzej Zakrzewski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1983. - 284, [4] s. : il., fot., portr. ; 21 cm. – (60-lecie Odzyskania Państwo-wości Polskiej). – ISBN 83-03-00107-8

PBW Jarosław nr inw. WJ 39886

PBW Przemyśl nr inw. WP 63530

PBW Przeworsk nr inw. WK 26101

1118.      Wokół stereotypu polskiego powstańca / Jerzy W. Borejsza //W: Mity i stereotypy w dziejach Polski / [red. nauk.] Janusz Tazbir. – Warszawa : „Interpress”, 1991. – S. 243-258. – ISBN 83-223-2365-4

PBW Przemyśl nr inw. WP 79 144

1119.      Wyprawa wołyńska : epizod z roku 1863 / Franciszek Rawita Gawroński. – Warszawa : [b.n.w.], 1914. - [4], 43 s. ; 24 cm. - Na s. tyt. nazwa i pseud. aut., nazwa aut.: Franciszek Gawroński.

Ekspedycja na Radziwiłłów

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2212

1120.      Wyszli nocą w pole : Busko, Pińczów, Solec, Stopnica, Wiślica i okolice – 1863 / Leopold Wojnakowski. – Kielce : „Gens”, 2000. – 222, [2] s. : fot., mapy, portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 214-215. Indeks. – ISBN 83-86285-69-9

 

1121.      Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku : folklor powstania styczniowego / Dora B. Kacnelson ; przeł. Tadeusz Zielichowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 113, [1] s. ; 21 cm. – (Rozprawy Literackie ; 7). - Indeks

PBW Jarosław nr inw. WJ 25448

1122.      Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej / pod red. Sławomira Kalembki ; [aut. Teresa Bojarska i in.]. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlec. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,1989. - 228, [4], s. : il. ; 24 cm. – Zawiera : Kujawy wschodnie w powstaniu styczniowym : rys wybranych zagadnień / Sławomir Kalembka. Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyńskiej (1863-1864) : uwagi ogólne / Mirosław R. Krajewski. Włocławek w czasach powstania styczniowego (1861-1864) : w przeddzień powstania / Tadeusz Kieloch. Odbicie powstania styczniowego w materiałach źródłowych Archiwum Państwowego we Włocławku / Marianna Gruszczyńska. Pamiątki powstania styczniowego w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Elżbieta Liszka. Miejsca upamiętnione, związane z powstaniem styczniowym na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej / Aleksander Kociołowicz

Dostępna także w wersji cyfrowej : Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa :

http://kpbc.umk.pl/publication/16536

1123.      Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich / Wiesław Caban. -  Warszawa - Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1989. – 217 s., [16] s. il. ; 20 cm. – Indeks. – ISBN 83-01-09372-2

1124.      Z dziejów powstania styczniowego : wiązanka szczegółów : temata do odczytów / Jozef Białynia-Chołodecki. – Lwów : nakł. Polskiego Tow. Opieki nad Grobami Bohaterów we Lwowie, 1928 (Lwów : Drukarnia Stanisława Küblera). – 18 s. ;23 cm. – Zawiera nazwiska uczestników powstania : S. 8-14

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 426

1125.      Za wolność, równość, braterstwo : 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego : referaty wygłoszone podczas historycznej sesji naukowej 7 lutego 2013 r. zorganizowanej przez Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego / [aut. ref. Jarosław Kita i in. ; red. Wiesława Bogurat] ; Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego. - Tomaszów Mazowiecki : Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego, 2013. - 80 s. : il. ; 24 cm. -ISBN 978-83-61626-44-2

Materiały konferencyjne

1126.      Zabór Pruski w czasie Powstania Styczniowego 1863-64 r. / przez J. Łukaszewskiego. - Jassy : nakł. aut., 1870. - VIII, 357 s. ; 21 cm

Dostępna także w wersji cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3265

BN nr inw.II 67.130II 485.753II 2.025.810II 2.015.532 A

1127.      Zarys powstania styczniowego opracowany w Warszawskiej Cytadeli = Istiriceskij ocerk vosstanija 1863 goda sostavlennyj v Varsevskoj citadeli / [red. S. Kieniewicz]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1985. – XLIV, 488s., 8 tabl. ; 24 cm. – (Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty / PAN. Inst. Historii ; Państwowa Biblioteka Publiczna im. M. E. Sałtykowa-Szczedrina ; naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). – ISBN 83-04-01415-7

Bibl. MNZP nr inw 28 477

PBW Przemyśl nr inw. 68493/Cz1P 94(438)

1128.      Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864 : [praca zbiorowa / pod kier. nauk. Zygmunta Kaczmarka ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jerzy Stępień]. T. 1. - Konin : Wydział Spraw Społecznych UW [Urzędu Wojewódzkiego], 1994. - [4], 222 s. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 215-220. – ISBN 83-86303-06-9

 

1129.      Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864. T. 2, (Archiwalia) / oprac. i komentarzem opatrzył Jerzy Stępień. - Konin : Wydział Spraw Społecznych UW [Urzędu Wojewódzkiego], 1994. - 125 s. ; 21 cm. - Indeks

1130.      Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864. T. 3, Pamięć o 1863 roku : (historia i tradycje) / Janusz Gulczyński. - Konin : Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, 1994. – 58, [4] s. : faks. ; 21 cm.

1131.      Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864 : praca zbiorowa. T. 4 cz. 1 / pod red. Jerzego Stępnia. - Konin : Wydział Spraw Społecznych UW [Urzędu Wojewódzkiego], 1995. - 171 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 75-77, 116-117, 150-151. - Indeksy.

1132.      Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864. T. 4 cz. 2 / Jerzy Stępień, Janusz Gulczyński. - Konin : Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, 1996. - 236, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 64-67, 84, 133-135.

1133.      Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864. T. 5, Losy i wspomnienia popowstaniowe / Jerzy Stępień. - Konin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998. - 333, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 283-301.

1134.      Ziemia Przemyska w powstaniu styczniowym / Ryszard Tłuczek. – Przemyśl : [b.n.w.], 2002. – 44 s. ; 21 cm

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 21 437

Przemyska Biblioteka Publiczna nr inw 38909-Rg/ Czytelnia Główna

1135.      Ziemia Tomaszowska w powstaniach narodowych : 1831 i 1863 r. / Waldemar W. Bednarski, Mariusz D. Bednarski ; Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne w Tomaszowie Lubelskim. – Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2001. - [4], 79, [1] s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 45-48, 76-77. – ISBN 83-903465-8-5

1136.      Ziemiaństwo i szlachta podlaska wobec powstania styczniowego / Grzegorz Welik //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : IH WSRP, 1998. - S. 63-84

1137.      Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872) / Eugeniusz Niebelski ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. - Lublin : LTN, 1993. - 309, [2] s. : mapy, err. ; 25 cm. - (Dzieje Lubelszczyzny ; t. 7). - Bibliogr. s. 279, 283-290. – ISBN 83-85491-23-6 (t. 7)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17964

Utwór chroniony prawem autorskim. Publikacja cyfrowa jest dostępna na stanowiskach komputerowych w czytelniach Biblioteki Narodowej.

BN/Mag. Mikroform mf. 110592 z egz.: BN 865.231 ; BN nr inw. 865.231

1138.      Żydzi podlascy a powstanie styczniowe / Henryk Mierzwiński //W: Rok 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce :IH WSRP, 1998. - S. 111-144

Autor: Dorota M. Markocka